جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار

مرحمت آباد | میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز حاصل قوبی افشار


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٢٥
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٣٦
اذان مغرب: ١٨:٣٣:١٦
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٣٥

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ روستای حاصل قوبی افشار)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حاصل قوبی افشار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاصل قوبی افشار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

گای فینلی
حالت‌های خشمناك درونی هرگز در پی راه حل نیستند؛ آنها تنها در پی دلایلی هستند كه بر حق بودن خود را ثابت كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاصل قوبی افشار

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاصل قوبی افشار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاصل قوبی افشار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاصل قوبی افشار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاصل قوبی افشار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٩:٥٣١٣:٢٤:١٣٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٣٧:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٨:٣٩١٣:٢٤:٠٣٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٣٦:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٧:٢٥١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٣٦:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٦:١٣١٣:٢٣:٤٤٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٢٤٠٠:٣٦:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٥:٠٢١٣:٢٣:٣٥٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٣٥:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٣:٥٢١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:١٧٠٠:٣٥:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٣٢:٤٣١٣:٢٣:١٩٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٥:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٣١:٣٥١٣:٢٣:١٢٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٥:١٠٠٠:٣٥:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٣٠:٢٨١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٣٤:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٩:٢٢١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٣٤:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٨:١٧١٣:٢٢:٥٤٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٣٤:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٧:١٤١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٣٣:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٦:١٢١٣:٢٢:٤٤٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:٥١٠٠:٣٣:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢٥:١١١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٣:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢٤:١١١٣:٢٢:٣٧٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤١:٤٣٠٠:٣٣:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٢٣:١٣١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٣٢:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٨٠٦:٢٢:١٦١٣:٢٢:٣١٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٣٣٠٠:٣٢:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٨٠٦:٢١:٢١١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣٢:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٢٠:٢٧١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٥:٢٣٠٠:٣٢:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٩:٣٤١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٥:٥٣٢٠:٤٦:١٨٠٠:٣٢:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٨:٤٣١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٧:١٢٠٠:٣١:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٧:٥٣١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٨:٠٦٠٠:٣١:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٧:٠٥١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٨:٥٩٠٠:٣١:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١٦:١٩١٣:٢٢:٣٢٢٠:٢٩:١٤٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٣١:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١٥:٣٤١٣:٢٢:٣٥٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٣١:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:١٧٠٦:١٤:٥٠١٣:٢٢:٣٨٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥١:٣٧٠٠:٣١:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:١١٠٦:١٤:٠٨١٣:٢٢:٤١٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٢٨٠٠:٣٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٠٨٠٦:١٣:٢٨١٣:٢٢:٤٥٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٣:١٩٠٠:٣٠:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٦٠٦:١٢:٤٩١٣:٢٢:٥٠٢٠:٣٣:١٦٢٠:٥٤:١٠٠٠:٣٠:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٧٠٦:١٢:١٢١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٤:٠٢٢٠:٥٤:٥٩٠٠:٣٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاصل قوبی افشار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاصل قوبی افشار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاصل قوبی افشار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاصل قوبی افشار

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حاصل قوبی افشار

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاصل قوبی افشار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاصل قوبی افشار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حاصل قوبی افشار

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٤:٤٢٠٧:٣٢:٥٩١٢:٣٨:٤٤١٧:٤٤:٥١١٨:٠٤:٣٥٢٣:٥٤:٣١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٤:١٠٠٧:٣٢:١٨١٢:٣٨:٥٦١٧:٤٥:٥٧١٨:٠٥:٣٨٢٣:٥٤:٤٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٣:٣٧٠٧:٣١:٣٦١٢:٣٩:٠٨١٧:٤٧:٠٢١٨:٠٦:٤١٢٣:٥٥:٠٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠٣:٠٢٠٧:٣٠:٥٢١٢:٣٩:١٨١٧:٤٨:٠٨١٨:٠٧:٤٤٢٣:٥٥:١٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٦:٠٢:٢٥٠٧:٣٠:٠٧١٢:٣٩:٢٨١٧:٤٩:١٣١٨:٠٨:٤٦٢٣:٥٥:٣٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٦:٠١:٤٧٠٧:٢٩:١٩١٢:٣٩:٣٧١٧:٥٠:١٩١٨:٠٩:٤٩٢٣:٥٥:٤٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٦:٠١:٠٦٠٧:٢٨:٣٠١٢:٣٩:٤٥١٧:٥١:٢٤١٨:١٠:٥٢٢٣:٥٥:٥٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٦:٠٠:٢٤٠٧:٢٧:٤٠١٢:٣٩:٥٢١٧:٥٢:٢٩١٨:١١:٥٥٢٣:٥٦:٠٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٩:٤١٠٧:٢٦:٤٧١٢:٣٩:٥٨١٧:٥٣:٣٥١٨:١٢:٥٨٢٣:٥٦:١٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٨:٥٥٠٧:٢٥:٥٤١٢:٤٠:٠٤١٧:٥٤:٤٠١٨:١٤:٠٠٢٣:٥٦:٢٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٢٤:٥٨١٢:٤٠:٠٨١٧:٥٥:٤٥١٨:١٥:٠٣٢٣:٥٦:٣٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٧:٢٠٠٧:٢٤:٠٢١٢:٤٠:١٢١٧:٥٦:٥٠١٨:١٦:٠٥٢٣:٥٦:٤٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٣:٠٤١٢:٤٠:١٥١٧:٥٧:٥٤١٨:١٧:٠٧٢٣:٥٦:٤٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢٢:٠٤١٢:٤٠:١٨١٧:٥٨:٥٩١٨:١٨:٠٩٢٣:٥٦:٥٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٤:٤٤٠٧:٢١:٠٣١٢:٤٠:١٩١٨:٠٠:٠٣١٨:١٩:١١٢٣:٥٦:٥٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٣:٥٠٠٧:٢٠:٠١١٢:٤٠:٢٠١٨:٠١:٠٧١٨:٢٠:١٣٢٣:٥٧:٠٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٢:٥٣٠٧:١٨:٥٧١٢:٤٠:٢٠١٨:٠٢:١١١٨:٢١:١٤٢٣:٥٧:٠٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٥١:٥٥٠٧:١٧:٥٣١٢:٤٠:١٩١٨:٠٣:١٥١٨:٢٢:١٦٢٣:٥٧:٠٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٥٠:٥٦٠٧:١٦:٤٦١٢:٤٠:١٨١٨:٠٤:١٨١٨:٢٣:١٧٢٣:٥٧:٠٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٩:٥٥٠٧:١٥:٣٩١٢:٤٠:١٥١٨:٠٥:٢١١٨:٢٤:١٨٢٣:٥٧:٠٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١٤:٣١١٢:٤٠:١٢١٨:٠٦:٢٤١٨:٢٥:١٨٢٣:٥٧:٠٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٧:٥٠٠٧:١٣:٢١١٢:٤٠:٠٩١٨:٠٧:٢٦١٨:٢٦:١٩٢٣:٥٧:٠٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٦:٤٥٠٧:١٢:١١١٢:٤٠:٠٤١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٧:١٩٢٣:٥٧:٠٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٥:٣٩٠٧:١٠:٥٩١٢:٣٩:٥٩١٨:٠٩:٣١١٨:٢٨:١٩٢٣:٥٧:٠١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٩:٤٦١٢:٣٩:٥٤١٨:١٠:٣٢١٨:٢٩:١٩٢٣:٥٦:٥٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٨:٣٢١٢:٣٩:٤٨١٨:١١:٣٤١٨:٣٠:١٩٢٣:٥٦:٥٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٧:١٨١٢:٣٩:٤١١٨:١٢:٣٥١٨:٣١:١٨٢٣:٥٦:٤٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٦:٠٢١٢:٣٩:٣٣١٨:١٣:٣٦١٨:٣٢:١٧٢٣:٥٦:٤٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠٤:٤٦١٢:٣٩:٢٥١٨:١٤:٣٦١٨:٣٣:١٦٢٣:٥٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاصل قوبی افشار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حاصل قوبی افشار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حاصل قوبی افشار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاصل قوبی افشار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حاصل قوبی افشار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاصل قوبی افشار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاصل قوبی افشار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حاصل قوبی افشار

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٩:٤٦١٢:٣٩:٥٤١٨:١٠:٣٢١٨:٢٩:١٩٢٣:٥٦:٥٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٨:٣٢١٢:٣٩:٤٨١٨:١١:٣٤١٨:٣٠:١٩٢٣:٥٦:٥٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٧:١٨١٢:٣٩:٤١١٨:١٢:٣٥١٨:٣١:١٨٢٣:٥٦:٤٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٦:٠٢١٢:٣٩:٣٣١٨:١٣:٣٦١٨:٣٢:١٧٢٣:٥٦:٤٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠٤:٤٦١٢:٣٩:٢٥١٨:١٤:٣٦١٨:٣٣:١٦٢٣:٥٦:٣٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٣:٢٨١٢:٣٩:١٦١٨:١٥:٣٦١٨:٣٤:١٤٢٣:٥٦:٢٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٢:١٠١٢:٣٩:٠٧١٨:١٦:٣٦١٨:٣٥:١٣٢٣:٥٦:٢٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠٠:٥١١٢:٣٨:٥٧١٨:١٧:٣٥١٨:٣٦:١١٢٣:٥٦:١١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٦:٥٩:٣١١٢:٣٨:٤٦١٨:١٨:٣٤١٨:٣٧:٠٨٢٣:٥٦:٠١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٨:١٠١٢:٣٨:٣٥١٨:١٩:٣٣١٨:٣٨:٠٦٢٣:٥٥:٥١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٦:٤٩١٢:٣٨:٢٣١٨:٢٠:٣٢١٨:٣٩:٠٣٢٣:٥٥:٤٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٥:٢٧١٢:٣٨:١١١٨:٢١:٣٠١٨:٤٠:٠٠٢٣:٥٥:٢٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٤:٠٤١٢:٣٧:٥٩١٨:٢٢:٢٧١٨:٤٠:٥٧٢٣:٥٥:١٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٢:٤٠١٢:٣٧:٤٦١٨:٢٣:٢٥١٨:٤١:٥٣٢٣:٥٥:٠٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥١:١٦١٢:٣٧:٣٢١٨:٢٤:٢٢١٨:٤٢:٤٩٢٣:٥٤:٤٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٤٩:٥٢١٢:٣٧:١٨١٨:٢٥:١٩١٨:٤٣:٤٥٢٣:٥٤:٣٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٨:٢٧١٢:٣٧:٠٤١٨:٢٦:١٥١٨:٤٤:٤١٢٣:٥٤:٢٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٧:٠١١٢:٣٦:٤٩١٨:٢٧:١١١٨:٤٥:٣٧٢٣:٥٤:٠٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٥:٣٥١٢:٣٦:٣٤١٨:٢٨:٠٧١٨:٤٦:٣٢٢٣:٥٣:٤٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٤:٠٨١٢:٣٦:١٨١٨:٢٩:٠٣١٨:٤٧:٢٧٢٣:٥٣:٣٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٢:٤١١٢:٣٦:٠٢١٨:٢٩:٥٩١٨:٤٨:٢٢٢٣:٥٣:١٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٤١:١٤١٢:٣٥:٤٦١٨:٣٠:٥٤١٨:٤٩:١٧٢٣:٥٢:٥٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٣٩:٤٦١٢:٣٥:٣٠١٨:٣١:٤٩١٨:٥٠:١٢٢٣:٥٢:٣٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٨:١٩١٢:٣٥:١٣١٨:٣٢:٤٤١٨:٥١:٠٧٢٣:٥٢:٢١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٦:٥٠١٢:٣٤:٥٧١٨:٣٣:٣٨١٨:٥٢:٠١٢٣:٥٢:٠٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٥:٢٢١٢:٣٤:٤٠١٨:٣٤:٣٣١٨:٥٢:٥٦٢٣:٥١:٤٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٣:٥٣١٢:٣٤:٢٢١٨:٣٥:٢٧١٨:٥٣:٥٠٢٣:٥١:٢٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٢:٢٤١٢:٣٤:٠٥١٨:٣٦:٢١١٨:٥٤:٤٥٢٣:٥١:٠٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٠:٥٥١٢:٣٣:٤٧١٨:٣٧:١٥١٨:٥٥:٣٩٢٣:٥٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاصل قوبی افشار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حاصل قوبی افشار روستای حاصل قوبی افشار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای حاصل قوبی افشار روستای حاصل قوبی افشار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاصل قوبی افشار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاصل قوبی افشار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاصل قوبی افشار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاصل قوبی افشار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاصل قوبی افشار

روستای حاصل قوبی افشار بر روی نقشه

روستای حاصل قوبی افشار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاصل قوبی افشار
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای حاصل قوبی افشار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای حاصل قوبی افشار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاصل قوبی افشار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاصل قوبی افشار دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ حاصل قوبی افشار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حاصل قوبی افشار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاصل قوبی افشار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاصل قوبی افشار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاصل قوبی افشار
افق شرعی امروز فردا حاصل قوبی افشار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاصل قوبی افشار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاصل قوبی افشار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو