جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی آباد

خرم دشت | فامنین | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد


اذان صبح: ٠٥:١٠:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:١٩
اذان ظهر: ١٣:١٦:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٢٢

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آباد (شهرستان فامنین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

رالف والدو امرسون
فردا، غریبه‌ای، استادانه، درست آنچه را در همه‌ی زندگی به آن اندیشیده‌ایم و احساس كرده‌ایم، خواهد گفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٩:١٩١٣:١١:٥١١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٥١٠٠:٢٦:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٨:١٠١٣:١١:٤١١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٤٣٠٠:٢٥:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٧:٠٢١٣:١١:٣٢١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٣٥٠٠:٢٥:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٥:٥٦١٣:١١:٢٣١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٥:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٤:٥٠١٣:١١:١٥١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٤:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٣:٤٥١٣:١١:٠٧١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:١١٠٠:٢٤:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٢:٤١١٣:١١:٠٠١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٠٣٠٠:٢٤:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢١:٣٨١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٥٥٠٠:٢٤:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٠:٤٧٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٣:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٩:٣٦١٣:١٠:٤١٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٣:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٨:٣٧١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٣:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٧:٣٩١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢٣:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٦:٤٢١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٢:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٥:٤٦١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٢:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٤:٥٢١٣:١٠:٢١٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٢:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٣:٥٩١٣:١٠:١٩٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٢:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٣:٠٧١٣:١٠:١٧٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢٢:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١١٠٦:١٢:١٧١٣:١٠:١٦٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٢١:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٠١٠٦:١١:٢٨١٣:١٠:١٦٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٢١٠٠:٢١:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٠:٤٠١٣:١٠:١٦٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:١١٠٠:٢١:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٠:١٧٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:٠١٠٠:٢١:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٠:١٨٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٥١٠٠:٢١:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٨:٢٦١٣:١٠:٢٠٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢١:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٧:٤٤١٣:١٠:٢٢٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٢٠:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٧:٠٤١٣:١٠:٢٥٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:١٨٠٠:٢٠:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٦:٢٦١٣:١٠:٢٩٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٠:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٥:٤٨١٣:١٠:٣٣٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٢٠:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٥:١٣١٣:١٠:٣٧٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٠:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٤:٣٩١٣:١٠:٤٣٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٢٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حاجی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حاجی آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٩:١٩١٣:١٦:٣٩١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٠٣٠٠:٣٢:٢٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٤٠:٠٤١٣:١٦:٢٣١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٤٤٠٠:٣٢:١٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٤٠:٤٩١٣:١٦:٠٧١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٣٢:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٤١:٣٤١٣:١٥:٥٠١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٣١:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٢:١٩١٣:١٥:٣٣١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٣١:٤٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٣:٠٤١٣:١٥:١٦١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٢١٠٠:٣١:٣٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٣:٤٩١٣:١٤:٥٨١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٣١:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٤:٣٣١٣:١٤:٤٠١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٣١:١٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٥:١٨١٣:١٤:٢١١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:١٣٠٠:٣١:٠٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٦:٠٢١٣:١٤:٠٣١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٤٩٠٠:٣٠:٥٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٦:٤٦١٣:١٣:٤٤١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٢٥٠٠:٣٠:٣٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٧:٣١١٣:١٣:٢٤١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٠٠٠٠:٣٠:٢٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٨:١٥١٣:١٣:٠٥١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٣٥٠٠:٣٠:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٨:٥٩١٣:١٢:٤٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٠٩٠٠:٢٩:٥٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٩:٤٣١٣:١٢:٢٥١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٤٣٠٠:٢٩:٤٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٢:٠٤١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:١٧٠٠:٢٩:٣٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥١:١١١٣:١١:٤٤١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٥١٠٠:٢٩:١٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥١:٥٤١٣:١١:٢٣١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:٢٤٠٠:٢٨:٥٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٢:٣٨١٣:١١:٠٢١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٥٧٠٠:٢٨:٤٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٣:٢٢١٣:١٠:٤١١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٣٠٠٠:٢٨:٢٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٤:٠٦١٣:١٠:٢٠١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٠٣٠٠:٢٨:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٤:٥٠١٣:٠٩:٥٨١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٢:٣٦٠٠:٢٧:٥٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٥:٣٣١٣:٠٩:٣٧١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٠٨٠٠:٢٧:٣٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٦:١٧١٣:٠٩:١٦١٩:٢١:٤٠١٩:٣٩:٤٠٠٠:٢٧:١٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٧:٠١١٣:٠٨:٥٤١٩:٢٠:١٣١٩:٣٨:١٣٠٠:٢٧:٠١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٧:٤٥١٣:٠٨:٣٣١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:٤٥٠٠:٢٦:٤٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٠٠٦:٥٨:٢٩١٣:٠٨:١١١٩:١٧:٢٠١٩:٣٥:١٨٠٠:٢٦:٢٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣١٠٦:٥٩:١٣١٣:٠٧:٥٠١٩:١٥:٥٣١٩:٣٣:٥٠٠٠:٢٦:٠٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٢٠٦:٥٩:٥٧١٣:٠٧:٢٨١٩:١٤:٢٦١٩:٣٢:٢٢٠٠:٢٥:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٢٠٧:٠٠:٤٢١٣:٠٧:٠٧١٩:١٢:٥٩١٩:٣٠:٥٥٢٣:٥٥:٣١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠١:٢٦١٢:٠٦:٤٦١٨:١١:٣٢١٨:٢٩:٢٨٢٣:٢٥:١٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آباد

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی آباد
افق شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو