جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی آباد

بالارخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد


اذان صبح: ٠٥:١٤:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٠١
اذان ظهر: ١١:٤٣:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٤٥:٥٨
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٠
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٥٤

شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
٢٢ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آباد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ دی ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
عادی‌ترین امور هم سرشار از زیبایی و جذابیت [=گیرایی] است؛ فقط باید نگاه كرد و یافت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤٩:٣٢١٢:٣١:٤٦١٩:١٤:٣٤١٩:٣٣:٣٥٢٣:٤٥:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٨:٢١١٢:٣١:٣٦١٩:١٥:٢٤١٩:٣٤:٢٨٢٣:٤٥:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٤٤٠٥:٤٧:١١١٢:٣١:٢٦١٩:١٦:١٥١٩:٣٥:٢١٢٣:٤٥:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٦:٠٢١٢:٣١:١٧١٩:١٧:٠٥١٩:٣٦:١٥٢٣:٤٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣١:٠٨١٩:١٧:٥٥١٩:٣٧:٠٨٢٣:٤٤:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٢١٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣١:٠٠١٩:١٨:٤٦١٩:٣٨:٠١٢٣:٤٤:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٠:٥٢١٩:١٩:٣٦١٩:٣٨:٥٤٢٣:٤٤:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٠:٤٥١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٤٨٢٣:٤٣:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٠:٣٨١٩:٢١:١٦١٩:٤٠:٤١٢٣:٤٣:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٤١٠٥:٣٩:٢٩١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:٣٤٢٣:٤٣:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:١٩٠٥:٣٨:٢٧١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٢:٢٧٢٣:٤٢:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٣٧:٢٧١٢:٣٠:٢١١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٣:٢٠٢٣:٤٢:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣٠:١٦١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٤:١٣٢٣:٤٢:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:١٧٠٥:٣٥:٣٠١٢:٣٠:١٢١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٥:٠٥٢٣:٤٢:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٥٩٠٥:٣٤:٣٣١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٥٨٢٣:٤١:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٣٣:٣٨١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٦:٥٠٢٣:٤١:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٣٢:٤٤١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٤٣٢٣:٤١:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣١:٥١١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٨:٣٥٢٣:٤١:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٣١:٠٠١٢:٣٠:٠١١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٩:٢٧٢٣:٤١:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٤٧٠٥:٣٠:١٠١٢:٣٠:٠١١٩:٣٠:٢٠١٩:٥٠:١٨٢٣:٤٠:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٩:٢١١٢:٣٠:٠١١٩:٣١:٠٨١٩:٥١:١٠٢٣:٤٠:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٢٨٠٥:٢٨:٣٤١٢:٣٠:٠١١٩:٣١:٥٦١٩:٥٢:٠١٢٣:٤٠:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٢١٠٥:٢٧:٤٨١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٢:٥١٢٣:٤٠:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:١٥٠٥:٢٧:٠٤١٢:٣٠:٠٤١٩:٣٣:٣١١٩:٥٣:٤٢٢٣:٤٠:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:١١٠٥:٢٦:٢٢١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٤:١٨١٩:٥٤:٣١٢٣:٤٠:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:٠٩٠٥:٢٥:٤١١٢:٣٠:١٠١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٥:٢١٢٣:٤٠:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:٠٨٠٥:٢٥:٠١١٢:٣٠:١٣١٩:٣٥:٥١١٩:٥٦:١٠٢٣:٤٠:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:٠٩٠٥:٢٤:٢٣١٢:٣٠:١٧١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٥٨٢٣:٣٩:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:١٢٠٥:٢٣:٤٧١٢:٣٠:٢٢١٩:٣٧:٢١١٩:٥٧:٤٦٢٣:٣٩:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٢:١٧٠٥:٢٣:١٢١٢:٣٠:٢٧١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٨:٣٣٢٣:٣٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٢:١٤٠٦:٤٢:٠٩١١:٣٤:٥٨١٦:٢٧:٥٢١٦:٤٨:٠٨٢٢:٥٠:١٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤٢:٢٧١١:٣٥:٢٨١٦:٢٨:٣٣١٦:٤٨:٤٨٢٢:٥٠:٤٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٢:٥٥٠٦:٤٢:٤٤١١:٣٥:٥٧١٦:٢٩:١٥١٦:٤٩:٢٩٢٢:٥١:١٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٣:٠٠١١:٣٦:٢٦١٦:٢٩:٥٨١٦:٥٠:١٢٢٢:٥١:٤٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤٣:١٣١١:٣٦:٥٤١٦:٣٠:٤٣١٦:٥٠:٥٥٢٢:٥٢:١٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤٣:٢٤١١:٣٧:٢٣١٦:٣١:٢٩١٦:٥١:٤٠٢٢:٥٢:٤٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٣:٣٣١١:٣٧:٥١١٦:٣٢:١٦١٦:٥٢:٢٦٢٢:٥٣:١٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٤:١١٠٦:٤٣:٤١١١:٣٨:١٨١٦:٣٣:٠٥١٦:٥٣:١٣٢٢:٥٣:٤٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٣:٤٦١١:٣٨:٤٦١٦:٣٣:٥٤١٦:٥٤:٠١٢٢:٥٤:١٢
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٣:٥٠١١:٣٩:١٢١٦:٣٤:٤٥١٦:٥٤:٥١٢٢:٥٤:٤١
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٣:٥٢١١:٣٩:٣٩١٦:٣٥:٣٦١٦:٥٥:٤١٢٢:٥٥:١٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٣:٥١١١:٤٠:٠٤١٦:٣٦:٢٩١٦:٥٦:٣١٢٢:٥٥:٣٨
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٣:٤٩١١:٤٠:٣٠١٦:٣٧:٢٢١٦:٥٧:٢٣٢٢:٥٦:٠٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٣:٤٥١١:٤٠:٥٤١٦:٣٨:١٧١٦:٥٨:١٦٢٢:٥٦:٣٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٣:٣٨١١:٤١:١٩١٦:٣٩:١٢١٦:٥٩:٠٩٢٢:٥٧:٠٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٣:٣٠١١:٤١:٤٢١٦:٤٠:٠٨١٧:٠٠:٠٣٢٢:٥٧:٢٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٣:٢٠١١:٤٢:٠٥١٦:٤١:٠٥١٧:٠٠:٥٨٢٢:٥٧:٥٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٣:٠٨١١:٤٢:٢٨١٦:٤٢:٠٢١٧:٠١:٥٣٢٢:٥٨:١٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٢:٥٤١١:٤٢:٤٩١٦:٤٣:٠٠١٧:٠٢:٤٩٢٢:٥٨:٤٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٢:٣٨١١:٤٣:١١١٦:٤٣:٥٩١٧:٠٣:٤٦٢٢:٥٩:٠٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٢:٢٠١١:٤٣:٣١١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٤:٤٣٢٢:٥٩:٣١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٤٢:٠١١١:٤٣:٥١١٦:٤٥:٥٨١٧:٠٥:٤٠٢٢:٥٩:٥٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤١:٣٩١١:٤٤:١٠١٦:٤٦:٥٨١٧:٠٦:٣٨٢٣:٠٠:١٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤١:١٦١١:٤٤:٢٨١٦:٤٧:٥٩١٧:٠٧:٣٦٢٣:٠٠:٣٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٣:١٨٠٦:٤٠:٥١١١:٤٤:٤٦١٦:٤٩:٠٠١٧:٠٨:٣٥٢٣:٠١:٠٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٢:٥٩٠٦:٤٠:٢٤١١:٤٥:٠٣١٦:٥٠:٠١١٧:٠٩:٣٤٢٣:٠١:٢٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٩:٥٥١١:٤٥:١٩١٦:٥١:٠٣١٧:١٠:٣٤٢٣:٠١:٤٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٩:٢٤١١:٤٥:٣٥١٦:٥٢:٠٥١٧:١١:٣٣٢٣:٠١:٥٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٨:٥١١١:٤٥:٤٩١٦:٥٣:٠٧١٧:١٢:٣٣٢٣:٠٢:١٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٨:١٧١١:٤٦:٠٣١٦:٥٤:١٠١٧:١٣:٣٣٢٣:٠٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٩:٣٩١١:٣١:٥٩١٦:٢٤:١٩١٦:٤٤:٣٧٢٢:٤٧:١٣
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٦٠٦:٤٠:٠٨١١:٣٢:٢٩١٦:٢٤:٥١١٦:٤٥:٠٩٢٢:٤٧:٤٣
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٤٠:٣٦١١:٣٢:٥٩١٦:٢٥:٢٤١٦:٤٥:٤٢٢٢:٤٨:١٣
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٤١:٠١١١:٣٣:٢٩١٦:٢٥:٥٩١٦:٤٦:١٦٢٢:٤٨:٤٣
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٤١:٢٦١١:٣٣:٥٩١٦:٢٦:٣٥١٦:٤٦:٥٢٢٢:٤٩:١٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٥١٠٦:٤١:٤٨١١:٣٤:٢٩١٦:٢٧:١٣١٦:٤٧:٢٩٢٢:٤٩:٤٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٤٢:٠٩١١:٣٤:٥٨١٦:٢٧:٥٢١٦:٤٨:٠٨٢٢:٥٠:١٤
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤٢:٢٧١١:٣٥:٢٨١٦:٢٨:٣٣١٦:٤٨:٤٨٢٢:٥٠:٤٤
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٤٢:٤٤١١:٣٥:٥٧١٦:٢٩:١٥١٦:٤٩:٢٩٢٢:٥١:١٤
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٣:٠٠١١:٣٦:٢٦١٦:٢٩:٥٨١٦:٥٠:١٢٢٢:٥١:٤٤
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤٣:١٣١١:٣٦:٥٤١٦:٣٠:٤٣١٦:٥٠:٥٥٢٢:٥٢:١٤
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤٣:٢٤١١:٣٧:٢٣١٦:٣١:٢٩١٦:٥١:٤٠٢٢:٥٢:٤٤
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٣:٣٣١١:٣٧:٥١١٦:٣٢:١٦١٦:٥٢:٢٦٢٢:٥٣:١٤
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:١١٠٦:٤٣:٤١١١:٣٨:١٨١٦:٣٣:٠٥١٦:٥٣:١٣٢٢:٥٣:٤٣
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٣:٤٦١١:٣٨:٤٦١٦:٣٣:٥٤١٦:٥٤:٠١٢٢:٥٤:١٢
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٣:٥٠١١:٣٩:١٢١٦:٣٤:٤٥١٦:٥٤:٥١٢٢:٥٤:٤١
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٣:٥٢١١:٣٩:٣٩١٦:٣٥:٣٦١٦:٥٥:٤١٢٢:٥٥:١٠
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٣:٥١١١:٤٠:٠٤١٦:٣٦:٢٩١٦:٥٦:٣١٢٢:٥٥:٣٨
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٣:٤٩١١:٤٠:٣٠١٦:٣٧:٢٢١٦:٥٧:٢٣٢٢:٥٦:٠٦
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٣:٤٥١١:٤٠:٥٤١٦:٣٨:١٧١٦:٥٨:١٦٢٢:٥٦:٣٣
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٣:٣٨١١:٤١:١٩١٦:٣٩:١٢١٦:٥٩:٠٩٢٢:٥٧:٠٠
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٣:٣٠١١:٤١:٤٢١٦:٤٠:٠٨١٧:٠٠:٠٣٢٢:٥٧:٢٦
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٣:٢٠١١:٤٢:٠٥١٦:٤١:٠٥١٧:٠٠:٥٨٢٢:٥٧:٥٢
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٣:٠٨١١:٤٢:٢٨١٦:٤٢:٠٢١٧:٠١:٥٣٢٢:٥٨:١٨
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٢:٥٤١١:٤٢:٤٩١٦:٤٣:٠٠١٧:٠٢:٤٩٢٢:٥٨:٤٣
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٢:٣٨١١:٤٣:١١١٦:٤٣:٥٩١٧:٠٣:٤٦٢٢:٥٩:٠٧
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٢:٢٠١١:٤٣:٣١١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٤:٤٣٢٢:٥٩:٣١
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٤٢:٠١١١:٤٣:٥١١٦:٤٥:٥٨١٧:٠٥:٤٠٢٢:٥٩:٥٤
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤١:٣٩١١:٤٤:١٠١٦:٤٦:٥٨١٧:٠٦:٣٨٢٣:٠٠:١٦
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤١:١٦١١:٤٤:٢٨١٦:٤٧:٥٩١٧:٠٧:٣٦٢٣:٠٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آباد

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آباد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو