جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی

مراوه تپه | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی جانقلی


اذان صبح: ٠٥:٢١:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:١٥
اذان ظهر: ١١:٤١:٢٢
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٢٣
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٢٢
نیمه شب: ٢٢:٥٥:١٧

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ روستای حاجی جانقلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حاجی جانقلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی جانقلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
خشك سالی و بیماری در مقام مقایسه با جنگ، چیزی نیست زیرا خود این دو نیز ناشی از پیامدهای دشوار و ناهنجار جنگ هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی جانقلی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی جانقلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی جانقلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی جانقلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی جانقلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٩:٢٥١٢:٤٥:٠٣١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٧:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٨:٠٩١٢:٤٤:٥٣١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٥٧٢٣:٥٦:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٦:٥٤١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٣:١٠١٩:٥٢:٥٦٢٣:٥٦:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٥:٣٩١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٦:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٤:٢٦١٢:٤٤:٢٥١٩:٣٥:٠١١٩:٥٤:٥٣٢٣:٥٥:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٣:١٤١٢:٤٤:١٧١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٥:٥٢٢٣:٥٥:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٢٢٠٥:٥٢:٠٣١٢:٤٤:٠٩١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٦:٥١٢٣:٥٥:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٤٩٠٥:٥٠:٥٣١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٧:٤٩٢٣:٥٥:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٩:٤٤١٢:٤٣:٥٥١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٨:٤٨٢٣:٥٤:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤٨:٣٦١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٩:٤٦٢٣:٥٤:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٧:٣٠١٢:٤٣:٤٤١٩:٤٠:٣٢٢٠:٠٠:٤٥٢٣:٥٤:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٤٦:٢٤١٢:٤٣:٣٨١٩:٤١:٢٧٢٠:٠١:٤٣٢٣:٥٣:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:١٥٠٥:٤٥:٢٠١٢:٤٣:٣٤١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٢:٤١٢٣:٥٣:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٤٤:١٧١٢:٤٣:٣٠١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٣:٣٩٢٣:٥٣:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٢١٠٥:٤٣:١٦١٢:٤٣:٢٦١٩:٤٤:١١٢٠:٠٤:٣٦٢٣:٥٣:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٥٥٠٥:٤٢:١٦١٢:٤٣:٢٤١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٥:٣٤٢٣:٥٢:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٣١٠٥:٤١:١٧١٢:٤٣:٢١١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٦:٣١٢٣:٥٢:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٤٠:٢٠١٢:٤٣:٢٠١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٧:٢٨٢٣:٥٢:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٣٩:٢٤١٢:٤٣:١٩١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٨:٢٥٢٣:٥٢:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٣٨:٣٠١٢:٤٣:١٨١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٩:٢١٢٣:٥١:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٣٧:٣٧١٢:٤٣:١٨١٩:٤٩:٣١٢٠:١٠:١٧٢٣:٥١:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٣:٥٢٠٥:٣٦:٤٥١٢:٤٣:١٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:١١:١٣٢٣:٥١:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٣٥:٥٥١٢:٤٣:٢٠١٩:٥١:١٥٢٠:١٢:٠٨٢٣:٥١:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥١:٢٣٠٥:٣٥:٠٧١٢:٤٣:٢٢١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٣:٠٣٢٣:٥١:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٠:١١٠٥:٣٤:٢٠١٢:٤٣:٢٤١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٣:٥٧٢٣:٥٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٩:٠١٠٥:٣٣:٣٥١٢:٤٣:٢٧١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٤:٥١٢٣:٥٠:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:٥٢٠٥:٣٢:٥٢١٢:٤٣:٣١١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٥:٤٤٢٣:٥٠:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:٤٦٠٥:٣٢:١٠١٢:٤٣:٣٥١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٦:٣٧٢٣:٥٠:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:٤١٠٥:٣١:٣٠١٢:٤٣:٣٩١٩:٥٦:١٦٢٠:١٧:٢٩٢٣:٥٠:٢٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٣٠:٥١١٢:٤٣:٤٥١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٨:٢٠٢٣:٥٠:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی جانقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی جانقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی جانقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی جانقلی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حاجی جانقلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی جانقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی جانقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حاجی جانقلی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی جانقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی جانقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی جانقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی جانقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی جانقلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی جانقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی جانقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی جانقلی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٤:٠٨١١:٣٢:٥٦١٦:٣١:٢٤١٦:٥١:٤٠٢٢:٤٨:٠٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٥:١١١١:٣٣:١٢١٦:٣٠:٥٤١٦:٥١:١٣٢٢:٤٨:١٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٦:١٣١١:٣٣:٢٩١٦:٣٠:٢٦١٦:٥٠:٤٧٢٢:٤٨:٢٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٧:١٥١١:٣٣:٤٦١٦:٣٠:٠٠١٦:٥٠:٢٤٢٢:٤٨:٤١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٨:١٦١١:٣٤:٠٥١٦:٢٩:٣٦١٦:٥٠:٠٣٢٢:٤٨:٥٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٩:١٧١١:٣٤:٢٤١٦:٢٩:١٤١٦:٤٩:٤٣٢٢:٤٩:١٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٤٠:١٧١١:٣٤:٤٤١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٩:٢٦٢٢:٤٩:٢٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٤١:١٧١١:٣٥:٠٤١٦:٢٨:٣٧١٦:٤٩:١١٢٢:٤٩:٤٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٤٢:١٥١١:٣٥:٢٦١٦:٢٨:٢١١٦:٤٨:٥٧٢٢:٥٠:٠١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٠٠٦:٤٣:١٣١١:٣٥:٤٨١٦:٢٨:٠٨١٦:٤٨:٤٦٢٢:٥٠:١٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٤:١١١١:٣٦:١٠١٦:٢٧:٥٦١٦:٤٨:٣٦٢٢:٥٠:٣٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٤٥:٠٧١١:٣٦:٣٣١٦:٢٧:٤٧١٦:٤٨:٢٩٢٢:٥٠:٥٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٦:٠٢١١:٣٦:٥٧١٦:٢٧:٤٠١٦:٤٨:٢٤٢٢:٥١:١٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٦:٥٧١١:٣٧:٢٢١٦:٢٧:٣٤١٦:٤٨:٢١٢٢:٥١:٣٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٧:٥٠١١:٣٧:٤٦١٦:٢٧:٣١١٦:٤٨:١٩٢٢:٥٢:٠١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٨:٤٣١١:٣٨:١٢١٦:٢٧:٣٠١٦:٤٨:٢٠٢٢:٥٢:٢٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٤٩:٣٤١١:٣٨:٣٨١٦:٢٧:٣٢١٦:٤٨:٢٣٢٢:٥٢:٤٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٥٠:٢٤١١:٣٩:٠٤١٦:٢٧:٣٥١٦:٤٨:٢٨٢٢:٥٣:١٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٥٠٦:٥١:١٣١١:٣٩:٣١١٦:٢٧:٤٠١٦:٤٨:٣٥٢٢:٥٣:٣٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٥٢:٠١١١:٣٩:٥٨١٦:٢٧:٤٨١٦:٤٨:٤٣٢٢:٥٣:٥٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٥٢:٤٧١١:٤٠:٢٦١٦:٢٧:٥٧١٦:٤٨:٥٤٢٢:٥٤:٢٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٥٣:٣٢١١:٤٠:٥٤١٦:٢٨:٠٩١٦:٤٩:٠٧٢٢:٥٤:٥٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٥٤:١٥١١:٤١:٢٢١٦:٢٨:٢٣١٦:٤٩:٢٢٢٢:٥٥:١٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٥٤:٥٧١١:٤١:٥١١٦:٢٨:٣٩١٦:٤٩:٣٨٢٢:٥٥:٤٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٥٥:٣٨١١:٤٢:١٩١٦:٢٨:٥٦١٦:٤٩:٥٧٢٢:٥٦:١١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٥٦:١٧١١:٤٢:٤٩١٦:٢٩:١٦١٦:٥٠:١٧٢٢:٥٦:٣٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٥٦:٥٥١١:٤٣:١٨١٦:٢٩:٣٨١٦:٥٠:٤٠٢٢:٥٧:٠٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٥٧:٣١١١:٤٣:٤٧١٦:٣٠:٠٢١٦:٥١:٠٤٢٢:٥٧:٣٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥٨:٠٥١١:٤٤:١٧١٦:٣٠:٢٨١٦:٥١:٣٠٢٢:٥٨:٠٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٨:٣٨١١:٤٤:٤٧١٦:٣٠:٥٦١٦:٥١:٥٨٢٢:٥٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاجی جانقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی جانقلی روستای حاجی جانقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی جانقلی روستای حاجی جانقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی جانقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی جانقلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی جانقلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی جانقلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی جانقلی

روستای حاجی جانقلی بر روی نقشه

روستای حاجی جانقلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی جانقلی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حاجی جانقلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حاجی جانقلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی جانقلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی جانقلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی جانقلی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی جانقلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حاجی جانقلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی جانقلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا حاجی جانقلی دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی جانقلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی جانقلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو