جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس

زرین دشت | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آباد فارس


اذان صبح: ٠٤:٢٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٢٦
اذان ظهر: ١١:٤٥:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:٢٩
اذان مغرب: ١٨:٠٦:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٠٦:٣٩

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس (شهرستان زرین دشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر حاجی آباد فارس)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر حاجی آباد فارس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد فارس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

فی داناوی
نخستین پیشه ی من این است كه مادر خوبی باشم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حاجی آباد فارس

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد فارس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد فارس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حاجی آباد فارس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد فارس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٤:٢٦١٩:٤١:٥٤٠٠:٠٨:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٥:١٤١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٣٢٠٠:٠٨:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٤:٢١١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٠٩٠٠:٠٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٣:٢٩١٢:٤٩:٣٩١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٤٧٠٠:٠٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٢:٣٧١٢:٤٩:٣١١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:٢٥٠٠:٠٧:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١١:٤٧١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٠٣٠٠:٠٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٠:٥٨١٢:٤٩:١٧١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٤١٠٠:٠٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٠:٠٩١٢:٤٩:١١١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٦:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٩:٢٢١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٥٧٠٠:٠٦:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٨:٣٦١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٦:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٧:٥٠١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:١٣٠٠:٠٦:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٧:٠٦١٢:٤٨:٥٢١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٦:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٦:٢٣١٢:٤٨:٤٨١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٥:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٨:٤٥١٩:٣٢:١٢١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٥:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٥:٠٠١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٥:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٤:٢٠١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٢٥٠٠:٠٥:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٣:٤٢١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:٠٣٠٠:٠٥:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٣:٠٥١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٤١٠٠:٠٥:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٢:٢٩١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٥:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠١:٥٤١٢:٤٨:٤١١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٥:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠١:٢٠١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٣٥٠٠:٠٤:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٠:٤٨١٢:٤٨:٤٤١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:١٣٠٠:٠٤:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٠:١٧١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٥١٠٠:٠٤:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٩:٤٧١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٢٨٠٠:٠٤:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٩:١٩١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٤:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٨:٥٢١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٤٢٠٠:٠٤:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٣٠٥:٥٨:٢٦١٢:٤٩:٠١١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٤:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٨:٠١١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٥٥٠٠:٠٤:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٧:٣٨١٢:٤٩:١٢١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٣١٠٠:٠٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حاجی آباد فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آباد فارس

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد فارس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حاجی آباد فارس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد فارس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر حاجی آباد فارس

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر حاجی آباد فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر حاجی آباد فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حاجی آباد فارس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد فارس

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر حاجی آباد فارس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حاجی آباد فارس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد فارس

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٥:٤٩١٢:٥٥:٠٣١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٠٤٠٠:١٤:٣٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٦:١٩١٢:٥٤:٤٧١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٠:٠٠٠٠:١٤:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٦:٥٠١٢:٥٤:٣١١٩:٢١:٤٧١٩:٣٨:٥٥٠٠:١٤:١٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٧:٢٠١٢:٥٤:١٤١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٧:٥٠٠٠:١٤:٠٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٧:٥١١٢:٥٣:٥٧١٩:١٩:٣٩١٩:٣٦:٤٤٠٠:١٣:٥٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٢٨:٢١١٢:٥٣:٤٠١٩:١٨:٣٤١٩:٣٥:٣٧٠٠:١٣:٤١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٢٨:٥١١٢:٥٣:٢٢١٩:١٧:٢٨١٩:٣٤:٣٠٠٠:١٣:٢٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٢٩:٢١١٢:٥٣:٠٤١٩:١٦:٢٢١٩:٣٣:٢٣٠٠:١٣:١٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٢٩:٥٠١٢:٥٢:٤٦١٩:١٥:١٦١٩:٣٢:١٤٠٠:١٣:٠٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٠:٢٠١٢:٥٢:٢٧١٩:١٤:٠٨١٩:٣١:٠٦٠٠:١٢:٤٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٠:٤٩١٢:٥٢:٠٨١٩:١٣:٠١١٩:٢٩:٥٧٠٠:١٢:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣١:١٩١٢:٥١:٤٩١٩:١١:٥٣١٩:٢٨:٤٨٠٠:١٢:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣١:٤٨١٢:٥١:٢٩١٩:١٠:٤٤١٩:٢٧:٣٨٠٠:١٢:٠٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٢:١٧١٢:٥١:٠٩١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٦:٢٨٠٠:١١:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٢:٤٦١٢:٥٠:٤٩١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٥:١٧٠٠:١١:٣٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٣:١٥١٢:٥٠:٢٩١٩:٠٧:١٧١٩:٢٤:٠٦٠٠:١١:١٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٣:٤٤١٢:٥٠:٠٨١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٢:٥٥٠٠:١٠:٥٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٣٤:١٢١٢:٤٩:٤٧١٩:٠٤:٥٦١٩:٢١:٤٤٠٠:١٠:٤١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٤:٤١١٢:٤٩:٢٦١٩:٠٣:٤٦١٩:٢٠:٣٣٠٠:١٠:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٣٥:١٠١٢:٤٩:٠٥١٩:٠٢:٣٥١٩:١٩:٢١٠٠:١٠:٠٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٣٥:٣٨١٢:٤٨:٤٤١٩:٠١:٢٤١٩:١٨:٠٩٠٠:٠٩:٤٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٣٦:٠٧١٢:٤٨:٢٣١٩:٠٠:١٣١٩:١٦:٥٧٠٠:٠٩:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٧٠٦:٣٦:٣٥١٢:٤٨:٠١١٨:٥٩:٠٢١٩:١٥:٤٥٠٠:٠٩:١١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢١٠٦:٣٧:٠٤١٢:٤٧:٤٠١٨:٥٧:٥٠١٩:١٤:٣٣٠٠:٠٨:٥٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٥٠٦:٣٧:٣٢١٢:٤٧:١٨١٨:٥٦:٣٩١٩:١٣:٢١٠٠:٠٨:٣٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٣٨:٠١١٢:٤٦:٥٧١٨:٥٥:٢٧١٩:١٢:٠٩٠٠:٠٨:١٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٣٨:٣٠١٢:٤٦:٣٥١٨:٥٤:١٥١٩:١٠:٥٦٠٠:٠٧:٥٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٣٨:٥٩١٢:٤٦:١٤١٨:٥٣:٠٤١٩:٠٩:٤٤٠٠:٠٧:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٣٩:٢٨١٢:٤٥:٥٢١٨:٥١:٥٢١٩:٠٨:٣٢٠٠:٠٧:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٣٩:٥٧١٢:٤٥:٣١١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٧:٢٠٢٣:٣٦:٥٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٦٠٥:٤٠:٢٦١١:٤٥:١٠١٧:٤٩:٢٩١٨:٠٦:٠٨٢٣:٠٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حاجی آباد فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد فارس شهر حاجی آباد فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر حاجی آباد فارس شهر حاجی آباد فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حاجی آباد فارس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حاجی آباد فارس

حاجی‌آباد مرکز شهرستان زرین‌دشت استان فارس است

شهر حاجی آباد فارس در ویکیپدیا

شهر حاجی آباد فارس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حاجی آباد فارس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حاجی آباد فارس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حاجی آباد فارس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حاجی آباد فارس
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر حاجی آباد فارس + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر حاجی آباد فارس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حاجی آباد فارس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آباد فارس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آباد فارس دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حاجی آباد فارس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حاجی آباد فارس دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آباد فارس دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی آباد فارس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حاجی آباد فارس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حاجی آباد فارس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حاجی آباد فارس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو