جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسن آبادعلیا

دینور | صحنه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آبادعلیا


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٢٥:١١
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٥٤

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آبادعلیا (شهرستان صحنه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای حسن آبادعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای حسن آبادعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آبادعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آبادعلیا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آبادعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آبادعلیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسن آبادعلیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آبادعلیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آبادعلیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٦:٤١١٣:١٨:٢٥٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٣٠٠٠:٣٣:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٨:١٦٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٢١٠٠:٣٢:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٤:٢٧١٣:١٨:٠٧٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:١١٠٠:٣٢:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٣:٢١١٣:١٧:٥٨٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٣٢:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣٢:١٦١٣:١٧:٥٠٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٣١:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣١:١٣١٣:١٧:٤٢٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٣١:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٣٠:١٠١٣:١٧:٣٥٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣١:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٧:٢٨٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٣١:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٧:٢٢٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:١٦٠٠:٣٠:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٧:٠٨١٣:١٧:١٦٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٣٠:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٦:١٠١٣:١٧:١١٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٣٠:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٥:١٣١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٣٠:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٤:١٧١٣:١٧:٠٣٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٩:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٦:٥٩٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢٩:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢٢:٣٠١٣:١٦:٥٦٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٩:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢١:٣٨١٣:١٦:٥٤٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٩:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٦:٥٢٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢٩:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٩:٥٨١٣:١٦:٥١٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢٨:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٩:١٠١٣:١٦:٥١٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢٨:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٨:٢٣١٣:١٦:٥١٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٢٨:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٧:٣٨١٣:١٦:٥٢٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:١٧٠٠:٢٨:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٦:٥٤١٣:١٦:٥٣٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٢٨:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٦:١٢١٣:١٦:٥٥٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٢٨:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٥:٣١١٣:١٦:٥٧٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٢٨:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٤:٥٢١٣:١٧:٠٠٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٢٧:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٤:١٤١٣:١٧:٠٤٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤٠:١٦٠٠:٢٧:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٣:٣٨١٣:١٧:٠٨٢٠:٢١:٠١٢٠:٤١:٠٣٠٠:٢٧:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٣٦٠٦:١٣:٠٣١٣:١٧:١٢٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤١:٤٩٠٠:٢٧:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٢:٣٠١٣:١٧:١٧٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٢٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آبادعلیا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای حسن آبادعلیا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای حسن آبادعلیا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٢:٢٦٠٧:١٥:٣٧١٣:٢٦:٠٥١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٠٠٠٠:٤٤:٠١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٠:٥٥٠٧:١٤:١٤١٣:٢٥:٤٧١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٤٨٠٠:٤٣:٣٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٢:٥١١٣:٢٥:٢٩١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٣٦٠٠:٤٣:١٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١١:٢٨١٣:٢٥:١١١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٢٤٠٠:٤٢:٥٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٠:٠٥١٣:٢٤:٥٣١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:١٢٠٠:٤٢:٣٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٤:٥٠٠٧:٠٨:٤٢١٣:٢٤:٣٥١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٠٠٠٠:٤٢:١٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٧:٢٠١٣:٢٤:١٧١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٤٨٠٠:٤١:٤٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٥:٥٨١٣:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٤١:٢٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٤:٣٦١٣:٢٣:٤٢١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٢٤٠٠:٤١:٠٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٣:١٤١٣:٢٣:٢٤١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:١٢٠٠:٤٠:٣٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠١:٥٣١٣:٢٣:٠٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٤٠:١٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠٠:٣٢١٣:٢٢:٥٠١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٣٩:٥٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٩:١١١٣:٢٢:٣٣١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٣٩:٣١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٧:٥١١٣:٢٢:١٦١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٣٩:٠٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٦:٣٢١٣:٢٢:٠٠١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:١٤٠٠:٣٨:٤٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٥:١٢١٣:٢١:٤٤١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٣٨:٢٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٣:٥٤١٣:٢١:٢٨١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٥١٠٠:٣٨:٠١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٢:٣٥١٣:٢١:١٢١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٣٧:٣٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٥١:١٨١٣:٢٠:٥٧١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٣٧:١٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٥٠:٠١١٣:٢٠:٤٢١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:١٩٠٠:٣٦:٥٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٨:٤٤١٣:٢٠:٢٨١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٠٨٠٠:٣٦:٣٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٧:٢٩١٣:٢٠:١٤١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٥٨٠٠:٣٦:١١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٦:١٤١٣:٢٠:٠٠١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٤٨٠٠:٣٥:٥٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٤:٥٩١٣:١٩:٤٧١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٣٧٠٠:٣٥:٢٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٣:٤٦١٣:١٩:٣٤١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٢٧٠٠:٣٥:٠٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٢:٣٣١٣:١٩:٢١١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:١٨٠٠:٣٤:٤٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤١:٢١١٣:١٩:٠٩١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٠٨٠٠:٣٤:٢٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:٢٥٠٦:٤٠:١٠١٣:١٨:٥٧١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٥٨٠٠:٣٤:٠٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٨:٥٩١٣:١٨:٤٦١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٤٩٠٠:٣٣:٤٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٧:٥٠١٣:١٨:٣٦١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٣٩٠٠:٣٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسن آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آبادعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آبادعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آبادعلیا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٣:٥٦١٢:٢٧:٥٢١٨:٣٢:٢١١٨:٥٠:١٢٠٠:١٦:٠٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٥٣٠٧:٢٢:٣٣١٣:٢٧:٣٥١٩:٣٣:٠٩١٩:٥١:٠٠٠٠:٤٥:٤٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٢١:١٠١٣:٢٧:١٧١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٤٨٠٠:٤٥:٢٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٥٥٠٧:١٩:٤٧١٣:٢٦:٥٩١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٣٦٠٠:٤٥:٠٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٢٦٠٧:١٨:٢٤١٣:٢٦:٤١١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٢٤٠٠:٤٤:٤٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٦٠٧:١٧:٠٠١٣:٢٦:٢٣١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:١٢٠٠:٤٤:٢٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢٦٠٧:١٥:٣٧١٣:٢٦:٠٥١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٠٠٠٠:٤٤:٠١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٥٥٠٧:١٤:١٤١٣:٢٥:٤٧١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٤٨٠٠:٤٣:٣٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٢:٥١١٣:٢٥:٢٩١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٣٦٠٠:٤٣:١٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١١:٢٨١٣:٢٥:١١١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٢٤٠٠:٤٢:٥٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٠:٠٥١٣:٢٤:٥٣١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:١٢٠٠:٤٢:٣٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٠٠٧:٠٨:٤٢١٣:٢٤:٣٥١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٠٠٠٠:٤٢:١٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٧:٢٠١٣:٢٤:١٧١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٤٨٠٠:٤١:٤٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٥:٥٨١٣:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٤١:٢٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٤:٣٦١٣:٢٣:٤٢١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٢٤٠٠:٤١:٠٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٣:١٤١٣:٢٣:٢٤١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:١٢٠٠:٤٠:٣٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠١:٥٣١٣:٢٣:٠٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٤٠:١٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠٠:٣٢١٣:٢٢:٥٠١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٣٩:٥٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٩:١١١٣:٢٢:٣٣١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٣٩:٣١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٧:٥١١٣:٢٢:١٦١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٣٩:٠٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٦:٣٢١٣:٢٢:٠٠١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:١٤٠٠:٣٨:٤٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٥:١٢١٣:٢١:٤٤١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٣٨:٢٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٣:٥٤١٣:٢١:٢٨١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٥١٠٠:٣٨:٠١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٢:٣٥١٣:٢١:١٢١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٣٧:٣٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٥١:١٨١٣:٢٠:٥٧١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٣٧:١٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٥٠:٠١١٣:٢٠:٤٢١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:١٩٠٠:٣٦:٥٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٨:٤٤١٣:٢٠:٢٨١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٠٨٠٠:٣٦:٣٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٧:٢٩١٣:٢٠:١٤١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٥٨٠٠:٣٦:١١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٦:١٤١٣:٢٠:٠٠١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٤٨٠٠:٣٥:٥٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٤:٥٩١٣:١٩:٤٧١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٣٧٠٠:٣٥:٢٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٣:٤٦١٣:١٩:٣٤١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٢٧٠٠:٣٥:٠٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسن آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آبادعلیا روستای حسن آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آبادعلیا روستای حسن آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آبادعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آبادعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آبادعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آبادعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آبادعلیا

روستای حسن آبادعلیا بر روی نقشه

روستای حسن آبادعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آبادعلیا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای حسن آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای حسن آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آبادعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آبادعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادعلیا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسن آبادعلیا
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آبادعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن آبادعلیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسن آبادعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حسن آبادعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق حسن آبادعلیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسن آبادعلیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسن آبادعلیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو