جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسن آباد

دستجرد | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباد


اذان صبح: ٠٥:١٥:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٤٤
اذان ظهر: ١١:٥٢:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٥٣
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٥٣
نیمه شب: ٢٣:١٠:٣٢

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آباد (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای حسن آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای حسن آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ر.كیپلینگ
اگر آنچه را كه خواهانش هستید كسب نكرده اید، نشانه آن است كه یا به درستی آن را نخواسته اید و یا اینكه سعی نكرده اید سر قیمتش چانه بزنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسن آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٢١:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٦:١٥١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٠:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٦:٠٦١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٠٧٠٠:٢٠:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٥:٥٨١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٥٧٠٠:٢٠:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤٨٠٠:١٩:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٣٩٠٠:١٩:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٧:٢١١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٩:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٩:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٥:٢١١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:١١٠٠:١٨:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٨:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٥:١٥١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٨:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٥:١١١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٨:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١١:٣٦١٣:٠٥:٠٨١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٧:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٧:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٧:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٥:٠١٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢١:٠٣٠٠:١٧:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٨:١١١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٥٢٠٠:١٧:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٤٢٠٠:١٦:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٣١٠٠:١٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٢٠٠٠:١٦:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٥:٠١٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:٠٨٠٠:١٦:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٦:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٤٥٠٠:١٦:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٦:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٢:٢٨١٣:٠٥:١٢٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:١٩٠٠:١٦:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٥:١٦٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٥:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠١:١٧١٣:٠٥:٢١٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٥:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٠:٤٤١٣:٠٥:٢٦٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٣٧٠٠:١٥:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:١٢٠٦:٠٠:١٢١٣:٠٥:٣٢٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٢٢٠٠:١٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حسن آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حسن آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٠:٢٥١١:٥٣:٠٠١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٣:١٩٢٣:١١:٤٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢١:١٨١١:٥٢:٥٢١٧:٢٣:٥٩١٧:٤٢:١٣٢٣:١١:٣٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٢:١٠١١:٥٢:٤٥١٧:٢٢:٥٢١٧:٤١:٠٧٢٣:١١:٢٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٣:٠٣١١:٥٢:٣٨١٧:٢١:٤٦١٧:٤٠:٠٣٢٣:١١:١٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٣:٥٦١١:٥٢:٣٢١٧:٢٠:٤١١٧:٣٩:٠٠٢٣:١١:٠٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٤:٥٠١١:٥٢:٢٧١٧:١٩:٣٧١٧:٣٧:٥٨٢٣:١٠:٥٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٥:٤٤١١:٥٢:٢٢١٧:١٨:٣٤١٧:٣٦:٥٨٢٣:١٠:٥٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٦:٣٨١١:٥٢:١٩١٧:١٧:٣٣١٧:٣٥:٥٨٢٣:١٠:٤٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٧:٣٣١١:٥٢:١٦١٧:١٦:٣٢١٧:٣٥:٠٠٢٣:١٠:٣٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٨:٢٨١١:٥٢:١٣١٧:١٥:٣٣١٧:٣٤:٠٣٢٣:١٠:٣٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٩:٢٣١١:٥٢:١٢١٧:١٤:٣٥١٧:٣٣:٠٧٢٣:١٠:٢٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٠:١٩١١:٥٢:١١١٧:١٣:٣٩١٧:٣٢:١٣٢٣:١٠:٢٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣١:١٥١١:٥٢:١٢١٧:١٢:٤٤١٧:٣١:٢٠٢٣:١٠:٢٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٢:١١١١:٥٢:١٣١٧:١١:٥٠١٧:٣٠:٢٩٢٣:١٠:٢٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٣:٠٧١١:٥٢:١٤١٧:١٠:٥٨١٧:٢٩:٣٩٢٣:١٠:١٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٤:٠٣١١:٥٢:١٧١٧:١٠:٠٧١٧:٢٨:٥٠٢٣:١٠:١٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٥:٠٠١١:٥٢:٢٠١٧:٠٩:١٧١٧:٢٨:٠٣٢٣:١٠:١٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٦٠٦:٣٥:٥٧١١:٥٢:٢٥١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٧:١٧٢٣:١٠:١٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٦:٥٤١١:٥٢:٣٠١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٦:٣٣٢٣:١٠:١٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٧:٥١١١:٥٢:٣٦١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٥:٥١٢٣:١٠:٢١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٨:٤٩١١:٥٢:٤٣١٧:٠٦:١٥١٧:٢٥:١٠٢٣:١٠:٢٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٩:٤٦١١:٥٢:٥٠١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٤:٣٠٢٣:١٠:٢٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٠:٤٤١١:٥٢:٥٩١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٣:٥٣٢٣:١٠:٣٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٢٠٦:٤١:٤١١١:٥٣:٠٨١٧:٠٤:١٤١٧:٢٣:١٧٢٣:١٠:٣٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٢:٣٩١١:٥٣:١٨١٧:٠٣:٣٨١٧:٢٢:٤٢٢٣:١٠:٤٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٣:٣٦١١:٥٣:٢٩١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٢:١٠٢٣:١٠:٥١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٤:٣٤١١:٥٣:٤١١٧:٠٢:٢٩١٧:٢١:٣٩٢٣:١٠:٥٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٥:٣١١١:٥٣:٥٤١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:١٠٢٣:١١:٠٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٦:٢٩١١:٥٤:٠٨١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٤٢٢٣:١١:١٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٧:٢٦١١:٥٤:٢٢١٧:٠١:٠٠١٧:٢٠:١٧٢٣:١١:٢٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آباد

روستای حسن آباد بر روی نقشه

روستای حسن آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آباد دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسن آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسن آباد
زمان پخش اذان زنده به افق حسن آباد
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسن آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسن آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو