جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر حارث آباد

سبزوار | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حارث آباد

اذان صبح: ٠٤:٠٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٥٦
اذان ظهر: ١١:٣١:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٣١:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٤٩:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٩:١١

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حارث آباد (شهرستان سبزوار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر حارث آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حارث آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حارث آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
خلافت فقط از آنِ كسى است كه به روش رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) برود، و به طاعتِ خدا عمل كند، و به جان خودم سوگند كه ما اهل بیت نشانه‌هاى هدایت و جلوه‌هاى پرفروغ پرهیزگارى هستیم

اوقات شرعی ماه جاری شهر حارث آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حارث آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حارث آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر حارث آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حارث آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حارث آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٦:٣٠١٢:٣٩:٣٥١٩:١٣:١٦١٩:٣٢:٠٢٢٣:٥٤:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٥:١٠١٢:٣٩:٢١١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:٥٥٢٣:٥٤:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٣:٥١١٢:٣٩:٠٧١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:٤٨٢٣:٥٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٢:٣٣١٢:٣٨:٥٤١٩:١٥:٤٩١٩:٣٤:٤٢٢٣:٥٣:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠١:١٦١٢:٣٨:٤١١٩:١٦:٤٠١٩:٣٥:٣٦٢٣:٥٣:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٩:٥٩١٢:٣٨:٢٨١٩:١٧:٣٢١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥٢:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٨:٤٤١٢:٣٨:١٦١٩:١٨:٢٣١٩:٣٧:٢٣٢٣:٥٢:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٧:٢٩١٢:٣٨:٠٤١٩:١٩:١٤١٩:٣٨:١٧٢٣:٥٢:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٦:١٥١٢:٣٧:٥٢١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٩:١١٢٣:٥١:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٥:٠١١٢:٣٧:٤١١٩:٢٠:٥٦١٩:٤٠:٠٥٢٣:٥١:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٣:٤٩١٢:٣٧:٣١١٩:٢١:٤٨١٩:٤٠:٥٩٢٣:٥١:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٢:٣٧١٢:٣٧:٢١١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:٥٣٢٣:٥٠:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠١٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٧:١١١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٢:٤٧٢٣:٥٠:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٣٢٠٥:٥٠:١٧١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٤:٢١١٩:٤٣:٤١٢٣:٥٠:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣٦:٥٤١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٣٥٢٣:٤٩:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٦:٤٦١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٩:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣٦:٣٩١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٢٤٢٣:٤٩:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٤١٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣٦:٣٢١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٧:١٨٢٣:٤٩:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٤:٤٦١٢:٣٦:٢٥١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٨:١٢٢٣:٤٨:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٩:٠٧٢٣:٤٨:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٤٢:٤٢١٢:٣٦:١٥١٩:٣٠:٢٠١٩:٥٠:٠١٢٣:٤٨:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٤١:٤١١٢:٣٦:١٠١٩:٣١:١١١٩:٥٠:٥٥٢٣:٤٧:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٤٥٠٥:٤٠:٤٢١٢:٣٦:٠٦١٩:٣٢:٠٢١٩:٥١:٤٩٢٣:٤٧:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٦:٠٣١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٢:٤٣٢٣:٤٧:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٣٨:٤٨١٢:٣٦:٠٠١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٣:٣٦٢٣:٤٧:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٣٧:٥٣١٢:٣٥:٥٨١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٣٠٢٣:٤٧:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٣٦:٥٩١٢:٣٥:٥٦١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٥:٢٣٢٣:٤٦:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:١٧٠٥:٣٦:٠٦١٢:٣٥:٥٥١٩:٣٦:١٣١٩:٥٦:١٦٢٣:٤٦:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٣٥:١٥١٢:٣٥:٥٤١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٧:٠٩٢٣:٤٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حارث آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حارث آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حارث آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حارث آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حارث آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حارث آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حارث آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حارث آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر حارث آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حارث آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حارث آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حارث آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حارث آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حارث آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر حارث آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حارث آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حارث آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر حارث آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حارث آباد شهر حارث آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حارث آباد شهر حارث آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر حارث آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حارث آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حارث آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر حارث آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حارث آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حارث آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١١٠٥:٢٧:٣٥١١:٣٢:١٠١٧:٣٦:١٠١٧:٥٤:١٩٢٢:٥٠:٠٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٢٨:٢٢١١:٣١:٤٩١٧:٣٤:٤١١٧:٥٢:٥٠٢٢:٤٩:٤٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٢٩:٠٩١١:٣١:٢٨١٧:٣٣:١٢١٧:٥١:٢١٢٢:٤٩:٣٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٢٩:٥٦١١:٣١:٠٧١٧:٣١:٤٣١٧:٤٩:٥٢٢٢:٤٩:١١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٣٠:٤٤١١:٣٠:٤٦١٧:٣٠:١٥١٧:٤٨:٢٣٢٢:٤٨:٥٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣١٠٥:٣١:٣٢١١:٣٠:٢٦١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٦:٥٥٢٢:٤٨:٣٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٣٢:٢٠١١:٣٠:٠٦١٧:٢٧:١٨١٧:٤٥:٢٧٢٢:٤٨:١٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٣٠٥:٣٣:٠٨١١:٢٩:٤٦١٧:٢٥:٥٠١٧:٤٣:٥٩٢٢:٤٧:٥٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٤٠٥:٣٣:٥٦١١:٢٩:٢٦١٧:٢٤:٢٣١٧:٤٢:٣٢٢٢:٤٧:٣٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٣٤:٤٤١١:٢٩:٠٧١٧:٢٢:٥٥١٧:٤١:٠٥٢٢:٤٧:٢١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٦٠٥:٣٥:٣٣١١:٢٨:٤٧١٧:٢١:٢٨١٧:٣٩:٣٨٢٢:٤٧:٠٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٦٠٥:٣٦:٢٢١١:٢٨:٢٩١٧:٢٠:٠٢١٧:٣٨:١٢٢٢:٤٦:٤٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٣٧:١١١١:٢٨:١٠١٧:١٨:٣٦١٧:٣٦:٤٧٢٢:٤٦:٢٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٧٠٥:٣٨:٠١١١:٢٧:٥٢١٧:١٧:١٠١٧:٣٥:٢٢٢٢:٤٦:٠٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٧٠٥:٣٨:٥١١١:٢٧:٣٤١٧:١٥:٤٥١٧:٣٣:٥٧٢٢:٤٥:٥١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٥:٣٩:٤١١١:٢٧:١٧١٧:١٤:٢٠١٧:٣٢:٣٣٢٢:٤٥:٣٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤٠:٣١١١:٢٧:٠٠١٧:١٢:٥٦١٧:٣١:١٠٢٢:٤٥:١٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤١:٢٢١١:٢٦:٤٣١٧:١١:٣٣١٧:٢٩:٤٧٢٢:٤٥:٠٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٢:١٣١١:٢٦:٢٧١٧:١٠:١٠١٧:٢٨:٢٦٢٢:٤٤:٤٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٣:٠٤١١:٢٦:١٢١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٧:٠٤٢٢:٤٤:٢٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٣:٥٦١١:٢٥:٥٧١٧:٠٧:٢٦١٧:٢٥:٤٤٢٢:٤٤:١٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٤:٤٨١١:٢٥:٤٣١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٤:٢٤٢٢:٤٣:٥٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٥:٤١١١:٢٥:٢٩١٧:٠٤:٤٥١٧:٢٣:٠٦٢٢:٤٣:٤٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٤٦:٣٤١١:٢٥:١٥١٧:٠٣:٢٦١٧:٢١:٤٨٢٢:٤٣:٢٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٧:٢٧١١:٢٥:٠٣١٧:٠٢:٠٧١٧:٢٠:٣١٢٢:٤٣:١٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٤٨:٢١١١:٢٤:٥٠١٧:٠٠:٥٠١٧:١٩:١٤٢٢:٤٢:٥٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٤٩:١٤١١:٢٤:٣٩١٦:٥٩:٣٣١٧:١٧:٥٩٢٢:٤٢:٤٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٠:٠٩١١:٢٤:٢٨١٦:٥٨:١٧١٧:١٦:٤٥٢٢:٤٢:٣٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥١:٠٣١١:٢٤:١٨١٦:٥٧:٠٢١٧:١٥:٣١٢٢:٤٢:٢١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥١:٥٨١١:٢٤:٠٨١٦:٥٥:٤٨١٧:١٤:١٩٢٢:٤٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حارث آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حارث آباد شهر حارث آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حارث آباد شهر حارث آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حارث آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حارث آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حارث آباد

حارث‌آباد، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی ایران. آرامگاه ابوالفضل بیهقی در این روستا قرار دارد

شهر حارث آباد در ویکیپدیا

شهر حارث آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حارث آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حارث آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حارث آباد بر روی نقشه

شهر حارث آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حارث آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حارث آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حارث آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حارث آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر حارث آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر حارث آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حارث آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر حارث آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حارث آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حارث آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا حارث آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ حارث آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حارث آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حارث آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق حارث آباد
زمان پخش اذان زنده به افق حارث آباد
افق شرعی امروز فردا حارث آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حارث آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حارث آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو