جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حاجی آباد

بالارخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد

اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٢:١٦

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آباد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حاجی آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٢:٢٦١٢:٣٣:٥٦١٩:٠٦:٠١١٩:٢٤:٣٧٢٣:٤٩:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠١:٠٧١٢:٣٣:٤١١٩:٠٦:٥١١٩:٢٥:٢٩٢٣:٤٩:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٩:٤٩١٢:٣٣:٢٧١٩:٠٧:٤١١٩:٢٦:٢١٢٣:٤٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٨:٣١١٢:٣٣:١٣١٩:٠٨:٣١١٩:٢٧:١٤٢٣:٤٨:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٧:١٤١٢:٣٣:٠٠١٩:٠٩:٢١١٩:٢٨:٠٦٢٣:٤٨:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٢:٤٧١٩:١٠:١١١٩:٢٨:٥٨٢٣:٤٧:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٤:٤٣١٢:٣٢:٣٤١٩:١١:٠١١٩:٢٩:٥١٢٣:٤٧:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٣:٢٨١٢:٣٢:٢٢١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٤٣٢٣:٤٦:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٢:١٠١٩:١٢:٤١١٩:٣١:٣٦٢٣:٤٦:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥١:٠١١٢:٣١:٥٩١٩:١٣:٣١١٩:٣٢:٢٩٢٣:٤٦:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٩:٤٩١٢:٣١:٤٨١٩:١٤:٢١١٩:٣٣:٢٢٢٣:٤٥:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٨:٣٧١٢:٣١:٣٧١٩:١٥:١١١٩:٣٤:١٥٢٣:٤٥:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣١:٢٧١٩:١٦:٠١١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٥:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٦:١٨١٢:٣١:١٨١٩:١٦:٥٢١٩:٣٦:٠١٢٣:٤٥:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣١:٠٩١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:٥٤٢٣:٤٤:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:٤١٠٥:٤٤:٠٢١٢:٣١:٠٠١٩:١٨:٣٢١٩:٣٧:٤٧٢٣:٤٤:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٢:٥٥١٢:٣٠:٥٢١٩:١٩:٢٢١٩:٣٨:٤٠٢٣:٤٤:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤١:٥٠١٢:٣٠:٤٥١٩:٢٠:١٢١٩:٣٩:٣٣٢٣:٤٣:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣٠:٣٨١٩:٢١:٠٣١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤٣:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٣٩:٤٣١٢:٣٠:٣٢١٩:٢١:٥٣١٩:٤١:١٩٢٣:٤٣:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٣٨:٤١١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٢:١٣٢٣:٤٢:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٣:١٦٠٥:٣٧:٤٠١٢:٣٠:٢١١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٣:٠٦٢٣:٤٢:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:٥٥٠٥:٣٦:٤١١٢:٣٠:١٦١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٢:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٣٥:٤٣١٢:٣٠:١٢١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٥٢٢٣:٤٢:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:١٧٠٥:٣٤:٤٦١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٤٤٢٣:٤٢:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٣٣:٥٠١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٦:٣٧٢٣:٤١:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٤٤٠٥:٣٢:٥٦١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٧:٣٠٢٣:٤١:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٢٩٠٥:٣٢:٠٣١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٨:٣١١٩:٤٨:٢٢٢٣:٤١:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:١٦٠٥:٣١:١٢١٢:٣٠:٠١١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٩:١٤٢٣:٤١:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای حاجی آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حاجی آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٢٠٥:٣٤:٢٢١٢:٤٠:٠٩١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:٤٩٢٣:٥٠:١٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٣٥:٠٥١٢:٤٠:١١١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٥:٠٦٢٣:٥٠:٣١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:١١٠٥:٣٥:٤٩١٢:٤٠:١٢١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٤:٢٠٢٣:٥٠:٤٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٧٠٥:٣٦:٣٤١٢:٤٠:١٣١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٣:٣٤٢٣:٥٠:٥٤
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٣٧:١٩١٢:٤٠:١٣١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٢:٤٥٢٣:٥١:٠٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٣٨:٠٤١٢:٤٠:١٢١٩:٤١:٥٣٢٠:٠١:٥٥٢٣:٥١:١٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٣٨:٤٩١٢:٤٠:١١١٩:٤١:٠٥٢٠:٠١:٠٤٢٣:٥١:٢٤
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٣٠٥:٣٩:٣٥١٢:٤٠:٠٩١٩:٤٠:١٥٢٠:٠٠:١١٢٣:٥١:٣٣
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٤٠:٢٠١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٩:١٧٢٣:٥١:٤١
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٤١:٠٦١٢:٤٠:٠٣١٩:٣٨:٣١١٩:٥٨:٢١٢٣:٥١:٤٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٤١:٥٢١٢:٣٩:٥٩١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٧:٢٤٢٣:٥١:٥٥
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٩:٥٥١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٦:٢٥٢٣:٥٢:٠١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٣:٢٥١٢:٣٩:٥٠١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٥:٢٥٢٣:٥٢:٠٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٩:٤٤١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥٢:١٢
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٩:٣٨١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٢:١٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣٩:٣١١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٢:١٨٢٣:٥٢:٢٠
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٩:٢٤١٩:٣١:٤٥١٩:٥١:١٣٢٣:٥٢:٢٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٠٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٩:١٦١٩:٣٠:٤٢١٩:٥٠:٠٧٢٣:٥٢:٢٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٨:٠٥١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٩:٠٠٢٣:٥٢:٢٧
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٥٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٨:٥٨١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:٥٢٢٣:٥٢:٢٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٨:٤٩١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٦:٤٣٢٣:٥٢:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٨:٣٩١٩:٢٦:١٩١٩:٤٥:٣٢٢٣:٥٢:٢٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥١:١٣١٢:٣٨:٢٨١٩:٢٥:١٠١٩:٤٤:٢١٢٣:٥٢:٢٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٢:٠٠١٢:٣٨:١٧١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٣:٠٨٢٣:٥٢:٢٥
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٢:٤٧١٢:٣٨:٠٥١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:٥٥٢٣:٥٢:٢٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٣:٣٤١٢:٣٧:٥٣١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٤٠٢٣:٥٢:٢٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٧:٤٠١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٢٥٢٣:٥٢:١٦
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٧:٢٧١٩:١٩:١٢١٩:٣٨:٠٩٢٣:٥٢:١٢
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٥:٥٤١٢:٣٧:١٣١٩:١٧:٥٨١٩:٣٦:٥٢٢٣:٥٢:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٦٠٥:٥٦:٤١١٢:٣٦:٥٩١٩:١٦:٤٣١٩:٣٥:٣٤٢٣:٥٢:٠٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٧:٢٧١٢:٣٦:٤٤١٩:١٥:٢٦١٩:٣٤:١٦٢٣:٥١:٥٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آباد روستای حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آباد

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

روستای حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حاجی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حاجی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد
افق شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو