جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی احمدخان


اذان صبح: ٠٣:٤٩:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:١٩:١٣
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٣٤:١٢

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای حاجی احمدخان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حاجی احمدخان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی احمدخان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
گونه ای از نخوت در نیكی وجود دارد كه همانند بدی، موردی استثنایی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی احمدخان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی احمدخان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حاجی احمدخان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی احمدخان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی احمدخان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٧:١٧١٢:٢٤:٠٣١٨:٥١:١٨١٩:٠٨:٥١٢٣:٤٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٦:٠٩١٢:٢٣:٤٨١٨:٥١:٥٧١٩:٠٩:٣٢٢٣:٤٢:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٥:٠١١٢:٢٣:٣٤١٨:٥٢:٣٧١٩:١٠:١٣٢٣:٤١:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٣:٥٤١٢:٢٣:٢٠١٨:٥٣:١٦١٩:١٠:٥٥٢٣:٤١:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٢:٤٧١٢:٢٣:٠٧١٨:٥٣:٥٥١٩:١١:٣٦٢٣:٤١:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥١:٤١١٢:٢٢:٥٤١٨:٥٤:٣٥١٩:١٢:١٨٢٣:٤٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٠:٣٦١٢:٢٢:٤١١٨:٥٥:١٥١٩:١٢:٥٩٢٣:٤٠:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٤٩:٣٢١٢:٢٢:٢٩١٨:٥٥:٥٤١٩:١٣:٤١٢٣:٤٠:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٨:٢٨١٢:٢٢:١٧١٨:٥٦:٣٤١٩:١٤:٢٣٢٣:٣٩:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٧:٢٦١٢:٢٢:٠٦١٨:٥٧:١٤١٩:١٥:٠٥٢٣:٣٩:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٦:٢٤١٢:٢١:٥٥١٨:٥٧:٥٤١٩:١٥:٤٧٢٣:٣٩:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٤٥:٢٢١٢:٢١:٤٤١٨:٥٨:٣٤١٩:١٦:٣٠٢٣:٣٨:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٤:٢٢١٢:٢١:٣٤١٨:٥٩:١٤١٩:١٧:١٢٢٣:٣٨:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٣:٢٣١٢:٢١:٢٥١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:٥٥٢٣:٣٨:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤٢:٢٤١٢:٢١:١٦١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:٣٧٢٣:٣٨:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤١:٢٧١٢:٢١:٠٧١٩:٠١:١٥١٩:١٩:٢٠٢٣:٣٧:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢٠:٥٩١٩:٠١:٥٥١٩:٢٠:٠٣٢٣:٣٧:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٤٠٥:٣٩:٣٥١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٢:٣٦١٩:٢٠:٤٦٢٣:٣٧:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٣٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٣:١٦١٩:٢١:٢٩٢٣:٣٧:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٤٠٥:٣٧:٤٧١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٣:٥٧١٩:٢٢:١٢٢٣:٣٦:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٤:٣٨١٩:٢٢:٥٥٢٣:٣٦:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٣٦:٠٣١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٥:١٨١٩:٢٣:٣٨٢٣:٣٦:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٤:٢١٢٣:٣٦:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٣٤:٢٤١٢:٢٠:١٩١٩:٠٦:٤٠١٩:٢٥:٠٥٢٣:٣٦:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٠:١٦١٩:٠٧:٢١١٩:٢٥:٤٨٢٣:٣٥:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٩٠٥:٣٢:٤٩١٢:٢٠:١٣١٩:٠٨:٠١١٩:٢٦:٣١٢٣:٣٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١٨٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٠:١١١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٧:١٤٢٣:٣٥:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٧٠٥:٣١:٢٠١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٥٧٢٣:٣٥:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٧٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٠:٠٨١٩:١٠:٠٣١٩:٢٨:٤٠٢٣:٣٥:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حاجی احمدخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حاجی احمدخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حاجی احمدخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی احمدخان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حاجی احمدخان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی احمدخان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی احمدخان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حاجی احمدخان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی احمدخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی احمدخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی احمدخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی احمدخان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی احمدخان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی احمدخان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی احمدخان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی احمدخان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٤٠٥:٢٥:٠١١٢:٢٠:٢٤١٩:١٦:٠٧١٩:٣٥:٠٧٢٣:٣٤:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٢٤:٣١١٢:٢٠:٢٩١٩:١٦:٤٥١٩:٣٥:٤٧٢٣:٣٤:١٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٦٠٥:٢٤:٠٤١٢:٢٠:٣٤١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٢٧٢٣:٣٤:١٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٥٠٥:٢٣:٣٧١٢:٢٠:٤٠١٩:١٨:٠٠١٩:٣٧:٠٧٢٣:٣٤:١٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٢٣:١٢١٢:٢٠:٤٦١٩:١٨:٣٧١٩:٣٧:٤٦٢٣:٣٤:١٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٢٢:٤٨١٢:٢٠:٥٢١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:٢٤٢٣:٣٤:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١١٠٥:٢٢:٢٦١٢:٢٠:٥٩١٩:١٩:٤٩١٩:٣٩:٠٢٢٣:٣٤:١٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٧٠٥:٢٢:٠٥١٢:٢١:٠٧١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٩:٣٩٢٣:٣٤:١٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٤٠٥:٢١:٤٦١٢:٢١:١٥١٩:٢٠:٥٩١٩:٤٠:١٦٢٣:٣٤:١٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٣٠٥:٢١:٢٨١٢:٢١:٢٣١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:٥١٢٣:٣٤:١٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٤٠٥:٢١:١٢١٢:٢١:٣٢١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:٢٧٢٣:٣٤:٢٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٧٠٥:٢٠:٥٦١٢:٢١:٤١١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٢:٠١٢٣:٣٤:٢٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٢٠٥:٢٠:٤٣١٢:٢١:٥٠١٩:٢٣:١١١٩:٤٢:٣٥٢٣:٣٤:٣٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٩٠٥:٢٠:٣١١٢:٢٢:٠٠١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٣:٠٧٢٣:٣٤:٣٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٨٠٥:٢٠:٢٠١٢:٢٢:١٠١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:٣٩٢٣:٣٤:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٨٠٥:٢٠:١١١٢:٢٢:٢١١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٤:١٠٢٣:٣٤:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥١٠٥:٢٠:٠٣١٢:٢٢:٣٢١٩:٢٥:١١١٩:٤٤:٤٠٢٣:٣٤:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٥٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٢:٤٣١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٥:١٠٢٣:٣٥:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٢٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٢:٥٤١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:٣٨٢٣:٣٥:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٠٠٥:١٩:٤٨١٢:٢٣:٠٦١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٦:٠٥٢٣:٣٥:١٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠١٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٣:١٨١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٦:٣١٢٣:٣٥:٢٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٤٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٣:٣٠١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٥٦٢٣:٣٥:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٨٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٣:٤٢١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٧:٢١٢٣:٣٥:٤٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:١٩:٤٨١٢:٢٣:٥٥١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٧:٤٣٢٣:٣٥:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٣٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٤:٠٧١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٨:٠٥٢٣:٣٦:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٤٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٤:٢٠١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٨:٢٦٢٣:٣٦:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٦٠٥:٢٠:٠٣١٢:٢٤:٣٣١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:٤٥٢٣:٣٦:٢٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥١٠٥:٢٠:١١١٢:٢٤:٤٦١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٩:٠٣٢٣:٣٦:٤١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٠:٢٠١٢:٢٤:٥٩١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:٢٠٢٣:٣٦:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٦٠٥:٢٠:٣٠١٢:٢٥:١٣١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٩:٣٦٢٣:٣٧:٠٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٦٠٥:٢٠:٤١١٢:٢٥:٢٦١٩:٣٠:١٠١٩:٤٩:٥٠٢٣:٣٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حاجی احمدخان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی احمدخان روستای حاجی احمدخان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی احمدخان روستای حاجی احمدخان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی احمدخان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی احمدخان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی احمدخان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی احمدخان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی احمدخان

روستای حاجی احمدخان بر روی نقشه

روستای حاجی احمدخان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی احمدخان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حاجی احمدخان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حاجی احمدخان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی احمدخان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی احمدخان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی احمدخان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی احمدخان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حاجی احمدخان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق حاجی احمدخان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی احمدخان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی احمدخان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی احمدخان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی احمدخان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو