جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان

حاجی آباد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد هرمزگان


اذان صبح: ٠٤:١٧:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٤٥:١١
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٣٩

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان (شهرستان حاجی آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر حاجی آباد هرمزگان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر حاجی آباد هرمزگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حاجی آباد هرمزگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
او از مردم گریزان است، اما مردم به دنبال او می دوند، زیرا او پیشاپیش آنها است... چقدر مردم گلّه صفت هستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حاجی آباد هرمزگان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد هرمزگان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر حاجی آباد هرمزگان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد هرمزگان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد هرمزگان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٢:٢٢١٢:٤٦:٤٢١٩:١١:٢٨١٩:٢٨:٣٣٠٠:٠٦:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:١٨٠٦:٢١:١٩١٢:٤٦:٢٨١٩:١٢:٠٢١٩:٢٩:٠٨٠٠:٠٦:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٠:١٧١٢:٤٦:١٤١٩:١٢:٣٦١٩:٢٩:٤٣٠٠:٠٥:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:١٩:١٥١٢:٤٦:٠٠١٩:١٣:١٠١٩:٣٠:١٩٠٠:٠٥:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٤٠٠٦:١٨:١٤١٢:٤٥:٤٦١٩:١٣:٤٤١٩:٣٠:٥٥٠٠:٠٥:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٧:١٤١٢:٤٥:٣٣١٩:١٤:١٨١٩:٣١:٣١٠٠:٠٤:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٦:١٤١٢:٤٥:٢١١٩:١٤:٥٢١٩:٣٢:٠٧٠٠:٠٤:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٥:١٥١٢:٤٥:٠٨١٩:١٥:٢٧١٩:٣٢:٤٣٠٠:٠٤:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٤:١٧١٢:٤٤:٥٧١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:٢٠٠٠:٠٣:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٣:٢٠١٢:٤٤:٤٥١٩:١٦:٣٦١٩:٣٣:٥٦٠٠:٠٣:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٢:٢٣١٢:٤٤:٣٤١٩:١٧:١٠١٩:٣٤:٣٣٠٠:٠٣:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١١:٢٧١٢:٤٤:٢٤١٩:١٧:٤٥١٩:٣٥:١٠٠٠:٠٣:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٠:٣٢١٢:٤٤:١٤١٩:١٨:٢٠١٩:٣٥:٤٧٠٠:٠٢:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٩:٣٨١٢:٤٤:٠٤١٩:١٨:٥٥١٩:٣٦:٢٤٠٠:٠٢:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٨:٤٤١٢:٤٣:٥٥١٩:١٩:٣٠١٩:٣٧:٠١٠٠:٠٢:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٧:٥٢١٢:٤٣:٤٧١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:٣٩٠٠:٠٢:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٧:٠٠١٢:٤٣:٣٩١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:١٦٠٠:٠١:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٣:٣١١٩:٢١:١٧١٩:٣٨:٥٤٠٠:٠١:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٥:٢٠١٢:٤٣:٢٥١٩:٢١:٥٢١٩:٣٩:٣٢٠٠:٠١:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٤:٣٢١٢:٤٣:١٨١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:١٠٠٠:٠١:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٣:٤٤١٢:٤٣:١٣١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:٤٨٠٠:٠٠:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٢:٥٨١٢:٤٣:٠٧١٩:٢٣:٤٠١٩:٤١:٢٦٠٠:٠٠:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٢:١٢١٢:٤٣:٠٣١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٠٤٠٠:٠٠:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠١:٢٨١٢:٤٢:٥٩١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٢:٤٣٠٠:٠٠:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٠:٤٥١٢:٤٢:٥٥١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٣:٢١٠٠:٠٠:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٠:٠٣١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٤:٠٠٢٣:٥٩:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٢:٥٠١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٣٨٢٣:٥٩:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٠٠٥:٥٨:٤٢١٢:٤٢:٤٩١٩:٢٧:١٧١٩:٤٥:١٦٢٣:٥٩:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٨:٠٣١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد هرمزگان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد هرمزگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد هرمزگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد هرمزگان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر حاجی آباد هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حاجی آباد هرمزگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد هرمزگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٣:٠٥١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٤٣٢٣:٥٨:٥٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:١٩٢٣:٥٨:٤٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٣:١٤١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٨:٤٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥١:٥٢١٢:٤٣:١٩١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٣١٢٣:٥٨:٤٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥١:٣٠١٢:٤٣:٢٥١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٨:٤٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥١:٠٩١٢:٤٣:٣٢١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٤٢٢٣:٥٨:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٠:٥٠١٢:٤٣:٣٩١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٥:١٦٢٣:٥٨:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٠:٣٣١٢:٤٣:٤٦١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٥٠٢٣:٥٨:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٠:١٦١٢:٤٣:٥٤١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٦:٢٤٢٣:٥٨:٥٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٠:٠١١٢:٤٤:٠٣١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٥٧٢٣:٥٨:٥٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٩:٤٧١٢:٤٤:١٢١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٢٩٢٣:٥٩:٠٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٩:٣٥١٢:٤٤:٢١١٩:٣٩:١٨١٩:٥٨:٠١٢٣:٥٩:٠٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٩:٢٤١٢:٤٤:٣٠١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٣٢٢٣:٥٩:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤٩:١٤١٢:٤٤:٤٠١٩:٤٠:١٧١٩:٥٩:٠٢٢٣:٥٩:١٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٩:٠٦١٢:٤٤:٥٠١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٣٢٢٣:٥٩:٢٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٨:٥٨١٢:٤٥:٠١١٩:٤١:١٢٢٠:٠٠:٠١٢٣:٥٩:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٨:٥٣١٢:٤٥:١١١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٢٩٢٣:٥٩:٣٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٥:٢٣١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٥٦٢٣:٥٩:٤٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٨:٤٥١٢:٤٥:٣٤١٩:٤٢:٣١٢٠:٠١:٢٢٢٣:٥٩:٥٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٩٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٥:٤٦١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٤٨٠٠:٠٠:٠٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٥:٥٨١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:١٣٠٠:٠٠:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٧٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٦:١٠١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠٠:٢٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٨:٤٥١٢:٤٦:٢٢١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٠٠:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٨:٤٩١٢:٤٦:٣٥١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٢١٠٠:٠٠:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٨:٥٣١٢:٤٦:٤٧١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٠٠:٥٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٨:٥٩١٢:٤٧:٠٠١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠١:٠٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٩:٠٦١٢:٤٧:١٣١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٠١:١٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٥٠٥:٤٩:١٤١٢:٤٧:٢٦١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠١:٣١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٩:٢٤١٢:٤٧:٣٩١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٠١:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٩:٣٤١٢:٤٧:٥٢١٩:٤٦:١١٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠١:٥٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤٨:٠٦١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٠٢:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حاجی آباد هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان شهر حاجی آباد هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حاجی آباد هرمزگان

حاجی‌آباد یکی از شهرهای جنوب ایران و شمال استان هرمزگان است. حاجی‌آباد شمالی‌ترین شهر استان هرمزگان است و در نزدیکی استان کرمان واقع شده است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان حاجی‌آباد قرار دارد. فاصله حاجی‌آباد تا بندرعباس ۱۶۵ کیلومتر است

شهر حاجی آباد هرمزگان در ویکیپدیا

شهر حاجی آباد هرمزگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حاجی آباد هرمزگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حاجی آباد هرمزگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی نقشه

شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حاجی آباد هرمزگان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر حاجی آباد هرمزگان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر حاجی آباد هرمزگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حاجی آباد هرمزگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حاجی آباد هرمزگان
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد هرمزگان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حاجی آباد هرمزگان
جدول اوقات شرعی امروز فردا حاجی آباد هرمزگان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی آباد هرمزگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی آباد هرمزگان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حاجی آباد هرمزگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حاجی آباد هرمزگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو