جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آبادکلون


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٢٥
نیمه شب: ٠٠:١٦:٢١

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای حاجی آبادکلون)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حاجی آبادکلون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آبادکلون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

امام جعفر صادق (ع)
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آبادکلون

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آبادکلون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی آبادکلون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آبادکلون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آبادکلون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٩:٠٥١٢:٥٢:١٢١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٣:٠٩٠٠:١٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٨:١٠١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٦:١٩١٩:٤٣:٤٦٠٠:١٠:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٧:١٧١٢:٥١:٥٣١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٢٣٠٠:١٠:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٦:٢٤١٢:٥١:٤٤١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٠١٠٠:١٠:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٥:٣١١٢:٥١:٣٦١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠٩:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣١٠٦:١٤:٤٠١٢:٥١:٢٩١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:١٦٠٠:٠٩:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٣:٥٠١٢:٥١:٢١١٩:٢٩:١٦١٩:٤٦:٥٤٠٠:٠٩:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٣:٠١١٢:٥١:١٥١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:٣٢٠٠:٠٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٢:١٢١٢:٥١:٠٨١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:١٠٠٠:٠٨:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١١:٢٥١٢:٥١:٠٣١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠٨:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٠:٥٨١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٢٦٠٠:٠٨:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٠٤٠٠:٠٨:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٤٢٠٠:٠٨:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٢٠٠٠:٠٧:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٥٨٠٠:٠٧:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٠:٤١١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٣٧٠٠:٠٧:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٦:٢٤١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٧:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٧:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٥:٠٩١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٧:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٤:٣٣١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٠٩٠٠:٠٧:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٦:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥٠:٤١١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٠٣٠٠:٠٦:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٤٠٠٠:٠٦:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠١:٥٢١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:١٧٠٠:٠٦:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٠:٥٠١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٥٥٠٠:٠٦:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٠:٥٤١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٣١٠٠:٠٦:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٠:٥٩١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٠٦:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥١:٠٤١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٠٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آبادکلون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آبادکلون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آبادکلون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آبادکلون

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حاجی آبادکلون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی آبادکلون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آبادکلون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حاجی آبادکلون

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حاجی آبادکلون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حاجی آبادکلون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حاجی آبادکلون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آبادکلون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آبادکلون

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی آبادکلون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آبادکلون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آبادکلون

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٦:١٢١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٠:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٨:٠٨١٢:٥٦:٢٥١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٠:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٦:٣٨١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٤٨٠٠:١٠:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٨:٣٩١٢:٥٦:٥١١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٠:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٨:٥٦١٢:٥٧:٠٤١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٠٤٠٠:١١:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٧:١٦١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:١٠٠٠:١١:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:١٥٠٠:١١:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٩:٥٣١٢:٥٧:٤١١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:١٨٠٠:١١:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٢:١١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٢١٠٠:١٢:٢٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٨:١٦١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٢:٤١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٨:٢٨١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:١٨٠٠:١٢:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:١٤٠٠:١٣:١٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٨:٤٩١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٣:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٠٣٠٠:١٣:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٩:١٠١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٣:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٣:٢٨١٢:٥٩:١٩١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٤:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٤:٢٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٤:٣٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٤:٤٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٥:٠٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٠:٠١١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٥:١٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:١٨٠٠:١٥:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٠:١٤١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٥٨٠٠:١٥:٣٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٣٧٠٠:١٥:٤٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:١٤٠٠:١٦:٠٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٦:١١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٠:٣٤١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٦:٢١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٥١:٣٤٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٦:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠٠:٤١١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٦:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاجی آبادکلون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آبادکلون روستای حاجی آبادکلون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آبادکلون روستای حاجی آبادکلون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آبادکلون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حاجی آبادکلون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آبادکلون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آبادکلون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آبادکلون

روستای حاجی آبادکلون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آبادکلون
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حاجی آبادکلون + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای حاجی آبادکلون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آبادکلون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حاجی آبادکلون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حاجی آبادکلون
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آبادکلون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حاجی آبادکلون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا حاجی آبادکلون دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی آبادکلون
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آبادکلون
زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی آبادکلون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو