جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حاجی آباد

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد

اذان صبح: ٠٥:١١:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٥٧:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٤١:٠٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٠٥

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آباد (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

آنتونی رابینز
هیچ چیز در زندگی معنا ندارد، مگر معنایی كه شما به آن بدهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آباد

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حاجی آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٤:٤٨١٢:٥٨:١١١٩:٢١:٥٩١٩:٣٨:٥٢٠٠:١٨:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٣:٤٨١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٢:٣٠١٩:٣٩:٢٥٠٠:١٨:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٢:٤٨١٢:٥٧:٤٣١٩:٢٣:٠٢١٩:٣٩:٥٨٠٠:١٧:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣١:٤٨١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٠:٣٢٠٠:١٧:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١٣٠٦:٣٠:٤٩١٢:٥٧:١٥١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٠٥٠٠:١٧:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠٤٠٦:٢٩:٥١١٢:٥٧:٠٢١٩:٢٤:٣٨١٩:٤١:٣٩٠٠:١٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٢٨:٥٤١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٥:١٠١٩:٤٢:١٣٠٠:١٦:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٧:٥٧١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٢:٤٧٠٠:١٦:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٦:٢٦١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٢١٠٠:١٥:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٦:١٤١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٣:٥٦٠٠:١٥:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٥:١١١٢:٥٦:٠٣١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٣٠٠٠:١٥:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٤:١٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٥:٠٥٠٠:١٥:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٣:٢٤١٢:٥٥:٤٣١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٥:٤٠٠٠:١٤:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٢:٣١١٢:٥٥:٣٣١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:١٥٠٠:١٤:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢١:٤٠١٢:٥٥:٢٤١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٥٠٠٠:١٤:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٥:١٦١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٢٦٠٠:١٤:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٠:٠٠١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٠١٠٠:١٣:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٩:١٢١٢:٥٥:٠٠١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٣٧٠٠:١٣:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٨:٢٤١٢:٥٤:٥٤١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:١٣٠٠:١٣:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٧:٣٧١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٢:١٩١٩:٤٩:٤٩٠٠:١٣:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٦:٥٢١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٢٥٠٠:١٢:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٠١٠٠:١٢:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٥:٢٤١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٤:٠٢١٩:٥١:٣٨٠٠:١٢:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٤:٤١١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:١٤٠٠:١٢:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١١٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٤:٢٥١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٥١٠٠:١٢:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٣:١٩١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٢٧٠٠:١٢:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٤:١٩١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٠٤٠٠:١١:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٢:٠٢١٢:٥٤:١٨١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٤٠٠٠:١١:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١١:٢٥١٢:٥٤:١٧١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:١٧٠٠:١١:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای حاجی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای حاجی آباد

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای حاجی آباد

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای حاجی آباد

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٠:٥٠١٢:٠٥:٠٥١٨:٠٩:٤٤١٨:٢٦:١٥٢٣:٥٦:٣٦
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٢٨٠٦:٥٩:٤٣١٣:٠٤:٤٧١٩:١٠:١٥١٩:٢٦:٤٦٠٠:٢٦:١٦
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٧٠٦:٥٨:٣٧١٣:٠٤:٢٩١٩:١٠:٤٦١٩:٢٧:١٧٠٠:٢٥:٥٦
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠٦٠٦:٥٧:٣٠١٣:٠٤:١١١٩:١١:١٦١٩:٢٧:٤٨٠٠:٢٥:٣٦
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥٥٠٦:٥٦:٢٣١٣:٠٣:٥٢١٩:١١:٤٧١٩:٢٨:١٩٠٠:٢٥:١٥
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٤٤٠٦:٥٥:١٦١٣:٠٣:٣٤١٩:١٢:١٧١٩:٢٨:٥٠٠٠:٢٤:٥٥
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٣٢٠٦:٥٤:١٠١٣:٠٣:١٦١٩:١٢:٤٧١٩:٢٩:٢١٠٠:٢٤:٣٤
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٢٠٠٦:٥٣:٠٣١٣:٠٢:٥٨١٩:١٣:١٨١٩:٢٩:٥١٠٠:٢٤:١٣
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥١:٥٦١٣:٠٢:٤٠١٩:١٣:٤٨١٩:٣٠:٢٢٠٠:٢٣:٥٢
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٦٠٦:٥٠:٥٠١٣:٠٢:٢٢١٩:١٤:١٨١٩:٣٠:٥٣٠٠:٢٣:٣١
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٤٤٠٦:٤٩:٤٤١٣:٠٢:٠٤١٩:١٤:٤٨١٩:٣١:٢٤٠٠:٢٣:١٠
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٣١٠٦:٤٨:٣٨١٣:٠١:٤٦١٩:١٥:١٩١٩:٣١:٥٦٠٠:٢٢:٤٩
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:١٩٠٦:٤٧:٣٢١٣:٠١:٢٨١٩:١٥:٤٩١٩:٣٢:٢٧٠٠:٢٢:٢٨
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٤٦:٢٦١٣:٠١:١٠١٩:١٦:١٩١٩:٣٢:٥٨٠٠:٢٢:٠٦
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٤٥:٢١١٣:٠٠:٥٣١٩:١٦:٥٠١٩:٣٣:٣٠٠٠:٢١:٤٥
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٤:١٦١٣:٠٠:٣٥١٩:١٧:٢٠١٩:٣٤:٠١٠٠:٢١:٢٤
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٣:١١١٣:٠٠:١٨١٩:١٧:٥١١٩:٣٤:٣٣٠٠:٢١:٠٣
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٢:٠٧١٣:٠٠:٠٢١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:٠٥٠٠:٢٠:٤٣
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤١:٠٣١٢:٥٩:٤٥١٩:١٨:٥٢١٩:٣٥:٣٧٠٠:٢٠:٢٢
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٥٢٠٦:٣٩:٥٩١٢:٥٩:٢٩١٩:١٩:٢٣١٩:٣٦:٠٩٠٠:٢٠:٠١
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٣٨:٥٦١٢:٥٩:١٣١٩:١٩:٥٤١٩:٣٦:٤١٠٠:١٩:٤١
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٢٨٠٦:٣٧:٥٣١٢:٥٨:٥٧١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٧:١٤٠٠:١٩:٢١
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١٦٠٦:٣٦:٥١١٢:٥٨:٤١١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٧:٤٦٠٠:١٩:٠١
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٥:٥٠١٢:٥٨:٢٦١٩:٢١:٢٧١٩:٣٨:١٩٠٠:١٨:٤١
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٤:٤٨١٢:٥٨:١١١٩:٢١:٥٩١٩:٣٨:٥٢٠٠:١٨:٢١
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٣:٤٨١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٢:٣٠١٩:٣٩:٢٥٠٠:١٨:٠٢
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٢:٤٨١٢:٥٧:٤٣١٩:٢٣:٠٢١٩:٣٩:٥٨٠٠:١٧:٤٢
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣١:٤٨١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٠:٣٢٠٠:١٧:٢٣
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١٣٠٦:٣٠:٤٩١٢:٥٧:١٥١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٠٥٠٠:١٧:٠٥
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٠٤٠٦:٢٩:٥١١٢:٥٧:٠٢١٩:٢٤:٣٨١٩:٤١:٣٩٠٠:١٦:٤٦
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٢٨:٥٤١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٥:١٠١٩:٤٢:١٣٠٠:١٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آباد

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آباد
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ حاجی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حاجی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حاجی آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حاجی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو