جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حربه داغ

زاوه | زاوه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حربه داغ


اذان صبح: ٠٣:٣٣:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:١٧:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٣٠:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:١٦
نیمه شب: ٢٣:٣٨:١١

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حربه داغ (شهرستان زاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای حربه داغ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حربه داغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حربه داغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

لیندن بی. جانسن
دیروز، از آنِ ما نیست كه آن را بازستانیم. ولی فردا از آنِ ماست كه آن را ببریم یا ببازیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حربه داغ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حربه داغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حربه داغ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حربه داغ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حربه داغ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حربه داغ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٢:١٧١٩:٠٤:١٣١٩:٢٢:٤٧٢٣:٤٧:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٩:٣٨١٢:٣٢:٠٣١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٣:٣٩٢٣:٤٧:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٨:٢٠١٢:٣١:٤٩١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٤:٣٠٢٣:٤٧:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٧:٠٣١٢:٣١:٣٥١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٥:٢٢٢٣:٤٦:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣١:٢١١٩:٠٧:٣١١٩:٢٦:١٤٢٣:٤٦:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٤:٣٠١٢:٣١:٠٨١٩:٠٨:٢١١٩:٢٧:٠٦٢٣:٤٦:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٣:١٥١٢:٣٠:٥٦١٩:٠٩:١١١٩:٢٧:٥٩٢٣:٤٥:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٢:٠١١٢:٣٠:٤٣١٩:١٠:٠٠١٩:٢٨:٥١٢٣:٤٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٠:٤٧١٢:٣٠:٣١١٩:١٠:٥٠١٩:٢٩:٤٣٢٣:٤٥:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٢١٠٥:٤٩:٣٤١٢:٣٠:٢٠١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٣٦٢٣:٤٤:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣٠:٠٩١٩:١٢:٣٠١٩:٣١:٢٨٢٣:٤٤:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٧:١١١٢:٢٩:٥٩١٩:١٣:٢٠١٩:٣٢:٢١٢٣:٤٤:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٦:٠١١٢:٢٩:٤٩١٩:١٤:٠٩١٩:٣٣:١٣٢٣:٤٣:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢٩:٣٩١٩:١٤:٥٩١٩:٣٤:٠٦٢٣:٤٣:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٣:٤٤١٢:٢٩:٣٠١٩:١٥:٤٩١٩:٣٤:٥٩٢٣:٤٣:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٢:٣٧١٢:٢٩:٢٢١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٥١٢٣:٤٢:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٤١:٣١١٢:٢٩:١٤١٩:١٧:٢٩١٩:٣٦:٤٤٢٣:٤٢:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٤٠:٢٦١٢:٢٩:٠٦١٩:١٨:١٩١٩:٣٧:٣٧٢٣:٤٢:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:١٤٠٥:٣٩:٢٢١٢:٢٨:٥٩١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٣٠٢٣:٤٢:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٥١٠٥:٣٨:٢٠١٢:٢٨:٥٣١٩:١٩:٥٩١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤١:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٣٧:١٨١٢:٢٨:٤٧١٩:٢٠:٤٨١٩:٤٠:١٦٢٣:٤١:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٣٦:١٨١٢:٢٨:٤٢١٩:٢١:٣٨١٩:٤١:٠٨٢٣:٤١:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٤٧٠٥:٣٥:١٩١٢:٢٨:٣٨١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٢:٠١٢٣:٤٠:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٢٨٠٥:٣٤:٢١١٢:٢٨:٣٤١٩:٢٣:١٧١٩:٤٢:٥٤٢٣:٤٠:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:١٠٠٥:٣٣:٢٤١٢:٢٨:٣٠١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٠:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٥٤٠٥:٣٢:٢٩١٢:٢٨:٢٧١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٤:٣٩٢٣:٤٠:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٣١:٣٥١٢:٢٨:٢٥١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٥:٣١٢٣:٤٠:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٢٤٠٥:٣٠:٤٢١٢:٢٨:٢٤١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٦:٢٣٢٣:٣٩:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:١١٠٥:٢٩:٥١١٢:٢٨:٢٢١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٧:١٥٢٣:٣٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حربه داغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حربه داغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حربه داغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حربه داغ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حربه داغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حربه داغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حربه داغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حربه داغ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حربه داغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حربه داغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حربه داغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حربه داغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حربه داغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حربه داغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حربه داغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حربه داغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حربه داغ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٨٠٥:٢٣:٠٤١٢:٢٨:٣٩١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٥٦٢٣:٣٨:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٢٠٥:٢٢:٢٨١٢:٢٨:٤٣١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٤٤٢٣:٣٨:١٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٧٠٥:٢١:٥٤١٢:٢٨:٤٨١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٦:٣١٢٣:٣٨:١٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٤٠٥:٢١:٢١١٢:٢٨:٥٤١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٧:١٧٢٣:٣٨:١١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٣٠٥:٢٠:٤٩١٢:٢٩:٠٠١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٨:٠٣٢٣:٣٨:٠٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٤٠٥:٢٠:٢٠١٢:٢٩:٠٧١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:٤٨٢٣:٣٨:٠٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٧٠٥:١٩:٥١١٢:٢٩:١٤١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٩:٣٢٢٣:٣٨:٠٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٢٠٥:١٩:٢٥١٢:٢٩:٢١١٩:٣٩:٣٧٢٠:٠٠:١٥٢٣:٣٨:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٩٠٥:١٩:٠٠١٢:٢٩:٢٩١٩:٤٠:١٧٢٠:٠٠:٥٨٢٣:٣٨:٠٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٩٠٥:١٨:٣٧١٢:٢٩:٣٧١٩:٤٠:٥٧٢٠:٠١:٣٩٢٣:٣٨:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٠٠٥:١٨:١٥١٢:٢٩:٤٦١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٢:٢٠٢٣:٣٨:٠٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٤٠٥:١٧:٥٥١٢:٢٩:٥٥١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٢:٥٩٢٣:٣٨:٠٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٠٠٥:١٧:٣٧١٢:٣٠:٠٥١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٣:٣٨٢٣:٣٨:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٨٠٥:١٧:٢٠١٢:٣٠:١٥١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٤:١٦٢٣:٣٨:١١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٨٠٥:١٧:٠٥١٢:٣٠:٢٥١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٤:٥٢٢٣:٣٨:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣١٠٥:١٦:٥٢١٢:٣٠:٣٥١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٥:٢٧٢٣:٣٨:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٦٠٥:١٦:٤٠١٢:٣٠:٤٦١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٦:٠١٢٣:٣٨:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٤٠٥:١٦:٣٠١٢:٣٠:٥٧١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٣٨:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٣٠٥:١٦:٢٢١٢:٣١:٠٩١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٧:٠٦٢٣:٣٨:٣٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٦٠٥:١٦:١٥١٢:٣١:٢٠١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٧:٣٧٢٣:٣٨:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥١٠٥:١٦:١٠١٢:٣١:٣٢١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٨:٠٦٢٣:٣٨:٥١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٨٠٥:١٦:٠٧١٢:٣١:٤٤١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٨:٣٤٢٣:٣٨:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢٨٠٥:١٦:٠٥١٢:٣١:٥٧١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٩:٠٠٢٣:٣٩:٠٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢٠٠٥:١٦:٠٥١٢:٣٢:٠٩١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٩:٢٥٢٣:٣٩:١٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٥٠٥:١٦:٠٧١٢:٣٢:٢٢١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٩:٤٩٢٣:٣٩:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٢٠٥:١٦:١٠١٢:٣٢:٣٥١٩:٤٩:٠٤٢٠:١٠:١١٢٣:٣٩:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٢٠٥:١٦:١٥١٢:٣٢:٤٨١٩:٤٩:٢٤٢٠:١٠:٣٢٢٣:٣٩:٤٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٤٠٥:١٦:٢٢١٢:٣٣:٠١١٩:٤٩:٤٣٢٠:١٠:٥١٢٣:٤٠:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٩٠٥:١٦:٣٠١٢:٣٣:١٤١٩:٥٠:٠٠٢٠:١١:٠٨٢٣:٤٠:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢٦٠٥:١٦:٣٩١٢:٣٣:٢٧١٩:٥٠:١٦٢٠:١١:٢٤٢٣:٤٠:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٦٠٥:١٦:٥٠١٢:٣٣:٤٠١٩:٥٠:٣٠٢٠:١١:٣٩٢٣:٤٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حربه داغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حربه داغ روستای حربه داغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حربه داغ روستای حربه داغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حربه داغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حربه داغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حربه داغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حربه داغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حربه داغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حربه داغ

روستای حربه داغ بر روی نقشه

روستای حربه داغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حربه داغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حربه داغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حربه داغ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حربه داغ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حربه داغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حربه داغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حربه داغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حربه داغ رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا حربه داغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حربه داغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حربه داغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حربه داغ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حربه داغ دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حربه داغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حربه داغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حربه داغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حربه داغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو