جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان

حاجی آباد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد هرمزگان


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٢١:١٤

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان (شهرستان حاجی آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر حاجی آباد هرمزگان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر حاجی آباد هرمزگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد هرمزگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام. ای. گلادستون
هیچ انسانی، تاكنون، خوب یا بزرگ نشده است، مگر با اشتباهات بزرگ و زیاد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حاجی آباد هرمزگان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد هرمزگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد هرمزگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد هرمزگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد هرمزگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٢:١٠١٢:٤٤:٣٢١٩:١٧:١٩١٩:٣٤:٤٢٠٠:٠٣:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:١١٠٦:١١:١٤١٢:٤٤:٢٢١٩:١٧:٥٤١٩:٣٥:١٩٠٠:٠٢:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٠:١٩١٢:٤٤:١٢١٩:١٨:٣٠١٩:٣٥:٥٧٠٠:٠٢:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٠٩:٢٥١٢:٤٤:٠٣١٩:١٩:٠٥١٩:٣٦:٣٤٠٠:٠٢:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٨:٣٢١٢:٤٣:٥٤١٩:١٩:٤٠١٩:٣٧:١١٠٠:٠٢:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:٤٩٠٠:٠١:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٦:٤٩١٢:٤٣:٣٨١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:٢٧٠٠:٠١:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٥:٥٩١٢:٤٣:٣١١٩:٢١:٢٧١٩:٣٩:٠٥٠٠:٠١:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٥:١٠١٢:٤٣:٢٤١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٤٣٠٠:٠١:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٤:٢١١٢:٤٣:١٨١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٢١٠٠:٠١:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٣:١٣١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:٥٩٠٠:٠٠:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٢:٤٨١٢:٤٣:٠٧١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٣٧٠٠:٠٠:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٢:٠٢١٢:٤٣:٠٣١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:١٥٠٠:٠٠:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠١:١٨١٢:٤٢:٥٩١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٥٣٠٠:٠٠:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٢:٥٦١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٣١٠٠:٠٠:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٩:٥٣١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٠٩٢٣:٥٩:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٢:٥٠١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٤٨٢٣:٥٩:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٨:٣٣١٢:٤٢:٤٩١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٢٦٢٣:٥٩:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٧:٥٥١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:٠٤٢٣:٥٩:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٧:١٧١٢:٤٢:٤٧١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٤٢٢٣:٥٩:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٦:٤١١٢:٤٢:٤٧١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٢٠٢٣:٥٩:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٦:٠٧١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٥٨٢٣:٥٩:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:٣٦٢٣:٥٩:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٥:٠١١٢:٤٢:٥١١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:١٤٢٣:٥٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٤:٣٠١٢:٤٢:٥٣١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٥١٢٣:٥٨:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٤:٠٠١٢:٤٢:٥٦١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٢٩٢٣:٥٨:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٣:٣٢١٢:٤٣:٠٠١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٠٦٢٣:٥٨:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٣:٠٥١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٤٣٢٣:٥٨:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:١٩٢٣:٥٨:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٣:١٤١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد هرمزگان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد هرمزگان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد هرمزگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد هرمزگان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٦:٤٥١١:٥٩:٠٣١٧:٢١:٣٦١٧:٣٩:١٨٢٣:١٩:٠٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٦:٢١١١:٥٩:١٥١٧:٢٢:٢٦١٧:٤٠:٠٦٢٣:١٩:٢٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٦:١٤٠٦:٣٥:٥٤١١:٥٩:٢٦١٧:٢٣:١٥١٧:٤٠:٥٣٢٣:١٩:٣٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٥:٥٣٠٦:٣٥:٢٧١١:٥٩:٣٧١٧:٢٤:٠٤١٧:٤١:٤٠٢٣:١٩:٤٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٤:٥٧١١:٥٩:٤٦١٧:٢٤:٥٣١٧:٤٢:٢٧٢٣:٢٠:٠١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٤:٢٧١١:٥٩:٥٥١٧:٢٥:٤٢١٧:٤٣:١٤٢٣:٢٠:١٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٣:٥٥١٢:٠٠:٠٣١٧:٢٦:٣٠١٧:٤٤:٠٠٢٣:٢٠:٢٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٤:١٧٠٦:٣٣:٢١١٢:٠٠:١١١٧:٢٧:١٨١٧:٤٤:٤٧٢٣:٢٠:٣٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٢:٤٧١٢:٠٠:١٧١٧:٢٨:٠٦١٧:٤٥:٣٢٢٣:٢٠:٤٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٢:١٠١٢:٠٠:٢٢١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٦:١٨٢٣:٢٠:٥١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣١:٣٣١٢:٠٠:٢٧١٧:٢٩:٤١١٧:٤٧:٠٣٢٣:٢٠:٥٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٠:٥٤١٢:٠٠:٣١١٧:٣٠:٢٨١٧:٤٧:٤٨٢٣:٢١:٠٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٠:١٤١٢:٠٠:٣٤١٧:٣١:١٤١٧:٤٨:٣٣٢٣:٢١:١٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١١:٠٩٠٦:٢٩:٣٣١٢:٠٠:٣٧١٧:٣٢:٠١١٧:٤٩:١٧٢٣:٢١:١٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٠:٣٣٠٦:٢٨:٥٠١٢:٠٠:٣٨١٧:٣٢:٤٦١٧:٥٠:٠١٢٣:٢١:٢١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٢٨:٠٦١٢:٠٠:٣٩١٧:٣٣:٣٢١٧:٥٠:٤٥٢٣:٢١:٢٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٩:١٦٠٦:٢٧:٢٢١٢:٠٠:٣٩١٧:٣٤:١٧١٧:٥١:٢٩٢٣:٢١:٢٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٢٦:٣٦١٢:٠٠:٣٨١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٢:١٢٢٣:٢١:٢٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٢٥:٤٨١٢:٠٠:٣٧١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٢:٥٤٢٣:٢١:٢٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٥:٠٠١٢:٠٠:٣٤١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٣:٣٧٢٣:٢١:٢٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٤:١١١٢:٠٠:٣١١٧:٣٧:١٤١٧:٥٤:١٩٢٣:٢١:٢٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٣:٢١١٢:٠٠:٢٨١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٥:٠٠٢٣:٢١:٢٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٢:٢٩١٢:٠٠:٢٣١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٥:٤٢٢٣:٢١:٢٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢١:٣٧١٢:٠٠:١٨١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٦:٢٣٢٣:٢١:٢٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٠:٤٤١٢:٠٠:١٣١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٧:٠٣٢٣:٢١:١٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٢:٣٢٠٦:١٩:٥٠١٢:٠٠:٠٧١٧:٤٠:٤٦١٧:٥٧:٤٤٢٣:٢١:١٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠١:٤١٠٦:١٨:٥٥١٢:٠٠:٠٠١٧:٤١:٢٨١٧:٥٨:٢٤٢٣:٢١:٠٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٠:٤٩٠٦:١٧:٥٩١١:٥٩:٥٢١٧:٤٢:٠٩١٧:٥٩:٠٣٢٣:٢١:٠٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٩:٥٦٠٦:١٧:٠٢١١:٥٩:٤٤١٧:٤٢:٤٩١٧:٥٩:٤٣٢٣:٢٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر حاجی آباد هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حاجی آباد هرمزگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد هرمزگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٠:٤٤١٢:٠٠:١٣١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٧:٠٣٢٣:٢١:١٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٢٠٦:١٩:٥٠١٢:٠٠:٠٧١٧:٤٠:٤٦١٧:٥٧:٤٤٢٣:٢١:١٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤١٠٦:١٨:٥٥١٢:٠٠:٠٠١٧:٤١:٢٨١٧:٥٨:٢٤٢٣:٢١:٠٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:١٧:٥٩١١:٥٩:٥٢١٧:٤٢:٠٩١٧:٥٩:٠٣٢٣:٢١:٠٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:١٧:٠٢١١:٥٩:٤٤١٧:٤٢:٤٩١٧:٥٩:٤٣٢٣:٢٠:٥٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٢٠٦:١٦:٠٤١١:٥٩:٣٥١٧:٤٣:٢٩١٨:٠٠:٢٢٢٣:٢٠:٤٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٥:٠٦١١:٥٩:٢٦١٧:٤٤:٠٩١٨:٠١:٠٠٢٣:٢٠:٤٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١١٠٦:١٤:٠٧١١:٥٩:١٦١٧:٤٤:٤٨١٨:٠١:٣٩٢٣:٢٠:٣١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٣:٠٧١١:٥٩:٠٥١٧:٤٥:٢٧١٨:٠٢:١٦٢٣:٢٠:٢٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٢:٠٦١١:٥٨:٥٤١٧:٤٦:٠٦١٨:٠٢:٥٤٢٣:٢٠:١٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١١:٠٥١١:٥٨:٤٣١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٣:٣١٢٣:٢٠:٠١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٠:٠٣١١:٥٨:٣١١٧:٤٧:٢٢١٨:٠٤:٠٨٢٣:١٩:٤٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:٠٩:٠١١١:٥٨:١٨١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٤:٤٥٢٣:١٩:٣٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:٠٧:٥٨١١:٥٨:٠٥١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٥:٢١٢٣:١٩:٢٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:٠٦:٥٤١١:٥٧:٥١١٧:٤٩:١٤١٨:٠٥:٥٧٢٣:١٩:١١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٠٥:٤٩١١:٥٧:٣٧١٧:٤٩:٥٠١٨:٠٦:٣٣٢٣:١٨:٥٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٤:٤٥١١:٥٧:٢٣١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٧:٠٩٢٣:١٨:٤٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٣:٣٩١١:٥٧:٠٨١٧:٥١:٠٢١٨:٠٧:٤٤٢٣:١٨:٢٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٠٢:٣٤١١:٥٦:٥٣١٧:٥١:٣٨١٨:٠٨:١٩٢٣:١٨:١٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠١:٢٧١١:٥٦:٣٨١٧:٥٢:١٣١٨:٠٨:٥٤٢٣:١٧:٥٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٠:٢١١١:٥٦:٢٢١٧:٥٢:٤٨١٨:٠٩:٢٩٢٣:١٧:٤١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٣٠٥:٥٩:١٤١١:٥٦:٠٦١٧:٥٣:٢٣١٨:١٠:٠٣٢٣:١٧:٢٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٥:٥٨:٠٧١١:٥٥:٤٩١٧:٥٣:٥٧١٨:١٠:٣٨٢٣:١٧:٠٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٦٠٥:٥٦:٥٩١١:٥٥:٣٣١٧:٥٤:٣٢١٨:١١:١٢٢٣:١٦:٤٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٥:٥٥:٥١١١:٥٥:١٦١٧:٥٥:٠٦١٨:١١:٤٦٢٣:١٦:٣١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٤:٤٣١١:٥٤:٥٩١٧:٥٥:٤٠١٨:١٢:٢٠٢٣:١٦:١٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٥:٥٣:٣٥١١:٥٤:٤٢١٧:٥٦:١٤١٨:١٢:٥٤٢٣:١٥:٥٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٥٠٥:٥٢:٢٧١١:٥٤:٢٤١٧:٥٦:٤٧١٨:١٣:٢٧٢٣:١٥:٣٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٤٠٥:٥١:١٨١١:٥٤:٠٧١٧:٥٧:٢١١٨:١٤:٠١٢٣:١٥:١٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حاجی آباد هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان شهر حاجی آباد هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حاجی آباد هرمزگان

حاجی‌آباد یکی از شهرهای جنوب ایران و شمال استان هرمزگان است. حاجی‌آباد شمالی‌ترین شهر استان هرمزگان است و در نزدیکی استان کرمان واقع شده است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان حاجی‌آباد قرار دارد. فاصله حاجی‌آباد تا بندرعباس ۱۶۵ کیلومتر است

شهر حاجی آباد هرمزگان در ویکیپدیا

شهر حاجی آباد هرمزگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حاجی آباد هرمزگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حاجی آباد هرمزگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی نقشه

شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حاجی آباد هرمزگان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر حاجی آباد هرمزگان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر حاجی آباد هرمزگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد هرمزگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی آباد هرمزگان
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آباد هرمزگان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی آباد هرمزگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حاجی آباد هرمزگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی آباد هرمزگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا حاجی آباد هرمزگان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حاجی آباد هرمزگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی آباد هرمزگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو