جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسن آباد

طبس | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٤٢:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٥١
اذان مغرب: ١٩:٤١:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٤٧

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آباد (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای حسن آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسن آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

حضرت محمد (ص)
‌زنای زبان، سخن (زشت) است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسن آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٦:٥٨١٩:٢٢:٠٠١٩:٤١:١٧٢٣:٥٠:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥١:١٩١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٢:١٢٢٣:٤٩:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٠٦٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٦:٣٩١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٣:٠٧٢٣:٤٩:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤٨:٥٨١٢:٣٦:٣٠١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٤:٠٢٢٣:٤٩:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣٦:٢٢١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:٥٧٢٣:٤٩:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٦:١٤١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٥:٥٢٢٣:٤٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٥:٣٥١٢:٣٦:٠٧١٩:٢٧:١٢١٩:٤٦:٤٧٢٣:٤٨:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣٦:٠٠١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٤٢٢٣:٤٨:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٣:٢٥١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٨:٣٧٢٣:٤٧:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٥:٤٨١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٩:٣٢٢٣:٤٧:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٤١:٢٠١٢:٣٥:٤٣١٩:٣٠:٣٩١٩:٥٠:٢٧٢٣:٤٧:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٥:٣٩١٩:٣١:٣١١٩:٥١:٢٢٢٣:٤٧:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٤١٠٥:٣٩:١٩١٢:٣٥:٣٥١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٢:١٦٢٣:٤٦:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٨:٢١١٢:٣٥:٣١١٩:٣٣:١٣١٩:٥٣:١٠٢٣:٤٦:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٣٧:٢٤١٢:٣٥:٢٨١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٤:٠٥٢٣:٤٦:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:٤١٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣٥:٢٦١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٤:٥٩٢٣:٤٦:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣٥:٣٤١٢:٣٥:٢٥١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٥:٥٢٢٣:٤٥:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٣٤:٤١١٢:٣٥:٢٣١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٤٦٢٣:٤٥:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٣٣:٤٩١٢:٣٥:٢٣١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٧:٣٩٢٣:٤٥:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٤١٠٥:٣٢:٥٩١٢:٣٥:٢٣١٩:٣٨:١٦١٩:٥٨:٣٢٢٣:٤٥:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٣٢:١١١٢:٣٥:٢٤١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٩:٢٥٢٣:٤٥:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:١٩٠٥:٣١:٢٤١٢:٣٥:٢٥١٩:٣٩:٥٤٢٠:٠٠:١٧٢٣:٤٥:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:١١٠٥:٣٠:٣٨١٢:٣٥:٢٧١٩:٤٠:٤٣٢٠:٠١:٠٩٢٣:٤٤:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٢٩:٥٤١٢:٣٥:٢٩١٩:٤١:٣١٢٠:٠٢:٠٠٢٣:٤٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٢٩:١٢١٢:٣٥:٣٢١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٢:٥١٢٣:٤٤:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٥٦٠٥:٢٨:٣١١٢:٣٥:٣٦١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٣:٤١٢٣:٤٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٥٥٠٥:٢٧:٥٢١٢:٣٥:٤٠١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٤:٣١٢٣:٤٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٧:١٤١٢:٣٥:٤٤١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٤٤:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٥٧٠٥:٢٦:٣٨١٢:٣٥:٤٩١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٦:٠٩٢٣:٤٤:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسن آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسن آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٤٠٥:٣٨:٠١١٢:٤٥:٣١١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٣:٠٨٢٣:٥٤:٥٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:١١٠٥:٣٨:٤٦١٢:٤٥:٣٣١٩:٥١:٥٤٢٠:١٢:٢٣٢٣:٥٥:٠٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٩:٣١١٢:٤٥:٣٤١٩:٥١:١٠٢٠:١١:٣٦٢٣:٥٥:١٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٦٠٥:٤٠:١٧١٢:٤٥:٣٤١٩:٥٠:٢٤٢٠:١٠:٤٧٢٣:٥٥:٣٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٤١:٠٣١٢:٤٥:٣٤١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٩:٥٧٢٣:٥٥:٤١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٤٠٥:٤١:٥٠١٢:٤٥:٣٣١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٩:٠٥٢٣:٥٥:٥١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٤٢:٣٧١٢:٤٥:٣٢١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٨:١٢٢٣:٥٦:٠١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٤٣:٢٤١٢:٤٥:٣٠١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٧:١٧٢٣:٥٦:١٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٤٠٥:٤٤:١٢١٢:٤٥:٢٨١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٦:٢١٢٣:٥٦:١٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٤٤:٥٩١٢:٤٥:٢٤١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٥:٢٣٢٣:٥٦:٢٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٤٥:٤٧١٢:٤٥:٢١١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٤:٢٤٢٣:٥٦:٣٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٤٦:٣٥١٢:٤٥:١٦١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٣:٢٤٢٣:٥٦:٤١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٧:٢٤١٢:٤٥:١١١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٢:٢٢٢٣:٥٦:٤٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٨:١٢١٢:٤٥:٠٦١٩:٤١:٢٨٢٠:٠١:١٩٢٣:٥٦:٥٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٨٠٥:٤٩:٠٠١٢:٤٤:٥٩١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠٠:١٤٢٣:٥٦:٥٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٩:٤٩١٢:٤٤:٥٣١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٩:٠٩٢٣:٥٧:٠٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٩٠٥:٥٠:٣٧١٢:٤٤:٤٥١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٨:٠٢٢٣:٥٧:٠٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٠٠٥:٥١:٢٦١٢:٤٤:٣٧١٩:٣٧:١٥١٩:٥٦:٥٤٢٣:٥٧:٠٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٠٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٤:٢٨١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٥:٤٤٢٣:٥٧:١٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٣:٠٣١٢:٤٤:١٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٤:٣٤٢٣:٥٧:١١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٣:٥٢١٢:٤٤:٠٩١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٧:١٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٤:٤٠١٢:٤٣:٥٩١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٢:١٠٢٣:٥٧:١١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٥:٢٩١٢:٤٣:٤٨١٩:٣١:٣٣١٩:٥٠:٥٦٢٣:٥٧:١١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٦:١٧١٢:٤٣:٣٦١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٤٢٢٣:٥٧:٠٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٧:٠٦١٢:٤٣:٢٤١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٢٦٢٣:٥٧:٠٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٧:٥٤١٢:٤٣:١٢١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٧:٠٩٢٣:٥٧:٠٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٤٠٥:٥٨:٤٣١٢:٤٢:٥٩١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٥:٥٢٢٣:٥٧:٠١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٩:٣١١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٤:٣٤٢٣:٥٦:٥٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٢:٣١١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٣:١٤٢٣:٥٦:٥٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠١:٠٧١٢:٤٢:١٦١٩:٢٢:٥١١٩:٤١:٥٤٢٣:٥٦:٤٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠١:٥٦١٢:٤٢:٠٢١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:٣٣٢٣:٥٦:٤١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آباد

روستای حسن آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حسن آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن آباد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حسن آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسن آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسن آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسن آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو