جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی آباد

سده | اقلید | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٢٨
اذان ظهر: ١١:٤٦:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٠١
اذان مغرب: ١٧:٤٦:١٦
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٠٨

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آباد (شهرستان اقلید) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

جرج برنارد شاو
انسان ها به نسبت ظرفیتی كه برای كسب تجربه دارند عاقل اند نه به نسبت تجاربی كه اندوخته اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آباد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٢:٣٣١٢:٥٨:٤٥١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:١٧٠٠:١٦:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢١:٣٤١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٥٩٠٠:١٥:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٤١٠٠:١٥:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٩:٣٨١٢:٥٨:١٧١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٢٣٠٠:١٥:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٨:٤١١٢:٥٨:٠٩١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٠٥٠٠:١٥:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٧:٤٦١٢:٥٨:٠١١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٤٨٠٠:١٤:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٦:٥١١٢:٥٧:٥٤١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٣٠٠٠:١٤:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٥:٥٧١٢:٥٧:٤٨١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:١٣٠٠:١٤:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٥:٠٥١٢:٥٧:٤١١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٤:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٤:١٣١٢:٥٧:٣٦١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٣٨٠٠:١٣:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٧:٣١١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٣:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١١٠٦:١٢:٣٣١٢:٥٧:٢٦١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٠٣٠٠:١٣:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١١:٤٥١٢:٥٧:٢٢١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٤٥٠٠:١٣:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٧:١٩١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٢٨٠٠:١٣:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٠:١٢١٢:٥٧:١٦١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٢:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٧:١٤١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٢:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥٧:١٢١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١٢:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٧:١١١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:١٧٠٠:١٢:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٧:١٠١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٢:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٧:١٠١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٢:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٧:١١١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٢:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٧:١٢١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١١:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥٧:١٤١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١١:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٧:١٧١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١١:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٧:٢٠١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠٨٠٠:١١:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٣:١٠١٢:٥٧:٢٣١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٤٩٠٠:١١:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٧:٢٧١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٢٩٠٠:١١:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٢:١١١٢:٥٧:٣٢١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٠٩٠٠:١١:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٧:٣٧١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٤٨٠٠:١١:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٥:٤٩:١٩١١:٥٣:١٩١٧:٥٦:٥١١٨:١٣:٥٤٢٣:١٣:٥٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٤٩:٥٤١١:٥٢:٥٨١٧:٥٥:٣٥١٨:١٢:٣٧٢٣:١٣:٣٦
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٠:٢٨١١:٥٢:٣٧١٧:٥٤:١٩١٨:١١:٢١٢٣:١٣:١٧
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥١:٠٣١١:٥٢:١٧١٧:٥٣:٠٣١٨:١٠:٠٥٢٣:١٢:٥٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥١:٣٨١١:٥١:٥٦١٧:٥١:٤٧١٨:٠٨:٤٩٢٣:١٢:٣٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٢:١٣١١:٥١:٣٦١٧:٥٠:٣١١٨:٠٧:٣٤٢٣:١٢:٢٠
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٢:٤٨١١:٥١:١٦١٧:٤٩:١٦١٨:٠٦:١٩٢٣:١٢:٠١
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٣:٢٤١١:٥٠:٥٦١٧:٤٨:٠١١٨:٠٥:٠٤٢٣:١١:٤٢
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٣:٥٩١١:٥٠:٣٧١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٣:٤٩٢٣:١١:٢٣
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٠٠٥:٥٤:٣٥١١:٥٠:١٧١٧:٤٥:٣٢١٨:٠٢:٣٥٢٣:١١:٠٤
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٧٠٥:٥٥:١٢١١:٤٩:٥٨١٧:٤٤:١٨١٨:٠١:٢٢٢٣:١٠:٤٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٤٠٥:٥٥:٤٨١١:٤٩:٤٠١٧:٤٣:٠٤١٨:٠٠:٠٩٢٣:١٠:٢٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥١٠٥:٥٦:٢٥١١:٤٩:٢١١٧:٤١:٥١١٧:٥٨:٥٦٢٣:١٠:٠٩
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٥:٥٧:٠٢١١:٤٩:٠٣١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٧:٤٤٢٣:٠٩:٥١
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٥٠٥:٥٧:٣٩١١:٤٨:٤٦١٧:٣٩:٢٦١٧:٥٦:٣٢٢٣:٠٩:٣٤
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤١٠٥:٥٨:١٦١١:٤٨:٢٩١٧:٣٨:١٤١٧:٥٥:٢١٢٣:٠٩:١٦
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٨٠٥:٥٨:٥٤١١:٤٨:١٢١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٤:١٠٢٣:٠٨:٥٩
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٥٠٥:٥٩:٣٢١١:٤٧:٥٥١٧:٣٥:٥٢١٧:٥٣:٠٠٢٣:٠٨:٤٢
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٠:١١١١:٤٧:٣٩١٧:٣٤:٤٢١٧:٥١:٥١٢٣:٠٨:٢٦
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٠:٤٩١١:٤٧:٢٤١٧:٣٣:٣٣١٧:٥٠:٤٣٢٣:٠٨:٠٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠١:٢٨١١:٤٧:٠٩١٧:٣٢:٢٤١٧:٤٩:٣٥٢٣:٠٧:٥٤
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٢:٠٨١١:٤٦:٥٥١٧:٣١:١٥١٧:٤٨:٢٨٢٣:٠٧:٣٨
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٢:٤٨١١:٤٦:٤١١٧:٣٠:٠٨١٧:٤٧:٢١٢٣:٠٧:٢٣
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٣:٢٨١١:٤٦:٢٧١٧:٢٩:٠١١٧:٤٦:١٦٢٣:٠٧:٠٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٤:٠٩١١:٤٦:١٥١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٥:١١٢٣:٠٦:٥٤
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٤:٥٠١١:٤٦:٠٢١٧:٢٦:٥٠١٧:٤٤:٠٧٢٣:٠٦:٤١
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٥:٣١١١:٤٥:٥١١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٣:٠٤٢٣:٠٦:٢٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٦:١٣١١:٤٥:٤٠١٧:٢٤:٤٢١٧:٤٢:٠٢٢٣:٠٦:١٥
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٦:٥٥١١:٤٥:٣٠١٧:٢٣:٤٠١٧:٤١:٠١٢٣:٠٦:٠٣
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٠٧:٣٨١١:٤٥:٢٠١٧:٢٢:٣٨١٧:٤٠:٠١٢٣:٠٥:٥١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آباد

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آباد
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حاجی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو