جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسن آباد

طبس | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباد


اذان صبح: ٠٣:٣٤:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢١:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٠٩

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آباد (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای حسن آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حسن آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
رشد و پیشرفت شما بستگی به این دارد كه از درسهایی كه آموخته اید، كِی و چگونه بهره بگیرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسن آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٦:٥٧١٢:٣٩:١٨١٩:١٢:١٥١٩:٣١:٠٤٢٣:٥٤:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٥:٣٧١٢:٣٩:٠٤١٩:١٣:٠٧١٩:٣١:٥٨٢٣:٥٣:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٤:١٦١٢:٣٨:٥٠١٩:١٣:٥٩١٩:٣٢:٥٢٢٣:٥٣:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٢:٥٧١٢:٣٨:٣٦١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٤٦٢٣:٥٣:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣١:٣١٠٦:٠١:٣٨١٢:٣٨:٢٢١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٤٠٢٣:٥٢:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٠:٢٠١٢:٣٨:٠٩١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:٣٥٢٣:٥٢:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٩:٠٢١٢:٣٧:٥٧١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥٢:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٧:٤٦١٢:٣٧:٤٤١٩:١٨:١٨١٩:٣٧:٢٤٢٣:٥١:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٦:٣٠١٢:٣٧:٣٢١٩:١٩:١٠١٩:٣٨:١٨٢٣:٥١:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٥:١٥١٢:٣٧:٢١١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٩:١٣٢٣:٥١:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٤:٠١١٢:٣٧:١٠١٩:٢٠:٥٤١٩:٤٠:٠٨٢٣:٥٠:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٢:٤٨١٢:٣٧:٠٠١٩:٢١:٤٦١٩:٤١:٠٣٢٣:٥٠:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥١:٣٦١٢:٣٦:٥٠١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:٥٧٢٣:٥٠:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٠:٢٥١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٢:٥٢٢٣:٤٩:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٦:٣١١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٤٧٢٣:٤٩:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٨:٠٥١٢:٣٦:٢٣١٩:٢٥:١٤١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٩:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٦:١٥١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:٣٧٢٣:٤٨:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣٦:٠٧١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٦:٣٢٢٣:٤٨:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:٠٢٠٥:٤٤:٤٤١٢:٣٦:٠٠١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٧:٢٧٢٣:٤٨:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٣:٣٩١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٨:٢٢٢٣:٤٧:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٥:٤٨١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٧:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٤١:٣٤١٢:٣٥:٤٣١٩:٣٠:٢٥١٩:٥٠:١٢٢٣:٤٧:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٥:٣٩١٩:٣١:١٧١٩:٥١:٠٧٢٣:٤٧:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٥:٣٥١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٢:٠٢٢٣:٤٦:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣٥:٣١١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٢:٥٦٢٣:٤٦:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٠:١٨٠٥:٣٧:٣٧١٢:٣٥:٢٨١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:٥١٢٣:٤٦:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٣٦:٤١١٢:٣٥:٢٦١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٤:٤٥٢٣:٤٦:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٣٥:٤٦١٢:٣٥:٢٥١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٥:٣٩٢٣:٤٦:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٣٤:٥٣١٢:٣٥:٢٣١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٦:٣٣٢٣:٤٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حسن آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حسن آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٥٠٥:٢٧:٥٢١٢:٣٥:٤٠١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٤:٣١٢٣:٤٤:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢٧:١٤١٢:٣٥:٤٤١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٤٤:١٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٧٠٥:٢٦:٣٨١٢:٣٥:٤٩١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٦:٠٩٢٣:٤٤:١٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٢٠٥:٢٦:٠٣١٢:٣٥:٥٥١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٦:٥٧٢٣:٤٤:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٨٠٥:٢٥:٣١١٢:٣٦:٠١١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٧:٤٤٢٣:٤٤:٠٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٦٠٥:٢٤:٥٩١٢:٣٦:٠٨١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٨:٣٠٢٣:٤٤:٠٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٦٠٥:٢٤:٣٠١٢:٣٦:١٥١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٩:١٦٢٣:٤٤:٠٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٩٠٥:٢٤:٠٢١٢:٣٦:٢٢١٩:٤٩:٠٣٢٠:١٠:٠١٢٣:٤٣:٥٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٣٠٥:٢٣:٣٦١٢:٣٦:٣٠١٩:٤٩:٤٤٢٠:١٠:٤٥٢٣:٤٣:٥٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٠٠٥:٢٣:١١١٢:٣٦:٣٩١٩:٥٠:٢٥٢٠:١١:٢٧٢٣:٤٣:٥٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٩٠٥:٢٢:٤٩١٢:٣٦:٤٧١٩:٥١:٠٤٢٠:١٢:٠٩٢٣:٤٣:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٠٠٥:٢٢:٢٨١٢:٣٦:٥٦١٩:٥١:٤٣٢٠:١٢:٥٠٢٣:٤٣:٥٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٤٠٥:٢٢:٠٨١٢:٣٧:٠٦١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٣:٣٠٢٣:٤٤:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٠٠٥:٢١:٥١١٢:٣٧:١٦١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٤:٠٨٢٣:٤٤:٠٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٨٠٥:٢١:٣٥١٢:٣٧:٢٦١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٤:٤٦٢٣:٤٤:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٩٠٥:٢١:٢٠١٢:٣٧:٣٦١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٥:٢٢٢٣:٤٤:٠٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٢٠٥:٢١:٠٨١٢:٣٧:٤٧١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٥:٥٧٢٣:٤٤:١٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٨٠٥:٢٠:٥٧١٢:٣٧:٥٨١٩:٥٥:١٢٢٠:١٦:٣١٢٣:٤٤:١٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٦٠٥:٢٠:٤٨١٢:٣٨:١٠١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٧:٠٣٢٣:٤٤:٢٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٧٠٥:٢٠:٤١١٢:٣٨:٢١١٩:٥٦:١٣٢٠:١٧:٣٥٢٣:٤٤:٣٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٠٠٥:٢٠:٣٥١٢:٣٨:٣٣١٩:٥٦:٤١٢٠:١٨:٠٤٢٣:٤٤:٣٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٦٠٥:٢٠:٣١١٢:٣٨:٤٥١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٨:٣٣٢٣:٤٤:٤٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٥٠٥:٢٠:٢٩١٢:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٩:٠٠٢٣:٤٤:٥٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٦٠٥:٢٠:٢٩١٢:٣٩:١٠١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٩:٢٥٢٣:٤٥:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٠٠٥:٢٠:٣٠١٢:٣٩:٢٣١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٩:٥٠٢٣:٤٥:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٦٠٥:٢٠:٣٣١٢:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٤٤٢٠:٢٠:١٢٢٣:٤٥:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٥٠٥:٢٠:٣٨١٢:٣٩:٤٩١٩:٥٩:٠٤٢٠:٢٠:٣٣٢٣:٤٥:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٧٠٥:٢٠:٤٤١٢:٤٠:٠٢١٩:٥٩:٢٣٢٠:٢٠:٥٢٢٣:٤٥:٤٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١١٠٥:٢٠:٥٢١٢:٤٠:١٥١٩:٥٩:٤١٢٠:٢١:١٠٢٣:٤٥:٥٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٨٠٥:٢١:٠١١٢:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٥٧٢٠:٢١:٢٦٢٣:٤٦:١٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٨٠٥:٢١:١٢١٢:٤٠:٤١٢٠:٠٠:١١٢٠:٢١:٤١٢٣:٤٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آباد

روستای حسن آباد بر روی نقشه

روستای حسن آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق حسن آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسن آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسن آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسن آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسن آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسن آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسن آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو