جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی

سرچشمه | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آبادخانم وکیلی

اذان صبح: ٠٤:١٤:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٥١:١٢
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٢٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٣:١٢

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای حسن آبادخانم وکیلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حسن آبادخانم وکیلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن آبادخانم وکیلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

وین دایر
میزان كمك خداوند به شما بسیار بیشتر از تصور ما است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آبادخانم وکیلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آبادخانم وکیلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حسن آبادخانم وکیلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آبادخانم وکیلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آبادخانم وکیلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٠:١٩١٢:٤٦:١٤١٩:١٢:٣٦١٩:٢٩:٥٩٠٠:٠٥:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٩:١٢١٢:٤٥:٥٩١٩:١٣:١٣١٩:٣٠:٣٨٠٠:٠٤:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٨:٠٧١٢:٤٥:٤٥١٩:١٣:٥١١٩:٣١:١٧٠٠:٠٤:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٧:٠٢١٢:٤٥:٣١١٩:١٤:٢٨١٩:٣١:٥٦٠٠:٠٤:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٥:٥٧١٢:٤٥:١٨١٩:١٥:٠٦١٩:٣٢:٣٦٠٠:٠٣:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٤:٥٣١٢:٤٥:٠٥١٩:١٥:٤٣١٩:٣٣:١٥٠٠:٠٣:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:١٠٠٦:١٣:٥٠١٢:٤٤:٥٢١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٥٥٠٠:٠٣:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٢:٤٨١٢:٤٤:٤٠١٩:١٦:٥٩١٩:٣٤:٣٥٠٠:٠٢:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١١:٤٦١٢:٤٤:٢٨١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:١٥٠٠:٠٢:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٠:٤٥١٢:٤٤:١٦١٩:١٨:١٥١٩:٣٥:٥٥٠٠:٠٢:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٩:٤٥١٢:٤٤:٠٥١٩:١٨:٥٣١٩:٣٦:٣٥٠٠:٠١:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٨:٤٦١٢:٤٣:٥٥١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:١٥٠٠:٠١:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٧:٤٧١٢:٤٣:٤٥١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:٥٦٠٠:٠١:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٦:٥٠١٢:٤٣:٣٦١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٨:٣٦٠٠:٠١:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٥:٥٣١٢:٤٣:٢٧١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:١٧٠٠:٠٠:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٤:٥٧١٢:٤٣:١٨١٩:٢٢:٠٥١٩:٣٩:٥٨٠٠:٠٠:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٤:٠٣١٢:٤٣:١٠١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٠:٣٩٠٠:٠٠:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٣:٠٣١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٢٠٠٠:٠٠:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٢:١٦١٢:٤٢:٥٦١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٩:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٢:٥٠١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٢:٤٣٢٣:٥٩:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٢:٤٤١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٢٤٢٣:٥٩:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤٢:٣٩١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٠٥٢٣:٥٩:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٨:٥٦١٢:٤٢:٣٤١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٤٧٢٣:٥٨:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤٢:٣٠١٩:٢٧:١٦١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥٨:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٧:٢٢١٢:٤٢:٢٧١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:١٠٢٣:٥٨:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٦:٣٧١٢:٤٢:٢٤١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:٥١٢٣:٥٨:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٥:٥٣١٢:٤٢:٢٢١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٣٣٢٣:٥٨:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٥:١١١٢:٤٢:٢٠١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:١٤٢٣:٥٨:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٤:٢٩١٢:٤٢:١٩١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٥٥٢٣:٥٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسن آبادخانم وکیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسن آبادخانم وکیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آبادخانم وکیلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حسن آبادخانم وکیلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آبادخانم وکیلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آبادخانم وکیلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حسن آبادخانم وکیلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای حسن آبادخانم وکیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آبادخانم وکیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آبادخانم وکیلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن آبادخانم وکیلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای حسن آبادخانم وکیلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آبادخانم وکیلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن آبادخانم وکیلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حسن آبادخانم وکیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن آبادخانم وکیلی روستای حسن آبادخانم وکیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حسن آبادخانم وکیلی روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حسن آبادخانم وکیلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادخانم وکیلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آبادخانم وکیلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٤٠٥:٤٥:٢٢١٢:٤٧:٥٠١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٤١٠٠:٠٠:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٥:٣٦١٢:٤٨:٠٣١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٠:٤٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٤٥:٥١١٢:٤٨:١٦١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠١:٠٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٢٠٥:٤٦:٠٧١٢:٤٨:٢٩١٩:٥٠:٤٨٢٠:١٠:١٢٠٠:٠١:١٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤١٠٥:٤٦:٢٥١٢:٤٨:٤٢١٩:٥٠:٥٦٢٠:١٠:١٩٠٠:٠١:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٢٠٥:٤٦:٤٣١٢:٤٨:٥٤١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠١:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٧:٠٢١٢:٤٩:٠٧١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٢٩٠٠:٠١:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٧:٢٢١٢:٤٩:١٩١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٣٢٠٠:٠٢:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٥٠٥:٤٧:٤٣١٢:٤٩:٣١١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٢:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٨:٠٥١٢:٤٩:٤٣١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٢:٤٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١١٠٥:٤٨:٢٨١٢:٤٩:٥٥١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٣٢٠٠:٠٢:٥٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤١٠٥:٤٨:٥٢١٢:٥٠:٠٦١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٢٩٠٠:٠٣:١٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٩:١٧١٢:٥٠:١٧١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٢٤٠٠:٠٣:٢٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٩:٤٢١٢:٥٠:٢٧١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:١٨٠٠:٠٣:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٠٠٥:٥٠:٠٩١٢:٥٠:٣٨١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٠:١١٠٠:٠٣:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٥٠٥:٥٠:٣٦١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٠:٤٩٢٠:١٠:٠٢٠٠:٠٤:١٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٢٠٥:٥١:٠٣١٢:٥٠:٥٧١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٥١٠٠:٠٤:٢٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٠٠٥:٥١:٣٢١٢:٥١:٠٦١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٠٤:٣٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٢:٠١١٢:٥١:١٥١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٠٤:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٢:٣٠١٢:٥١:٢٣١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٩:١٠٠٠:٠٥:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٣:٠١١٢:٥١:٣١١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٠٥:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٣:٣٢١٢:٥١:٣٩١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٠٥:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٤:٠٣١٢:٥١:٤٦١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:١٥٠٠:٠٥:٤٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٤:٣٥١٢:٥١:٥٣١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٠٥:٥٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥١:٥٩١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٠٦:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٥:٤٠١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠٦:٢٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٦:١٤١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٠٦:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٦:٤٧١٢:٥٢:١٤١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:١٥٠٠:٠٦:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٢:١٨١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠٦:٥٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:١٦٠٠:٠٧:٠٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٨:٣٠١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٠٧:١٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حسن آبادخانم وکیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی روستای حسن آبادخانم وکیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آبادخانم وکیلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آبادخانم وکیلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آبادخانم وکیلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آبادخانم وکیلی

روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی نقشه

روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آبادخانم وکیلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حسن آبادخانم وکیلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای حسن آبادخانم وکیلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حسن آبادخانم وکیلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حسن آبادخانم وکیلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حسن آبادخانم وکیلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسن آبادخانم وکیلی
زمان پخش اذان زنده به افق حسن آبادخانم وکیلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسن آبادخانم وکیلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسن آبادخانم وکیلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن آبادخانم وکیلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسن آبادخانم وکیلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حسن آبادخانم وکیلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حسن آبادخانم وکیلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو