جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسن آباد

ده فیش | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٧:٠٧

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای حسن آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسن آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ناپلئون بناپارت
برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خود، مردانگی خود و صلابت خود دست یابند به دشمنانی صادق نیاز دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسن آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١١٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٤٩٠٠:١٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٨:١٢١٢:٥١:٥٤١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٢٦٠٠:١٠:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٧:١٨١٢:٥١:٤٥١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٤:٠٣٠٠:١٠:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٦:٢٦١٢:٥١:٣٦١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٤٠٠٠:٠٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٥:٣٤١٢:٥١:٢٨١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٩:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤١٠٦:١٤:٤٣١٢:٥١:٢٠١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٩:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٣:٥٣١٢:٥١:١٣١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٩:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٣:٠٤١٢:٥١:٠٦١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:١٠٠٠:٠٩:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٢:١٦١٢:٥١:٠٠١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٧:٤٨٠٠:٠٨:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١١:٢٩١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠٨:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٠:٤٩١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٠٤٠٠:٠٨:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٩:٥٨١٢:٥٠:٤٥١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٤١٠٠:٠٨:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٩:١٤١٢:٥٠:٤١١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:١٩٠٠:٠٨:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٥٧٠٠:٠٧:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٣٥٠٠:٠٧:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٧:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٠:٣١١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٧:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٢٩٠٠:٠٧:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٥:١٤١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:٠٧٠٠:٠٧:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٧:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٢٣٠٠:٠٦:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٠:٣١١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٠٠٠٠:٠٦:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٢:٥٩١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٦:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:١٥٠٠:٠٦:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠١:٥٨١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٦:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٦:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠١:٠٣١٢:٥٠:٤٦١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٦:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٠:٣٨١٢:٥٠:٥٠١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٦:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٠:٥٥١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:١٨٠٠:٠٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسن آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسن آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:١١:٠٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٦:٥٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:١١:٤٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٧:٠٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٢:١٥١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٥٩٠٠:١٧:١٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٢٥٠٠:١٧:١٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٧:٢٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٧:٣٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٧:٣٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٧:٤٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٧:٤٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٧:٤٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٧:٥١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٧:١٣١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٠٢٠٠:١٧:٥٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٠:١٧١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:١٧٠٠:١٧:٥٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٨:١٩١٣:٠٠:١٢١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٧:٥٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٨:٤٢٠٠:١٧:٥٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٩:٢٥١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٠:١٠١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٧:٥٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٩:٥٨١٢:٥٩:٥١١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٠٣٠٠:١٧:٥٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٠:٣٠١٢:٥٩:٤٣١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:١٢٠٠:١٧:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٩:٣٤١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:١٩٠٠:١٧:٥٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢١:٣٥١٢:٥٩:٢٥١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٢٦٠٠:١٧:٥١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٢:٠٧١٢:٥٩:١٥١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٣٢٠٠:١٧:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٩:٠٥١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٣٧٠٠:١٧:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٣:١١١٢:٥٨:٥٤١٩:٣٤:١٣١٩:٥١:٤١٠٠:١٧:٣٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٣:٤٣١٢:٥٨:٤٢١٩:٣٣:١٨١٩:٥٠:٤٤٠٠:١٧:٣٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٤:١٤١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٢:٢٢١٩:٤٩:٤٦٠٠:١٧:٢٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٨:١٨١٩:٣١:٢٥١٩:٤٨:٤٧٠٠:١٧:٢٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٥:١٧١٢:٥٨:٠٤١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٧:٤٨٠٠:١٧:١٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٥:٤٨١٢:٥٧:٥١١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٦:٤٧٠٠:١٧:٠٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٦:١٩١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٥:٤٦٠٠:١٦:٥٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٦:٤٩١٢:٥٧:٢٢١٩:٢٧:٣١١٩:٤٤:٤٤٠٠:١٦:٥١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٧:٢٠١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٤٢٠٠:١٦:٤١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آباد

روستای حسن آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسن آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسن آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن آباد
زمان پخش اذان زنده به افق حسن آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آباد دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو