جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسن آباد

ندوشن | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٠:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٢٣
اذان مغرب: ١٩:٤٩:١٧
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آباد (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای حسن آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حسن آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

جان كاینرل
هرگز از خودتان [ چیزی ] نگویید و تعریف نكنید؛ بگذارید اگر صفاتی دارید، از زبان دیگران شنیده شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسن آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٣:٤٢١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:١٧٠٠:١٠:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٣:٣٢١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٠٢٠٠:٠٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٣:٢٣١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٤٦٠٠:٠٩:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٢:٤٢١٢:٥٣:١٤١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١١:٤٣١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:١٦٠٠:٠٩:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٠١٠٠:٠٨:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥٢:٥١١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٤٦٠٠:٠٨:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٣١٠٠:٠٨:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٨:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٧:٠٢٠٠:٠٧:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٧:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٧:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٢:١٩١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:١٧٠٠:٠٧:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٢:١٥١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٠٧:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٢:١٣١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٠٦:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٢:١٠١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٣١٠٠:٠٦:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠١:١٦١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:١٦٠٠:٠٦:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٠١٠٠:٠٦:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٠٦:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٠٦:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٨:٢٦١٢:٥٢:٠٨١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:١٤٠٠:٠٦:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٧:٤٧١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٠٥:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٢:١١١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٤١٠٠:٠٥:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٢:١٣١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٥:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٢:١٦١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٥:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٥:٢٤١٢:٥٢:٢٠١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٠٥:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٤:٥٢١٢:٥٢:٢٤١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٥:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٤:٢١١٢:٥٢:٢٨١٩:٥٠:٥٦٢٠:١٠:١٤٠٠:٠٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٣:٥٢١٢:٥٢:٣٤١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٥٥٠٠:٠٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسن آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسن آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٥:٠٨١٢:٥٨:٣٠١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:١٧٠٠:١٦:١٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٥:٤٦١٢:٥٨:١٤١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٠٥٠٠:١٦:٠٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٦:٢٤١٢:٥٧:٥٨١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٦:٥٢٠٠:١٥:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٧:٠٢١٢:٥٧:٤١١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٣٩٠٠:١٥:٤٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٧:٤٠١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٢٦٠٠:١٥:٣٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٨:١٧١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:١١٠٠:١٥:٢٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٢٨:٥٥١٢:٥٦:٤٩١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٥٧٠٠:١٥:١١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٢٩:٣٢١٢:٥٦:٣١١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:٤١٠٠:١٤:٥٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٠:٠٩١٢:٥٦:١٣١٩:٢١:٤٦١٩:٣٩:٢٥٠٠:١٤:٤٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٠:٤٦١٢:٥٥:٥٤١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٨:٠٩٠٠:١٤:٣٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣١:٢٣١٢:٥٥:٣٥١٩:١٩:١٧١٩:٣٦:٥٢٠٠:١٤:١٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٢:٠٠١٢:٥٥:١٦١٩:١٨:٠١١٩:٣٥:٣٥٠٠:١٤:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٤:٥٦١٩:١٦:٤٥١٩:٣٤:١٨٠٠:١٣:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٣:١٤١٢:٥٤:٣٦١٩:١٥:٢٨١٩:٣٣:٠٠٠٠:١٣:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٣:٥١١٢:٥٤:١٦١٩:١٤:١٢١٩:٣١:٤١٠٠:١٣:٢٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٤:٢٧١٢:٥٣:٥٦١٩:١٢:٥٤١٩:٣٠:٢٣٠٠:١٣:٠٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٥:٠٤١٢:٥٣:٣٥١٩:١١:٣٧١٩:٢٩:٠٤٠٠:١٢:٤٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٥:٤٠١٢:٥٣:١٤١٩:١٠:١٩١٩:٢٧:٤٥٠٠:١٢:٣٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٦:١٦١٢:٥٢:٥٣١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٦:٢٥٠٠:١٢:١٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٦:٥٣١٢:٥٢:٣٢١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:٠٦٠٠:١١:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٣٧:٢٩١٢:٥٢:١١١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٤٦٠٠:١١:٤١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٨:٠٥١٢:٥١:٥٠١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٢:٢٦٠٠:١١:٢٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٣٨:٤٢١٢:٥١:٢٨١٩:٠٣:٤٥١٩:٢١:٠٦٠٠:١١:٠٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٣٩:١٨١٢:٥١:٠٧١٩:٠٢:٢٦١٩:١٩:٤٦٠٠:١٠:٤٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٣٩:٥٥١٢:٥٠:٤٥١٩:٠١:٠٦١٩:١٨:٢٦٠٠:١٠:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٠:٣١١٢:٥٠:٢٤١٨:٥٩:٤٧١٩:١٧:٠٦٠٠:١٠:١١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤١:٠٨١٢:٥٠:٠٢١٨:٥٨:٢٨١٩:١٥:٤٦٠٠:٠٩:٥٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٤١:٤٤١٢:٤٩:٤١١٨:٥٧:٠٨١٩:١٤:٢٦٠٠:٠٩:٣٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٢:٢١١٢:٤٩:١٩١٨:٥٥:٤٩١٩:١٣:٠٦٠٠:٠٩:١٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٢:٥٨١٢:٤٨:٥٨١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:٤٦٢٣:٣٨:٥٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٣:٣٥١١:٤٨:٣٧١٧:٥٣:١٠١٨:١٠:٢٧٢٣:٠٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آباد

روستای حسن آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حسن آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسن آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسن آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسن آباد
افق شرعی امروز فردا حسن آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو