جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسن آبادمرگ ماری

بنارویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آبادمرگ ماری


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٥٦:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٣١
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٥

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آبادمرگ ماری (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای حسن آبادمرگ ماری)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حسن آبادمرگ ماری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آبادمرگ ماری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آبادمرگ ماری

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آبادمرگ ماری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آبادمرگ ماری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسن آبادمرگ ماری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آبادمرگ ماری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آبادمرگ ماری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٩:٢٦١٢:٥٢:١٦١٩:٢٥:٣١١٩:٤٢:٥٣٠٠:١١:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٨:٣٢١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٣٠٠٠:١٠:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٧:٣٩١٢:٥١:٥٧١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٠٧٠٠:١٠:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٦:٤٦١٢:٥١:٤٩١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٤٤٠٠:١٠:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٥:٥٤١٢:٥١:٤٠١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٢١٠٠:٠٩:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٥:٠٤١٢:٥١:٣٣١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٥:٥٨٠٠:٠٩:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٤:١٤١٢:٥١:٢٥١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٣٦٠٠:٠٩:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٣:٢٥١٢:٥١:١٩١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:١٣٠٠:٠٩:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٢:٣٧١٢:٥١:١٣١٩:٣٠:١١١٩:٤٧:٥١٠٠:٠٩:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١١:٥٠١٢:٥١:٠٧١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٢٨٠٠:٠٨:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١١:٠٤١٢:٥١:٠٢١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٠٦٠٠:٠٨:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٤٤٠٠:٠٨:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٢١٠٠:٠٨:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٥٩٠٠:٠٨:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٨:١٢١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٣٧٠٠:٠٨:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٧:٣١١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:١٥٠٠:٠٧:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٥٣٠٠:٠٧:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٧:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٧:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٥:٠٢١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٤٦٠٠:٠٧:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٢٣٠٠:٠٧:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٠١٠٠:٠٧:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٧:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:١٥٠٠:٠٧:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٠:٥١١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٦:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠١:٥٤١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٦:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٦:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠١:٠٢١٢:٥١:٠٣١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٦:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٠:٣٨١٢:٥١:٠٨١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:١٨٠٠:٠٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادمرگ ماری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادمرگ ماری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادمرگ ماری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آبادمرگ ماری

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسن آبادمرگ ماری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آبادمرگ ماری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آبادمرگ ماری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسن آبادمرگ ماری

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسن آبادمرگ ماری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آبادمرگ ماری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آبادمرگ ماری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آبادمرگ ماری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آبادمرگ ماری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آبادمرگ ماری

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسن آبادمرگ ماری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آبادمرگ ماری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آبادمرگ ماری

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٢٨:١٠١٢:٥٧:٠٥١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٦:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٦:٤٩١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٤٠٠٠:١٦:٣٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٢٩:١٠١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٦:٢٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٢٩:٣٩١٢:٥٦:١٦١٩:٢٢:٢٧١٩:٣٩:٣١٠٠:١٦:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٠:٠٩١٢:٥٥:٥٩١٩:٢١:٢٤١٩:٣٨:٢٦٠٠:١٦:٠٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٠:٣٩١٢:٥٥:٤٢١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٢٠٠٠:١٥:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٣١:٠٨١٢:٥٥:٢٤١٩:١٩:١٤١٩:٣٦:١٣٠٠:١٥:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٣١:٣٧١٢:٥٥:٠٦١٩:١٨:٠٩١٩:٣٥:٠٦٠٠:١٥:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٢:٠٧١٢:٥٤:٤٧١٩:١٧:٠٣١٩:٣٣:٥٩٠٠:١٥:١١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٢:٣٦١٢:٥٤:٢٩١٩:١٥:٥٦١٩:٣٢:٥١٠٠:١٤:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٣:٠٤١٢:٥٤:١٠١٩:١٤:٤٩١٩:٣١:٤٣٠٠:١٤:٤٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٣:٣٣١٢:٥٣:٥٠١٩:١٣:٤٢١٩:٣٠:٣٤٠٠:١٤:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٤:٠٢١٢:٥٣:٣١١٩:١٢:٣٤١٩:٢٩:٢٥٠٠:١٤:١٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٣٤:٣٠١٢:٥٣:١١١٩:١١:٢٦١٩:٢٨:١٥٠٠:١٣:٥٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٤:٥٩١٢:٥٢:٥١١٩:١٠:١٧١٩:٢٧:٠٥٠٠:١٣:٤٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٣٠٦:٣٥:٢٧١٢:٥٢:٣٠١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٥:٥٥٠٠:١٣:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٣٥:٥٥١٢:٥٢:١٠١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٤:٤٥٠٠:١٣:٠٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٥٠٦:٣٦:٢٣١٢:٥١:٤٩١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٣:٣٤٠٠:١٢:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٣٦:٥١١٢:٥١:٢٨١٩:٠٥:٣٩١٩:٢٢:٢٣٠٠:١٢:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٣٧:١٩١٢:٥١:٠٧١٩:٠٤:٢٩١٩:٢١:١٢٠٠:١٢:١٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٣٧:٤٧١٢:٥٠:٤٦١٩:٠٣:١٩١٩:٢٠:٠١٠٠:١١:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٣٨:١٥١٢:٥٠:٢٤١٩:٠٢:٠٨١٩:١٨:٤٩٠٠:١١:٣٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٣٨:٤٣١٢:٥٠:٠٣١٩:٠٠:٥٧١٩:١٧:٣٨٠٠:١١:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٣٩:١١١٢:٤٩:٤٢١٨:٥٩:٤٦١٩:١٦:٢٦٠٠:١١:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٣٩:٣٩١٢:٤٩:٢٠١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:١٥٠٠:١٠:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٠:٠٧١٢:٤٨:٥٩١٨:٥٧:٢٤١٩:١٤:٠٣٠٠:١٠:٢٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٠:٣٥١٢:٤٨:٣٧١٨:٥٦:١٣١٩:١٢:٥٢٠٠:١٠:٠٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤١:٠٤١٢:٤٨:١٦١٨:٥٥:٠٢١٩:١١:٤٠٠٠:٠٩:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤١:٣٢١٢:٤٧:٥٤١٨:٥٣:٥١١٩:١٠:٢٩٠٠:٠٩:٢٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٢:٠٠١٢:٤٧:٣٣١٨:٥٢:٤٠١٩:٠٩:١٧٢٣:٣٩:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٢:٢٩١١:٤٧:١٢١٧:٥١:٢٩١٨:٠٨:٠٦٢٣:٠٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسن آبادمرگ ماری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آبادمرگ ماری روستای حسن آبادمرگ ماری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آبادمرگ ماری روستای حسن آبادمرگ ماری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آبادمرگ ماری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آبادمرگ ماری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آبادمرگ ماری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آبادمرگ ماری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آبادمرگ ماری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آبادمرگ ماری

روستای حسن آبادمرگ ماری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادمرگ ماری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادمرگ ماری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آبادمرگ ماری
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حسن آبادمرگ ماری + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای حسن آبادمرگ ماری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آبادمرگ ماری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آبادمرگ ماری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادمرگ ماری رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آبادمرگ ماری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسن آبادمرگ ماری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آبادمرگ ماری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسن آبادمرگ ماری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسن آبادمرگ ماری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسن آبادمرگ ماری
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن آبادمرگ ماری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسن آبادمرگ ماری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادمرگ ماری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو