جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی آباد

مذکوره | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٠٤
اذان ظهر: ١١:٤٢:٢٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:١٦
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٤٩
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٤٩

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آباد (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان ژاك روسو
مردم بدون عشق [ همچون ] كورانی هستند كه به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٥:٤٧١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٨:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٥:٣٨١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٠٨:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٣:٢١٠٠:٠٨:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٦:٣٢١٢:٥٥:٢١١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٤:١٧٠٠:٠٧:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٥:٢٤١٢:٥٥:١٤١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٥:١٢٠٠:٠٧:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٤:١٧١٢:٥٥:٠٦١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٧:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٣:١١١٢:٥٥:٠٠١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٠٧:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠٦:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠١:٠٢١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٠٦:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٦:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٥٠:٥٠٢٠:١٠:٤٤٠٠:٠٥:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٤:٣٤١٩:٥١:٤٢٢٠:١١:٣٩٠٠:٠٥:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٤:٣١١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٢:٣٤٠٠:٠٥:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٤:٢٨١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:٢٨٠٠:٠٥:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٠٠٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٤:٢٦١٩:٥٤:١٦٢٠:١٤:٢٢٠٠:٠٤:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٤٣٠٥:٥٤:١٢١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٥:١٧٠٠:٠٤:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥٣:١٩١٢:٥٤:٢٣١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٦:١٠٠٠:٠٤:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:١١٠٥:٥٢:٢٧١٢:٥٤:٢٢١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٧:٠٤٠٠:٠٤:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٥٨٠٥:٥١:٣٧١٢:٥٤:٢٣١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:٥٧٠٠:٠٤:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:٤٦٠٥:٥٠:٤٨١٢:٥٤:٢٣١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٨:٥٠٠٠:٠٤:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٥٠:٠١١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٩:١٧٢٠:١٩:٤٣٠٠:٠٣:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٩:١٥١٢:٥٤:٢٦٢٠:٠٠:٠٦٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٠٣:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:١٩٠٥:٤٨:٣٠١٢:٥٤:٢٩٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢١:٢٧٠٠:٠٣:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:١٤٠٥:٤٧:٤٨١٢:٥٤:٣٢٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٢:١٨٠٠:٠٣:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:١٠٠٥:٤٧:٠٦١٢:٥٤:٣٥٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٠٣:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٤٦:٢٧١٢:٥٤:٣٩٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٠٣:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٤٥:٤٩١٢:٥٤:٤٤٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٠٣:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٤٥:١٣١٢:٥٤:٤٩٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٠٣:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠١:١٣٠٥:٤٤:٣٨١٢:٥٤:٥٥٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٠٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٢:٠٨١١:٤٢:٢٣١٧:١٢:٠٨١٧:٣٠:٤٩٢٣:٠٠:٠٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٣:٠٥١١:٤٢:١٥١٧:١٠:٥٥١٧:٢٩:٣٨٢٢:٥٩:٥٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٤:٠٣١١:٤٢:٠٨١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٨:٢٨٢٢:٥٩:٤٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٥:٠٠١١:٤٢:٠١١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٧:١٩٢٢:٥٩:٣٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٥:٥٨١١:٤١:٥٥١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٦:١٢٢٢:٥٩:٢٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٦:٥٧١١:٤١:٥٠١٧:٠٦:١٤١٧:٢٥:٠٥٢٢:٥٩:٢٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٧:٥٥١١:٤١:٤٥١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٤:٠٠٢٢:٥٩:١٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٨:٥٤١١:٤١:٤٢١٧:٠٤:٠١١٧:٢٢:٥٦٢٢:٥٩:٠٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٩:٥٤١١:٤١:٣٩١٧:٠٢:٥٦١٧:٢١:٥٣٢٢:٥٨:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٠:٥٣١١:٤١:٣٦١٧:٠١:٥٢١٧:٢٠:٥٢٢٢:٥٨:٥٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢١:٥٣١١:٤١:٣٥١٧:٠٠:٥٠١٧:١٩:٥٢٢٢:٥٨:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٢:٥٣١١:٤١:٣٤١٦:٥٩:٤٩١٧:١٨:٥٤٢٢:٥٨:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٣:٥٣١١:٤١:٣٥١٦:٥٨:٥٠١٧:١٧:٥٦٢٢:٥٨:٤٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٤:٥٤١١:٤١:٣٦١٦:٥٧:٥١١٧:١٧:٠١٢٢:٥٨:٣٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٥:٥٤١١:٤١:٣٧١٦:٥٦:٥٥١٧:١٦:٠٦٢٢:٥٨:٣٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٦:٥٥١١:٤١:٤٠١٦:٥٥:٥٩١٧:١٥:١٤٢٢:٥٨:٣٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٧:٥٦١١:٤١:٤٣١٦:٥٥:٠٦١٧:١٤:٢٢٢٢:٥٨:٣٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٨:٥٧١١:٤١:٤٨١٦:٥٤:١٣١٧:١٣:٣٣٢٢:٥٨:٣٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٩:٥٩١١:٤١:٥٣١٦:٥٣:٢٣١٧:١٢:٤٥٢٢:٥٨:٣٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣١:٠٠١١:٤١:٥٩١٦:٥٢:٣٤١٧:١١:٥٨٢٢:٥٨:٣٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٢:٠٢١١:٤٢:٠٥١٦:٥١:٤٦١٧:١١:١٣٢٢:٥٨:٤١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٣:٠٣١١:٤٢:١٣١٦:٥١:٠٠١٧:١٠:٣٠٢٢:٥٨:٤٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٤:٠٤١١:٤٢:٢٢١٦:٥٠:١٦١٧:٠٩:٤٩٢٢:٥٨:٤٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٥:٠٦١١:٤٢:٣١١٦:٤٩:٣٤١٧:٠٩:٠٩٢٢:٥٨:٥٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٦:٠٧١١:٤٢:٤١١٦:٤٨:٥٣١٧:٠٨:٣١٢٢:٥٩:٠١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٧:٠٩١١:٤٢:٥٢١٦:٤٨:١٤١٧:٠٧:٥٤٢٢:٥٩:٠٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٨:١٠١١:٤٣:٠٤١٦:٤٧:٣٧١٧:٠٧:٢٠٢٢:٥٩:١٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٩:١١١١:٤٣:١٧١٦:٤٧:٠٢١٧:٠٦:٤٧٢٢:٥٩:٢٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٦٠٦:٤٠:١٢١١:٤٣:٣٠١٦:٤٦:٢٩١٧:٠٦:١٧٢٢:٥٩:٣٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤١:١٣١١:٤٣:٤٥١٦:٤٥:٥٧١٧:٠٥:٤٨٢٢:٥٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آباد

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حاجی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو