جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حساسنه بالا

بنی صالح | هویزه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز حساسنه بالا


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٥
اذان ظهر: ١٣:١٦:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٢١

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حساسنه بالا (شهرستان هویزه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای حساسنه بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حساسنه بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حساسنه بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
كارهایی را كه می توانیم یا نمی توانیم بكنیم و آنچه را كه شدنی یا نشدنی می پنداریم، به ندرت، برآمده از توانایی راستین ما بوده و بیشتر از باورهایی كه نسبت به خود داریم، سرچشمه می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حساسنه بالا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حساسنه بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حساسنه بالا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حساسنه بالا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حساسنه بالا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حساسنه بالا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٠:٤٦١٣:١٨:٠٦١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٣٦:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٤٩:٣٧١٣:١٧:٥٢١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:١٨٠٠:٣٥:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٤٨:٢٨١٣:١٧:٣٨١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٣٥:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٧:٢٠١٣:١٧:٢٤١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٣٥:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٦:١٢١٣:١٧:١٠١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٣٤:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٥:٠٥١٣:١٦:٥٧١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٣٤:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٣:٥٩١٣:١٦:٤٥١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٧:٥١٠٠:٣٤:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٢:٥٤١٣:١٦:٣٢١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٣٣:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤١:٤٩١٣:١٦:٢١١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:١٧٠٠:٣٣:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٠:٤٥١٣:١٦:٠٩١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٠٠٠٠:٣٣:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٩:٤٢١٣:١٥:٥٨١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٠:٤٤٠٠:٣٢:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:١١٠٦:٣٨:٤٠١٣:١٥:٤٨١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٢٧٠٠:٣٢:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٧:٣٨١٣:١٥:٣٨١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:١١٠٠:٣٢:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٦:٣٨١٣:١٥:٢٨١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٢:٥٤٠٠:٣٢:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٥:١٩١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٣٨٠٠:٣١:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٥:١١١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٢٢٠٠:٣١:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٣:٤٢١٣:١٥:٠٣١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٠٦٠٠:٣١:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٤:٥٥١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٥:٥٠٠٠:٣١:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣١:٥٠١٣:١٤:٤٩١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٣٤٠٠:٣٠:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٠:٥٥١٣:١٤:٤٢١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:١٩٠٠:٣٠:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٠:٠٢١٣:١٤:٣٧١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٠٣٠٠:٣٠:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٩:١٠١٣:١٤:٣٢٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٨:٤٧٠٠:٣٠:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٨:١٨١٣:١٤:٢٧٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٩:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٤:٢٣٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٩:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٦:٤٠١٣:١٤:٢٠٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٩:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٥:٥٢١٣:١٤:١٧٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٥:٠٦١٣:١٤:١٥٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٩:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٤:٢١١٣:١٤:١٣٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٩:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٣:٣٧١٣:١٤:١٢٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٨:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حساسنه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حساسنه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حساسنه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حساسنه بالا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حساسنه بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حساسنه بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حساسنه بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حساسنه بالا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حساسنه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حساسنه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حساسنه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حساسنه بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حساسنه بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حساسنه بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حساسنه بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حساسنه بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حساسنه بالا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٧:٥٣١٣:١٤:٢٨٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢٧:٥٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٧:٢٣١٣:١٤:٣٣٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:١٣٠٠:٢٧:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٦:٥٥١٣:١٤:٣٨٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢٧:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٦:٢٧١٣:١٤:٤٤٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٧:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٦:٠٢١٣:١٤:٥٠٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٧:٤٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٥:٣٧١٣:١٤:٥٦٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٢٧:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٥:١٤١٣:١٥:٠٣٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٣١٠٠:٢٧:٤٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٤:٥٣١٣:١٥:١١٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٧:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٤:٣٣١٣:١٥:١٩٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢٧:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٤:١٥١٣:١٥:٢٧٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٧:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٣:٥٨١٣:١٥:٣٦٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٢٧:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٣:٤٢١٣:١٥:٤٥٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٨:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٣:٢٨١٣:١٥:٥٥٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٢٨:٠٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٣:١٥١٣:١٦:٠٤٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٢٨:١٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٣:٠٤١٣:١٦:١٥٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٩:١٣٠٠:٢٨:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٢:٥٥١٣:١٦:٢٥٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٢٨:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٢:٤٧١٣:١٦:٣٦٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:١٥٠٠:٢٨:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٢:٤٠١٣:١٦:٤٧٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٢٨:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٢:٣٥١٣:١٦:٥٨٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:١٣٠٠:٢٨:٤٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٢:٣١١٣:١٧:١٠٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤١:٤١٠٠:٢٨:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٢:٢٨١٣:١٧:٢٢٢٠:٢٢:٢٣٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٢٩:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٢:٢٨١٣:١٧:٣٤٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٢٩:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٢:٢٨١٣:١٧:٤٧٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٢:٥٧٠٠:٢٩:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٢:٣٠١٣:١٧:٥٩٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٣:٢٠٠٠:٢٩:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٢:٣٣١٣:١٨:١٢٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٢٩:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١٢:٣٨١٣:١٨:٢٥٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٢٩:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٢:٤٤١٣:١٨:٣٨٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٤:٢٢٠٠:٣٠:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٢:٥٢١٣:١٨:٥١٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٣٠:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٣:٠١١٣:١٩:٠٤٢٠:٢٥:٠٩٢٠:٤٤:٥٧٠٠:٣٠:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٣:١١١٣:١٩:١٧٢٠:٢٥:٢٤٢٠:٤٥:١٣٠٠:٣٠:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٣:٢٢١٣:١٩:٣٠٢٠:٢٥:٣٨٢٠:٤٥:٢٧٠٠:٣٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حساسنه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حساسنه بالا روستای حساسنه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حساسنه بالا روستای حساسنه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حساسنه بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حساسنه بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حساسنه بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حساسنه بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حساسنه بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حساسنه بالا

روستای حساسنه بالا بر روی نقشه

روستای حساسنه بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حساسنه بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حساسنه بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حساسنه بالا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حساسنه بالا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حساسنه بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حساسنه بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حساسنه بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حساسنه بالا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حساسنه بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حساسنه بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حساسنه بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حساسنه بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حساسنه بالا
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حساسنه بالا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حساسنه بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حساسنه بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حساسنه بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو