جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی آباد

بالارخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٣٢
اذان ظهر: ١١:٢٨:٣٣
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٢٩
اذان مغرب: ١٦:٤١:٤٥
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٥٣

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آباد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یونگ
هدر دادن زمان، خودكشی حقیقی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤٩:٣٢١٢:٣١:٤٦١٩:١٤:٣٤١٩:٣٣:٣٥٢٣:٤٥:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٨:٢١١٢:٣١:٣٦١٩:١٥:٢٤١٩:٣٤:٢٨٢٣:٤٥:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٤٤٠٥:٤٧:١١١٢:٣١:٢٦١٩:١٦:١٥١٩:٣٥:٢١٢٣:٤٥:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٦:٠٢١٢:٣١:١٧١٩:١٧:٠٥١٩:٣٦:١٥٢٣:٤٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣١:٠٨١٩:١٧:٥٥١٩:٣٧:٠٨٢٣:٤٤:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٢١٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣١:٠٠١٩:١٨:٤٦١٩:٣٨:٠١٢٣:٤٤:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٠:٥٢١٩:١٩:٣٦١٩:٣٨:٥٤٢٣:٤٤:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٠:٤٥١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٤٨٢٣:٤٣:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٠:٣٨١٩:٢١:١٦١٩:٤٠:٤١٢٣:٤٣:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٤١٠٥:٣٩:٢٩١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:٣٤٢٣:٤٣:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:١٩٠٥:٣٨:٢٧١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٢:٢٧٢٣:٤٢:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٣٧:٢٧١٢:٣٠:٢١١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٣:٢٠٢٣:٤٢:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣٠:١٦١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٤:١٣٢٣:٤٢:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:١٧٠٥:٣٥:٣٠١٢:٣٠:١٢١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٥:٠٥٢٣:٤٢:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٥٩٠٥:٣٤:٣٣١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٥٨٢٣:٤١:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٣٣:٣٨١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٦:٥٠٢٣:٤١:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٣٢:٤٤١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٤٣٢٣:٤١:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣١:٥١١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٨:٣٥٢٣:٤١:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٣١:٠٠١٢:٣٠:٠١١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٩:٢٧٢٣:٤١:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٤٧٠٥:٣٠:١٠١٢:٣٠:٠١١٩:٣٠:٢٠١٩:٥٠:١٨٢٣:٤٠:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٩:٢١١٢:٣٠:٠١١٩:٣١:٠٨١٩:٥١:١٠٢٣:٤٠:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٢٨٠٥:٢٨:٣٤١٢:٣٠:٠١١٩:٣١:٥٦١٩:٥٢:٠١٢٣:٤٠:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٢١٠٥:٢٧:٤٨١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٢:٥١٢٣:٤٠:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:١٥٠٥:٢٧:٠٤١٢:٣٠:٠٤١٩:٣٣:٣١١٩:٥٣:٤٢٢٣:٤٠:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:١١٠٥:٢٦:٢٢١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٤:١٨١٩:٥٤:٣١٢٣:٤٠:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:٠٩٠٥:٢٥:٤١١٢:٣٠:١٠١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٥:٢١٢٣:٤٠:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:٠٨٠٥:٢٥:٠١١٢:٣٠:١٣١٩:٣٥:٥١١٩:٥٦:١٠٢٣:٤٠:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:٠٩٠٥:٢٤:٢٣١٢:٣٠:١٧١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٥٨٢٣:٣٩:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:١٢٠٥:٢٣:٤٧١٢:٣٠:٢٢١٩:٣٧:٢١١٩:٥٧:٤٦٢٣:٣٩:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٢:١٧٠٥:٢٣:١٢١٢:٣٠:٢٧١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٨:٣٣٢٣:٣٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢١:٣٠١١:٢١:٢٦١٦:٢١:٠٧١٦:٤٠:٥٧٢٢:٣٧:٣١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٢:٢٦١١:٢١:٤٧١٦:٢٠:٥٣١٦:٤٠:٤٥٢٢:٣٧:٤٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٣:٢٢١١:٢٢:٠٨١٦:٢٠:٤٠١٦:٤٠:٣٤٢٢:٣٨:٠٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٤:١٧١١:٢٢:٣٠١٦:٢٠:٣٠١٦:٤٠:٢٦٢٢:٣٨:٢٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٥:١١١١:٢٢:٥٣١٦:٢٠:٢١١٦:٤٠:١٩٢٢:٣٨:٤٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٦:٠٥١١:٢٣:١٦١٦:٢٠:١٥١٦:٤٠:١٤٢٢:٣٩:٠٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٦:٥٧١١:٢٣:٤٠١٦:٢٠:١٠١٦:٤٠:١٢٢٢:٣٩:٢٤
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٧:٤٩١١:٢٤:٠٤١٦:٢٠:٠٨١٦:٤٠:١١٢٢:٣٩:٤٦
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٨:٤٠١١:٢٤:٢٩١٦:٢٠:٠٧١٦:٤٠:١٢٢٢:٤٠:٠٨
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٩:٣٠١١:٢٤:٥٤١٦:٢٠:٠٨١٦:٤٠:١٥٢٢:٤٠:٣١
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٠:١٩١١:٢٥:٢٠١٦:٢٠:١٢١٦:٤٠:١٩٢٢:٤٠:٥٤
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣١:٠٧١١:٢٥:٤٦١٦:٢٠:١٧١٦:٤٠:٢٦٢٢:٤١:١٨
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣١:٥٤١١:٢٦:١٣١٦:٢٠:٢٤١٦:٤٠:٣٤٢٢:٤١:٤٢
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٢:٤٠١١:٢٦:٤٠١٦:٢٠:٣٣١٦:٤٠:٤٥٢٢:٤٢:٠٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٣:٢٥١١:٢٧:٠٨١٦:٢٠:٤٤١٦:٤٠:٥٧٢٢:٤٢:٣٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٤:٠٨١١:٢٧:٣٦١٦:٢٠:٥٧١٦:٤١:١١٢٢:٤٢:٥٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٤:٥١١١:٢٨:٠٤١٦:٢١:١٢١٦:٤١:٢٧٢٢:٤٣:٢٥
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٥:٣٢١١:٢٨:٣٣١٦:٢١:٢٩١٦:٤١:٤٥٢٢:٤٣:٥٣
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٦:١١١١:٢٩:٠٢١٦:٢١:٤٨١٦:٤٢:٠٤٢٢:٤٤:٢٠
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٦:٥٠١١:٢٩:٣١١٦:٢٢:٠٩١٦:٤٢:٢٥٢٢:٤٤:٤٨
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٧:٢٦١١:٣٠:٠٠١٦:٢٢:٣١١٦:٤٢:٤٨٢٢:٤٥:١٦
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٨:٠٢١١:٣٠:٣٠١٦:٢٢:٥٦١٦:٤٣:١٣٢٢:٤٥:٤٥
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٨:٣٦١١:٣٠:٥٩١٦:٢٣:٢٢١٦:٤٣:٤٠٢٢:٤٦:١٤
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٩:٠٨١١:٣١:٢٩١٦:٢٣:٥٠١٦:٤٤:٠٨٢٢:٤٦:٤٣
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٩:٣٩١١:٣١:٥٩١٦:٢٤:١٩١٦:٤٤:٣٧٢٢:٤٧:١٣
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٠:٠٦٠٦:٤٠:٠٨١١:٣٢:٢٩١٦:٢٤:٥١١٦:٤٥:٠٩٢٢:٤٧:٤٣
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٠:٣٤٠٦:٤٠:٣٦١١:٣٢:٥٩١٦:٢٥:٢٤١٦:٤٥:٤٢٢٢:٤٨:١٣
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١١:٠١٠٦:٤١:٠١١١:٣٣:٢٩١٦:٢٥:٥٩١٦:٤٦:١٦٢٢:٤٨:٤٣
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١١:٢٧٠٦:٤١:٢٦١١:٣٣:٥٩١٦:٢٦:٣٥١٦:٤٦:٥٢٢٢:٤٩:١٣
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١١:٥١٠٦:٤١:٤٨١١:٣٤:٢٩١٦:٢٧:١٣١٦:٤٧:٢٩٢٢:٤٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٥:٤٣١١:١٩:٣٨١٦:٢٣:١٥١٦:٤٢:٥١٢٢:٣٦:٠٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٦:٤٢١١:١٩:٥٤١٦:٢٢:٤٩١٦:٤٢:٢٧٢٢:٣٦:١٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٧:٤٠١١:٢٠:١١١٦:٢٢:٢٥١٦:٤٢:٠٦٢٢:٣٦:٣١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٨:٣٨١١:٢٠:٢٩١٦:٢٢:٠٢١٦:٤١:٤٦٢٢:٣٦:٤٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٩:٣٦١١:٢٠:٤٧١٦:٢١:٤٢١٦:٤١:٢٨٢٢:٣٧:٠٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٠:٣٣١١:٢١:٠٦١٦:٢١:٢٤١٦:٤١:١١٢٢:٣٧:١٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢١:٣٠١١:٢١:٢٦١٦:٢١:٠٧١٦:٤٠:٥٧٢٢:٣٧:٣١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٢:٢٦١١:٢١:٤٧١٦:٢٠:٥٣١٦:٤٠:٤٥٢٢:٣٧:٤٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٣:٢٢١١:٢٢:٠٨١٦:٢٠:٤٠١٦:٤٠:٣٤٢٢:٣٨:٠٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٤:١٧١١:٢٢:٣٠١٦:٢٠:٣٠١٦:٤٠:٢٦٢٢:٣٨:٢٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٥:١١١١:٢٢:٥٣١٦:٢٠:٢١١٦:٤٠:١٩٢٢:٣٨:٤٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٦:٠٥١١:٢٣:١٦١٦:٢٠:١٥١٦:٤٠:١٤٢٢:٣٩:٠٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٦:٥٧١١:٢٣:٤٠١٦:٢٠:١٠١٦:٤٠:١٢٢٢:٣٩:٢٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٧:٤٩١١:٢٤:٠٤١٦:٢٠:٠٨١٦:٤٠:١١٢٢:٣٩:٤٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٨:٤٠١١:٢٤:٢٩١٦:٢٠:٠٧١٦:٤٠:١٢٢٢:٤٠:٠٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٩:٣٠١١:٢٤:٥٤١٦:٢٠:٠٨١٦:٤٠:١٥٢٢:٤٠:٣١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٠:١٩١١:٢٥:٢٠١٦:٢٠:١٢١٦:٤٠:١٩٢٢:٤٠:٥٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣١:٠٧١١:٢٥:٤٦١٦:٢٠:١٧١٦:٤٠:٢٦٢٢:٤١:١٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣١:٥٤١١:٢٦:١٣١٦:٢٠:٢٤١٦:٤٠:٣٤٢٢:٤١:٤٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٢:٤٠١١:٢٦:٤٠١٦:٢٠:٣٣١٦:٤٠:٤٥٢٢:٤٢:٠٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٣:٢٥١١:٢٧:٠٨١٦:٢٠:٤٤١٦:٤٠:٥٧٢٢:٤٢:٣٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٤:٠٨١١:٢٧:٣٦١٦:٢٠:٥٧١٦:٤١:١١٢٢:٤٢:٥٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٤:٥١١١:٢٨:٠٤١٦:٢١:١٢١٦:٤١:٢٧٢٢:٤٣:٢٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٥:٣٢١١:٢٨:٣٣١٦:٢١:٢٩١٦:٤١:٤٥٢٢:٤٣:٥٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٦:١١١١:٢٩:٠٢١٦:٢١:٤٨١٦:٤٢:٠٤٢٢:٤٤:٢٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٦:٥٠١١:٢٩:٣١١٦:٢٢:٠٩١٦:٤٢:٢٥٢٢:٤٤:٤٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٧:٢٦١١:٣٠:٠٠١٦:٢٢:٣١١٦:٤٢:٤٨٢٢:٤٥:١٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٨:٠٢١١:٣٠:٣٠١٦:٢٢:٥٦١٦:٤٣:١٣٢٢:٤٥:٤٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٨:٣٦١١:٣٠:٥٩١٦:٢٣:٢٢١٦:٤٣:٤٠٢٢:٤٦:١٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٩:٠٨١١:٣١:٢٩١٦:٢٣:٥٠١٦:٤٤:٠٨٢٢:٤٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آباد

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی آباد
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو