جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حدید

عبدلیه غربی | رامشیر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز حدید


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٣٩
اذان ظهر: ١١:٥٩:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:١٢:١٩
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٤٥
نیمه شب: ٢٣:١٧:٥٥

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حدید (شهرستان رامشیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای حدید)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حدید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حدید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
انسانی كه در راه كشف حقیقت تلاش می كند، جامعه بی درنگ دشمن او می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حدید

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حدید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حدید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حدید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حدید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حدید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٠:٣٧١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:١٤٠٠:٢٧:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٢:٢٥١٣:١٠:٢٨١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٢٧:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣١:٢٨١٣:١٠:١٩١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٢٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٠:٣١١٣:١٠:١١١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٠:٠٣١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٢٦:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٩:٥٦١٩:٥١:٣٩٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٦:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:١٣٠٠:٢٦:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٣:٤٠٢٠:١١:٥٥٠٠:٢٥:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٥:١١١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٥:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٢١٠٠:٢٥:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢٥:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٩:٢١١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٤:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢١:٥٩١٣:٠٩:١٨١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٢٩٠٠:٢٤:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢١:١٤١٣:٠٩:١٥١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٤:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٩:١٤١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٤:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٩:١٣١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٤:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٩:١٢١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٤:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٠١٠٠:٢٤:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٩:١٣٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٣:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٧:١١١٣:٠٩:١٤٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢٣:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٣:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢٣:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٣:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:١٠٠٠:٢٣:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٣:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٣:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٣:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٣:٠١١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حدید

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حدید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حدید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حدید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حدید

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای حدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حدید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حدید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حدید

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حدید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حدید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حدید

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٤:٤٨١١:٥٨:٥٠١٧:١٢:٣٧١٧:٣١:٠٢٢٣:١٧:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٥:٣٩١١:٥٩:٠٦١٧:١٢:١٩١٧:٣٠:٤٥٢٣:١٧:٥٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٦:٣٠١١:٥٩:٢٣١٧:١٢:٠٢١٧:٣٠:٣٠٢٣:١٨:٠٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٧:٢٠١١:٥٩:٤١١٧:١١:٤٧١٧:٣٠:١٧٢٣:١٨:٢٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٨:١١١١:٥٩:٥٩١٧:١١:٣٤١٧:٣٠:٠٦٢٣:١٨:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٤٩:٠١١٢:٠٠:١٨١٧:١١:٢٢١٧:٢٩:٥٦٢٣:١٨:٥٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٤٩:٥١١٢:٠٠:٣٨١٧:١١:١٣١٧:٢٩:٤٨٢٣:١٩:١١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٠:٤١١٢:٠٠:٥٩١٧:١١:٠٤١٧:٢٩:٤٢٢٣:١٩:٢٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥١:٣١١٢:٠١:٢٠١٧:١٠:٥٨١٧:٢٩:٣٧٢٣:١٩:٤٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٢:٢٠١٢:٠١:٤٢١٧:١٠:٥٤١٧:٢٩:٣٤٢٣:٢٠:٠٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٩٠٦:٥٣:٠٨١٢:٠٢:٠٥١٧:١٠:٥١١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٠:٢٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٥٣:٥٦١٢:٠٢:٢٨١٧:١٠:٥٠١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٠:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٤:٤٤١٢:٠٢:٥٢١٧:١٠:٥٠١٧:٢٩:٣٥٢٣:٢١:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٥:٣٠١٢:٠٣:١٦١٧:١٠:٥٢١٧:٢٩:٣٩٢٣:٢١:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٦:١٧١٢:٠٣:٤١١٧:١٠:٥٧١٧:٢٩:٤٥٢٣:٢١:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٧:٠٢١٢:٠٤:٠٦١٧:١١:٠٢١٧:٢٩:٥٢٢٣:٢٢:١٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٧:٤٧١٢:٠٤:٣٢١٧:١١:١٠١٧:٣٠:٠٠٢٣:٢٢:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٨:٣١١٢:٠٤:٥٩١٧:١١:١٩١٧:٣٠:١١٢٣:٢٣:٠٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٧٠٦:٥٩:١٥١٢:٠٥:٢٥١٧:١١:٣٠١٧:٣٠:٢٢٢٣:٢٣:٢٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٦٠٦:٥٩:٥٧١٢:٠٥:٥٣١٧:١١:٤٢١٧:٣٠:٣٦٢٣:٢٣:٥٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٠:٣٩١٢:٠٦:٢٠١٧:١١:٥٧١٧:٣٠:٥١٢٣:٢٤:١٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٢٠٧:٠١:١٩١٢:٠٦:٤٨١٧:١٢:١٢١٧:٣١:٠٨٢٣:٢٤:٤٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠١:٥٩١٢:٠٧:١٧١٧:١٢:٣٠١٧:٣١:٢٦٢٣:٢٥:١٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٥٠٧:٠٢:٣٧١٢:٠٧:٤٥١٧:١٢:٤٩١٧:٣١:٤٦٢٣:٢٥:٤٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣١٠٧:٠٣:١٥١٢:٠٨:١٤١٧:١٣:١٠١٧:٣٢:٠٧٢٣:٢٦:٠٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٣:٥٢١٢:٠٨:٤٣١٧:١٣:٣٢١٧:٣٢:٣٠٢٣:٢٦:٣٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٠٠٧:٠٤:٢٧١٢:٠٩:١٣١٧:١٣:٥٦١٧:٣٢:٥٤٢٣:٢٧:٠٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٥:٠١١٢:٠٩:٤٢١٧:١٤:٢١١٧:٣٣:٢٠٢٣:٢٧:٣٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٥:٣٥١٢:١٠:١٢١٧:١٤:٤٨١٧:٣٣:٤٧٢٣:٢٨:٠٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٦:٠٦١٢:١٠:٤٢١٧:١٥:١٦١٧:٣٤:١٥٢٣:٢٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حدید روستای حدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حدید روستای حدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حدید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حدید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حدید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حدید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حدید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حدید

روستای حدید بر روی نقشه

روستای حدید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حدید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حدید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حدید
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حدید + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای حدید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حدید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حدید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حدید رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حدید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حدید
زمان پخش اذان آنلاین به افق حدید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حدید
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حدید دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حدید
افق شرعی امروز فردا حدید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حدید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حدید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو