جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس

زرین دشت | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد فارس


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٦:٣٦
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٢٧:٠٥

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس (شهرستان زرین دشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر حاجی آباد فارس)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر حاجی آباد فارس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد فارس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره موروا
هر بشری می تواند در ژرفای اندیشه ی خود پناهگاهی بسازد و در آن جای امن، هر گلوله ی سنگین و گران و هر سخن نابجا و نیشدار و مسمومی را ناچیز شمرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حاجی آباد فارس

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد فارس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد فارس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد فارس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد فارس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٠:٢٥١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:٤٠٠٠:٠٩:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٧:٠٣١٢:٥٠:١٥١٩:٢٣:٥١١٩:٤١:١٧٠٠:٠٨:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٤:٢٦١٩:٤١:٥٤٠٠:٠٨:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٥:١٤١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٣٢٠٠:٠٨:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٤:٢١١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٠٩٠٠:٠٨:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٣:٢٩١٢:٤٩:٣٩١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٤٧٠٠:٠٧:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٢:٣٧١٢:٤٩:٣١١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:٢٥٠٠:٠٧:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١١:٤٧١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٠٣٠٠:٠٧:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٠:٥٨١٢:٤٩:١٧١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٤١٠٠:٠٧:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٠:٠٩١٢:٤٩:١١١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٦:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٩:٢٢١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٥٧٠٠:٠٦:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٨:٣٦١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٦:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٧:٥٠١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:١٣٠٠:٠٦:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٧:٠٦١٢:٤٨:٥٢١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٦:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٦:٢٣١٢:٤٨:٤٨١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٥:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٨:٤٥١٩:٣٢:١٢١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٥:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٥:٠٠١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٥:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٤:٢٠١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٢٥٠٠:٠٥:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٣:٤٢١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:٠٣٠٠:٠٥:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٣:٠٥١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٤١٠٠:٠٥:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٢:٢٩١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٥:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠١:٥٤١٢:٤٨:٤١١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٥:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠١:٢٠١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٣٥٠٠:٠٤:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٠:٤٨١٢:٤٨:٤٤١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:١٣٠٠:٠٤:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٠:١٧١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٥١٠٠:٠٤:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٩:٤٧١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٢٨٠٠:٠٤:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٩:١٩١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٤:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٨:٥٢١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٤٢٠٠:٠٤:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٣٠٥:٥٨:٢٦١٢:٤٩:٠١١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٤:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٨:٠١١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٥٥٠٠:٠٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد فارس

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد فارس

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر حاجی آباد فارس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد فارس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد فارس

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٢:٤٣١٢:٠٤:٥٥١٧:٢٧:٢٤١٧:٤٥:٠٧٢٣:٢٤:٥٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٢:١٨١٢:٠٥:٠٨١٧:٢٨:١٤١٧:٤٥:٥٤٢٣:٢٥:١٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤١:٥٢١٢:٠٥:١٩١٧:٢٩:٠٣١٧:٤٦:٤٢٢٣:٢٥:٢٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤١:٢٤١٢:٠٥:٣٠١٧:٢٩:٥٢١٧:٤٧:٢٩٢٣:٢٥:٤٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٠:٥٥١٢:٠٥:٣٩١٧:٣٠:٤١١٧:٤٨:١٦٢٣:٢٥:٥٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٠:٢٤١٢:٠٥:٤٨١٧:٣١:٣٠١٧:٤٩:٠٣٢٣:٢٦:٠٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٣٩:٥٢١٢:٠٥:٥٦١٧:٣٢:١٩١٧:٤٩:٤٩٢٣:٢٦:١٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٠:١٢٠٦:٣٩:١٩١٢:٠٦:٠٣١٧:٣٣:٠٧١٧:٥٠:٣٦٢٣:٢٦:٢٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٩:٤٤٠٦:٣٨:٤٤١٢:٠٦:١٠١٧:٣٣:٥٥١٧:٥١:٢٢٢٣:٢٦:٣٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١٩:١٥٠٦:٣٨:٠٧١٢:٠٦:١٥١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٢:٠٧٢٣:٢٦:٤٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٨:٤٤٠٦:٣٧:٣٠١٢:٠٦:٢٠١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٢:٥٣٢٣:٢٦:٥١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٣٦:٥١١٢:٠٦:٢٤١٧:٣٦:١٧١٧:٥٣:٣٨٢٣:٢٦:٥٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٣٦:١١١٢:٠٦:٢٧١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٤:٢٣٢٣:٢٧:٠٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٧:٠٣٠٦:٣٥:٢٩١٢:٠٦:٢٩١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٥:٠٧٢٣:٢٧:٠٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٤:٤٧١٢:٠٦:٣١١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٥:٥١٢٣:٢٧:١٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٤:٠٣١٢:٠٦:٣٢١٧:٣٩:٢١١٧:٥٦:٣٥٢٣:٢٧:١٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٣:١٨١٢:٠٦:٣٢١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٧:١٨٢٣:٢٧:١٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٢:٣٢١٢:٠٦:٣١١٧:٤٠:٥١١٧:٥٨:٠١٢٣:٢٧:٢٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣١:٤٥١٢:٠٦:٢٩١٧:٤١:٣٦١٧:٥٨:٤٤٢٣:٢٧:٢١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٠:٥٦١٢:٠٦:٢٧١٧:٤٢:٢٠١٧:٥٩:٢٧٢٣:٢٧:٢١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٠:٠٧١٢:٠٦:٢٤١٧:٤٣:٠٣١٨:٠٠:٠٩٢٣:٢٧:٢٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٢٩:١٦١٢:٠٦:٢١١٧:٤٣:٤٧١٨:٠٠:٥١٢٣:٢٧:١٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٠:٥١٠٦:٢٨:٢٥١٢:٠٦:١٦١٧:٤٤:٣٠١٨:٠١:٣٢٢٣:٢٧:١٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٠:٠٣٠٦:٢٧:٣٣١٢:٠٦:١١١٧:٤٥:١٢١٨:٠٢:١٣٢٣:٢٧:١٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٩:١٥٠٦:٢٦:٣٩١٢:٠٦:٠٦١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٢:٥٤٢٣:٢٧:١٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٥:٤٥١٢:٠٥:٥٩١٧:٤٦:٣٦١٨:٠٣:٣٤٢٣:٢٧:٠٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٢٤:٥٠١٢:٠٥:٥٢١٧:٤٧:١٨١٨:٠٤:١٥٢٣:٢٧:٠٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٣:٥٤١٢:٠٥:٤٥١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٤:٥٤٢٣:٢٦:٥٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٢:٥٧١٢:٠٥:٣٧١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٥:٣٤٢٣:٢٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر حاجی آباد فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حاجی آباد فارس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد فارس

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر حاجی آباد فارس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد فارس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد فارس

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٥٠٦:٢٦:٣٩١٢:٠٦:٠٦١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٢:٥٤٢٣:٢٧:١٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٥:٤٥١٢:٠٥:٥٩١٧:٤٦:٣٦١٨:٠٣:٣٤٢٣:٢٧:٠٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٢٤:٥٠١٢:٠٥:٥٢١٧:٤٧:١٨١٨:٠٤:١٥٢٣:٢٧:٠٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٣:٥٤١٢:٠٥:٤٥١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٤:٥٤٢٣:٢٦:٥٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٢:٥٧١٢:٠٥:٣٧١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٥:٣٤٢٣:٢٦:٤٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٢١:٥٩١٢:٠٥:٢٨١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٦:١٣٢٣:٢٦:٤٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢١:٠١١٢:٠٥:١٩١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٦:٥١٢٣:٢٦:٣٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٠:٠٢١٢:٠٥:٠٩١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٧:٣٠٢٣:٢٦:٢٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:١٩:٠٢١٢:٠٤:٥٨١٧:٥١:١٨١٨:٠٨:٠٨٢٣:٢٦:١٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:١٨:٠١١٢:٠٤:٤٧١٧:٥١:٥٧١٨:٠٨:٤٦٢٣:٢٦:٠٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:١٧:٠٠١٢:٠٤:٣٥١٧:٥٢:٣٥١٨:٠٩:٢٣٢٣:٢٥:٥٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:١٥:٥٨١٢:٠٤:٢٣١٧:٥٣:١٣١٨:١٠:٠٠٢٣:٢٥:٤١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:١٤:٥٥١٢:٠٤:١١١٧:٥٣:٥١١٨:١٠:٣٧٢٣:٢٥:٢٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٣:٥٢١٢:٠٣:٥٨١٧:٥٤:٢٨١٨:١١:١٣٢٣:٢٥:١٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٢:٤٨١٢:٠٣:٤٤١٧:٥٥:٠٥١٨:١١:٤٩٢٣:٢٥:٠٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:١١:٤٣١٢:٠٣:٣٠١٧:٥٥:٤٢١٨:١٢:٢٥٢٣:٢٤:٤٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٠:٣٩١٢:٠٣:١٦١٧:٥٦:١٨١٨:١٣:٠١٢٣:٢٤:٣٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٠٩:٣٣١٢:٠٣:٠١١٧:٥٦:٥٤١٨:١٣:٣٦٢٣:٢٤:٢٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:٠٨:٢٧١٢:٠٢:٤٦١٧:٥٧:٢٩١٨:١٤:١٢٢٣:٢٤:٠٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٠٧:٢١١٢:٠٢:٣٠١٧:٥٨:٠٥١٨:١٤:٤٧٢٣:٢٣:٤٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٠٦:١٤١٢:٠٢:١٥١٧:٥٨:٤٠١٨:١٥:٢١٢٣:٢٣:٣٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٠٥:٠٧١٢:٠١:٥٨١٧:٥٩:١٥١٨:١٥:٥٦٢٣:٢٣:١٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٠٤:٠٠١٢:٠١:٤٢١٧:٥٩:٥٠١٨:١٦:٣٠٢٣:٢٢:٥٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٢:٥٢١٢:٠١:٢٥١٨:٠٠:٢٤١٨:١٧:٠٥٢٣:٢٢:٤١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠١:٤٤١٢:٠١:٠٩١٨:٠٠:٥٨١٨:١٧:٣٩٢٣:٢٢:٢٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٠:٣٦١٢:٠٠:٥٢١٨:٠١:٣٢١٨:١٨:١٣٢٣:٢٢:٠٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٧٠٥:٥٩:٢٨١٢:٠٠:٣٤١٨:٠٢:٠٦١٨:١٨:٤٧٢٣:٢١:٤٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٦٠٥:٥٨:١٩١٢:٠٠:١٧١٨:٠٢:٤٠١٨:١٩:٢١٢٣:٢١:٢٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٤٠٥:٥٧:١١١١:٥٩:٥٩١٨:٠٣:١٤١٨:١٩:٥٥٢٣:٢١:٠٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حاجی آباد فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد فارس شهر حاجی آباد فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد فارس شهر حاجی آباد فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حاجی آباد فارس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حاجی آباد فارس

حاجی‌آباد مرکز شهرستان زرین‌دشت استان فارس است

شهر حاجی آباد فارس در ویکیپدیا

شهر حاجی آباد فارس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حاجی آباد فارس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حاجی آباد فارس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حاجی آباد فارس بر روی نقشه

شهر حاجی آباد فارس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حاجی آباد فارس
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر حاجی آباد فارس + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر حاجی آباد فارس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد فارس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی آباد فارس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حاجی آباد فارس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی آباد فارس
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آباد فارس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد فارس دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد فارس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حاجی آباد فارس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی آباد فارس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو