جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حدید

عبدلیه غربی | رامشیر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز حدید

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٤١
اذان ظهر: ١٣:١٨:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٢٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:٥١

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حدید (شهرستان رامشیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای حدید)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حدید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حدید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن مجتبی (ع)
براى دنیایت چنان كار كن كه گویا همیشه زندگى می‌كنى، و براى آخرتت به گونه‌اى كاركن كه گویا فردا خواهى مُرد، و اگر عزّتى بدون بستگان و شكوهى بدون سلطنت خواهى، از معصیت و نافرمانى خدا به طاعت و فرمانبرى خداوند عزّوجلَّ درآى

اوقات شرعی ماه جاری روستای حدید

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حدید در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حدید ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حدید (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حدید ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حدید
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٦:٢٨١٣:١٣:٠٧١٩:٤٠:١٥١٩:٥٧:٤٦٠٠:٣١:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٥:٢٠١٣:١٢:٥٣١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٢٧٠٠:٣١:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٤:١٣١٣:١٢:٣٩١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٠٨٠٠:٣٠:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٣:٠٦١٣:١٢:٢٥١٩:٤٢:١٢١٩:٥٩:٤٩٠٠:٣٠:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٢:٠٠١٣:١٢:١١١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٣٠:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٠:٥٥١٣:١١:٥٨١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:١١٠٠:٢٩:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٢١٠٦:٣٩:٥٠١٣:١١:٤٦١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢٩:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٨:٤٦١٣:١١:٣٣١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٩:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٧:٤٣١٣:١١:٢١١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:١٥٠٠:٢٨:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٦:٤٠١٣:١١:١٠١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٢٨:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:١٤٠٦:٣٥:٣٩١٣:١٠:٥٩١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢٨:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٠:٤٩١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٢١٠٠:٢٨:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٣:٣٨١٣:١٠:٣٩١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٧:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٢:٣٩١٣:١٠:٢٩١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٢٧:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣١:٤١١٣:١٠:٢٠١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٧:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٠:١٢١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:١٠٠٠:٢٧:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٠:٠٤١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٦:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٩:٥٦١٩:٥١:٢٧٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢٦:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٦:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٠١٠٠:٢٦:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٥:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٥:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٥:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٣:٥٢٠٠:٢٥:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٩:٢١١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٥:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٩:١٨١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٤:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٩:١٦١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٤:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٩:١٤١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٤:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٩:٥٨١٣:٠٩:١٣١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حدید

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حدید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حدید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حدید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حدید

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای حدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حدید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حدید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حدید

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای حدید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حدید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حدید

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حدید روستای حدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حدید روستای حدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حدید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حدید برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حدید

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حدید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حدید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حدید

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٠:٢٣١٣:١٤:٤٤٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٨:٤١٠٠:٢٦:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٠:٣٧١٣:١٤:٥٧٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٢٧:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٠:٥٢١٣:١٥:١٠٢٠:١٩:٢٧٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٧:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١١:٠٨١٣:١٥:٢٣٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:١١٠٠:٢٧:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١١:٢٦١٣:١٥:٣٦٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:١٩٠٠:٢٧:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١١:٤٤١٣:١٥:٤٩٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:٢٤٠٠:٢٧:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٢:٠٣١٣:١٦:٠١٢٠:١٩:٥٤٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٢٨:١٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٢:٢٤١٣:١٦:١٣٢٠:١٩:٥٧٢٠:٣٩:٣١٠٠:٢٨:٢٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٢:٤٥١٣:١٦:٢٥٢٠:١٩:٥٩٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٢٨:٤٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٣:٠٨١٣:١٦:٣٧٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٢٨:٥٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٣:٣١١٣:١٦:٤٩٢٠:١٩:٥٩٢٠:٣٩:٣٠٠٠:٢٩:١٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٣:٥٥١٣:١٧:٠٠٢٠:١٩:٥٦٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٢٩:٢٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٤:٢١١٣:١٧:١١٢٠:١٩:٥٢٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢٩:٤٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٤:٤٦١٣:١٧:٢١٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢٩:٥٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٥:١٣١٣:١٧:٣٢٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٣٠:١٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٥:٤١١٣:١٧:٤٢٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٣٠:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٦:٠٩١٣:١٧:٥١٢٠:١٩:٢٢٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٣٠:٤١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٦:٣٨١٣:١٨:٠٠٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٣٠:٥٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٧:٠٨١٣:١٨:٠٩٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٨:١٨٠٠:٣١:١٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٧:٣٨١٣:١٨:١٧٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣١:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٨:٠٩١٣:١٨:٢٥٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣١:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٨:٤١١٣:١٨:٣٣٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٣١:٥١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٩:١٣١٣:١٨:٤٠٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٣٢:٠٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٩:٤٦١٣:١٨:٤٧٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٣٢:١٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٠:١٩١٣:١٨:٥٣٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:١٩٠٠:٣٢:٣٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢٠:٥٣١٣:١٨:٥٨٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٣٢:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢١:٢٧١٣:١٩:٠٣٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٣٢:٥٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٩:٠٨٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٣٣:٠٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٩:١٢٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٣٣:١٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٣:١٢١٣:١٩:١٦٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٣٣:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٩:١٨٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٣٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حدید روستای حدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حدید روستای حدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حدید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حدید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حدید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حدید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حدید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حدید

روستای حدید بر روی نقشه

روستای حدید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حدید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حدید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حدید
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حدید + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای حدید + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حدید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حدید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حدید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حدید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حدید رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ حدید دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حدید دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ حدید دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حدید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حدید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حدید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حدید
زمان پخش اذان مستقیم به افق حدید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حدید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو