جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران

ری | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباد تهران


اذان صبح: ٠٥:١٧:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٤٩
اذان ظهر: ١٢:١٨:١١
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:٠٤
اذان مغرب: ١٨:١٤:١٨
نیمه شب: ٢٣:٣٦:١٧

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران (شهرستان ری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر حسن آباد تهران)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر حسن آباد تهران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حسن آباد تهران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر حسن آباد تهران

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسن آباد تهران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حسن آباد تهران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حسن آباد تهران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد تهران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢١:١٧١٣:٠٣:٠٨١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١٧:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٢:٥٨١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٧:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٢:٤٨١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٦:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٦:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٦:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٥:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٢:١٤١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٥:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٢:٠٧١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٥:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٣٠٠٠:١٥:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١١:٢٠١٣:٠١:٥٤١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٤:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٠:١٩١٣:٠١:٤٨١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٣:١٥٠٠:١٤:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٩:١٩١٣:٠١:٤٣١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٤:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٨:٢١١٣:٠١:٣٩١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٥٩٠٠:١٤:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠١:٣٥١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٥١٠٠:١٣:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠١:٣١١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٣:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠١:٢٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٣:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠١:٢٦١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٣:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠١:٢٥١٩:٥٩:٣١٢٠:١٩:١٨٠٠:١٢:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٠:٢٠٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٢:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠١:٢٣٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢١:٠١٠٠:١٢:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠١:١٩١٣:٠١:٢٣٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٥١٠٠:١٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:٤٢٠٠:١٢:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١٢:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٢:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٨:٢١١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٥:١١٠٠:١١:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٧:٤١١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٦:٠٠٠٠:١١:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٤٣٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:٤٨٠٠:١١:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٦:٢٤١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٣٦٠٠:١١:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٥:٤٨١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١١:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٥:١٤١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٩:١٠٠٠:١١:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسن آباد تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسن آباد تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسن آباد تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباد تهران

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر حسن آباد تهران

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر حسن آباد تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسن آباد تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر حسن آباد تهران

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٠:٤٩١٢:١٨:١١١٧:٥٦:٠٤١٨:١٤:١٨٢٣:٣٦:١٧
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٩:٣٥١٢:١٨:٠٢١٧:٥٦:٥٩١٨:١٥:١٢٢٣:٣٦:٠٩
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٨:٢٠١٢:١٧:٥٢١٧:٥٧:٥٥١٨:١٦:٠٦٢٣:٣٦:٠٠
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٧:٠٤١٢:١٧:٤١١٧:٥٨:٤٩١٨:١٧:٠٠٢٣:٣٥:٥٠
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٥:٤٧١٢:١٧:٣٠١٧:٥٩:٤٤١٨:١٧:٥٣٢٣:٣٥:٤٠
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٤:٣٠١٢:١٧:١٩١٨:٠٠:٣٨١٨:١٨:٤٦٢٣:٣٥:٢٩
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٣:١٢١٢:١٧:٠٦١٨:٠١:٣٢١٨:١٩:٣٩٢٣:٣٥:١٧
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣١:٥٤١٢:١٦:٥٤١٨:٠٢:٢٦١٨:٢٠:٣٢٢٣:٣٥:٠٥
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٠:٣٤١٢:١٦:٤١١٨:٠٣:١٩١٨:٢١:٢٤٢٣:٣٤:٥٢
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٩:١٤١٢:١٦:٢٧١٨:٠٤:١٢١٨:٢٢:١٦٢٣:٣٤:٣٩
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٧:٥٤١٢:١٦:١٣١٨:٠٥:٠٥١٨:٢٣:٠٨٢٣:٣٤:٢٤
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٦:٣٣١٢:١٥:٥٩١٨:٠٥:٥٧١٨:٢٤:٠٠٢٣:٣٤:١٠
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٥:١٢١٢:١٥:٤٤١٨:٠٦:٤٩١٨:٢٤:٥١٢٣:٣٣:٥٤
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٣:٥٠١٢:١٥:٢٩١٨:٠٧:٤١١٨:٢٥:٤٢٢٣:٣٣:٣٩
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٢:٢٧١٢:١٥:١٣١٨:٠٨:٣٢١٨:٢٦:٣٣٢٣:٣٣:٢٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢١:٠٥١٢:١٤:٥٨١٨:٠٩:٢٣١٨:٢٧:٢٤٢٣:٣٣:٠٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٦:٤٧٠٦:١٩:٤٢١٢:١٤:٤١١٨:١٠:١٤١٨:٢٨:١٥٢٣:٣٢:٤٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٨:١٨١٢:١٤:٢٥١٨:١١:٠٥١٨:٢٩:٠٥٢٣:٣٢:٣٠
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٦:٥٤١٢:١٤:٠٩١٨:١١:٥٦١٨:٢٩:٥٦٢٣:٣٢:١٢
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٥:٣٠١٢:١٣:٥٢١٨:١٢:٤٦١٨:٣٠:٤٦٢٣:٣١:٥٣
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥١:٠١٠٦:١٤:٠٦١٢:١٣:٣٥١٨:١٣:٣٧١٨:٣١:٣٧٢٣:٣١:٣٤
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٢:٤٢١٢:١٣:١٧١٨:١٤:٢٧١٨:٣٢:٢٧٢٣:٣١:١٥
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١١:١٧١٢:١٣:٠٠١٨:١٥:١٧١٨:٣٣:١٧٢٣:٣٠:٥٥
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٩:٥٢١٢:١٢:٤٢١٨:١٦:٠٧١٨:٣٤:٠٧٢٣:٣٠:٣٥
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٨:٢٧١٢:١٢:٢٥١٨:١٦:٥٦١٨:٣٤:٥٧٠٠:٠٠:١٥
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٣:٣٤٠٧:٠٧:٠٢١٣:١٢:٠٧١٩:١٧:٤٦١٩:٣٥:٤٧٠٠:٢٩:٥٤
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠٥:٣٧١٣:١١:٤٩١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٣٧٠٠:٢٩:٣٤
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٠:٣٢٠٧:٠٤:١٢١٣:١١:٣١١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٢٧٠٠:٢٩:١٢
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٢:٤٧١٣:١١:١٣١٩:٢٠:١٤١٩:٣٨:١٦٠٠:٢٨:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر حسن آباد تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر حسن آباد تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر حسن آباد تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حسن آباد تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حسن آباد تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر حسن آباد تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حسن آباد تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حسن آباد تهران

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٦:٤٦١٢:١٨:٤٩١٧:٥١:٢٠١٨:٠٩:٤٣٢٣:٣٦:٤٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٥:٣٧١٢:١٨:٤٢١٧:٥٢:١٨١٨:١٠:٣٨٢٣:٣٦:٤٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٤:٢٦١٢:١٨:٣٦١٧:٥٣:١٥١٨:١١:٣٤٢٣:٣٦:٣٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٣:١٥١٢:١٨:٢٨١٧:٥٤:١١١٨:١٢:٢٩٢٣:٣٦:٣١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٢:٠٢١٢:١٨:٢٠١٧:٥٥:٠٨١٨:١٣:٢٤٢٣:٣٦:٢٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٠:٤٩١٢:١٨:١١١٧:٥٦:٠٤١٨:١٤:١٨٢٣:٣٦:١٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٩:٣٥١٢:١٨:٠٢١٧:٥٦:٥٩١٨:١٥:١٢٢٣:٣٦:٠٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٨:٢٠١٢:١٧:٥٢١٧:٥٧:٥٥١٨:١٦:٠٦٢٣:٣٦:٠٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٧:٠٤١٢:١٧:٤١١٧:٥٨:٤٩١٨:١٧:٠٠٢٣:٣٥:٥٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٥:٤٧١٢:١٧:٣٠١٧:٥٩:٤٤١٨:١٧:٥٣٢٣:٣٥:٤٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٤:٣٠١٢:١٧:١٩١٨:٠٠:٣٨١٨:١٨:٤٦٢٣:٣٥:٢٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٣:١٢١٢:١٧:٠٦١٨:٠١:٣٢١٨:١٩:٣٩٢٣:٣٥:١٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣١:٥٤١٢:١٦:٥٤١٨:٠٢:٢٦١٨:٢٠:٣٢٢٣:٣٥:٠٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٠:٣٤١٢:١٦:٤١١٨:٠٣:١٩١٨:٢١:٢٤٢٣:٣٤:٥٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٩:١٤١٢:١٦:٢٧١٨:٠٤:١٢١٨:٢٢:١٦٢٣:٣٤:٣٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٧:٥٤١٢:١٦:١٣١٨:٠٥:٠٥١٨:٢٣:٠٨٢٣:٣٤:٢٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٦:٣٣١٢:١٥:٥٩١٨:٠٥:٥٧١٨:٢٤:٠٠٢٣:٣٤:١٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٥:١٢١٢:١٥:٤٤١٨:٠٦:٤٩١٨:٢٤:٥١٢٣:٣٣:٥٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٣:٥٠١٢:١٥:٢٩١٨:٠٧:٤١١٨:٢٥:٤٢٢٣:٣٣:٣٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٢:٢٧١٢:١٥:١٣١٨:٠٨:٣٢١٨:٢٦:٣٣٢٣:٣٣:٢٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢١:٠٥١٢:١٤:٥٨١٨:٠٩:٢٣١٨:٢٧:٢٤٢٣:٣٣:٠٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:١٩:٤٢١٢:١٤:٤١١٨:١٠:١٤١٨:٢٨:١٥٢٣:٣٢:٤٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٨:١٨١٢:١٤:٢٥١٨:١١:٠٥١٨:٢٩:٠٥٢٣:٣٢:٣٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٦:٥٤١٢:١٤:٠٩١٨:١١:٥٦١٨:٢٩:٥٦٢٣:٣٢:١٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٥:٣٠١٢:١٣:٥٢١٨:١٢:٤٦١٨:٣٠:٤٦٢٣:٣١:٥٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:١٤:٠٦١٢:١٣:٣٥١٨:١٣:٣٧١٨:٣١:٣٧٢٣:٣١:٣٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٢:٤٢١٢:١٣:١٧١٨:١٤:٢٧١٨:٣٢:٢٧٢٣:٣١:١٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١١:١٧١٢:١٣:٠٠١٨:١٥:١٧١٨:٣٣:١٧٢٣:٣٠:٥٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٩:٥٢١٢:١٢:٤٢١٨:١٦:٠٧١٨:٣٤:٠٧٢٣:٣٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حسن آباد تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حسن آباد تهران شهر حسن آباد تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حسن آباد تهران شهر حسن آباد تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حسن آباد تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حسن آباد تهران

حسن‌آباد یکی از شهرهای جنوبی استان تهران است. این شهر مرکز بخش فشاپویه شهرستان ری است. این شهر در ۵ کیلومتری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی قرار دارد و یکی از مهم‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور، شهرک صنعتی شمس‌آباد در این منطقه واقع شده است

شهر حسن آباد تهران در ویکیپدیا

شهر حسن آباد تهران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حسن آباد تهران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حسن آباد تهران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حسن آباد تهران بر روی نقشه

شهر حسن آباد تهران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حسن آباد تهران
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر حسن آباد تهران + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر حسن آباد تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حسن آباد تهران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسن آباد تهران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا حسن آباد تهران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسن آباد تهران
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آباد تهران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حسن آباد تهران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آباد تهران دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آباد تهران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسن آباد تهران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حسن آباد تهران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو