جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی آباد

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد


اذان صبح: ٠٥:١٠:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٤٣
اذان ظهر: ١١:٣٥:٤٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٢:٣٩
اذان مغرب: ١٦:٥٢:٢٩
نیمه شب: ٢٢:٥١:٥٤

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
هر هنر و فلسفه ای می تواند دارویی شفابخش برای زندگی، یاور و نیرویی برای رشد آن و مرهمی برای مبارزه ها باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٨:٥٠١٢:٤٠:١٢١٩:٢٢:٠٥١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥٥:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٧:٤٣١٢:٤٠:٠٢١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٣٩٢٣:٥٤:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٦:٣٧١٢:٣٩:٥٣١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:٢٩٢٣:٥٤:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:٢٠٢٣:٥٤:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٥:١٥١٩:٤٤:١٠٢٣:٥٣:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٩:٢٨١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٠٠٢٣:٥٣:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٢:٢٢١٢:٣٩:٢١١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٥:٥١٢٣:٥٣:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥١:٢١١٢:٣٩:١٤١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٤١٢٣:٥٣:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٧:٣١٢٣:٥٢:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٩:٢٢١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٢١٢٣:٥٢:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٨:٢٤١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:١١٢٣:٥٢:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٨:٥٢١٩:٣٠:٤٧١٩:٥٠:٠١٢٣:٥٢:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٨:٤٨١٩:٣١:٣٤١٩:٥٠:٥١٢٣:٥١:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٥:٣٨١٢:٣٨:٤٥١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٤١٢٣:٥١:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٠٣٠٥:٤٤:٤٥١٢:٣٨:٤٢١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٣١٢٣:٥١:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٣:٢١٢٣:٥١:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤٣:٠٣١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٤:٤١١٩:٥٤:١٠٢٣:٥١:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:٥٩٢٣:٥٠:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٤١:٢٧١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٦:١٣١٩:٥٥:٤٨٢٣:٥٠:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:١٩٠٥:٤٠:٤١١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٦:٣٧٢٣:٥٠:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٩:٥٦١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٠:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:١١٠٥:٣٩:١٣١٢:٣٨:٣٩١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٨:١٤٢٣:٥٠:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٣٨:٣١١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٩:١٥١٩:٥٩:٠٢٢٣:٥٠:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٠٩٠٥:٣٧:٥٠١٢:٣٨:٤٣١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٩:٤٩٢٣:٥٠:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:١١٠٥:٣٧:١١١٢:٣٨:٤٦١٩:٤٠:٤٤٢٠:٠٠:٣٦٢٣:٤٩:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:١٤٠٥:٣٦:٣٤١٢:٣٨:٤٩١٩:٤١:٢٨٢٠:٠١:٢٣٢٣:٤٩:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٥:٥٨١٢:٣٨:٥٣١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٢:٠٩٢٣:٤٩:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٣٥:٢٤١٢:٣٨:٥٨١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٥٥٢٣:٤٩:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٤:٥١١٢:٣٩:٠٣١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٣:٤٠٢٣:٤٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢١:٣٢١١:٢٨:١٤١٦:٣٤:٣٩١٦:٥٣:٥٤٢٢:٤٥:٢٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٢:٢٩١١:٢٨:٣٠١٦:٣٤:١٥١٦:٥٣:٣٢٢٢:٤٥:٣٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٣:٢٥١١:٢٨:٤٧١٦:٣٣:٥٣١٦:٥٣:١٢٢٢:٤٥:٤٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٤:٢١١١:٢٩:٠٥١٦:٣٣:٣٢١٦:٥٢:٥٤٢٢:٤٦:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٥:١٧١١:٢٩:٢٣١٦:٣٣:١٤١٦:٥٢:٣٨٢٢:٤٦:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٦:١٢١١:٢٩:٤٢١٦:٣٢:٥٨١٦:٥٢:٢٤٢٢:٤٦:٣٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٧:٠٧١١:٣٠:٠٢١٦:٣٢:٤٣١٦:٥٢:١١٢٢:٤٦:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٨:٠٢١١:٣٠:٢٣١٦:٣٢:٣٠١٦:٥٢:٠١٢٢:٤٧:٠٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٨:٥٥١١:٣٠:٤٤١٦:٣٢:٢٠١٦:٥١:٥٢٢٢:٤٧:٢٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٩:٤٩١١:٣١:٠٦١٦:٣٢:١١١٦:٥١:٤٥٢٢:٤٧:٤٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٠:٤١١١:٣١:٢٩١٦:٣٢:٠٤١٦:٥١:٤٠٢٢:٤٨:٠٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣١:٣٣١١:٣١:٥٢١٦:٣١:٥٩١٦:٥١:٣٦٢٢:٤٨:٢٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٢:٢٥١١:٣٢:١٦١٦:٣١:٥٦١٦:٥١:٣٥٢٢:٤٨:٤٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٣:١٥١١:٣٢:٤٠١٦:٣١:٥٤١٦:٥١:٣٥٢٢:٤٩:٠٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٤:٠٥١١:٣٣:٠٥١٦:٣١:٥٥١٦:٥١:٣٧٢٢:٤٩:٢٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٤:٥٤١١:٣٣:٣٠١٦:٣١:٥٧١٦:٥١:٤١٢٢:٤٩:٥١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٥:٤٢١١:٣٣:٥٦١٦:٣٢:٠٢١٦:٥١:٤٧٢٢:٥٠:١٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٦:٢٩١١:٣٤:٢٣١٦:٣٢:٠٨١٦:٥١:٥٥٢٢:٥٠:٣٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٧:١٥١١:٣٤:٤٩١٦:٣٢:١٧١٦:٥٢:٠٤٢٢:٥١:٠٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٧:٥٩١١:٣٥:١٧١٦:٣٢:٢٧١٦:٥٢:١٦٢٢:٥١:٢٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٨:٤٣١١:٣٥:٤٤١٦:٣٢:٣٩١٦:٥٢:٢٩٢٢:٥١:٥٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٩:٢٦١١:٣٦:١٢١٦:٣٢:٥٣١٦:٥٢:٤٣٢٢:٥٢:٢٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٤٠:٠٧١١:٣٦:٤٠١٦:٣٣:٠٨١٦:٥٣:٠٠٢٢:٥٢:٤٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤٠:٤٨١١:٣٧:٠٩١٦:٣٣:٢٦١٦:٥٣:١٨٢٢:٥٣:١٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٢٠٦:٤١:٢٧١١:٣٧:٣٨١٦:٣٣:٤٥١٦:٥٣:٣٨٢٢:٥٣:٤١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤٢:٠٥١١:٣٨:٠٧١٦:٣٤:٠٦١٦:٥٤:٠٠٢٢:٥٤:٠٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٢:٤١١١:٣٨:٣٦١٦:٣٤:٢٩١٦:٥٤:٢٣٢٢:٥٤:٣٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٣:١٦١١:٣٩:٠٦١٦:٣٤:٥٤١٦:٥٤:٤٨٢٢:٥٥:٠٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٣:٥٠١١:٣٩:٣٦١٦:٣٥:٢٠١٦:٥٥:١٥٢٢:٥٥:٣٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٤:٢٢١١:٤٠:٠٥١٦:٣٥:٤٨١٦:٥٥:٤٣٢٢:٥٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آباد

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو