جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی

سرچشمه | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آبادخانم وکیلی


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٣٢

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای حسن آبادخانم وکیلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای حسن آبادخانم وکیلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آبادخانم وکیلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتوان دوسنت اگزوپری
آنچه انسان را رهایی می بخشد، برداشتن گامی است كه در پی آن، گامهای دیگر هم برداشته شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آبادخانم وکیلی

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آبادخانم وکیلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسن آبادخانم وکیلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آبادخانم وکیلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آبادخانم وکیلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٨:٣٢١٢:٤٣:٥٣١٩:١٩:٤١١٩:٣٧:٢٦٠٠:٠١:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٧:٣٤١٢:٤٣:٤٤١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٨:٠٧٠٠:٠١:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٦:٣٧١٢:٤٣:٣٤١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٤٧٠٠:٠١:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٥:٤٠١٢:٤٣:٢٦١٩:٢١:٣٧١٩:٣٩:٢٨٠٠:٠٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٤:٤٥١٢:٤٣:١٧١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٠٩٠٠:٠٠:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٣:٥١١٢:٤٣:١٠١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٥٠٠٠:٠٠:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤٣:٠٢١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٣٢٠٠:٠٠:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٢:٠٥١٢:٤٢:٥٦١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:١٣٢٣:٥٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠١:١٣١٢:٤٢:٤٩١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٥٤٢٣:٥٩:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٠:٢٣١٢:٤٢:٤٤١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٣٥٢٣:٥٩:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٩:٣٣١٢:٤٢:٣٩١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:١٧٢٣:٥٩:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٠٠٥:٥٨:٤٥١٢:٤٢:٣٤١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:٥٨٢٣:٥٨:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٧:٥٨١٢:٤٢:٣٠١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٣٩٢٣:٥٨:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٧:١٢١٢:٤٢:٢٧١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:٢١٢٣:٥٨:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٢:٢٤١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٠٢٢٣:٥٨:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٥:٤٣١٢:٤٢:٢٢١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٤٣٢٣:٥٨:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٥:٠١١٢:٤٢:٢٠١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥٨:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٤:٢٠١٢:٤٢:١٩١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٠٥٢٣:٥٧:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٣:٤٠١٢:٤٢:١٨١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٤٧٢٣:٥٧:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٣:٠١١٢:٤٢:١٨١٩:٣١:٥٨١٩:٥٠:٢٧٢٣:٥٧:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٢:٢٤١٢:٤٢:١٩١٩:٣٢:٣٦١٩:٥١:٠٨٢٣:٥٧:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥١:٤٨١٢:٤٢:٢٠١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٤٩٢٣:٥٧:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥١:١٣١٢:٤٢:٢٢١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٢٩٢٣:٥٧:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٠:٣٩١٢:٤٢:٢٥١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٠٩٢٣:٥٧:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٠:٠٧١٢:٤٢:٢٨١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٤٩٢٣:٥٧:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٢:٣١١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٢٩٢٣:٥٧:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٩:٠٧١٢:٤٢:٣٥١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٠٨٢٣:٥٧:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٨:٣٩١٢:٤٢:٤٠١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٤٧٢٣:٥٧:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٨:١٢١٢:٤٢:٤٥١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:٢٦٢٣:٥٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادخانم وکیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادخانم وکیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آبادخانم وکیلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای حسن آبادخانم وکیلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آبادخانم وکیلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آبادخانم وکیلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای حسن آبادخانم وکیلی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسن آبادخانم وکیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آبادخانم وکیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آبادخانم وکیلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسن آبادخانم وکیلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آبادخانم وکیلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٩:٠٠١٢:٤٢:٣٦١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:١٨٢٣:٥٧:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٨:٣٢١٢:٤٢:٤١١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٥٦٢٣:٥٧:٠٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٨:٠٦١٢:٤٢:٤٦١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٦:٣٥٢٣:٥٧:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٧:٤١١٢:٤٢:٥٢١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٧:١٣٢٣:٥٧:٠٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٧:١٧١٢:٤٢:٥٨١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٧:٥٠٢٣:٥٧:٠٦
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٦٠٥:٤٦:٥٥١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥٧:٠٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٦:٣٤١٢:٤٣:١٢١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٩:٠٤٢٣:٥٧:٠٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٦:١٥١٢:٤٣:١٩١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٩:٣٩٢٣:٥٧:٠٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٥:٥٧١٢:٤٣:٢٧١٩:٤١:١٢٢٠:٠٠:١٥٢٣:٥٧:١٢
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١١٠٥:٤٥:٤١١٢:٤٣:٣٦١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:٥٠٢٣:٥٧:١٥
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٥٠٥:٤٥:٢٥١٢:٤٣:٤٥١٩:٤٢:١٧٢٠:٠١:٢٤٢٣:٥٧:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٥:١٢١٢:٤٣:٥٤١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٥٧٢٣:٥٧:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٥:٠٠١٢:٤٤:٠٤١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٣٠٢٣:٥٧:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٦٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٤:١٤١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٣:٠٢٢٣:٥٧:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٦٠٥:٤٤:٤٠١٢:٤٤:٢٤١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٣٣٢٣:٥٧:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٤:٣٢١٢:٤٤:٣٥١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٤:٠٣٢٣:٥٧:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤٤:٤٦١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:٣٢٢٣:٥٧:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٤:٢٠١٢:٤٤:٥٨١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٥:٠١٢٣:٥٨:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٨٠٥:٤٤:١٦١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٦:١١٢٠:٠٥:٢٨٢٣:٥٨:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٤:١٤١٢:٤٥:٢١١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٥٥٢٣:٥٨:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٤:١٢١٢:٤٥:٣٣١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:٢٠٢٣:٥٨:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٤:١٣١٢:٤٥:٤٥١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٤٤٢٣:٥٨:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٤:١٤١٢:٤٥:٥٧١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٠٨٢٣:٥٨:٤٧
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٤٤:١٧١٢:٤٦:١٠١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٧:٣٠٢٣:٥٨:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٤٤:٢١١٢:٤٦:٢٣١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٥١٢٣:٥٩:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٦:٣٥١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:١١٢٣:٥٩:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٤:٣٤١٢:٤٦:٤٨١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٢٩٢٣:٥٩:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٤:٤١١٢:٤٧:٠١١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٤٧٢٣:٥٩:٤٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٤:٥١١٢:٤٧:١٤١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٩:٠٣٢٣:٥٩:٥٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٥:٠١١٢:٤٧:٢٧١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٩:١٨٠٠:٠٠:٠٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٥:١٣١٢:٤٧:٤٠١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسن آبادخانم وکیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی روستای حسن آبادخانم وکیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حسن آبادخانم وکیلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آبادخانم وکیلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آبادخانم وکیلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آبادخانم وکیلی

روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آبادخانم وکیلی
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای حسن آبادخانم وکیلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای حسن آبادخانم وکیلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آبادخانم وکیلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسن آبادخانم وکیلی
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آبادخانم وکیلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حسن آبادخانم وکیلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آبادخانم وکیلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حسن آبادخانم وکیلی
زمان پخش اذان زنده به افق حسن آبادخانم وکیلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسن آبادخانم وکیلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسن آبادخانم وکیلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو