جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی

مراوه تپه | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی جانقلی

اذان صبح: ٠٣:٣٨:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٥١:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:٥٧

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای حاجی جانقلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حاجی جانقلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی جانقلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

لئوبوسكالیا
عشق را باید پیوسته ابراز كرد، پرورش داد و بدان نیرو بخشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی جانقلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی جانقلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حاجی جانقلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی جانقلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی جانقلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٣:١٥١٢:٤٧:١٣١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:٠٢٠٠:٠١:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١١:٥١١٢:٤٦:٥٩١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:٥٩٠٠:٠٠:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٠:٢٧١٢:٤٦:٤٥١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:٥٧٠٠:٠٠:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٩:٠٤١٢:٤٦:٣١١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:٥٥٢٣:٥٩:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٧:٤١١٢:٤٦:١٧١٩:٢٥:٣١١٩:٤٤:٥٣٢٣:٥٩:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٦:٢٠١٢:٤٦:٠٤١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٥٢٢٣:٥٩:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٤:٥٩١٢:٤٥:٥٢١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:٥٠٢٣:٥٨:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٣:٣٩١٢:٤٥:٣٩١٩:٢٨:١٨١٩:٤٧:٤٨٢٣:٥٨:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٢:١٩١٢:٤٥:٢٨١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٤٦٢٣:٥٨:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠١:٠١١٢:٤٥:١٦١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٩:٤٥٢٣:٥٧:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٩:٤٣١٢:٤٥:٠٥١٩:٣١:٠٤١٩:٥٠:٤٣٢٣:٥٧:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٢:٠٠١٩:٥١:٤٢٢٣:٥٧:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٧:١١١٢:٤٤:٤٥١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٦:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤٤:٣٥١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:٣٩٢٣:٥٦:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٤:٤٣١٢:٤٤:٢٦١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٤:٣٨٢٣:٥٦:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:١٩٠٥:٥٣:٣٠١٢:٤٤:١٨١٩:٣٥:٤١١٩:٥٥:٣٦٢٣:٥٥:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٤٤٠٥:٥٢:١٩١٢:٤٤:١٠١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٦:٣٥٢٣:٥٥:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:١٠٠٥:٥١:٠٩١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٧:٣٣٢٣:٥٥:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٩:٥٩١٢:٤٣:٥٦١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٨:٣٢٢٣:٥٤:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٨:٥١١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٩:٣٠٢٣:٥٤:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٧:٤٤١٢:٤٣:٤٤١٩:٤٠:١٨٢٠:٠٠:٢٩٢٣:٥٤:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٦:٣٩١٢:٤٣:٣٨١٩:٤١:١٣٢٠:٠١:٢٧٢٣:٥٣:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٤٥:٣٥١٢:٤٣:٣٤١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٢:٢٦٢٣:٥٣:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٤٤:٣٢١٢:٤٣:٣٠١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٢٤٢٣:٥٣:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٤١٠٥:٤٣:٣٠١٢:٤٣:٢٦١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٤:٢٢٢٣:٥٣:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٢:١٥٠٥:٤٢:٣٠١٢:٤٣:٢٤١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٥:١٩٢٣:٥٢:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٥١٠٥:٤١:٣١١٢:٤٣:٢١١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٦:١٧٢٣:٥٢:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٢٨٠٥:٤٠:٣٣١٢:٤٣:٢٠١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٧:١٤٢٣:٥٢:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٣٩:٣٧١٢:٤٣:١٩١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٨:١١٢٣:٥٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حاجی جانقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حاجی جانقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حاجی جانقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی جانقلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حاجی جانقلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی جانقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی جانقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حاجی جانقلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی جانقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی جانقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی جانقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی جانقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حاجی جانقلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای حاجی جانقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی جانقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حاجی جانقلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حاجی جانقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حاجی جانقلی روستای حاجی جانقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حاجی جانقلی روستای حاجی جانقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حاجی جانقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی جانقلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی جانقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی جانقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی جانقلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٥٠٥:٢٥:٠١١٢:٤٨:٥٠٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٤:٤٤٢٣:٥٢:٢٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٠٠٥:٢٥:١٥١٢:٤٩:٠٣٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٤:٥٤٢٣:٥٢:٣٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٨٠٥:٢٥:٣١١٢:٤٩:١٦٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٥:٠٣٢٣:٥٢:٥٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٨٠٥:٢٥:٤٩١٢:٤٩:٢٩٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٥:١٠٢٣:٥٣:٠٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٠٠٥:٢٦:٠٧١٢:٤٩:٤٢٢٠:١٣:١١٢٠:٣٥:١٦٢٣:٥٣:٢٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٦٠٥:٢٦:٢٨١٢:٤٩:٥٤٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٥:١٩٢٣:٥٣:٤٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٤٠٥:٢٦:٥٠١٢:٥٠:٠٧٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٥:٢٠٢٣:٥٣:٥٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٤٠٥:٢٧:١٣١٢:٥٠:١٩٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٥:١٩٢٣:٥٤:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٧٠٥:٢٧:٣٧١٢:٥٠:٣١٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٥:١٧٢٣:٥٤:٢٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٣٠٥:٢٨:٠٣١٢:٥٠:٤٣٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٥:١٢٢٣:٥٤:٤٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٠٠٥:٢٨:٣١١٢:٥٠:٥٤٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٥:٠٥٢٣:٥٥:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٠٠٥:٢٨:٥٩١٢:٥١:٠٦٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٤:٥٧٢٣:٥٥:٢٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٣٠٥:٢٩:٢٩١٢:٥١:١٧٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٤:٤٦٢٣:٥٥:٣٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٧٠٥:٣٠:٠٠١٢:٥١:٢٧٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٤:٣٤٢٣:٥٥:٥٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٤٠٥:٣٠:٣٢١٢:٥١:٣٧٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٤:١٩٢٣:٥٦:١٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٢٠٥:٣١:٠٦١٢:٥١:٤٧٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٤:٠٣٢٣:٥٦:٣٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٣٠٥:٣١:٤٠١٢:٥١:٥٧٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٣:٤٤٢٣:٥٦:٥١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٥٠٥:٣٢:١٦١٢:٥٢:٠٦٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٣:٢٤٢٣:٥٧:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٠٠٥:٣٢:٥٣١٢:٥٢:١٥٢٠:١١:١٩٢٠:٣٣:٠١٢٣:٥٧:٢٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٦٠٥:٣٣:٣٠١٢:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٢:٣٧٢٣:٥٧:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٤٠٥:٣٤:٠٩١٢:٥٢:٣١٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٢:١١٢٣:٥٨:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٣٠٥:٣٤:٤٩١٢:٥٢:٣٩٢٠:١٠:٠٨٢٠:٣١:٤٣٢٣:٥٨:٢١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٤٠٥:٣٥:٢٩١٢:٥٢:٤٦٢٠:٠٩:٤١٢٠:٣١:١٣٢٣:٥٨:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٦٠٥:٣٦:١١١٢:٥٢:٥٢٢٠:٠٩:١٢٢٠:٣٠:٤١٢٣:٥٨:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٣٦:٥٣١٢:٥٢:٥٨٢٠:٠٨:٤١٢٠:٣٠:٠٧٢٣:٥٩:١٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٣٧:٣٦١٢:٥٣:٠٤٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٩:٣٢٢٣:٥٩:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٢٠٥:٣٨:٢٠١٢:٥٣:٠٩٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٨:٥٤٢٣:٥٩:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٩٠٥:٣٩:٠٥١٢:٥٣:١٤٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٨:١٥٠٠:٠٠:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٣٩:٥٠١٢:٥٣:١٨٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٠٠:١٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٧٠٥:٤٠:٣٦١٢:٥٣:٢١٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٠٠:٣٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٨٠٥:٤١:٢٢١٢:٥٣:٢٤٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٠٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حاجی جانقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی جانقلی روستای حاجی جانقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی جانقلی روستای حاجی جانقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی جانقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی جانقلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی جانقلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی جانقلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی جانقلی

روستای حاجی جانقلی بر روی نقشه

روستای حاجی جانقلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی جانقلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حاجی جانقلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای حاجی جانقلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حاجی جانقلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی جانقلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حاجی جانقلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی جانقلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حاجی جانقلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی جانقلی
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی جانقلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی جانقلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حاجی جانقلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی جانقلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی جانقلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی جانقلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو