جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حاجی صفر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی صفر


اذان صبح: ٠٣:٤٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:١٥
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٢١
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٥٢

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی صفر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای حاجی صفر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حاجی صفر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی صفر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد تقی (ع)
مواظب باش از مصاحبت و دوستى با افراد شرور، چون که او همانند شمشیرى زهرآلود، برّاق است که ظاهرش زیبا و اثراتش زشت و خطرناک خواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی صفر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی صفر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی صفر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حاجی صفر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی صفر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی صفر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥٨٠٥:٥٧:٢٢١٢:٢٤:١٠١٨:٥١:٢٦١٩:٠٩:٠٠٢٣:٤٢:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٦:١٤١٢:٢٣:٥٥١٨:٥٢:٠٥١٩:٠٩:٤١٢٣:٤٢:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٥:٠٦١٢:٢٣:٤١١٨:٥٢:٤٥١٩:١٠:٢٢٢٣:٤١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥٣:٥٩١٢:٢٣:٢٧١٨:٥٣:٢٤١٩:١١:٠٣٢٣:٤١:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٢:٥٣١٢:٢٣:١٤١٨:٥٤:٠٤١٩:١١:٤٥٢٣:٤١:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥١:٤٧١٢:٢٣:٠١١٨:٥٤:٤٣١٩:١٢:٢٦٢٣:٤٠:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٠:٤٢١٢:٢٢:٤٨١٨:٥٥:٢٣١٩:١٣:٠٨٢٣:٤٠:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٤٩:٣٧١٢:٢٢:٣٦١٨:٥٦:٠٣١٩:١٣:٥٠٢٣:٤٠:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤٨:٣٤١٢:٢٢:٢٤١٨:٥٦:٤٢١٩:١٤:٣٢٢٣:٣٩:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٤٧:٣١١٢:٢٢:١٣١٨:٥٧:٢٢١٩:١٥:١٤٢٣:٣٩:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٦:٢٩١٢:٢٢:٠٢١٨:٥٨:٠٢١٩:١٥:٥٦٢٣:٣٩:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٤٥:٢٨١٢:٢١:٥١١٨:٥٨:٤٢١٩:١٦:٣٨٢٣:٣٩:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢١٠٥:٤٤:٢٧١٢:٢١:٤١١٨:٥٩:٢٣١٩:١٧:٢١٢٣:٣٨:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٣:٢٨١٢:٢١:٣٢١٩:٠٠:٠٣١٩:١٨:٠٣٢٣:٣٨:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٢:٢٩١٢:٢١:٢٣١٩:٠٠:٤٣١٩:١٨:٤٦٢٣:٣٨:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤١:٣٢١٢:٢١:١٤١٩:٠١:٢٤١٩:١٩:٢٩٢٣:٣٧:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٠:٣٥١٢:٢١:٠٦١٩:٠٢:٠٤١٩:٢٠:١٢٢٣:٣٧:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٧٠٥:٣٩:٣٩١٢:٢٠:٥٩١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٥٥٢٣:٣٧:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٧٠٥:٣٨:٤٥١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٣٨٢٣:٣٧:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٧٠٥:٣٧:٥١١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٤:٠٦١٩:٢٢:٢١٢٣:٣٦:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٣٦:٥٩١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٣:٠٤٢٣:٣٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤١٠٥:٣٦:٠٨١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٣:٤٧٢٣:٣٦:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٣٥:١٧١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٤:٣١٢٣:٣٦:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٣٤:٢٨١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٥:١٤٢٣:٣٦:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٣٣:٤١١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٥:٥٧٢٣:٣٥:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٣٢:٥٤١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٨:١٠١٩:٢٦:٤١٢٣:٣٥:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٣٢:٠٨١٢:٢٠:١٨١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٢٤٢٣:٣٥:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٣١:٢٤١٢:٢٠:١٦١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٨:٠٧٢٣:٣٥:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٠:٤١١٢:٢٠:١٥١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٥٠٢٣:٣٥:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حاجی صفر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حاجی صفر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حاجی صفر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی صفر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حاجی صفر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی صفر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی صفر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حاجی صفر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی صفر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی صفر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی صفر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی صفر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی صفر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی صفر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی صفر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی صفر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی صفر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٦٠٥:٢٥:٠٥١٢:٢٠:٣١١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:١٧٢٣:٣٤:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣١٠٥:٢٤:٣٦١٢:٢٠:٣٦١٩:١٦:٥٥١٩:٣٥:٥٧٢٣:٣٤:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٨٠٥:٢٤:٠٨١٢:٢٠:٤١١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٣٧٢٣:٣٤:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٧٠٥:٢٣:٤١١٢:٢٠:٤٦١٩:١٨:١٠١٩:٣٧:١٧٢٣:٣٤:١٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٢٣:١٦١٢:٢٠:٥٢١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:٥٦٢٣:٣٤:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٩٠٥:٢٢:٥٢١٢:٢٠:٥٩١٩:١٩:٢٣١٩:٣٨:٣٤٢٣:٣٤:١٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٢:٣٠١٢:٢١:٠٦١٩:١٩:٥٩١٩:٣٩:١٢٢٣:٣٤:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٩٠٥:٢٢:٠٩١٢:٢١:١٤١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٤٩٢٣:٣٤:٢٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٦٠٥:٢١:٥٠١٢:٢١:٢١١٩:٢١:٠٩١٩:٤٠:٢٦٢٣:٣٤:٢٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٥٠٥:٢١:٣٢١٢:٢١:٣٠١٩:٢١:٤٣١٩:٤١:٠٢٢٣:٣٤:٢٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٦٠٥:٢١:١٥١٢:٢١:٣٩١٩:٢٢:١٦١٩:٤١:٣٧٢٣:٣٤:٢٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٩٠٥:٢١:٠٠١٢:٢١:٤٨١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٢:١١٢٣:٣٤:٣١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٤٠٥:٢٠:٤٧١٢:٢١:٥٧١٩:٢٣:٢١١٩:٤٢:٤٥٢٣:٣٤:٣٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥١٠٥:٢٠:٣٥١٢:٢٢:٠٧١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:١٨٢٣:٣٤:٤١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٩٠٥:٢٠:٢٤١٢:٢٢:١٧١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٤٩٢٣:٣٤:٤٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٠٠٥:٢٠:١٥١٢:٢٢:٢٨١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٤:٢١٢٣:٣٤:٥٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٢٠٥:٢٠:٠٧١٢:٢٢:٣٨١٩:٢٥:٢١١٩:٤٤:٥١٢٣:٣٤:٥٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٧٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢٢:٥٠١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٥:٢٠٢٣:٣٥:٠٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٣٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٣:٠١١٩:٢٦:١٦١٩:٤٥:٤٨٢٣:٣٥:١٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٢٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٣:١٣١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٦:١٥٢٣:٣٥:٢٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٢٠٥:١٩:٥٠١٢:٢٣:٢٥١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٤٢٢٣:٣٥:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:١٩:٤٩١٢:٢٣:٣٧١٩:٢٧:٣١١٩:٤٧:٠٧٢٣:٣٥:٤٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٠٠٥:١٩:٥٠١٢:٢٣:٤٩١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٣١٢٣:٣٥:٥٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٦٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٤:٠٢١٩:٢٨:١٧١٩:٤٧:٥٤٢٣:٣٦:٠١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:١٩:٥٦١٢:٢٤:١٤١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٨:١٦٢٣:٣٦:١١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:٢٠:٠١١٢:٢٤:٢٧١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٨:٣٦٢٣:٣٦:٢٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٨٠٥:٢٠:٠٧١٢:٢٤:٤٠١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٥٥٢٣:٣٦:٣٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٢٠٥:٢٠:١٤١٢:٢٤:٥٣١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:١٤٢٣:٣٦:٤٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٩٠٥:٢٠:٢٣١٢:٢٥:٠٦١٩:٢٩:٥١١٩:٤٩:٣٠٢٣:٣٦:٥٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٧٠٥:٢٠:٣٤١٢:٢٥:١٩١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:٤٦٢٣:٣٧:١٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٨٠٥:٢٠:٤٥١٢:٢٥:٣٣١٩:٣٠:٢٠١٩:٥٠:٠٠٢٣:٣٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حاجی صفر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی صفر روستای حاجی صفر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی صفر روستای حاجی صفر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی صفر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی صفر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی صفر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی صفر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی صفر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی صفر

روستای حاجی صفر بر روی نقشه

روستای حاجی صفر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی صفر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی صفر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی صفر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حاجی صفر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حاجی صفر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی صفر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی صفر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی صفر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی صفر
زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی صفر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حاجی صفر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی صفر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی صفر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی صفر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی صفر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی صفر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی صفر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو