جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی آباد

صحرای باغ | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد


اذان صبح: ٠٥:١٠:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٣٣
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٣

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٨٠٦:١٩:٥٣١٢:٥١:٥٩١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٤٤٠٠:١١:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٩:٠٠١٢:٥١:٤٩١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٢٠٠٠:١٠:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٨:٠٨١٢:٥١:٤٠١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٥٦٠٠:١٠:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٧:١٦١٢:٥١:٣١١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٣١٠٠:١٠:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٦:٢٦١٢:٥١:٢٣١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:٠٨٠٠:١٠:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٥:٣٦١٢:٥١:١٥١٩:٢٧:١٧١٩:٤٤:٤٤٠٠:٠٩:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٤:٤٧١٢:٥١:٠٨١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٩:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٣٠٦:١٣:٥٩١٢:٥١:٠١١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٥:٥٦٠٠:٠٩:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٣:١٣١٢:٥٠:٥٥١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٩:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٠:٤٩١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:٠٩٠٠:٠٨:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٥٠٦:١١:٤٢١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠٨:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٢٣٠٠:٠٨:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٠:١٥١٢:٥٠:٣٦١٩:٣١:١٨١٩:٤٨:٥٩٠٠:٠٨:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٠:٣٢١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٣٦٠٠:٠٨:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:١٣٠٠:٠٨:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٥٠٠٠:٠٧:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٢٧٠٠:٠٧:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٠٣٠٠:٠٧:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٤٠٠٠:٠٧:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:١٧٠٠:٠٧:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٥:١٤١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٥٤٠٠:٠٧:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٣٠٠٠:٠٧:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٤:١١١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠٧:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٧:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:١٩٠٠:٠٧:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٥٥٠٠:٠٧:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٠:٤١١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٦:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠١:٥٥١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٦:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٠:٥١١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٤١٠٠:٠٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حاجی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حاجی آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٨:٣١١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٤:٤٠١٩:٤١:٤٣٠٠:١٦:٤٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٦:٣١١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٤٠٠٠:١٦:٣٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣١٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٦:١٥١٩:٢٢:٣٧١٩:٣٩:٣٧٠٠:١٦:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٢٩:٥٧١٢:٥٥:٥٨١٩:٢١:٣٥١٩:٣٨:٣٣٠٠:١٦:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٥:٤١١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٢٩٠٠:١٦:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٠:٥٤١٢:٥٥:٢٤١٩:١٩:٣٠١٩:٣٦:٢٤٠٠:١٥:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣١:٢٢١٢:٥٥:٠٦١٩:١٨:٢٦١٩:٣٥:١٩٠٠:١٥:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣١:٥٠١٢:٥٤:٤٨١٩:١٧:٢٢١٩:٣٤:١٣٠٠:١٥:٢٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٢:١٨١٢:٥٤:٣٠١٩:١٦:١٧١٩:٣٣:٠٧٠٠:١٥:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٢:٤٦١٢:٥٤:١١١٩:١٥:١١١٩:٣٢:٠٠٠٠:١٤:٥٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٣:١٤١٢:٥٣:٥٢١٩:١٤:٠٦١٩:٣٠:٥٣٠٠:١٤:٤٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٣:٤١١٢:٥٣:٣٣١٩:١٢:٥٩١٩:٢٩:٤٦٠٠:١٤:٢٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٣٤:٠٩١٢:٥٣:١٣١٩:١١:٥٣١٩:٢٨:٣٨٠٠:١٤:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٣٤:٣٦١٢:٥٢:٥٣١٩:١٠:٤٦١٩:٢٧:٢٩٠٠:١٣:٥٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٣٥:٠٣١٢:٥٢:٣٣١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٦:٢١٠٠:١٣:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٣٥:٣٠١٢:٥٢:١٣١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٥:١٢٠٠:١٣:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٣٥:٥٧١٢:٥١:٥٢١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٤:٠٢٠٠:١٣:٠٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٣٦:٢٤١٢:٥١:٣١١٩:٠٦:١٤١٩:٢٢:٥٣٠٠:١٢:٤٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٣٦:٥١١٢:٥١:١٠١٩:٠٥:٠٥١٩:٢١:٤٣٠٠:١٢:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٢٠٦:٣٧:١٨١٢:٥٠:٤٩١٩:٠٣:٥٦١٩:٢٠:٣٤٠٠:١٢:١١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٣٧:٤٥١٢:٥٠:٢٨١٩:٠٢:٤٧١٩:١٩:٢٤٠٠:١١:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٣٨:١١١٢:٥٠:٠٧١٩:٠١:٣٧١٩:١٨:١٣٠٠:١١:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٣٨:٣٨١٢:٤٩:٤٥١٩:٠٠:٢٨١٩:١٧:٠٣٠٠:١١:١٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٣٩:٠٥١٢:٤٩:٢٤١٨:٥٩:١٨١٩:١٥:٥٣٠٠:١٠:٥٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٣٩:٣٢١٢:٤٩:٠٢١٨:٥٨:٠٨١٩:١٤:٤٢٠٠:١٠:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٣٩:٥٩١٢:٤٨:٤١١٨:٥٦:٥٩١٩:١٣:٣٢٠٠:١٠:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٠:٢٥١٢:٤٨:١٩١٨:٥٥:٤٩١٩:١٢:٢٢٠٠:١٠:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٠:٥٢١٢:٤٧:٥٨١٨:٥٤:٣٩١٩:١١:١١٠٠:٠٩:٤٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤١:١٩١٢:٤٧:٣٧١٨:٥٣:٢٩١٩:١٠:٠١٠٠:٠٩:٢١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤١:٤٧١٢:٤٧:١٥١٨:٥٢:١٩١٩:٠٨:٥١٢٣:٣٩:٠١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٤٢:١٤١١:٤٦:٥٤١٧:٥١:١٠١٨:٠٧:٤١٢٣:٠٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آباد

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق حاجی آباد
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی آباد
افق شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو