جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حاجی آباد

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٣٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:٥٥

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

حضرت محمد (ص)
از (موارد) خوشبختی هر فردی، خوش اخلاقی (نسبت به دیگران) و همسایه‌ی شایسته و وسیله‌ی (نقلیّه‌ی) خوب است. (در زمان پیامبر، وسیله‌ی نقلیّه‌ی خوب، اسب رام شده بود ولی امروز اتومبیل‌های مختلفی می‌باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حاجی آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٢:٢٢١٢:٤٢:٣٢١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٣٣٢٣:٥٨:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١١:٠٦١٢:٤٢:١٧١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٢٢٢٣:٥٨:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٩:٥١١٢:٤٢:٠٣١٩:١٤:٤٩١٩:٣٣:١١٢٣:٥٨:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٨:٣٦١٢:٤١:٤٩١٩:١٥:٣٦١٩:٣٤:٠٠٢٣:٥٧:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٧:٢٢١٢:٤١:٣٦١٩:١٦:٢٣١٩:٣٤:٤٩٢٣:٥٧:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٦:٠٩١٢:٤١:٢٣١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٣٨٢٣:٥٧:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٤:٥٦١٢:٤١:١٠١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٢٨٢٣:٥٦:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٣:٤٥١٢:٤٠:٥٨١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:١٧٢٣:٥٦:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤٠:٤٦١٩:١٩:٣١١٩:٣٨:٠٧٢٣:٥٦:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٠:١٨١٩:٣٨:٥٧٢٣:٥٥:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٠:١٤١٢:٤٠:٢٤١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٤٦٢٣:٥٥:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤٠:١٣١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:٣٦٢٣:٥٥:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٧:٥٨١٢:٤٠:٠٣١٩:٢٢:٤٠١٩:٤١:٢٦٢٣:٥٤:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٦:٥٢١٢:٣٩:٥٤١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:١٦٢٣:٥٤:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٩:٤٥١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:٠٦٢٣:٥٤:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٤:٤٢١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:٥٦٢٣:٥٣:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٣:٣٨١٢:٣٩:٢٨١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:٤٧٢٣:٥٣:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٩:٢١١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:٣٧٢٣:٥٣:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥١:٣٤١٢:٣٩:١٤١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٢٧٢٣:٥٣:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٠:٣٤١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٨:١٢١٩:٤٧:١٧٢٣:٥٢:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٩:٣٥١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٨:٠٨٢٣:٥٢:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٨:٣٧١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:٥٨٢٣:٥٢:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٧:٤٠١٢:٣٨:٥٢١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٩:٤٨٢٣:٥٢:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٨:٤٨١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٣٨٢٣:٥١:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣٨:٤٥١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٢٨٢٣:٥١:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٢٠٠٥:٤٤:٥٧١٢:٣٨:٤٢١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٢:١٨٢٣:٥١:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٣:٠٨٢٣:٥١:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٣:١٥١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٥٨٢٣:٥١:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٤٢:٢٦١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٥:١٦١٩:٥٤:٤٧٢٣:٥٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حاجی آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٠٠٥:٣٠:٢٧١٢:٤٤:٠٨١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٨:٣٢٢٣:٥٢:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٤٠٥:٣٠:٤١١٢:٤٤:٢١١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٨:٤٣٢٣:٥٢:٤٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣١٠٥:٣٠:٥٧١٢:٤٤:٣٤١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:٥٣٢٣:٥٣:٠٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٠٠٥:٣١:١٤١٢:٤٤:٤٧١٩:٥٨:١٨٢٠:١٩:٠١٢٣:٥٣:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١١٠٥:٣١:٣٢١٢:٤٥:٠٠١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٩:٠٧٢٣:٥٣:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٤٠٥:٣١:٥١١٢:٤٥:١٣١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٩:١٢٢٣:٥٣:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٩٠٥:٣٢:١١١٢:٤٥:٢٥١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٩:١٤٢٣:٥٤:٠٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٦٠٥:٣٢:٣٣١٢:٤٥:٣٧١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٩:١٥٢٣:٥٤:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٥٠٥:٣٢:٥٦١٢:٤٥:٥٠١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٩:١٥٢٣:٥٤:٣١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٦٠٥:٣٣:٢٠١٢:٤٦:٠١١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٩:١٢٢٣:٥٤:٤٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٩٠٥:٣٣:٤٥١٢:٤٦:١٣١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:٠٨٢٣:٥٥:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٤٠٥:٣٤:١٢١٢:٤٦:٢٤١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٩:٠٢٢٣:٥٥:١٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٠٠٥:٣٤:٣٩١٢:٤٦:٣٥١٩:٥٨:٢١٢٠:١٨:٥٥٢٣:٥٥:٣٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٣٥:٠٧١٢:٤٦:٤٦١٩:٥٨:١٣٢٠:١٨:٤٥٢٣:٥٥:٥١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٣٥:٣٧١٢:٤٦:٥٦١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٨:٣٤٢٣:٥٦:٠٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٠٠٥:٣٦:٠٧١٢:٤٧:٠٦١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٨:٢١٢٣:٥٦:٢٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٣٦:٣٨١٢:٤٧:١٥١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٨:٠٧٢٣:٥٦:٣٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٣٧:١٠١٢:٤٧:٢٥١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:٥٠٢٣:٥٦:٥٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٥٠٥:٣٧:٤٤١٢:٤٧:٣٣١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٧:٣٢٢٣:٥٧:١٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٢٠٥:٣٨:١٧١٢:٤٧:٤٢١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٧:١٢٢٣:٥٧:٢٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠١٠٥:٣٨:٥٢١٢:٤٧:٥٠١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:٥١٢٣:٥٧:٤١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٣٩:٢٨١٢:٤٧:٥٧١٩:٥٦:١٠٢٠:١٦:٢٧٢٣:٥٧:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٤٠:٠٤١٢:٤٨:٠٤١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٦:٠٢٢٣:٥٨:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٤٠:٤١١٢:٤٨:١١١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٣٦٢٣:٥٨:٢٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٠٠٥:٤١:١٨١٢:٤٨:١٧١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٥:٠٧٢٣:٥٨:٤١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٤١:٥٦١٢:٤٨:٢٣١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:٣٧٢٣:٥٨:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢١٠٥:٤٢:٣٥١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٤:٠٦٢٣:٥٩:٠٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٨٠٥:٤٣:١٥١٢:٤٨:٣٢١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٣:٣٢٢٣:٥٩:٢٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٥٠٥:٤٣:٥٤١٢:٤٨:٣٦١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٥٧٢٣:٥٩:٣٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٤٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤٨:٤٠١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:٢١٢٣:٥٩:٤٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٤٥:١٦١٢:٤٨:٤٣١٩:٥١:٤٧٢٠:١١:٤٣٠٠:٠٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آباد

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی آباد
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حاجی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حاجی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق حاجی آباد
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو