جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران

ری | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباد تهران

اذان صبح: ٠٥:٢٣:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٠١
اذان ظهر: ١١:٥٢:٤٥
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:١٣
اذان مغرب: ١٧:١٢:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٩:٠٠

جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩
١٢ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران (شهرستان ری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ آذر ٩٩ شهر حسن آباد تهران)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر حسن آباد تهران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حسن آباد تهران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز نیروی دریایی

بیل گیتس
مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند. آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حسن آباد تهران

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسن آباد تهران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر حسن آباد تهران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسن آباد تهران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد تهران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٤:٠٥١٣:٠٥:١٨١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢١:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٢:٤٦١٣:٠٥:٠٤١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٠:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٤:٤٩١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٧:٢١٠٠:٢٠:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٠:١٢١٣:٠٤:٣٦١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٨:١٣٠٠:١٩:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٤:٢٢١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٩:٠٤٠٠:١٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٤:٠٩١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٩:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٣:٥٦١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٨:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٥:١١١٣:٠٣:٤٤١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٨:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٣٢٠٠:١٨:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٣:٢١١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٧:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:١٤٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٣:١٠١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٧:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٧:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٩:١٣١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٦:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٦:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٢:٣١١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٦:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٥:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٢:١٥١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٥:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٢:٠٧١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٥:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٢:٠٠١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:١٥٠٠:١٥:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٩٠٦:١١:٣٤١٣:٠١:٥٤١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٤:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٠:٣٣١٣:٠١:٤٨١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٣:٠١٠٠:١٤:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠١:٤٣١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٤:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠١:٣٩١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٤:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠١:٣٥١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٣:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠١:٣١١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٣:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠١:٢٩١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٣:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٤:٥١١٣:٠١:٢٦١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:١٤٠٠:١٣:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠١:٢٥١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٣:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٥٧٠٠:١٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حسن آباد تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حسن آباد تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حسن آباد تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد تهران

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر حسن آباد تهران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حسن آباد تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسن آباد تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر حسن آباد تهران

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر حسن آباد تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر حسن آباد تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر حسن آباد تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حسن آباد تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حسن آباد تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر حسن آباد تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسن آباد تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حسن آباد تهران

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر حسن آباد تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حسن آباد تهران شهر حسن آباد تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حسن آباد تهران شهر حسن آباد تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر حسن آباد تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر حسن آباد تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسن آباد تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسن آباد تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر حسن آباد تهران

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٦:١٨١١:٥٠:٥٨١٦:٥٥:٢١١٧:١٤:٥٢٢٣:٠٧:٣٦
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٧:١٦١١:٥١:١٤١٦:٥٤:٥٥١٧:١٤:٢٩٢٣:٠٧:٤٨
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٨:١٤١١:٥١:٣١١٦:٥٤:٣١١٧:١٤:٠٧٢٣:٠٨:٠١
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٩:١١١١:٥١:٤٨١٦:٥٤:٠٩١٧:١٣:٤٧٢٣:٠٨:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢١٠٦:٥٠:٠٨١١:٥٢:٠٦١٦:٥٣:٤٨١٧:١٣:٢٨٢٣:٠٨:٢٩
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٠٠٦:٥١:٠٥١١:٥٢:٢٥١٦:٥٣:٣٠١٧:١٣:١٢٢٣:٠٨:٤٤
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥٢:٠١١١:٥٢:٤٥١٦:٥٣:١٣١٧:١٢:٥٨٢٣:٠٩:٠٠
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٢:٥٧١١:٥٣:٠٥١٦:٥٢:٥٩١٧:١٢:٤٥٢٣:٠٩:١٧
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٣:٥٢١١:٥٣:٢٦١٦:٥٢:٤٦١٧:١٢:٣٤٢٣:٠٩:٣٤
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٤:٤٧١١:٥٣:٤٨١٦:٥٢:٣٥١٧:١٢:٢٦٢٣:٠٩:٥٣
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٥:٤١١١:٥٤:١٠١٦:٥٢:٢٦١٧:١٢:١٩٢٣:١٠:١٢
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٦:٣٤١١:٥٤:٣٣١٦:٥٢:٢٠١٧:١٢:١٤٢٣:١٠:٣١
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٧:٢٦١١:٥٤:٥٦١٦:٥٢:١٥١٧:١٢:١١٢٣:١٠:٥٢
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٨:١٨١١:٥٥:٢٠١٦:٥٢:١٢١٧:١٢:١٠٢٣:١١:١٣
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٤٠٦:٥٩:٠٩١١:٥٥:٤٥١٦:٥٢:١١١٧:١٢:١٠٢٣:١١:٣٥
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٩:٥٩١١:٥٦:١٠١٦:٥٢:١٢١٧:١٢:١٣٢٣:١١:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٢٠٧:٠٠:٤٨١١:٥٦:٣٦١٦:٥٢:١٥١٧:١٢:١٨٢٣:١٢:٢١
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٦٠٧:٠١:٣٦١١:٥٧:٠٣١٦:٥٢:٢١١٧:١٢:٢٤٢٣:١٢:٤٤
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٨٠٧:٠٢:٢٣١١:٥٧:٢٩١٦:٥٢:٢٨١٧:١٢:٣٣٢٣:١٣:٠٩
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٠٠٧:٠٣:٠٩١١:٥٧:٥٧١٦:٥٢:٣٧١٧:١٢:٤٣٢٣:١٣:٣٤
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣١٠٧:٠٣:٥٤١١:٥٨:٢٤١٦:٥٢:٤٨١٧:١٢:٥٥٢٣:١٤:٠٠
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٤:٣٨١١:٥٨:٥٢١٦:٥٣:٠١١٧:١٣:٠٩٢٣:١٤:٢٦
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥١٠٧:٠٥:٢٠١١:٥٩:٢١١٦:٥٣:١٦١٧:١٣:٢٥٢٣:١٤:٥٢
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠٦:٠٢١١:٥٩:٤٩١٦:٥٣:٣٢١٧:١٣:٤٣٢٣:١٥:٢٠
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٦:٤٢١٢:٠٠:١٨١٦:٥٣:٥١١٧:١٤:٠٢٢٣:١٥:٤٧
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٣٠٧:٠٧:٢٠١٢:٠٠:٤٨١٦:٥٤:١٢١٧:١٤:٢٣٢٣:١٦:١٥
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٧:٥٧١٢:٠١:١٧١٦:٥٤:٣٤١٧:١٤:٤٦٢٣:١٦:٤٤
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٨:٣٣١٢:٠١:٤٧١٦:٥٤:٥٨١٧:١٥:١٠٢٣:١٧:١٢
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٩:٠٧١٢:٠٢:١٦١٦:٥٥:٢٤١٧:١٥:٣٦٢٣:١٧:٤١
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٩:٤٠١٢:٠٢:٤٦١٦:٥٥:٥١١٧:١٦:٠٤٢٣:١٨:١٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حسن آباد تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر حسن آباد تهران شهر حسن آباد تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر حسن آباد تهران شهر حسن آباد تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حسن آباد تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حسن آباد تهران

حسن‌آباد یکی از شهرهای جنوبی استان تهران است. این شهر مرکز بخش فشاپویه شهرستان ری است. این شهر در ۵ کیلومتری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی قرار دارد و یکی از مهم‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور، شهرک صنعتی شمس‌آباد در این منطقه واقع شده است

شهر حسن آباد تهران در ویکیپدیا

شهر حسن آباد تهران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حسن آباد تهران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حسن آباد تهران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حسن آباد تهران بر روی نقشه

شهر حسن آباد تهران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حسن آباد تهران
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر حسن آباد تهران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر حسن آباد تهران + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر حسن آباد تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حسن آباد تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر حسن آباد تهران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حسن آباد تهران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسن آباد تهران
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آباد تهران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسن آباد تهران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسن آباد تهران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن آباد تهران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسن آباد تهران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسن آباد تهران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو