جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی شمس

تنگ چنار | مهریز | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی شمس


اذان صبح: ٠٥:١٨:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٥٠
اذان ظهر: ١١:٤٧:٣١
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٠٨
اذان مغرب: ١٧:١٠:١٤
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٠٨

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی شمس (شهرستان مهریز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای حاجی شمس)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حاجی شمس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی شمس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
تفاوت زن و مرد در این است كه مردان همیشه آینده را می نگرند و زنها گذشته را به یاد می آورند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی شمس

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی شمس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی شمس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی شمس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی شمس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی شمس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٤:٢٣١٢:٥٠:٤٣١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٣٢٠٠:٠٧:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٠:٣٣١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٧:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٢:٢١١٢:٥٠:٢٣١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٧:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١١:٢١١٢:٥٠:١٤١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٤٢٠٠:٠٦:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠٦:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٩:٢٤١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٦:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٨:٢٦١٢:٤٩:٥٠١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٦:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٧:٣٠١٢:٤٩:٤٢١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٥:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٦:٣٥١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٢٢٠٠:٠٥:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٩:٢٩١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٥:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٤:٤٨١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠٥:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٣:٥٦١٢:٤٩:١٩١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٤:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٣:٠٥١٢:٤٩:١٤١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٤:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٢:١٦١٢:٤٩:١٠١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٤:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠١:٢٧١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٤٦٠٠:٠٤:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٠:٤٠١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٢٩٠٠:٠٤:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٩:٥٤١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٧:١٣٠٠:٠٣:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٩:٠٩١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٣:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٨:٢٦١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٤١٠٠:٠٣:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٧:٤٣١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٢٤٠٠:٠٣:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٧:٠٢١٢:٤٨:٥٨١٩:٤١:١٨٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٠٣:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٦:٢٣١٢:٤٨:٥٩١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٣:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٥:٤٥١٢:٤٩:٠٠١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٣٣٠٠:٠٣:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٥:٠٨١٢:٤٩:٠٢١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:١٦٠٠:٠٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٤:٣٢١٢:٤٩:٠٥١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٠٣:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٩:٠٨١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٠٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٩:١١١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٠٢:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٢:٥٤١٢:٤٩:١٥١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٠٢:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٢:٢٤١٢:٤٩:٢٠١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٠٢:٤٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥١:٥٥١٢:٤٩:٢٥١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٠٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی شمس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی شمس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی شمس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی شمس

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حاجی شمس

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی شمس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی شمس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حاجی شمس

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٠:٥٤١١:٤٠:٢٤١٦:٤٩:٤١١٧:٠٨:٢٥٢٢:٥٨:٤١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣١:٤٥١١:٤٠:٤٥١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٨:١٨٢٢:٥٨:٥٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٢:٣٥١١:٤١:٠٦١٦:٤٩:٢٥١٧:٠٨:١٢٢٢:٥٩:١٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٣:٢٥١١:٤١:٢٨١٦:٤٩:٢٠١٧:٠٨:٠٩٢٢:٥٩:٣٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٤:١٤١١:٤١:٥١١٦:٤٩:١٦١٧:٠٨:٠٧٢٢:٥٩:٥٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٥:٠٣١١:٤٢:١٤١٦:٤٩:١٤١٧:٠٨:٠٦٢٣:٠٠:١٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١١:١٧٠٦:٣٥:٥١١١:٤٢:٣٨١٦:٤٩:١٤١٧:٠٨:٠٨٢٣:٠٠:٣٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٦:٣٨١١:٤٣:٠٢١٦:٤٩:١٦١٧:٠٨:١١٢٣:٠٠:٥٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٧:٢٥١١:٤٣:٢٧١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:١٦٢٣:٠١:٢١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٨:١١١١:٤٣:٥٢١٦:٤٩:٢٥١٧:٠٨:٢٣٢٣:٠١:٤٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٨:٥٧١١:٤٤:١٨١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٨:٣١٢٣:٠٢:٠٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٩:٤١١١:٤٤:٤٤١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٤١٢٣:٠٢:٣٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٠:٢٥١١:٤٥:١١١٦:٤٩:٥١١٧:٠٨:٥٢٢٣:٠٢:٥٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤١:٠٨١١:٤٥:٣٨١٦:٥٠:٠٣١٧:٠٩:٠٥٢٣:٠٣:٢٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٦:٤١٠٦:٤١:٥٠١١:٤٦:٠٦١٦:٥٠:١٧١٧:٠٩:٢٠٢٣:٠٣:٤٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٢:٣١١١:٤٦:٣٤١٦:٥٠:٣٢١٧:٠٩:٣٦٢٣:٠٤:١٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٣:١١١١:٤٧:٠٢١٦:٥٠:٤٩١٧:٠٩:٥٤٢٣:٠٤:٤١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٣:٥٠١١:٤٧:٣١١٦:٥١:٠٨١٧:١٠:١٤٢٣:٠٥:٠٨
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٤:٢٧١١:٤٨:٠٠١٦:٥١:٢٩١٧:١٠:٣٥٢٣:٠٥:٣٦
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٥:٠٤١١:٤٨:٢٩١٦:٥١:٥١١٧:١٠:٥٧٢٣:٠٦:٠٤
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٥:٤٠١١:٤٨:٥٨١٦:٥٢:١٤١٧:١١:٢١٢٣:٠٦:٣٣
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٦:١٤١١:٤٩:٢٨١٦:٥٢:٤٠١٧:١١:٤٧٢٣:٠٧:٠٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٦:٤٨١١:٤٩:٥٨١٦:٥٣:٠٦١٧:١٢:١٤٢٣:٠٧:٣١
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٧:١٩١١:٥٠:٢٧١٦:٥٣:٣٥١٧:١٢:٤٢٢٣:٠٨:٠٠
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٧:٥٠١١:٥٠:٥٧١٦:٥٤:٠٤١٧:١٣:١٢٢٣:٠٨:٣٠
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٨:١٩١١:٥١:٢٧١٦:٥٤:٣٦١٧:١٣:٤٣٢٣:٠٩:٠٠
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٨:٤٧١١:٥١:٥٧١٦:٥٥:٠٨١٧:١٤:١٦٢٣:٠٩:٣٠
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٩:١٤١١:٥٢:٢٧١٦:٥٥:٤٢١٧:١٤:٤٩٢٣:١٠:٠٠
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٩:٣٩١١:٥٢:٥٧١٦:٥٦:١٧١٧:١٥:٢٤٢٣:١٠:٣٠
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥٠:٠٣١١:٥٣:٢٧١٦:٥٦:٥٤١٧:١٦:٠٠٢٣:١١:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی شمس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی شمس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی شمس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی شمس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی شمس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی شمس

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی شمس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی شمس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی شمس

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٥:٤٦١١:٣٨:٣٦١٦:٥١:١١١٧:٠٩:٤٣٢٢:٥٧:١٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٦:٣٨١١:٣٨:٥٢١٦:٥٠:٥١١٧:٠٩:٢٦٢٢:٥٧:٢٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٧:٢٩١١:٣٩:٠٩١٦:٥٠:٣٤١٧:٠٩:١٠٢٢:٥٧:٣٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٨:٢١١١:٣٩:٢٧١٦:٥٠:١٨١٧:٠٨:٥٦٢٢:٥٧:٥٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٩:١٢١١:٣٩:٤٥١٦:٥٠:٠٤١٧:٠٨:٤٤٢٢:٥٨:٠٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٠:٠٤١١:٤٠:٠٤١٦:٤٩:٥١١٧:٠٨:٣٣٢٢:٥٨:٢٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٠:٥٤١١:٤٠:٢٤١٦:٤٩:٤١١٧:٠٨:٢٥٢٢:٥٨:٤١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣١:٤٥١١:٤٠:٤٥١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٨:١٨٢٢:٥٨:٥٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٢:٣٥١١:٤١:٠٦١٦:٤٩:٢٥١٧:٠٨:١٢٢٢:٥٩:١٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٣:٢٥١١:٤١:٢٨١٦:٤٩:٢٠١٧:٠٨:٠٩٢٢:٥٩:٣٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٤:١٤١١:٤١:٥١١٦:٤٩:١٦١٧:٠٨:٠٧٢٢:٥٩:٥٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٥:٠٣١١:٤٢:١٤١٦:٤٩:١٤١٧:٠٨:٠٦٢٣:٠٠:١٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣٥:٥١١١:٤٢:٣٨١٦:٤٩:١٤١٧:٠٨:٠٨٢٣:٠٠:٣٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٦:٣٨١١:٤٣:٠٢١٦:٤٩:١٦١٧:٠٨:١١٢٣:٠٠:٥٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٧:٢٥١١:٤٣:٢٧١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:١٦٢٣:٠١:٢١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٨:١١١١:٤٣:٥٢١٦:٤٩:٢٥١٧:٠٨:٢٣٢٣:٠١:٤٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٨:٥٧١١:٤٤:١٨١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٨:٣١٢٣:٠٢:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٩:٤١١١:٤٤:٤٤١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٨:٤١٢٣:٠٢:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٠:٢٥١١:٤٥:١١١٦:٤٩:٥١١٧:٠٨:٥٢٢٣:٠٢:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤١:٠٨١١:٤٥:٣٨١٦:٥٠:٠٣١٧:٠٩:٠٥٢٣:٠٣:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤١:٥٠١١:٤٦:٠٦١٦:٥٠:١٧١٧:٠٩:٢٠٢٣:٠٣:٤٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٢:٣١١١:٤٦:٣٤١٦:٥٠:٣٢١٧:٠٩:٣٦٢٣:٠٤:١٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٣:١١١١:٤٧:٠٢١٦:٥٠:٤٩١٧:٠٩:٥٤٢٣:٠٤:٤١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٣:٥٠١١:٤٧:٣١١٦:٥١:٠٨١٧:١٠:١٤٢٣:٠٥:٠٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٤:٢٧١١:٤٨:٠٠١٦:٥١:٢٩١٧:١٠:٣٥٢٣:٠٥:٣٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٥:٠٤١١:٤٨:٢٩١٦:٥١:٥١١٧:١٠:٥٧٢٣:٠٦:٠٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٥:٤٠١١:٤٨:٥٨١٦:٥٢:١٤١٧:١١:٢١٢٣:٠٦:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٦:١٤١١:٤٩:٢٨١٦:٥٢:٤٠١٧:١١:٤٧٢٣:٠٧:٠٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٦:٤٨١١:٤٩:٥٨١٦:٥٣:٠٦١٧:١٢:١٤٢٣:٠٧:٣١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٧:١٩١١:٥٠:٢٧١٦:٥٣:٣٥١٧:١٢:٤٢٢٣:٠٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاجی شمس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی شمس روستای حاجی شمس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی شمس روستای حاجی شمس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی شمس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی شمس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی شمس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی شمس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی شمس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی شمس

روستای حاجی شمس بر روی نقشه

روستای حاجی شمس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی شمس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی شمس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی شمس
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حاجی شمس + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حاجی شمس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی شمس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی شمس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی شمس رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی شمس دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حاجی شمس
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی شمس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی شمس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی شمس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حاجی شمس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی شمس
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی شمس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی شمس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو