جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حجت آباد

کذاب | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز حجت آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٥٦:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٤٩
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٥

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حجت آباد (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای حجت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حجت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حجت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً شخص غیب‌گو در آتش (جهنّم) با شدّت تمام، انداخته می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حجت آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حجت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حجت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حجت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حجت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حجت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٣:٤٦١٢:٥١:٢٨١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٤٧٠٠:٠٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٢:٤٤١٢:٥١:١٩١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٣١٠٠:٠٧:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١١:٤٣١٢:٥١:٠٩١٩:٣١:٠٤١٩:٤٩:١٦٠٠:٠٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٠:٤٤١٢:٥١:٠١١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٠٠٠٠:٠٧:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٤٥٠٠:٠٧:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٢٩٠٠:٠٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:١٤٠٠:٠٦:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٠:٣١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠٦:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٤٤٠٠:٠٦:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٠:١٩١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٢٨٠٠:٠٥:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٠:١٤١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:١٣٠٠:٠٥:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٥:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٤٢٠٠:٠٥:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠١:٤٢١٢:٥٠:٠٢١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٢٧٠٠:٠٤:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:١١٠٦:٠٠:٥٤١٢:٤٩:٥٩١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٤:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٠:٠٧١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٥٦٠٠:٠٤:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٩:٥٥١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٤:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤٩:٥٤١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٠٤:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٧:٥٥١٢:٤٩:٥٤١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٠٩٠٠:٠٤:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٧:١٣١٢:٤٩:٥٤١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٥٣٠٠:٠٤:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٦:٣٣١٢:٤٩:٥٤١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٠٣:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٥:٥٤١٢:٤٩:٥٦١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٣:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٥:١٦١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٠٣:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٤:٤٠١٢:٥٠:٠٠١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٠٣:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٤:٠٦١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٣:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٣:٣٢١٢:٥٠:٠٦١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:١٢٠٠:٠٣:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٣:٠٠١٢:٥٠:١٠١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٠٣:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٢:٣٠١٢:٥٠:١٥١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٣:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٢:٠١١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٨:١٦٠٠:٠٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حجت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حجت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حجت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حجت آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حجت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حجت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حجت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حجت آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حجت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حجت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حجت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حجت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حجت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حجت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حجت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حجت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حجت آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٣:٠٧١٢:٥٦:١٧١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٤:٠٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٦:٠١١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٣٨٠٠:١٣:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٤:٢٢١٢:٥٥:٤٥١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:٢٦٠٠:١٣:٤٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٤:٥٩١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:١٣٠٠:١٣:٣٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٥:٣٧١٢:٥٥:١١١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٠٠٠٠:١٣:٢٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٤:٥٤١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:٤٦٠٠:١٣:١٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٦:٥١١٢:٥٤:٣٦١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:٣١٠٠:١٣:٠٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٧:٢٨١٢:٥٤:١٨١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٨:١٦٠٠:١٢:٥١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٨:٠٥١٢:٥٣:٥٩١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:٠١٠٠:١٢:٣٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٨:٤٢١٢:٥٣:٤١١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:٤٥٠٠:١٢:٢٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٢٩:١٨١٢:٥٣:٢٢١٩:١٦:٥٥١٩:٣٤:٢٩٠٠:١٢:١١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٩:٥٥١٢:٥٣:٠٢١٩:١٥:٤٠١٩:٣٣:١٢٠٠:١١:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٠:٣١١٢:٥٢:٤٣١٩:١٤:٢٤١٩:٣١:٥٥٠٠:١١:٤٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣١:٠٨١٢:٥٢:٢٣١٩:١٣:٠٨١٩:٣٠:٣٧٠٠:١١:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣١:٤٤١٢:٥٢:٠٣١٩:١١:٥١١٩:٢٩:١٩٠٠:١١:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٢:٢٠١٢:٥١:٤٢١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:٠١٠٠:١٠:٥٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٨٠٦:٣٢:٥٦١٢:٥١:٢٢١٩:٠٩:١٧١٩:٢٦:٤٣٠٠:١٠:٤٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٣:٣٢١٢:٥١:٠١١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:٢٤٠٠:١٠:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٤:٠٨١٢:٥٠:٤٠١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:٠٥٠٠:١٠:٠٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٤:٤٤١٢:٥٠:١٩١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٤٦٠٠:٠٩:٥٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٥:٢٠١٢:٤٩:٥٨١٩:٠٤:٠٥١٩:٢١:٢٦٠٠:٠٩:٣٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٥:٥٦١٢:٤٩:٣٦١٩:٠٢:٤٧١٩:٢٠:٠٧٠٠:٠٩:١٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٣٦:٣٢١٢:٤٩:١٥١٩:٠١:٢٨١٩:١٨:٤٧٠٠:٠٨:٥٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٧:٠٨١٢:٤٨:٥٣١٩:٠٠:٠٩١٩:١٧:٢٨٠٠:٠٨:٣٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٣٧:٤٤١٢:٤٨:٣٢١٨:٥٨:٥٠١٩:١٦:٠٨٠٠:٠٨:٢١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٣٨:٢٠١٢:٤٨:١٠١٨:٥٧:٣١١٩:١٤:٤٨٠٠:٠٨:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٣٨:٥٦١٢:٤٧:٤٩١٨:٥٦:١٢١٩:١٣:٢٩٠٠:٠٧:٤٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٣٩:٣٣١٢:٤٧:٢٧١٨:٥٤:٥٣١٩:١٢:٠٩٠٠:٠٧:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٠:٠٩١٢:٤٧:٠٦١٨:٥٣:٣٤١٩:١٠:٤٩٠٠:٠٧:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٠:٤٥١٢:٤٦:٤٥١٨:٥٢:١٥١٩:٠٩:٣٠٢٣:٣٦:٤٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤١:٢٢١١:٤٦:٢٣١٧:٥٠:٥٦١٨:٠٨:١١٢٣:٠٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حجت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حجت آباد روستای حجت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حجت آباد روستای حجت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حجت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حجت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حجت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حجت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حجت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حجت آباد

روستای حجت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حجت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حجت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حجت آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حجت آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای حجت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حجت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حجت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حجت آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حجت آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حجت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حجت آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حجت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حجت آباد
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حجت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حجت آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حجت آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حجت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو