جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی

سرچشمه | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آبادخانم وکیلی


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٢٧

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای حسن آبادخانم وکیلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حسن آبادخانم وکیلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آبادخانم وکیلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

آبراهام لینكلن
هر كاری كه تصمیم آن را بگیرید، نصفش را انجام داده اید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آبادخانم وکیلی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آبادخانم وکیلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسن آبادخانم وکیلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آبادخانم وکیلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آبادخانم وکیلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٨:٣٢١٢:٤٣:٥٣١٩:١٩:٤١١٩:٣٧:٢٦٠٠:٠١:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٧:٣٤١٢:٤٣:٤٤١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٨:٠٧٠٠:٠١:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٦:٣٧١٢:٤٣:٣٤١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٤٧٠٠:٠١:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٥:٤٠١٢:٤٣:٢٦١٩:٢١:٣٧١٩:٣٩:٢٨٠٠:٠٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٤:٤٥١٢:٤٣:١٧١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٠٩٠٠:٠٠:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٣:٥١١٢:٤٣:١٠١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٥٠٠٠:٠٠:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤٣:٠٢١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٣٢٠٠:٠٠:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٢:٠٥١٢:٤٢:٥٦١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:١٣٢٣:٥٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠١:١٣١٢:٤٢:٤٩١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٥٤٢٣:٥٩:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٠:٢٣١٢:٤٢:٤٤١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٣٥٢٣:٥٩:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٩:٣٣١٢:٤٢:٣٩١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٤:١٧٢٣:٥٩:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٠٠٥:٥٨:٤٥١٢:٤٢:٣٤١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:٥٨٢٣:٥٨:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٧:٥٨١٢:٤٢:٣٠١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٣٩٢٣:٥٨:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٧:١٢١٢:٤٢:٢٧١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:٢١٢٣:٥٨:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٢:٢٤١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٠٢٢٣:٥٨:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٥:٤٣١٢:٤٢:٢٢١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٤٣٢٣:٥٨:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٥:٠١١٢:٤٢:٢٠١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥٨:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٤:٢٠١٢:٤٢:١٩١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٠٥٢٣:٥٧:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٣:٤٠١٢:٤٢:١٨١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٤٧٢٣:٥٧:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٣:٠١١٢:٤٢:١٨١٩:٣١:٥٨١٩:٥٠:٢٧٢٣:٥٧:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٢:٢٤١٢:٤٢:١٩١٩:٣٢:٣٦١٩:٥١:٠٨٢٣:٥٧:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥١:٤٨١٢:٤٢:٢٠١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٤٩٢٣:٥٧:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥١:١٣١٢:٤٢:٢٢١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٢٩٢٣:٥٧:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٠:٣٩١٢:٤٢:٢٥١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٠٩٢٣:٥٧:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٠:٠٧١٢:٤٢:٢٨١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٤٩٢٣:٥٧:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٢:٣١١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٢٩٢٣:٥٧:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٩:٠٧١٢:٤٢:٣٥١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٠٨٢٣:٥٧:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٨:٣٩١٢:٤٢:٤٠١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٤٧٢٣:٥٧:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٨:١٢١٢:٤٢:٤٥١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:٢٦٢٣:٥٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادخانم وکیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادخانم وکیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آبادخانم وکیلی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسن آبادخانم وکیلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آبادخانم وکیلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آبادخانم وکیلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حسن آبادخانم وکیلی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسن آبادخانم وکیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آبادخانم وکیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آبادخانم وکیلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسن آبادخانم وکیلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آبادخانم وکیلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٧:٣٤١٢:٤٨:٤٢١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:٥٢٠٠:٠٧:٢٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٨:٠٨١٢:٤٨:٢٦١٩:١٨:١٦١٩:٣٥:٤٥٠٠:٠٧:١٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٨:٤٢١٢:٤٨:٠٩١٩:١٧:١٠١٩:٣٤:٣٦٠٠:٠٧:٠٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٩:١٦١٢:٤٧:٥٣١٩:١٦:٠٢١٩:٣٣:٢٨٠٠:٠٦:٥٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:١٩:٥٠١٢:٤٧:٣٦١٩:١٤:٥٥١٩:٣٢:١٨٠٠:٠٦:٤٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٠:٢٣١٢:٤٧:١٩١٩:١٣:٤٦١٩:٣١:٠٨٠٠:٠٦:٣٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٠:٥٧١٢:٤٧:٠١١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:٥٧٠٠:٠٦:٢١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢١:٣٠١٢:٤٦:٤٣١٩:١١:٢٨١٩:٢٨:٤٦٠٠:٠٦:٠٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٢:٠٣١٢:٤٦:٢٤١٩:١٠:١٨١٩:٢٧:٣٥٠٠:٠٥:٥٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٢:٣٦١٢:٤٦:٠٦١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٦:٢٣٠٠:٠٥:٤١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٣:٠٩١٢:٤٥:٤٧١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٥:١٠٠٠:٠٥:٢٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٣:٤٢١٢:٤٥:٢٧١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٣:٥٧٠٠:٠٥:١٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٤:١٤١٢:٤٥:٠٨١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٢:٤٤٠٠:٠٤:٥٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٤:٤٧١٢:٤٤:٤٨١٩:٠٤:٢١١٩:٢١:٣٠٠٠:٠٤:٤٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٥:١٩١٢:٤٤:٢٨١٩:٠٣:٠٨١٩:٢٠:١٦٠٠:٠٤:٢٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٥:٥٢١٢:٤٤:٠٧١٩:٠١:٥٥١٩:١٩:٠٢٠٠:٠٤:١١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٢٦:٢٤١٢:٤٣:٤٧١٩:٠٠:٤١١٩:١٧:٤٧٠٠:٠٣:٥٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٢٦:٥٦١٢:٤٣:٢٦١٨:٥٩:٢٨١٩:١٦:٣٢٠٠:٠٣:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٧:٢٩١٢:٤٣:٠٥١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:١٧٠٠:٠٣:٢٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٨:٠١١٢:٤٢:٤٤١٨:٥٦:٥٩١٩:١٤:٠٢٠٠:٠٣:٠٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٢٨:٣٣١٢:٤٢:٢٣١٨:٥٥:٤٥١٩:١٢:٤٧٠٠:٠٢:٤٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٢٩:٠٥١٢:٤٢:٠١١٨:٥٤:٣٠١٩:١١:٣١٠٠:٠٢:٢٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٢٩:٣٧١٢:٤١:٤٠١٨:٥٣:١٥١٩:١٠:١٥٠٠:٠٢:٠٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٠:٠٩١٢:٤١:١٨١٨:٥٢:٠٠١٩:٠٩:٠٠٠٠:٠١:٥١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٠:٤١١٢:٤٠:٥٧١٨:٥٠:٤٥١٩:٠٧:٤٤٠٠:٠١:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣١:١٣١٢:٤٠:٣٥١٨:٤٩:٣٠١٩:٠٦:٢٨٠٠:٠١:١٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣١:٤٦١٢:٤٠:١٤١٨:٤٨:١٥١٩:٠٥:١٢٠٠:٠٠:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٢:١٨١٢:٣٩:٥٢١٨:٤٦:٥٩١٩:٠٣:٥٧٠٠:٠٠:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٢:٥١١٢:٣٩:٣١١٨:٤٥:٤٤١٩:٠٢:٤١٠٠:٠٠:١٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٣:٢٣١٢:٣٩:١٠١٨:٤٤:٢٩١٩:٠١:٢٥٢٣:٢٩:٥٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٦٠٥:٣٣:٥٦١١:٣٨:٤٨١٧:٤٣:١٤١٨:٠٠:١٠٢٢:٥٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسن آبادخانم وکیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی روستای حسن آبادخانم وکیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آبادخانم وکیلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حسن آبادخانم وکیلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آبادخانم وکیلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آبادخانم وکیلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آبادخانم وکیلی

روستای حسن آبادخانم وکیلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آبادخانم وکیلی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حسن آبادخانم وکیلی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای حسن آبادخانم وکیلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آبادخانم وکیلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسن آبادخانم وکیلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسن آبادخانم وکیلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق حسن آبادخانم وکیلی
افق شرعی امروز فردا حسن آبادخانم وکیلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حسن آبادخانم وکیلی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آبادخانم وکیلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حسن آبادخانم وکیلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حسن آبادخانم وکیلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آبادخانم وکیلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو