جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز حسن آباداخوت


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٨

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای حسن آباداخوت)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسن آباداخوت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباداخوت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آیروینگ ستون
هنر نیازی اساسی مانند نان یا نوشیدنی یا پالتوی گرم در فصل زمستان است. روح انسان همان‌گونه آرزومند هنر می‌شود كه شكم برای غذا به صدا در می‌آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حسن آباداخوت

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباداخوت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حسن آباداخوت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حسن آباداخوت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباداخوت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠١:١٥١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٠٥٠٠:١٧:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠١:٠٦١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٧:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٧:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٦:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٦:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٥١٠٠:١٦:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٦:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٦:١٠١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٥:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٥:١٥١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٥:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٤:٢١١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٥:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٠:٠١١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٥:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٤:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١١:٤٤١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٤:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٠:٥٥١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٤:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٤:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٤:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٤:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥٩:٤١١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٣:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٧:٠٥١٢:٥٩:٤١١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٣٨٠٠:١٣:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥٩:٤١١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٣:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٩:٤١١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٣:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٥:٠٢١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٥١٠٠:١٣:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٣:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:١٨٠٠:١٣:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٣:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٣:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٢:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٢:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٥١٠٠:١٢:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباداخوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباداخوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حسن آباداخوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حسن آباداخوت

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حسن آباداخوت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حسن آباداخوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباداخوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حسن آباداخوت

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حسن آباداخوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آباداخوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حسن آباداخوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حسن آباداخوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباداخوت

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای حسن آباداخوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حسن آباداخوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباداخوت

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٢:١٥١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:١٥٠٠:٢٣:١٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٣:٢٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٣:٣١١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٣:٣٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٤:١٠١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٣:٤٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٢٣:٥٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٤:٠١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٤:٠٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٤:١٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٤:٢١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٤:٢٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٨:٤٦١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٨:٥٣٠٠:٢٤:٣١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٠١٠٠:٢٤:٣٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٠٨٠٠:٢٤:٣٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٤:٤١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٩:١٧١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:١٩٠٠:٢٤:٤٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٩:١٠١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٤:٤٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٤:٤٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٤:٤٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٤:٤٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٤:٤٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٨:٢٧١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٤:٤٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٦:٠٣١٣:٠٨:١٦١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٢٤:٤٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٤:٣٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٤:٣٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٨:٠١١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢٤:٢٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٤:٢٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٧:١٦١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٥١٠٠:٢٤:١٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٩:٥٧١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٤٣٠٠:٢٤:١٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢٤:٠٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣١:١٥١٣:٠٦:٣٤١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٣:٥٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣١:٥٣١٣:٠٦:١٩١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:١٣٠٠:٢٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حسن آباداخوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباداخوت روستای حسن آباداخوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حسن آباداخوت روستای حسن آباداخوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حسن آباداخوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حسن آباداخوت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حسن آباداخوت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حسن آباداخوت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حسن آباداخوت

روستای حسن آباداخوت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حسن آباداخوت
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حسن آباداخوت + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای حسن آباداخوت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حسن آباداخوت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حسن آباداخوت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حسن آباداخوت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حسن آباداخوت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حسن آباداخوت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آباداخوت دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حسن آباداخوت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حسن آباداخوت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حسن آباداخوت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حسن آباداخوت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو