جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسن آباد

باغستان | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٤:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٠٨
اذان ظهر: ١١:٢٩:٥٠
غروب آفتاب: ١٦:٢٧:٢٥
اذان مغرب: ١٦:٤٧:١٠
نیمه شب: ٢٢:٤٦:٠٨

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آباد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای حسن آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حسن آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میلان كوندرا
اگر ما شایستگی دوست داشتن را نداریم، شاید به این دلیل است كه خواهانیم تا دوستمان بدارند؛ یعنی چشم داشت چیزی (عشق) را از دیگری داریم؛ به جای آنكه بدون ادعا و توقع به سویش برویم و تنها خواستار حضورش باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسن آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٣:١٩١٢:٣٤:١٧١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٢٧٢٣:٤٩:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٢:١٣١٢:٣٤:٠٨١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:١٦٢٣:٤٩:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥١:٠٧١٢:٣٣:٥٨١٩:١٧:٢١١٩:٣٦:٠٦٢٣:٤٨:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٠:٠٢١٢:٣٣:٥٠١٩:١٨:٠٨١٩:٣٦:٥٦٢٣:٤٨:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤٨:٥٩١٢:٣٣:٤١١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:٤٥٢٣:٤٨:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٣:٣٤١٩:١٩:٤٢١٩:٣٨:٣٥٢٣:٤٧:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٣:٢٦١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٩:٢٥٢٣:٤٧:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٣:٢٠١٩:٢١:١٦١٩:٤٠:١٤٢٣:٤٧:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٣٥٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣٣:١٣١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٠٤٢٣:٤٧:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:١٨٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٣:٠٨١٩:٢٢:٤٩١٩:٤١:٥٤٢٣:٤٦:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٠١٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤٦:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٢:٠٣١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٣:٣٣٢٣:٤٦:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤١:٠٨١٢:٣٢:٥٤١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٤:٢٢٢٣:٤٦:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:١٩٠٥:٤٠:١٤١٢:٣٢:٥١١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٥:١١٢٣:٤٦:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٣٩:٢٢١٢:٣٢:٤٨١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٦:٠١٢٣:٤٥:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٨:٣١١٢:٣٢:٤٦١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٦:٥٠٢٣:٤٥:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٣٧:٤١١٢:٣٢:٤٤١٩:٢٨:١٤١٩:٤٧:٣٩٢٣:٤٥:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٦:٥٣١٢:٣٢:٤٣١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٨:٢٧٢٣:٤٥:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٣٢٠٥:٣٦:٠٦١٢:٣٢:٤٢١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:١٦٢٣:٤٥:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٣٥:٢٠١٢:٣٢:٤٢١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٠٤٢٣:٤٤:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٣٤:٣٦١٢:٣٢:٤٣١٩:٣١:١٦١٩:٥٠:٥٢٢٣:٤٤:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٣٣:٥٣١٢:٣٢:٤٤١٩:٣٢:٠١١٩:٥١:٤٠٢٣:٤٤:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:١٩٠٥:٣٣:١١١٢:٣٢:٤٦١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٢:٢٧٢٣:٤٤:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٢٠٠٥:٣٢:٣٢١٢:٣٢:٤٩١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٣:١٤٢٣:٤٤:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٢٢٠٥:٣١:٥٣١٢:٣٢:٥١١٩:٣٤:١٤١٩:٥٤:٠١٢٣:٤٤:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٢٦٠٥:٣١:١٦١٢:٣٢:٥٥١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٤:٤٧٢٣:٤٤:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٣٠:٤١١٢:٣٢:٥٩١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٥:٣٣٢٣:٤٤:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٩٠٥:٣٠:٠٧١٢:٣٣:٠٤١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٦:١٨٢٣:٤٤:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٤٩٠٥:٢٩:٣٤١٢:٣٣:٠٩١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٧:٠٣٢٣:٤٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسن آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حسن آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٥:٠٤١١:٢٢:٢٠١٦:٢٩:١٩١٦:٤٨:٣٠٢٢:٣٩:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٦:٠٠١١:٢٢:٣٦١٦:٢٨:٥٥١٦:٤٨:٠٩٢٢:٣٩:٥٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٦:٥٦١١:٢٢:٥٣١٦:٢٨:٣٤١٦:٤٧:٤٩٢٢:٤٠:٠٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٧:٥١١١:٢٣:١٠١٦:٢٨:١٤١٦:٤٧:٣٢٢٢:٤٠:١٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٨:٤٧١١:٢٣:٢٩١٦:٢٧:٥٦١٦:٤٧:١٦٢٢:٤٠:٣٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٩:٤١١١:٢٣:٤٨١٦:٢٧:٤٠١٦:٤٧:٠٢٢٢:٤٠:٤٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٠:٣٦١١:٢٤:٠٨١٦:٢٧:٢٦١٦:٤٦:٤٩٢٢:٤١:٠٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢١:٣٠١١:٢٤:٢٨١٦:٢٧:١٣١٦:٤٦:٣٩٢٢:٤١:٢٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٢:٢٤١١:٢٤:٥٠١٦:٢٧:٠٣١٦:٤٦:٣١٢٢:٤١:٤٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٣:١٧١١:٢٥:١٢١٦:٢٦:٥٤١٦:٤٦:٢٤٢٢:٤١:٥٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٤:٠٩١١:٢٥:٣٤١٦:٢٦:٤٨١٦:٤٦:١٩٢٢:٤٢:١٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٥:٠١١١:٢٥:٥٧١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٦:١٦٢٢:٤٢:٣٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٥:٥٢١١:٢٦:٢١١٦:٢٦:٤٠١٦:٤٦:١٥٢٢:٤٢:٥٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٦:٤٢١١:٢٦:٤٦١٦:٢٦:٣٩١٦:٤٦:١٥٢٢:٤٣:٢٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٧:٣١١١:٢٧:١٠١٦:٢٦:٤٠١٦:٤٦:١٨٢٢:٤٣:٤٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٨:٢٠١١:٢٧:٣٦١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٦:٢٢٢٢:٤٤:٠٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٩:٠٧١١:٢٨:٠٢١٦:٢٦:٤٧١٦:٤٦:٢٨٢٢:٤٤:٢٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٩:٥٤١١:٢٨:٢٨١٦:٢٦:٥٤١٦:٤٦:٣٦٢٢:٤٤:٥٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٠:٤٠١١:٢٨:٥٥١٦:٢٧:٠٢١٦:٤٦:٤٦٢٢:٤٥:١٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣١:٢٥١١:٢٩:٢٢١٦:٢٧:١٣١٦:٤٦:٥٧٢٢:٤٥:٤٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٢:٠٨١١:٢٩:٥٠١٦:٢٧:٢٥١٦:٤٧:١٠٢٢:٤٦:٠٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٢:٥١١١:٣٠:١٨١٦:٢٧:٣٩١٦:٤٧:٢٥٢٢:٤٦:٣٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٣:٣٢١١:٣٠:٤٦١٦:٢٧:٥٥١٦:٤٧:٤٢٢٢:٤٧:٠١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٤:١٢١١:٣١:١٥١٦:٢٨:١٢١٦:٤٨:٠٠٢٢:٤٧:٢٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٤:٥١١١:٣١:٤٣١٦:٢٨:٣٢١٦:٤٨:٢٠٢٢:٤٧:٥٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٥:٢٩١١:٣٢:١٣١٦:٢٨:٥٣١٦:٤٨:٤٢٢٢:٤٨:٢٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٦:٠٥١١:٣٢:٤٢١٦:٢٩:١٦١٦:٤٩:٠٥٢٢:٤٨:٥٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٦:٤١١١:٣٣:١١١٦:٢٩:٤٠١٦:٤٩:٣٠٢٢:٤٩:٢١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٧:١٤١١:٣٣:٤١١٦:٣٠:٠٧١٦:٤٩:٥٧٢٢:٤٩:٥٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٧:٤٦١١:٣٤:١١١٦:٣٠:٣٥١٦:٥٠:٢٥٢٢:٥٠:١٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آباد

روستای حسن آباد بر روی نقشه

روستای حسن آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسن آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسن آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسن آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسن آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسن آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسن آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو