جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی احمدخان


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٣
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٠
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٨

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای حاجی احمدخان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حاجی احمدخان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی احمدخان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی احمدخان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی احمدخان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی احمدخان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی احمدخان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی احمدخان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١٥٠٥:٤٥:٠٨١٢:٢١:٤٣١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٤١٢٣:٣٨:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٤:٠٨١٢:٢١:٣٣١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:٢٣٢٣:٣٨:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٣:٠٩١٢:٢١:٢٤١٩:٠٠:٠٥١٩:١٨:٠٦٢٣:٣٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٢:١١١٢:٢١:١٥١٩:٠٠:٤٦١٩:١٨:٤٩٢٣:٣٨:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤١:١٤١٢:٢١:٠٧١٩:٠١:٢٦١٩:١٩:٣٢٢٣:٣٧:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٠:١٨١٢:٢٠:٥٩١٩:٠٢:٠٧١٩:٢٠:١٥٢٣:٣٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٩:٢٢١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٢:٤٧١٩:٢٠:٥٨٢٣:٣٧:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٨٠٥:٣٨:٢٨١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٣:٢٨١٩:٢١:٤١٢٣:٣٧:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٩٠٥:٣٧:٣٥١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٤:٠٨١٩:٢٢:٢٤٢٣:٣٦:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٣٦:٤٣١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٣:٠٧٢٣:٣٦:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٥:٥٢١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٥:٣٠١٩:٢٣:٥٠٢٣:٣٦:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٧٠٥:٣٥:٠٢١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٦:١٠١٩:٢٤:٣٣٢٣:٣٦:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٢٠٥:٣٤:١٣١٢:٢٠:١٩١٩:٠٦:٥١١٩:٢٥:١٦٢٣:٣٥:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٣:٢٥١٢:٢٠:١٦١٩:٠٧:٣١١٩:٢٥:٥٩٢٣:٣٥:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٣٢:٣٩١٢:٢٠:١٣١٩:٠٨:١٢١٩:٢٦:٤٢٢٣:٣٥:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٣١:٥٤١٢:٢٠:١١١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٧:٢٥٢٣:٣٥:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٣١:٠٩١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٨:٠٨٢٣:٣٥:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٤٠٥:٣٠:٢٧١٢:٢٠:٠٨١٩:١٠:١٣١٩:٢٨:٥١٢٣:٣٥:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٢٩:٤٥١٢:٢٠:٠٨١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٣٣٢٣:٣٥:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٢٩:٠٥١٢:٢٠:٠٨١٩:١١:٣٣١٩:٣٠:١٦٢٣:٣٤:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:١٤٠٥:٢٨:٢٦١٢:٢٠:٠٨١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٥٨٢٣:٣٤:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٢٧:٤٨١٢:٢٠:١٠١٩:١٢:٥٣١٩:٣١:٤٠٢٣:٣٤:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٢٧:١٢١٢:٢٠:١١١٩:١٣:٣٢١٩:٣٢:٢٢٢٣:٣٤:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٢٦:٣٧١٢:٢٠:١٤١٩:١٤:١١١٩:٣٣:٠٤٢٣:٣٤:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٢٦:٠٤١٢:٢٠:١٧١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:٤٥٢٣:٣٤:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٠٠٥:٢٥:٣٢١٢:٢٠:٢٠١٩:١٥:٢٩١٩:٣٤:٢٦٢٣:٣٤:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١٤٠٥:٢٥:٠١١٢:٢٠:٢٤١٩:١٦:٠٧١٩:٣٥:٠٧٢٣:٣٤:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٢٤:٣١١٢:٢٠:٢٩١٩:١٦:٤٥١٩:٣٥:٤٧٢٣:٣٤:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٤٦٠٥:٢٤:٠٤١٢:٢٠:٣٤١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٢٧٢٣:٣٤:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی احمدخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی احمدخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی احمدخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی احمدخان

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای حاجی احمدخان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی احمدخان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی احمدخان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای حاجی احمدخان

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی احمدخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی احمدخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی احمدخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی احمدخان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی احمدخان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی احمدخان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی احمدخان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی احمدخان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠١٠٥:١٢:١٥١١:١٦:١٧١٧:١٩:٥١١٧:٣٦:٥٦٢٢:٣٦:٤٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٠٠٥:١٢:٥٠١١:١٥:٥٦١٧:١٨:٣٤١٧:٣٥:٣٩٢٢:٣٦:٢٦
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٩٠٥:١٣:٢٥١١:١٥:٣٥١٧:١٧:١٧١٧:٣٤:٢٢٢٢:٣٦:٠٧
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٧٠٥:١٤:٠٠١١:١٥:١٤١٧:١٦:٠٠١٧:٣٣:٠٦٢٢:٣٥:٤٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٦٠٥:١٤:٣٦١١:١٤:٥٤١٧:١٤:٤٤١٧:٣١:٤٩٢٢:٣٥:٢٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٤٠٥:١٥:١١١١:١٤:٣٤١٧:١٣:٢٨١٧:٣٠:٣٣٢٢:٣٥:١٠
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٢٠٥:١٥:٤٧١١:١٤:١٤١٧:١٢:١٢١٧:٢٩:١٧٢٢:٣٤:٥١
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٠٠٥:١٦:٢٤١١:١٣:٥٤١٧:١٠:٥٦١٧:٢٨:٠٢٢٢:٣٤:٣٢
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٨٠٥:١٧:٠٠١١:١٣:٣٤١٧:٠٩:٤١١٧:٢٦:٤٧٢٢:٣٤:١٣
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٦٠٥:١٧:٣٧١١:١٣:١٥١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٥:٣٢٢٢:٣٣:٥٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٤٠٥:١٨:١٣١١:١٢:٥٦١٧:٠٧:١١١٧:٢٤:١٨٢٢:٣٣:٣٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠١٠٥:١٨:٥٠١١:١٢:٣٧١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٣:٠٤٢٢:٣٣:١٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٩٠٥:١٩:٢٨١١:١٢:١٩١٧:٠٤:٤٣١٧:٢١:٥١٢٢:٣٣:٠٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٧٠٥:٢٠:٠٥١١:١٢:٠١١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٠:٣٨٢٢:٣٢:٤٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٤٠٥:٢٠:٤٣١١:١١:٤٣١٧:٠٢:١٧١٧:١٩:٢٦٢٢:٣٢:٢٤
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٢١:٢١١١:١١:٢٦١٧:٠١:٠٤١٧:١٨:١٤٢٢:٣٢:٠٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٢٢:٠٠١١:١١:٠٩١٦:٥٩:٥٢١٧:١٧:٠٣٢٢:٣١:٥٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٢٢:٣٨١١:١٠:٥٣١٦:٥٨:٤١١٧:١٥:٥٢٢٢:٣١:٣٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٢٣:١٨١١:١٠:٣٧١٦:٥٧:٣٠١٧:١٤:٤٢٢٢:٣١:١٦
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٢٣:٥٧١١:١٠:٢١١٦:٥٦:٢٠١٧:١٣:٣٣٢٢:٣١:٠٠
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٢٤:٣٧١١:١٠:٠٧١٦:٥٥:١٠١٧:١٢:٢٤٢٢:٣٠:٤٤
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٨٠٥:٢٥:١٧١١:٠٩:٥٢١٦:٥٤:٠١١٧:١١:١٧٢٢:٣٠:٢٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٢٥:٥٧١١:٠٩:٣٨١٦:٥٢:٥٣١٧:١٠:١٠٢٢:٣٠:١٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٢٦:٣٨١١:٠٩:٢٥١٦:٥١:٤٦١٧:٠٩:٠٣٢٢:٢٩:٥٩
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٢٠٥:٢٧:١٩١١:٠٩:١٢١٦:٥٠:٣٩١٧:٠٧:٥٨٢٢:٢٩:٤٥
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٢٨:٠١١١:٠٩:٠٠١٦:٤٩:٣٣١٧:٠٦:٥٣٢٢:٢٩:٣١
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٢٨:٤٣١١:٠٨:٤٨١٦:٤٨:٢٨١٧:٠٥:٥٠٢٢:٢٩:١٨
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٧٠٥:٢٩:٢٥١١:٠٨:٣٧١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٤:٤٧٢٢:٢٩:٠٥
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٦٠٥:٣٠:٠٨١١:٠٨:٢٧١٦:٤٦:٢١١٧:٠٣:٤٥٢٢:٢٨:٥٣
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٠:٥٢١١:٠٨:١٨١٦:٤٥:١٩١٧:٠٢:٤٤٢٢:٢٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاجی احمدخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی احمدخان روستای حاجی احمدخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی احمدخان روستای حاجی احمدخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی احمدخان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی احمدخان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی احمدخان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی احمدخان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی احمدخان

روستای حاجی احمدخان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی احمدخان
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حاجی احمدخان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای حاجی احمدخان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی احمدخان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی احمدخان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی احمدخان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حاجی احمدخان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی احمدخان
افق شرعی امروز فردا حاجی احمدخان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی احمدخان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حاجی احمدخان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی احمدخان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو