جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حجت آبادابوالحسنی

راور | راور | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز حجت آبادابوالحسنی


اذان صبح: ٠٤:٠٤:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:١١:٤١
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٢٦

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حجت آبادابوالحسنی (شهرستان راور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای حجت آبادابوالحسنی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حجت آبادابوالحسنی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حجت آبادابوالحسنی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان ژاك روسو
انسان از مادر، آزاد آفریده شده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حجت آبادابوالحسنی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حجت آبادابوالحسنی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حجت آبادابوالحسنی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حجت آبادابوالحسنی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حجت آبادابوالحسنی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حجت آبادابوالحسنی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤١:٣٩١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:١١٢٣:٥٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٣:٣٦١٢:٤١:٢٩١٩:١٩:٥١١٩:٣٧:٥٤٢٣:٥٨:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٢:٣٦١٢:٤١:٢٠١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٨:٣٨٢٣:٥٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠١:٣٧١٢:٤١:١١١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:٢١٢٣:٥٧:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤١:٠٣١٩:٢١:٥٥١٩:٤٠:٠٥٢٣:٥٧:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٧٠٥:٥٩:٤٢١٢:٤٠:٥٥١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥٧:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٨:٤٦١٢:٤٠:٤٨١٩:٢٣:١٧١٩:٤١:٣٢٢٣:٥٧:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٧:٥١١٢:٤٠:٤٢١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:١٦٢٣:٥٦:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٦:٥٧١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٣:٠٠٢٣:٥٦:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٦:٠٥١٢:٤٠:٣٠١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٤٤٢٣:٥٦:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٥:١٣١٢:٤٠:٢٥١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٤:٢٧٢٣:٥٦:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٤:٢٢١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٥:١١٢٣:٥٥:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٣:٣٣١٢:٤٠:١٦١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٥:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٠:١٣١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:٣٩٢٣:٥٥:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥١:٥٨١٢:٤٠:١٠١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٧:٢٢٢٣:٥٥:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥١:١٢١٢:٤٠:٠٨١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٠٦٢٣:٥٥:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٠:٢٧١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٤٩٢٣:٥٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٩:٤٤١٢:٤٠:٠٥١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٣٣٢٣:٥٤:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٩:٠١١٢:٤٠:٠٤١٩:٣١:٣١١٩:٥٠:١٦٢٣:٥٤:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٥٩٢٣:٥٤:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٧:٤١١٢:٤٠:٠٥١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:٤٢٢٣:٥٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٧:٠٣١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٢٥٢٣:٥٤:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:١١٠٥:٤٦:٢٦١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:٠٧٢٣:٥٤:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٥:٥١١٢:٤٠:١١١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٥٠٢٣:٥٤:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٥:١٧١٢:٤٠:١٤١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٣١٢٣:٥٤:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٤:٤٤١٢:٤٠:١٧١٩:٣٦:١٠١٩:٥٥:١٣٢٣:٥٤:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٥٣٠٥:٤٤:١٣١٢:٤٠:٢١١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٥٤٢٣:٥٣:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٣:٤٣١٢:٤٠:٢٦١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٦:٣٥٢٣:٥٣:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٢٤٠٥:٤٣:١٥١٢:٤٠:٣١١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٧:١٦٢٣:٥٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حجت آبادابوالحسنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حجت آبادابوالحسنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حجت آبادابوالحسنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حجت آبادابوالحسنی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای حجت آبادابوالحسنی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حجت آبادابوالحسنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حجت آبادابوالحسنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای حجت آبادابوالحسنی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حجت آبادابوالحسنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای حجت آبادابوالحسنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای حجت آبادابوالحسنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حجت آبادابوالحسنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حجت آبادابوالحسنی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حجت آبادابوالحسنی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حجت آبادابوالحسنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حجت آبادابوالحسنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حجت آبادابوالحسنی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٤٠:٠٢١٢:٤٥:٣٩١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٠١٢٣:٥٧:١٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٣٠٥:٤٠:١٦١٢:٤٥:٥٢١٩:٥١:٢٦٢٠:١١:١١٢٣:٥٧:٢٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٤٠:٣١١٢:٤٦:٠٥١٩:٥١:٣٦٢٠:١١:٢١٢٣:٥٧:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٤٠:٤٨١٢:٤٦:١٨١٩:٥١:٤٥٢٠:١١:٢٩٢٣:٥٧:٥٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٤١:٠٦١٢:٤٦:٣٠١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٣٦٢٣:٥٨:١١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٤١:٢٤١٢:٤٦:٤٣١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٤١٢٣:٥٨:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤١:٤٤١٢:٤٦:٥٥١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٤٤٢٣:٥٨:٤٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٩٠٥:٤٢:٠٥١٢:٤٧:٠٨١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٤٧٢٣:٥٨:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٤٢:٢٧١٢:٤٧:٢٠١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٤٧٢٣:٥٩:١١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٥٠٥:٤٢:٥٠١٢:٤٧:٣٢١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٤٦٢٣:٥٩:٢٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٤٣:١٤١٢:٤٧:٤٣١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٤٤٢٣:٥٩:٤١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٧٠٥:٤٣:٣٩١٢:٤٧:٥٥١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٤٠٢٣:٥٩:٥٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤٤:٠٥١٢:٤٨:٠٦١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٣٤٠٠:٠٠:١٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٤:٣١١٢:٤٨:١٦١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٢٧٠٠:٠٠:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٤٤:٥٩١٢:٤٨:٢٧١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:١٨٠٠:٠٠:٤٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٥:٢٧١٢:٤٨:٣٧١٩:٥١:٣٥٢٠:١١:٠٨٠٠:٠٠:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٨٠٥:٤٥:٥٦١٢:٤٨:٤٦١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٥٦٠٠:٠١:١٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٦:٢٦١٢:٤٨:٥٥١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٤٢٠٠:٠١:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٠٠٥:٤٦:٥٦١٢:٤٩:٠٤١٩:٥٠:٥٩٢٠:١٠:٢٧٠٠:٠١:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤٧:٢٧١٢:٤٩:١٢١٩:٥٠:٤٤٢٠:١٠:١٠٠٠:٠١:٥٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤٧:٥٩١٢:٤٩:٢٠١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٥١٠٠:٠٢:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٨:٣١١٢:٤٩:٢٨١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٣١٠٠:٠٢:٢٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٩:٠٤١٢:٤٩:٣٥١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:١٠٠٠:٠٢:٣٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤٩:٣٧١٢:٤٩:٤١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٠٢:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٩٠٥:٥٠:١١١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٠٣:٠١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٠:٤٦١٢:٤٩:٥٢١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٠٣:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥١:٢٠١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٠٣:٢٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥١:٥٦١٢:٥٠:٠١١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٣:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٢:٣١١٢:٥٠:٠٥١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠٣:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٣:٠٧١٢:٥٠:٠٨١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٠٣:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٣:٤٣١٢:٥٠:١١١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٥:٢١٠٠:٠٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حجت آبادابوالحسنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حجت آبادابوالحسنی روستای حجت آبادابوالحسنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حجت آبادابوالحسنی روستای حجت آبادابوالحسنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حجت آبادابوالحسنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حجت آبادابوالحسنی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حجت آبادابوالحسنی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حجت آبادابوالحسنی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حجت آبادابوالحسنی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حجت آبادابوالحسنی

روستای حجت آبادابوالحسنی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حجت آبادابوالحسنی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حجت آبادابوالحسنی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حجت آبادابوالحسنی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حجت آبادابوالحسنی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای حجت آبادابوالحسنی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حجت آبادابوالحسنی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حجت آبادابوالحسنی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حجت آبادابوالحسنی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا حجت آبادابوالحسنی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حجت آبادابوالحسنی
زمان پخش اذان مستقیم به افق حجت آبادابوالحسنی
جدول اوقات شرعی امروز فردا حجت آبادابوالحسنی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حجت آبادابوالحسنی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حجت آبادابوالحسنی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق حجت آبادابوالحسنی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ حجت آبادابوالحسنی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حجت آبادابوالحسنی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو