جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حاجی آباد

جم | جم | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:١٢:١٤
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آباد (شهرستان جم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

؟
اگر تاكنون چندین بار شكست خورده اید، نگویید كه شكست خوردم، تنها بگویید تنبلی كردم. زیرا اگر شخص تنبل نباشد، هیچ گاه شكست نخواهد خورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حاجی آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٤١٠٦:٣٧:٠٧١٣:٠١:٠٣١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٢٣٠٠:٢٠:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٢٩٠٦:٣٦:٠٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٢:٥٧٠٠:٢٠:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٥:٠٤١٣:٠٠:٣٤١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٣٢٠٠:٢٠:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠٠:٢٠١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٠٦٠٠:١٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٠:٠٧١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٤:٤١٠٠:١٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٢:٠٤١٢:٥٩:٥٤١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:١٦٠٠:١٩:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣١:٠٥١٢:٥٩:٤١١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٥:٥١٠٠:١٩:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٠:٠٧١٢:٥٩:٢٩١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٢٧٠٠:١٨:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:١٤٠٦:٢٩:١٠١٢:٥٩:١٧١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٠٢٠٠:١٨:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٨:١٣١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٧:٣٨٠٠:١٨:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٧:١٧١٢:٥٨:٥٥١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:١٤٠٠:١٧:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥٨:٤٤١٩:٣١:٣٠١٩:٤٨:٥٠٠٠:١٧:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٥:٢٨١٢:٥٨:٣٤١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٢٦٠٠:١٧:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٤:٣٥١٢:٥٨:٢٥١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٠٢٠٠:١٧:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٣:٤٢١٢:٥٨:١٦١٩:٣٣:١٣١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٦:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٢:٥١١٢:٥٨:٠٧١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:١٥٠٠:١٦:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٢:٠٠١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٤:٢٢١٩:٥١:٥٢٠٠:١٦:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢١:١١١٢:٥٧:٥٢١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٢٨٠٠:١٦:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٧:٤٥١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٠٥٠٠:١٥:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٩:٣٤١٢:٥٧:٣٩١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٤٣٠٠:١٥:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٨:٤٧١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٢٠٠٠:١٥:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٨:٠٢١٢:٥٧:٢٨١٩:٣٧:١٦١٩:٥٤:٥٧٠٠:١٥:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٧:١٧١٢:٥٧:٢٣١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٣٥٠٠:١٥:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٧:١٩١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:١٢٠٠:١٤:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٥:٥١١٢:٥٧:١٦١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٥٠٠٠:١٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٥:١٠١٢:٥٧:١٣١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٢٧٠٠:١٤:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٧:١١١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٠٥٠٠:١٤:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٣:٥١١٢:٥٧:٠٩١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٤٣٠٠:١٤:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٣:١٣١٢:٥٧:٠٨١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٢٠٠٠:١٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٨:٢١١٢:٥٧:٢٥١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٣:٢٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٧:٢٩١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٣:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٧:٣٢١٢:٥٧:٣٤١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:١٣٠٠:١٣:٢٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٧:٤٠١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٤٨٠٠:١٣:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٧:٤٦١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٣:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٧:٥٣١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٣:٢٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٦:١٠١٢:٥٨:٠٠١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٣:٣٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٣:٣٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٨:١٥١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٣:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٨:٢٣١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:١٠٠٠:١٣:٣٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٥:٠٩١٢:٥٨:٣٢١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٣:٤٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٨:٤١١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:١٣٠٠:١٣:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٨:٥١١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٤٤٠٠:١٣:٥٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٩:٠١١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:١٤٠٠:١٣:٥٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٩:١١١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٤:٠٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٩:٢١١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:١٢٠٠:١٤:١٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٤:١٧١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٤:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٤:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٤:١٠١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٤:٣٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٤:٤٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٠:١٨١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٤:٥٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٤٥٠٠:١٥:٠٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٤:١١١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٥:١٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٥:٢٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠١:٠٨١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٥:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠١:٢١١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:١٠٠٠:١٥:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠١:٣٤١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٦:٠٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٤:٤١١٣:٠١:٤٧١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٦:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٦:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٢:١٣١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:١٧٠٠:١٦:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣١٠٠:١٦:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آباد

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حاجی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حاجی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حاجی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو