جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر حاجی آباد

زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد

اذان صبح: ٠٣:٥٠:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٦:٣٨

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حاجی آباد (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر حاجی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر حاجی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حاجی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

حضرت محمد (ص)
از خدا بترسید و میان فرزندان خود به عدالت رفتار كنید همان طوری كه دوست دارید با شما به نیكی رفتار كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حاجی آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حاجی آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر حاجی آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٠:٥٠١٢:٣٠:١٢١٩:٠٠:٠٧١٩:١٨:١٤٢٣:٤٧:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٩:٣٦١٢:٢٩:٥٨١٩:٠٠:٥٢١٩:١٩:٠١٢٣:٤٦:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٨:٢٢١٢:٢٩:٤٣١٩:٠١:٣٧١٩:١٩:٤٨٢٣:٤٦:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٧:٠٩١٢:٢٩:٣٠١٩:٠٢:٢٢١٩:٢٠:٣٥٢٣:٤٦:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٥:٥٧١٢:٢٩:١٦١٩:٠٣:٠٧١٩:٢١:٢٢٢٣:٤٥:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٤:٤٦١٢:٢٩:٠٣١٩:٠٣:٥٣١٩:٢٢:١٠٢٣:٤٥:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٣:٣٥١٢:٢٨:٥٠١٩:٠٤:٣٨١٩:٢٢:٥٨٢٣:٤٥:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٢:٢٥١٢:٢٨:٣٨١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٣:٤٥٢٣:٤٤:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥١:١٦١٢:٢٨:٢٦١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٤:٣٣٢٣:٤٤:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٨:١٥١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:٢١٢٣:٤٤:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٠٩٠٥:٤٩:٠٠١٢:٢٨:٠٤١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٦:٠٩٢٣:٤٣:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٤٥٠٥:٤٧:٥٣١٢:٢٧:٥٤١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٦:٥٧٢٣:٤٣:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٦:٤٧١٢:٢٧:٤٤١٩:٠٩:١١١٩:٢٧:٤٥٢٣:٤٣:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤٥:٤٢١٢:٢٧:٣٤١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٨:٣٤٢٣:٤٢:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٤:٣٨١٢:٢٧:٢٥١٩:١٠:٤٢١٩:٢٩:٢٢٢٣:٤٢:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٣:٣٥١٢:٢٧:١٧١٩:١١:٢٨١٩:٣٠:١٠٢٣:٤٢:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢٧:٠٩١٩:١٢:١٤١٩:٣٠:٥٩٢٣:٤١:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١١:٤٠٠٥:٤١:٣٢١٢:٢٧:٠١١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٤٧٢٣:٤١:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٠:٣٣١٢:٢٦:٥٤١٩:١٣:٤٦١٩:٣٢:٣٦٢٣:٤١:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٩:٣٤١٢:٢٦:٤٨١٩:١٤:٣٢١٩:٣٣:٢٥٢٣:٤١:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٣٨:٣٦١٢:٢٦:٤٢١٩:١٥:١٧١٩:٣٤:١٣٢٣:٤٠:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٣٧:٤٠١٢:٢٦:٣٧١٩:١٦:٠٣١٩:٣٥:٠٢٢٣:٤٠:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٦:٤٥١٢:٢٦:٣٣١٩:١٦:٤٩١٩:٣٥:٥٠٢٣:٤٠:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٠٧٠٥:٣٥:٥١١٢:٢٦:٢٩١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:٣٩٢٣:٤٠:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٣٤:٥٨١٢:٢٦:٢٥١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:٢٧٢٣:٤٠:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠١:٤٤٠٥:٣٤:٠٦١٢:٢٦:٢٢١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:١٦٢٣:٣٩:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٣٣:١٦١٢:٢٦:٢٠١٩:١٩:٥٢١٩:٣٩:٠٤٢٣:٣٩:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٣٢:٢٧١٢:٢٦:١٨١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٩:٥٢٢٣:٣٩:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٣١:٣٩١٢:٢٦:١٧١٩:٢١:٢٢١٩:٤٠:٤٠٢٣:٣٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر حاجی آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر حاجی آباد شهر حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر حاجی آباد شهر حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر حاجی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر حاجی آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٠٠٥:٢٠:١٢١٢:٣١:٤٨١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٣:٥٢٢٣:٤١:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٤٠٥:٢٠:٢٦١٢:٣٢:٠١١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٤:٠٣٢٣:٤١:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠١٠٥:٢٠:٤٢١٢:٣٢:١٤١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٤:١٣٢٣:٤١:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٩٠٥:٢٠:٥٨١٢:٣٢:٢٧١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٤:٢١٢٣:٤١:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٠٠٥:٢١:١٦١٢:٣٢:٤٠١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٤:٢٧٢٣:٤٢:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٢٠٥:٢١:٣٥١٢:٣٢:٥٣١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٤:٣٢٢٣:٤٢:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٧٠٥:٢١:٥٥١٢:٣٣:٠٥١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٤:٣٥٢٣:٤٢:٣٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٤٠٥:٢٢:١٧١٢:٣٣:١٨١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٤:٣٦٢٣:٤٢:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٢٠٥:٢٢:٤٠١٢:٣٣:٣٠١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٤:٣٦٢٣:٤٣:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٢٠٥:٢٣:٠٣١٢:٣٣:٤١١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٤:٣٤٢٣:٤٣:١٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٤٠٥:٢٣:٢٨١٢:٣٣:٥٣١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٤:٣١٢٣:٤٣:٣٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٨٠٥:٢٣:٥٤١٢:٣٤:٠٤١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٤٣:٤٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٤٠٥:٢٤:٢١١٢:٣٤:١٥١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٤:١٨٢٣:٤٤:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١١٠٥:٢٤:٤٨١٢:٣٤:٢٦١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٤:٠٩٢٣:٤٤:٢١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٠٠٥:٢٥:١٧١٢:٣٤:٣٦١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٥٩٢٣:٤٤:٣٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٠٠٥:٢٥:٤٧١٢:٣٤:٤٦١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٣:٤٧٢٣:٤٤:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٢٠٥:٢٦:١٧١٢:٣٤:٥٥١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٣:٣٣٢٣:٤٥:٠٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٥٠٥:٢٦:٤٩١٢:٣٥:٠٥١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٣:١٧٢٣:٤٥:٢٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٠٠٥:٢٧:٢١١٢:٣٥:١٣١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٣:٠٠٢٣:٤٥:٣٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٦٠٥:٢٧:٥٤١٢:٣٥:٢٢١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٢:٤١٢٣:٤٥:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٤٠٥:٢٨:٢٨١٢:٣٥:٣٠١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٢:٢١٢٣:٤٦:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٣٠٥:٢٩:٠٣١٢:٣٥:٣٧١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:٥٨٢٣:٤٦:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٢٠٥:٢٩:٣٨١٢:٣٥:٤٤١٩:٤١:٣٣٢٠:٠١:٣٤٢٣:٤٦:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٣٠٥:٣٠:١٤١٢:٣٥:٥١١٩:٤١:١٠٢٠:٠١:٠٩٢٣:٤٦:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٣٠:٥١١٢:٣٥:٥٧١٩:٤٠:٤٥٢٠:٠٠:٤١٢٣:٤٧:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٣١:٢٨١٢:٣٦:٠٣١٩:٤٠:١٨٢٠:٠٠:١٢٢٣:٤٧:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٣٢:٠٦١٢:٣٦:٠٨١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٩:٤٢٢٣:٤٧:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٧٠٥:٣٢:٤٤١٢:٣٦:١٢١٩:٣٩:٢١١٩:٥٩:١٠٢٣:٤٧:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٣٠٥:٣٣:٢٣١٢:٣٦:١٦١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٨:٣٦٢٣:٤٨:٠٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٠٠٥:٣٤:٠٢١٢:٣٦:٢٠١٩:٣٨:١٧١٩:٥٨:٠١٢٣:٤٨:١٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٧٠٥:٣٤:٤٢١٢:٣٦:٢٣١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٧:٢٤٢٣:٤٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حاجی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر حاجی آباد شهر حاجی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر حاجی آباد شهر حاجی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حاجی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حاجی آباد

حاجی‌آباد، شهری در استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان زیرکوه است. حاجی‌آباد در میانه راه شهر قائن به دَقّ پِترِگان و مرز افغانستان واقع شده‌است

شهر حاجی آباد در ویکیپدیا

شهر حاجی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حاجی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حاجی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حاجی آباد بر روی نقشه

شهر حاجی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حاجی آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حاجی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر حاجی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حاجی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حاجی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حاجی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا حاجی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حاجی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٠ / ٠,٠
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو