جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار

مرحمت آباد | میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز حاصل قوبی افشار


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٧
اذان ظهر: ١٢:١٨:٥٨
غروب آفتاب: ١٨:٢٣:٥٣
اذان مغرب: ١٨:٤٢:١٥
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٢١

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای حاصل قوبی افشار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حاصل قوبی افشار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاصل قوبی افشار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

فرناندو پسوا
ما با رفتارمان، یعنی خواسته هایمان زندگی می كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاصل قوبی افشار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاصل قوبی افشار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاصل قوبی افشار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاصل قوبی افشار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاصل قوبی افشار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٧:٢٥١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٣٦:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٦:١٣١٣:٢٣:٤٤٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٢٤٠٠:٣٦:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٥:٠٢١٣:٢٣:٣٥٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٣٥:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٣:٥٢١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:١٧٠٠:٣٥:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٣٢:٤٣١٣:٢٣:١٩٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٥:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٣١:٣٥١٣:٢٣:١٢٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٥:١٠٠٠:٣٥:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٣٠:٢٨١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٣٤:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٩:٢٢١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٣٤:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٨:١٧١٣:٢٢:٥٤٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٣٤:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٧:١٤١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٣٣:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٦:١٢١٣:٢٢:٤٤٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:٥١٠٠:٣٣:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢٥:١١١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٣:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢٤:١١١٣:٢٢:٣٧٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤١:٤٣٠٠:٣٣:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٢٣:١٣١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٣٢:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٨٠٦:٢٢:١٦١٣:٢٢:٣١٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٣٣٠٠:٣٢:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٨٠٦:٢١:٢١١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣٢:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٢٠:٢٧١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٥:٢٣٠٠:٣٢:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٩:٣٤١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٥:٥٣٢٠:٤٦:١٨٠٠:٣٢:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٨:٤٣١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٧:١٢٠٠:٣١:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٧:٥٣١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٨:٠٦٠٠:٣١:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٧:٠٥١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٨:٥٩٠٠:٣١:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١٦:١٩١٣:٢٢:٣٢٢٠:٢٩:١٤٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٣١:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١٥:٣٤١٣:٢٢:٣٥٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٣١:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:١٧٠٦:١٤:٥٠١٣:٢٢:٣٨٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥١:٣٧٠٠:٣١:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:١١٠٦:١٤:٠٨١٣:٢٢:٤١٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٢٨٠٠:٣٠:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٠٨٠٦:١٣:٢٨١٣:٢٢:٤٥٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٣:١٩٠٠:٣٠:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٦٠٦:١٢:٤٩١٣:٢٢:٥٠٢٠:٣٣:١٦٢٠:٥٤:١٠٠٠:٣٠:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٧٠٦:١٢:١٢١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٤:٠٢٢٠:٥٤:٥٩٠٠:٣٠:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٠٩٠٦:١١:٣٧١٣:٢٣:٠١٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٥:٤٨٠٠:٣٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاصل قوبی افشار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاصل قوبی افشار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاصل قوبی افشار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاصل قوبی افشار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حاصل قوبی افشار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاصل قوبی افشار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاصل قوبی افشار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حاصل قوبی افشار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاصل قوبی افشار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حاصل قوبی افشار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حاصل قوبی افشار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاصل قوبی افشار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاصل قوبی افشار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاصل قوبی افشار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاصل قوبی افشار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاصل قوبی افشار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٩:٠٢١٣:٢٨:٥١٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:١٢٠٠:٤٣:١٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٩:٥٢١٣:٢٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٤٣:٠٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٥٠:٤١١٣:٢٨:١٩٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٤٢:٥٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٥١:٣١١٣:٢٨:٠٢٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٤٢:٥٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢٧:٤٥٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٣٣٠٠:٤٢:٤١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٥٣:٠٩١٣:٢٧:٢٨٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٤٢:٣٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٣:٥٨١٣:٢٧:١٠١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٣٩٠٠:٤٢:٢٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٤:٤٧١٣:٢٦:٥٢١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:١٢٠٠:٤٢:١٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥٥:٣٧١٣:٢٦:٣٤١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٤٤٠٠:٤٢:٠١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٦:٢٦١٣:٢٦:١٥١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:١٥٠٠:٤١:٥٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٧:١٤١٣:٢٥:٥٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٤٦٠٠:٤١:٣٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٨:٠٣١٣:٢٥:٣٧١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:١٧٠٠:٤١:٢٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٨:٥٢١٣:٢٥:١٧١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٤١:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٩:٤١١٣:٢٤:٥٧١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:١٧٠٠:٤١:٠٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٣٠٧:٠٠:٢٩١٣:٢٤:٣٧١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٤٠:٤٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٧:٠١:١٨١٣:٢٤:١٧١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:١٥٠٠:٤٠:٣٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠٢:٠٦١٣:٢٣:٥٦١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٤٠:١٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠٢:٥٥١٣:٢٣:٣٥١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:١٣٠٠:٤٠:٠٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٥٠٧:٠٣:٤٣١٣:٢٣:١٤١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٤١٠٠:٣٩:٤٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٤:٣٢١٣:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٩:٠٩٠٠:٣٩:٣١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٥:٢٠١٣:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٣٧٠٠:٣٩:١٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٣٠٧:٠٦:٠٨١٣:٢٢:١١١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:٠٥٠٠:٣٨:٥٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢١٠٧:٠٦:٥٧١٣:٢١:٤٩١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٣٣٠٠:٣٨:٤٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٧:٤٥١٣:٢١:٢٨١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٣:٠١٠٠:٣٨:٢٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٨:٣٤١٣:٢١:٠٦١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٢٨٠٠:٣٨:٠٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٩:٢٣١٣:٢٠:٤٥١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:٥٦٠٠:٣٧:٥١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١١٠٧:١٠:١١١٣:٢٠:٢٣١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٨:٢٣٠٠:٣٧:٣٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٧٠٧:١١:٠٠١٣:٢٠:٠٢١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٦:٥١٠٠:٣٧:١٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٣٠٧:١١:٤٩١٣:١٩:٤٠١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:١٩٠٠:٣٦:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٩٠٧:١٢:٣٨١٣:١٩:١٩١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٤٧٠٠:٠٦:٣٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٣:٢٧١٢:١٨:٥٨١٨:٢٣:٥٣١٨:٤٢:١٥٢٣:٣٦:٢١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاصل قوبی افشار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاصل قوبی افشار روستای حاصل قوبی افشار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاصل قوبی افشار روستای حاصل قوبی افشار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاصل قوبی افشار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاصل قوبی افشار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاصل قوبی افشار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاصل قوبی افشار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاصل قوبی افشار

روستای حاصل قوبی افشار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاصل قوبی افشار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حاصل قوبی افشار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای حاصل قوبی افشار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاصل قوبی افشار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حاصل قوبی افشار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حاصل قوبی افشار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حاصل قوبی افشار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حاصل قوبی افشار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاصل قوبی افشار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاصل قوبی افشار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاصل قوبی افشار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاصل قوبی افشار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو