جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی آباد

بیرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد


اذان صبح: ٠٥:١٢:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٣١
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٢٨
نیمه شب: ٠٠:١٨:١٣

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢١:٥٦١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٣:٣٨٠٠:١٣:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٣:٤٨١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:١٣٠٠:١٢:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٠:١١١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٤٩٠٠:١٢:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٩:٢٠١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٢٥٠٠:١٢:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٨:٢٩١٢:٥٣:٢٢١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٠١٠٠:١٢:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٧:٤٠١٢:٥٣:١٤١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٣٧٠٠:١١:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٦:٥١١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:١٣٠٠:١١:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٤٩٠٠:١١:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٥:١٧١٢:٥٢:٥٤١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٢٥٠٠:١١:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢١٠٦:١٤:٣١١٢:٥٢:٤٨١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٠:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٣:٤٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٠:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٣:٠٢١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:١٥٠٠:١٠:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٢:٢٠١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٥١٠٠:١٠:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١١:٣٨١٢:٥٢:٣١١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٢٨٠٠:١٠:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٠:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٠:١٨١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٩:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:١٨٠٠:٠٩:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠٩:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٣٢٠٠:٠٩:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٧:٥٣١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٠٨٠٠:٠٩:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٩:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٢١٠٠:٠٩:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٥٨٠٠:٠٩:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٩:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:١٠٠٠:٠٩:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٩:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٢:٤٠١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٩:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٢:٤٤١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٨:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٠٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حاجی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای حاجی آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٠:٣٣١٢:٥٨:٤٦١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٣:٣٧٠٠:١٨:٤٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣١:٠٢١٢:٥٨:٣٠١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٢:٣٤٠٠:١٨:٣٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٣١:٣١١٢:٥٨:١٤١٩:٢٤:٣٢١٩:٤١:٣١٠٠:١٨:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٦٠٦:٣١:٥٩١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٨:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٢:٢٨١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٢٤٠٠:١٨:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٢:٥٦١٢:٥٧:٢٣١٩:٢١:٢٥١٩:٣٨:١٩٠٠:١٧:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٣:٢٤١٢:٥٧:٠٥١٩:٢٠:٢١١٩:٣٧:١٤٠٠:١٧:٣٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٣:٥٢١٢:٥٦:٤٧١٩:١٩:١٧١٩:٣٦:٠٨٠٠:١٧:٢٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٤:٢٠١٢:٥٦:٢٩١٩:١٨:١٢١٩:٣٥:٠٢٠٠:١٧:٠٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٤:٤٨١٢:٥٦:١٠١٩:١٧:٠٧١٩:٣٣:٥٥٠٠:١٦:٥٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٣٥:١٥١٢:٥٥:٥١١٩:١٦:٠٢١٩:٣٢:٤٨٠٠:١٦:٤٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٣٥:٤٣١٢:٥٥:٣١١٩:١٤:٥٥١٩:٣١:٤١٠٠:١٦:٢٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٣٦:١٠١٢:٥٥:١٢١٩:١٣:٤٩١٩:٣٠:٣٣٠٠:١٦:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٣٦:٣٧١٢:٥٤:٥٢١٩:١٢:٤٢١٩:٢٩:٢٥٠٠:١٥:٥٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٣٧:٠٤١٢:٥٤:٣٢١٩:١١:٣٤١٩:٢٨:١٦٠٠:١٥:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٩٠٦:٣٧:٣١١٢:٥٤:١١١٩:١٠:٢٧١٩:٢٧:٠٨٠٠:١٥:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٣٧:٥٨١٢:٥٣:٥١١٩:٠٩:١٩١٩:٢٥:٥٩٠٠:١٥:٠٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٣٨:٢٥١٢:٥٣:٣٠١٩:٠٨:١٠١٩:٢٤:٤٩٠٠:١٤:٤٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٣٨:٥٢١٢:٥٣:٠٩١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٣:٤٠٠٠:١٤:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٣٩:١٨١٢:٥٢:٤٨١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٢:٣٠٠٠:١٤:١١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٣٩:٤٥١٢:٥٢:٢٧١٩:٠٤:٤٤١٩:٢١:٢٠٠٠:١٣:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٠:١٢١٢:٥٢:٠٥١٩:٠٣:٣٥١٩:٢٠:١٠٠٠:١٣:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٤٠:٣٨١٢:٥١:٤٤١٩:٠٢:٢٥١٩:١٩:٠٠٠٠:١٣:١٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤١:٠٥١٢:٥١:٢٣١٩:٠١:١٦١٩:١٧:٥٠٠٠:١٢:٥٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤١:٣١١٢:٥١:٠١١٩:٠٠:٠٦١٩:١٦:٤٠٠٠:١٢:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤١:٥٨١٢:٥٠:٤٠١٨:٥٨:٥٦١٩:١٥:٢٩٠٠:١٢:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٤٢:٢٥١٢:٥٠:١٨١٨:٥٧:٤٧١٩:١٤:١٩٠٠:١٢:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٢٠٦:٤٢:٥٢١٢:٤٩:٥٧١٨:٥٦:٣٧١٩:١٣:٠٩٠٠:١١:٤٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٤٣:١٩١٢:٤٩:٣٥١٨:٥٥:٢٧١٩:١١:٥٩٠٠:١١:٢١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٤٠٦:٤٣:٤٦١٢:٤٩:١٤١٨:٥٤:١٧١٩:١٠:٤٩٢٣:٤١:٠١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٤٤:١٣١١:٤٨:٥٣١٧:٥٣:٠٨١٨:٠٩:٣٩٢٣:١٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آباد

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حاجی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی آباد
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو