جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حاجی آباد

زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٥٠
اذان ظهر: ١١:٢٤:٢٠
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:٤٥
اذان مغرب: ١٦:٤٢:٢٤
نیمه شب: ٢٢:٤٠:٥٢

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حاجی آباد (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
پرخوری، قلب را سخت می¬كند (باعث می¬شود، تمام توجّه آن شخص به خودش بوده و از حال دیگران غافل باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر حاجی آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٨:٤٤١٢:٢٨:٠٢١٩:٠٧:٥١١٩:٢٦:٢١٢٣:٤٣:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٧:٣٧١٢:٢٧:٥٢١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٧:١٠٢٣:٤٣:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٦:٣٢١٢:٢٧:٤٢١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٥٨٢٣:٤٣:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٥:٢٧١٢:٢٧:٣٣١٩:١٠:٠٩١٩:٢٨:٤٧٢٣:٤٢:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٤:٢٤١٢:٢٧:٢٤١٩:١٠:٥٥١٩:٢٩:٣٥٢٣:٤٢:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٣:٢١١٢:٢٧:١٦١٩:١١:٤١١٩:٣٠:٢٤٢٣:٤٢:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:٤١٠٥:٤٢:١٩١٢:٢٧:٠٨١٩:١٢:٢٧١٩:٣١:١٢٢٣:٤١:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٢٢٠٥:٤١:١٩١٢:٢٧:٠١١٩:١٣:١٣١٩:٣٢:٠١٢٣:٤١:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٠:١٩١٢:٢٦:٥٤١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:٤٩٢٣:٤١:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٣٩:٢١١٢:٢٦:٤٨١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:٣٨٢٣:٤١:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٣١٠٥:٣٨:٢٤١٢:٢٦:٤٢١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٢٦٢٣:٤٠:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٦:١٧٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٦:٣٧١٩:١٦:١٦١٩:٣٥:١٥٢٣:٤٠:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٣٦:٣٢١٢:٢٦:٣٣١٩:١٧:٠١١٩:٣٦:٠٣٢٣:٤٠:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٥:٣٩١٢:٢٦:٢٩١٩:١٧:٤٧١٩:٣٦:٥٢٢٣:٤٠:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٤:٤٦١٢:٢٦:٢٥١٩:١٨:٣٢١٩:٣٧:٤٠٢٣:٤٠:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٢٨٠٥:٣٣:٥٥١٢:٢٦:٢٢١٩:١٩:١٨١٩:٣٨:٢٨٢٣:٣٩:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:١٩٠٥:٣٣:٠٤١٢:٢٦:٢٠١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٩:١٦٢٣:٣٩:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:١١٠٥:٣٢:١٦١٢:٢٦:١٨١٩:٢٠:٤٨١٩:٤٠:٠٤٢٣:٣٩:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٠٤٠٥:٣١:٢٨١٢:٢٦:١٧١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:٥٢٢٣:٣٩:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٥٩٠٥:٣٠:٤٢١٢:٢٦:١٧١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٣٩٢٣:٣٩:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:٥٥٠٥:٢٩:٥٧١٢:٢٦:١٧١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٢:٢٧٢٣:٣٨:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٤:٥٣٠٥:٢٩:١٤١٢:٢٦:١٨١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٣:١٤٢٣:٣٨:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٣:٥٢٠٥:٢٨:٣٢١٢:٢٦:١٩١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٤:٠٠٢٣:٣٨:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٢٧:٥١١٢:٢٦:٢١١٩:٢٥:١٤١٩:٤٤:٤٧٢٣:٣٨:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥١:٥٥٠٥:٢٧:١٢١٢:٢٦:٢٣١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٥:٣٣٢٣:٣٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٠:٥٩٠٥:٢٦:٣٥١٢:٢٦:٢٦١٩:٢٦:٤١١٩:٤٦:١٩٢٣:٣٨:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:٠٤٠٥:٢٥:٥٨١٢:٢٦:٢٩١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٧:٠٤٢٣:٣٨:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:١١٠٥:٢٥:٢٤١٢:٢٦:٣٤١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٧:٤٩٢٣:٣٨:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٢٠٠٥:٢٤:٥٠١٢:٢٦:٣٨١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:٣٣٢٣:٣٨:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٣١٠٥:٢٤:١٩١٢:٢٦:٤٣١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٩:١٧٢٣:٣٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٧:٣٤١١:١٥:٥٤١٦:٢٣:٥٨١٦:٤٣:٠١٢٢:٣٣:٢٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٨:٢٩١١:١٦:١٠١٦:٢٣:٣٥١٦:٤٢:٤١٢٢:٣٣:٤٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٩:٢٤١١:١٦:٢٧١٦:٢٣:١٤١٦:٤٢:٢٢٢٢:٣٣:٥٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٠:١٩١١:١٦:٤٥١٦:٢٢:٥٥١٦:٤٢:٠٥٢٢:٣٤:٠٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١١:١٤١١:١٧:٠٣١٦:٢٢:٣٨١٦:٤١:٥٠٢٢:٣٤:٢٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٢:٠٨١١:١٧:٢٢١٦:٢٢:٢٢١٦:٤١:٣٦٢٢:٣٤:٣٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٣:٠٢١١:١٧:٤٢١٦:٢٢:٠٩١٦:٤١:٢٥٢٢:٣٤:٥٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٣:٥٥١١:١٨:٠٣١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:١٥٢٢:٣٥:١٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٤:٤٨١١:١٨:٢٤١٦:٢١:٤٧١٦:٤١:٠٧٢٢:٣٥:٣٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٥:٤٠١١:١٨:٤٦١٦:٢١:٣٩١٦:٤١:٠١٢٢:٣٥:٤٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٦:٣٢١١:١٩:٠٩١٦:٢١:٣٣١٦:٤٠:٥٧٢٢:٣٦:٠٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٧:٢٣١١:١٩:٣٢١٦:٢١:٢٩١٦:٤٠:٥٤٢٢:٣٦:٢٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٨:١٤١١:١٩:٥٦١٦:٢١:٢٧١٦:٤٠:٥٣٢٢:٣٦:٤٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٩:٠٣١١:٢٠:٢٠١٦:٢١:٢٦١٦:٤٠:٥٥٢٢:٣٧:١١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٩:٥٢١١:٢٠:٤٥١٦:٢١:٢٨١٦:٤٠:٥٧٢٢:٣٧:٣٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٠:٤٠١١:٢١:١٠١٦:٢١:٣١١٦:٤١:٠٢٢٢:٣٧:٥٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢١:٢٨١١:٢١:٣٦١٦:٢١:٣٦١٦:٤١:٠٩٢٢:٣٨:١٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٢:١٤١١:٢٢:٠٢١٦:٢١:٤٣١٦:٤١:١٧٢٢:٣٨:٤٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٢:٥٩١١:٢٢:٢٩١٦:٢١:٥٢١٦:٤١:٢٧٢٢:٣٩:٠٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٣:٤٤١١:٢٢:٥٦١٦:٢٢:٠٢١٦:٤١:٣٨٢٢:٣٩:٣٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٤:٢٧١١:٢٣:٢٤١٦:٢٢:١٥١٦:٤١:٥٢٢٢:٣٩:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٥:٠٩١١:٢٣:٥٢١٦:٢٢:٢٩١٦:٤٢:٠٧٢٢:٤٠:٢٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٥:٥٠١١:٢٤:٢٠١٦:٢٢:٤٥١٦:٤٢:٢٤٢٢:٤٠:٥٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٦:٣٠١١:٢٤:٤٩١٦:٢٣:٠٣١٦:٤٢:٤٣٢٢:٤١:١٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٧:٠٩١١:٢٥:١٨١٦:٢٣:٢٣١٦:٤٣:٠٣٢٢:٤١:٤٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٧:٤٧١١:٢٥:٤٧١٦:٢٣:٤٤١٦:٤٣:٢٥٢٢:٤٢:١٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٨:٢٣١١:٢٦:١٦١٦:٢٤:٠٧١٦:٤٣:٤٨٢٢:٤٢:٤٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٨:٥٨١١:٢٦:٤٦١٦:٢٤:٣٢١٦:٤٤:١٣٢٢:٤٣:١٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٩:٣١١١:٢٧:١٥١٦:٢٤:٥٨١٦:٤٤:٤٠٢٢:٤٣:٤١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣٠:٠٤١١:٢٧:٤٥١٦:٢٥:٢٦١٦:٤٥:٠٨٢٢:٤٤:١٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد شهر حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد شهر حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حاجی آباد

حاجی‌آباد، شهری در استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان زیرکوه است. حاجی‌آباد در میانه راه شهر قائن به دَقّ پِترِگان و مرز افغانستان واقع شده‌است

شهر حاجی آباد در ویکیپدیا

شهر حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حاجی آباد بر روی نقشه

شهر حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حاجی آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حاجی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٠ / ٠,٠
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو