جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس

زرین دشت | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد فارس

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:١٩
اذان ظهر: ١١:٤١:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٣:٣١

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس (شهرستان زرین دشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر حاجی آباد فارس)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حاجی آباد فارس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حاجی آباد فارس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

آرتور شوپنهاور
هر عدم تناسب بین اراده و خرد به بدبختی انسان منجر می گردد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حاجی آباد فارس

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد فارس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر حاجی آباد فارس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد فارس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد فارس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٢:٢١١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٠٤٠٠:١١:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٦:٠٧١٢:٥٢:٠٦١٩:١٨:٣٢١٩:٣٥:٤٠٠٠:١١:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٥:٠٥١٢:٥١:٥٣١٩:١٩:٠٦١٩:٣٦:١٦٠٠:١١:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٤:٠٤١٢:٥١:٣٩١٩:١٩:٤٠١٩:٣٦:٥١٠٠:١٠:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٣:٠٣١٢:٥١:٢٦١٩:٢٠:١٤١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٠:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٢:٠٤١٢:٥١:١٣١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:٠٤٠٠:١٠:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢١:٠٥١٢:٥١:٠١١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٤٠٠٠:١٠:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٠:٤٩١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:١٧٠٠:٠٩:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:٠٩١٢:٥٠:٣٨١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٥٣٠٠:٠٩:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٨:١٢١٢:٥٠:٢٧١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٠:٣٠٠٠:٠٩:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٧:١٦١٢:٥٠:١٧١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:٠٧٠٠:٠٨:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٦:٢١١٢:٥٠:٠٧١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٤٤٠٠:٠٨:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٥:٢٦١٢:٤٩:٥٧١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٢:٢١٠٠:٠٨:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٤:٣٣١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٢:٥٩٠٠:٠٨:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٣:٤٠١٢:٤٩:٤٠١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٣٦٠٠:٠٧:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٢:٤٩١٢:٤٩:٣٢١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:١٤٠٠:٠٧:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١١:٥٨١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٥٢٠٠:٠٧:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣١٠٦:١١:٠٨١٢:٤٩:١٧١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٣٠٠٠:٠٧:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:٢٠١٢:٤٩:١١١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:٠٨٠٠:٠٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٩:٣٢١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٦:٤٦٠٠:٠٦:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٨:٤٦١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٢٤٠٠:٠٦:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٨:٠٠١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٠:١٤١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٦:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٧:١٦١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٤١٠٠:٠٦:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٦:٣٢١٢:٤٨:٤٨١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:٢٠٠٠:٠٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٥:٥٠١٢:٤٨:٤٥١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٥٨٠٠:٠٥:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٥:٠٩١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٥:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٤:٢٩١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:١٥٠٠:٠٥:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٣:٥١١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٥٤٠٠:٠٥:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٣:١٣١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٣٢٠٠:٠٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حاجی آباد فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حاجی آباد فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حاجی آباد فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد فارس

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حاجی آباد فارس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حاجی آباد فارس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد فارس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر حاجی آباد فارس

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر حاجی آباد فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حاجی آباد فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر حاجی آباد فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حاجی آباد فارس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حاجی آباد فارس

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر حاجی آباد فارس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد فارس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حاجی آباد فارس

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر حاجی آباد فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حاجی آباد فارس شهر حاجی آباد فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر حاجی آباد فارس شهر حاجی آباد فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر حاجی آباد فارس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حاجی آباد فارس

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد فارس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد فارس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حاجی آباد فارس

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٠:٤٩١١:٤٤:٥٥١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٥:١٥٢٣:٠٦:٢٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٥٠٥:٤١:١٩١١:٤٤:٣٤١٧:٤٧:٢٤١٨:٠٤:٠٣٢٣:٠٦:٠٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٤١:٤٨١١:٤٤:١٣١٧:٤٦:١٣١٨:٠٢:٥٢٢٣:٠٥:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٤٢:١٨١١:٤٣:٥٢١٧:٤٥:٠٢١٨:٠١:٤١٢٣:٠٥:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٤٢:٤٨١١:٤٣:٣٢١٧:٤٣:٥١١٨:٠٠:٣٠٢٣:٠٥:٠٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٣:١٨١١:٤٣:١١١٧:٤٢:٤٠١٧:٥٩:١٩٢٣:٠٤:٤٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٤٣:٤٨١١:٤٢:٥١١٧:٤١:٣٠١٧:٥٨:٠٩٢٣:٠٤:٢٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٤٤:١٨١١:٤٢:٣١١٧:٤٠:١٩١٧:٥٦:٥٩٢٣:٠٤:١٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٤٤:٤٩١١:٤٢:١١١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٥:٤٩٢٣:٠٣:٥٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣١٠٥:٤٥:١٩١١:٤١:٥٢١٧:٣٨:٠٠١٧:٥٤:٤٠٢٣:٠٣:٣١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٤٥:٥٠١١:٤١:٣٣١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٣:٣١٢٣:٠٣:١٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٤٦:٢٢١١:٤١:١٤١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٢:٢٣٢٣:٠٢:٥٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٤٦:٥٣١١:٤٠:٥٥١٧:٣٤:٣٣١٧:٥١:١٥٢٣:٠٢:٣٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٤٧:٢٥١١:٤٠:٣٧١٧:٣٣:٢٥١٧:٥٠:٠٧٢٣:٠٢:١٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٥:٤٧:٥٧١١:٤٠:٢٠١٧:٣٢:١٨١٧:٤٩:٠٠٢٣:٠٢:٠٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٥:٤٨:٣٠١١:٤٠:٠٢١٧:٣١:١٠١٧:٤٧:٥٤٢٣:٠١:٤٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٥:٤٩:٠٢١١:٣٩:٤٥١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٦:٤٨٢٣:٠١:٢٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٤٩:٣٦١١:٣٩:٢٩١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٥:٤٣٢٣:٠١:٠٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٠:٠٩١١:٣٩:١٣١٧:٢٧:٥٣١٧:٤٤:٣٨٢٣:٠٠:٥١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٠:٤٣١١:٣٨:٥٧١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٣:٣٥٢٣:٠٠:٣٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٥:٥١:١٧١١:٣٨:٤٢١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٢:٣١٢٣:٠٠:١٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥١:٥٢١١:٣٨:٢٨١٧:٢٤:٤٠١٧:٤١:٢٩٢٣:٠٠:٠٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٥:٥٢:٢٧١١:٣٨:١٤١٧:٢٣:٣٨١٧:٤٠:٢٧٢٢:٥٩:٤٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٣:٠٣١١:٣٨:٠١١٧:٢٢:٣٦١٧:٣٩:٢٦٢٢:٥٩:٣٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٢٠٥:٥٣:٣٨١١:٣٧:٤٨١٧:٢١:٣٤١٧:٣٨:٢٦٢٢:٥٩:٢٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٥٠٥:٥٤:١٥١١:٣٧:٣٦١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٧:٢٧٢٢:٥٩:٠٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٨٠٥:٥٤:٥١١١:٣٧:٢٤١٧:١٩:٣٤١٧:٣٦:٢٩٢٢:٥٨:٥٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٢٠٥:٥٥:٢٨١١:٣٧:١٣١٧:١٨:٣٦١٧:٣٥:٣١٢٢:٥٨:٤٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٥:٥٦:٠٦١١:٣٧:٠٣١٧:١٧:٣٨١٧:٣٤:٣٥٢٢:٥٨:٢٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٥:٥٦:٤٤١١:٣٦:٥٣١٧:١٦:٤٠١٧:٣٣:٣٩٢٢:٥٨:١٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حاجی آباد فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حاجی آباد فارس شهر حاجی آباد فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر حاجی آباد فارس شهر حاجی آباد فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حاجی آباد فارس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حاجی آباد فارس

حاجی‌آباد مرکز شهرستان زرین‌دشت استان فارس است

شهر حاجی آباد فارس در ویکیپدیا

شهر حاجی آباد فارس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حاجی آباد فارس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حاجی آباد فارس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حاجی آباد فارس بر روی نقشه

شهر حاجی آباد فارس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حاجی آباد فارس
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر حاجی آباد فارس + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر حاجی آباد فارس + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر حاجی آباد فارس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حاجی آباد فارس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر حاجی آباد فارس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی آباد فارس
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آباد فارس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حاجی آباد فارس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حاجی آباد فارس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا حاجی آباد فارس دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حاجی آباد فارس دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی آباد فارس
زمان پخش اذان آنلاین به افق حاجی آباد فارس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو