جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان

حاجی آباد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد هرمزگان


اذان صبح: ٠٥:١٤:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٤١:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:٤٩:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٠٦:١٥
نیمه شب: ٠٠:٠٢:٢٣

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان (شهرستان حاجی آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ شهر حاجی آباد هرمزگان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر حاجی آباد هرمزگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد هرمزگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هربرت كاسون
بسیاری از افراد مانند واگن های قطار باید به كار كشانده شوند. تنها عده ی كمی مانند لوكوموتیو هستند كه می توانند خود با اراده و اختیار خود كار كنند و یا دیگران را وادار به كار نمایند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حاجی آباد هرمزگان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد هرمزگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد هرمزگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد هرمزگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد هرمزگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٠:١٩١٢:٤٤:١٢١٩:١٨:٣٠١٩:٣٥:٥٧٠٠:٠٢:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٠٩:٢٥١٢:٤٤:٠٣١٩:١٩:٠٥١٩:٣٦:٣٤٠٠:٠٢:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٨:٣٢١٢:٤٣:٥٤١٩:١٩:٤٠١٩:٣٧:١١٠٠:٠٢:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٣:٤٦١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:٤٩٠٠:٠١:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٦:٤٩١٢:٤٣:٣٨١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:٢٧٠٠:٠١:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٥:٥٩١٢:٤٣:٣١١٩:٢١:٢٧١٩:٣٩:٠٥٠٠:٠١:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٥:١٠١٢:٤٣:٢٤١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٤٣٠٠:٠١:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٤:٢١١٢:٤٣:١٨١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٢١٠٠:٠١:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٣:١٣١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:٥٩٠٠:٠٠:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٢:٤٨١٢:٤٣:٠٧١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٣٧٠٠:٠٠:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٢:٠٢١٢:٤٣:٠٣١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:١٥٠٠:٠٠:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠١:١٨١٢:٤٢:٥٩١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٥٣٠٠:٠٠:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٢:٥٦١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٣١٠٠:٠٠:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٩:٥٣١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٠٩٢٣:٥٩:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٢:٥٠١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٤٨٢٣:٥٩:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٨:٣٣١٢:٤٢:٤٩١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٢٦٢٣:٥٩:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٧:٥٥١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:٠٤٢٣:٥٩:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٧:١٧١٢:٤٢:٤٧١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٤٢٢٣:٥٩:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٦:٤١١٢:٤٢:٤٧١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٢٠٢٣:٥٩:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٦:٠٧١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٥٨٢٣:٥٩:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:٣٦٢٣:٥٩:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٥:٠١١٢:٤٢:٥١١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:١٤٢٣:٥٩:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٤:٣٠١٢:٤٢:٥٣١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٥١٢٣:٥٨:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٤:٠٠١٢:٤٢:٥٦١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٢٩٢٣:٥٨:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٣:٣٢١٢:٤٣:٠٠١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٠٦٢٣:٥٨:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٣:٠٥١٢:٤٣:٠٤١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٤٣٢٣:٥٨:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:١٩٢٣:٥٨:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٣:١٤١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٨:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥١:٥٢١٢:٤٣:١٩١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٣١٢٣:٥٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد هرمزگان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد هرمزگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد هرمزگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد هرمزگان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر حاجی آباد هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حاجی آباد هرمزگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر حاجی آباد هرمزگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد هرمزگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:١٩:٥٩١٢:٤٩:١٠١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٠٨٠٠:٠٨:٤٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٠:٣٠١٢:٤٨:٥٤١٩:١٦:٥٤١٩:٣٤:٠٤٠٠:٠٨:٣٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢١:٠٠١٢:٤٨:٣٨١٩:١٥:٥١١٩:٣٢:٥٩٠٠:٠٨:٢٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢١:٣٠١٢:٤٨:٢٢١٩:١٤:٤٧١٩:٣١:٥٤٠٠:٠٨:١٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٢:٠١١٢:٤٨:٠٥١٩:١٣:٤٣١٩:٣٠:٤٨٠٠:٠٨:٠٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٢:٣١١٢:٤٧:٤٧١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:٤١٠٠:٠٧:٥٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٣:٠١١٢:٤٧:٣٠١٩:١١:٣٣١٩:٢٨:٣٤٠٠:٠٧:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٣:٣٠١٢:٤٧:١١١٩:١٠:٢٧١٩:٢٧:٢٧٠٠:٠٧:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٤:٠٠١٢:٤٦:٥٣١٩:٠٩:٢١١٩:٢٦:١٩٠٠:٠٧:١١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٤:٢٩١٢:٤٦:٣٤١٩:٠٨:١٤١٩:٢٥:١١٠٠:٠٦:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٤:٥٩١٢:٤٦:١٥١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٤:٠٢٠٠:٠٦:٤٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٥:٢٨١٢:٤٥:٥٦١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٢:٥٢٠٠:٠٦:٢٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٥:٥٧١٢:٤٥:٣٦١٩:٠٤:٥٠١٩:٢١:٤٣٠٠:٠٦:١٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٢٦:٢٦١٢:٤٥:١٦١٩:٠٣:٤١١٩:٢٠:٣٣٠٠:٠٥:٥٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٦:٥٥١٢:٤٤:٥٦١٩:٠٢:٣٢١٩:١٩:٢٢٠٠:٠٥:٤٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٢٧:٢٤١٢:٤٤:٣٦١٩:٠١:٢٢١٩:١٨:١٢٠٠:٠٥:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٢٧:٥٢١٢:٤٤:١٥١٩:٠٠:١٢١٩:١٧:٠١٠٠:٠٥:٠٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٢٨:٢١١٢:٤٣:٥٥١٨:٥٩:٠٢١٩:١٥:٥٠٠٠:٠٤:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٢٨:٥٠١٢:٤٣:٣٤١٨:٥٧:٥٢١٩:١٤:٣٨٠٠:٠٤:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٢٠٦:٢٩:١٨١٢:٤٣:١٣١٨:٥٦:٤١١٩:١٣:٢٧٠٠:٠٤:١٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٢٩:٤٧١٢:٤٢:٥١١٨:٥٥:٣٠١٩:١٢:١٥٠٠:٠٣:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٠:١٥١٢:٤٢:٣٠١٨:٥٤:١٩١٩:١١:٠٣٠٠:٠٣:٣٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٠:٤٣١٢:٤٢:٠٩١٨:٥٣:٠٨١٩:٠٩:٥١٠٠:٠٣:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣١:١٢١٢:٤١:٤٧١٨:٥١:٥٧١٩:٠٨:٣٩٠٠:٠٣:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣١:٤٠١٢:٤١:٢٦١٨:٥٠:٤٥١٩:٠٧:٢٧٠٠:٠٢:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٢:٠٩١٢:٤١:٠٤١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٦:١٥٠٠:٠٢:٢٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٢:٣٨١٢:٤٠:٤٣١٨:٤٨:٢٢١٩:٠٥:٠٣٠٠:٠٢:٠٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٣٣:٠٦١٢:٤٠:٢١١٨:٤٧:١١١٩:٠٣:٥١٠٠:٠١:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٣:٣٥١٢:٤٠:٠٠١٨:٤٥:٥٩١٩:٠٢:٣٩٠٠:٠١:٢٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٣٤:٠٤١٢:٣٩:٣٨١٨:٤٤:٤٧١٩:٠١:٢٧٢٣:٣١:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٥٠٥:٣٤:٣٣١١:٣٩:١٧١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٠:١٥٢٣:٠٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حاجی آباد هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان شهر حاجی آباد هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حاجی آباد هرمزگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حاجی آباد هرمزگان

حاجی‌آباد یکی از شهرهای جنوب ایران و شمال استان هرمزگان است. حاجی‌آباد شمالی‌ترین شهر استان هرمزگان است و در نزدیکی استان کرمان واقع شده است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان حاجی‌آباد قرار دارد. فاصله حاجی‌آباد تا بندرعباس ۱۶۵ کیلومتر است

شهر حاجی آباد هرمزگان در ویکیپدیا

شهر حاجی آباد هرمزگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حاجی آباد هرمزگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حاجی آباد هرمزگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حاجی آباد هرمزگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حاجی آباد هرمزگان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر حاجی آباد هرمزگان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر حاجی آباد هرمزگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد هرمزگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی آباد هرمزگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی آباد هرمزگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد هرمزگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی آباد هرمزگان
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آباد هرمزگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حاجی آباد هرمزگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد هرمزگان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد هرمزگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد هرمزگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو