جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسن آباد

باغستان | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباد

اذان صبح: ٠٣:٥٧:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٤١
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٣:١٧

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آباد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای حسن آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حسن آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

مایسون
سرنوشت آدمی را تنها عشق تعیین می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسن آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٦:٤٤١٢:٣٦:٣٨١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٥:١٨٢٣:٥٣:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٥:٢٩١٢:٣٦:٢٣١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٦:٠٦٢٣:٥٢:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٤:١٤١٢:٣٦:٠٩١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٦:٥٤٢٣:٥٢:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٣:٠٠١٢:٣٥:٥٥١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٤٣٢٣:٥٢:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠١:٤٧١٢:٣٥:٤٢١٩:١٠:٠٩١٩:٢٨:٣١٢٣:٥١:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٠:٣٤١٢:٣٥:٢٩١٩:١٠:٥٥١٩:٢٩:٢٠٢٣:٥١:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٩:٢٢١٢:٣٥:١٦١٩:١١:٤٢١٩:٣٠:٠٩٢٣:٥١:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٨:١١١٢:٣٥:٠٤١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٥٨٢٣:٥٠:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٧:٠١١٢:٣٤:٥٢١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٤٧٢٣:٥٠:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٤:٤٠١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٣٦٢٣:٥٠:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٤:٤٣١٢:٣٤:٣٠١٩:١٤:٤٨١٩:٣٣:٢٥٢٣:٤٩:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٣:٣٥١٢:٣٤:١٩١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:١٤٢٣:٤٩:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٢:٢٨١٢:٣٤:٠٩١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٠٣٢٣:٤٩:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥١:٢٢١٢:٣٤:٠٠١٩:١٧:٠٨١٩:٣٥:٥٣٢٣:٤٨:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٠:١٧١٢:٣٣:٥٠١٩:١٧:٥٥١٩:٣٦:٤٢٢٣:٤٨:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٩:١٣١٢:٣٣:٤٢١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٣٢٢٣:٤٨:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٣:٣٤١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:٢٢٢٣:٤٨:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٧:٠٨١٢:٣٣:٢٧١٩:٢٠:١٦١٩:٣٩:١١٢٣:٤٧:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٦:٠٧١٢:٣٣:٢٠١٩:٢١:٠٣١٩:٤٠:٠١٢٣:٤٧:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٣:١٤١٩:٢١:٥٠١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٧:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣٣:٠٨١٩:٢٢:٣٧١٩:٤١:٤٠٢٣:٤٦:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:١٩٠٥:٤٣:١١١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٢:٣٠٢٣:٤٦:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٠٣٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٤:١٠١٩:٤٣:٢٠٢٣:٤٦:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤١:٢٠١٢:٣٢:٥٤١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٤:٠٩٢٣:٤٦:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٤٠:٢٦١٢:٣٢:٥١١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٤:٥٩٢٣:٤٦:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٣٩:٣٤١٢:٣٢:٤٨١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٥:٤٨٢٣:٤٥:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:١٢٠٥:٣٨:٤٣١٢:٣٢:٤٦١٩:٢٧:١٦١٩:٤٦:٣٧٢٣:٤٥:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٣٧:٥٣١٢:٣٢:٤٤١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٢٧٢٣:٤٥:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٣٧:٠٤١٢:٣٢:٤٣١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٨:١٥٢٣:٤٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حسن آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حسن آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن آباد روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن آباد روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٦٠٥:٢٥:١٧١٢:٣٨:١٤١٩:٥١:١١٢٠:١١:٤٩٢٣:٤٦:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٠٠٥:٢٥:٣١١٢:٣٨:٢٧١٩:٥١:٢٢٢٠:١٢:٠٠٢٣:٤٧:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٧٠٥:٢٥:٤٦١٢:٣٨:٤٠١٩:٥١:٣٢٢٠:١٢:١٠٢٣:٤٧:٢٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٦٠٥:٢٦:٠٣١٢:٣٨:٥٣١٩:٥١:٤٠٢٠:١٢:١٨٢٣:٤٧:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٧٠٥:٢٦:٢١١٢:٣٩:٠٦١٩:٥١:٤٧٢٠:١٢:٢٤٢٣:٤٧:٥٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٩٠٥:٢٦:٤٠١٢:٣٩:١٨١٩:٥١:٥٢٢٠:١٢:٢٨٢٣:٤٨:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٤٠٥:٢٧:٠٠١٢:٣٩:٣١١٩:٥١:٥٦٢٠:١٢:٣١٢٣:٤٨:٢٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥١٠٥:٢٧:٢٢١٢:٣٩:٤٣١٩:٥١:٥٨٢٠:١٢:٣٣٢٣:٤٨:٣٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٠٠٥:٢٧:٤٥١٢:٣٩:٥٥١٩:٥١:٥٨٢٠:١٢:٣٢٢٣:٤٨:٥٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥١٠٥:٢٨:٠٩١٢:٤٠:٠٧١٩:٥١:٥٧٢٠:١٢:٣٠٢٣:٤٩:١٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٤٠٥:٢٨:٣٤١٢:٤٠:١٨١٩:٥١:٥٤٢٠:١٢:٢٦٢٣:٤٩:٢٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٨٠٥:٢٩:٠٠١٢:٤٠:٣٠١٩:٥١:٥٠٢٠:١٢:٢٠٢٣:٤٩:٤٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٤٠٥:٢٩:٢٧١٢:٤٠:٤١١٩:٥١:٤٤٢٠:١٢:١٣٢٣:٤٩:٥٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٢٠٥:٢٩:٥٥١٢:٤٠:٥١١٩:٥١:٣٦٢٠:١٢:٠٤٢٣:٥٠:١٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٢٠٥:٣٠:٢٤١٢:٤١:٠٢١٩:٥١:٢٧٢٠:١١:٥٣٢٣:٥٠:٣٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٣٠٥:٣٠:٥٤١٢:٤١:١١١٩:٥١:١٦٢٠:١١:٤٠٢٣:٥٠:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٦٠٥:٣١:٢٥١٢:٤١:٢١١٩:٥١:٠٣٢٠:١١:٢٦٢٣:٥١:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٠٠٥:٣١:٥٧١٢:٤١:٣٠١٩:٥٠:٤٩٢٠:١١:٠٩٢٣:٥١:١٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٦٠٥:٣٢:٣٠١٢:٤١:٣٩١٩:٥٠:٣٣٢٠:١٠:٥٢٢٣:٥١:٣٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٣٠٥:٣٣:٠٤١٢:٤١:٤٧١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٣٢٢٣:٥١:٤٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢١٠٥:٣٣:٣٨١٢:٤١:٥٥١٩:٤٩:٥٦٢٠:١٠:١١٢٣:٥٢:٠٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١١٠٥:٣٤:١٣١٢:٤٢:٠٣١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٩:٤٨٢٣:٥٢:١٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٢٠٥:٣٤:٤٩١٢:٤٢:١٠١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٩:٢٣٢٣:٥٢:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٤٠٥:٣٥:٢٦١٢:٤٢:١٦١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٨:٥٧٢٣:٥٢:٤٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣٦:٠٣١٢:٤٢:٢٣١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٨:٢٩٢٣:٥٣:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٣٦:٤١١٢:٤٢:٢٨١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٧:٥٩٢٣:٥٣:١٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٧:١٩١٢:٤٢:٣٣١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٧:٢٨٢٣:٥٣:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٣٧:٥٨١٢:٤٢:٣٨١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:٥٥٢٣:٥٣:٤٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٨:٣٨١٢:٤٢:٤٢١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٦:٢١٢٣:٥٣:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٨٠٥:٣٩:١٨١٢:٤٢:٤٦١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:٤٤٢٣:٥٤:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٣٩:٥٨١٢:٤٢:٤٨١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٥:٠٧٢٣:٥٤:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسن آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آباد روستای حسن آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آباد

روستای حسن آباد بر روی نقشه

روستای حسن آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حسن آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حسن آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسن آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسن آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسن آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حسن آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسن آباد
افق شرعی امروز فردا حسن آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسن آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو