جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آبادکلون


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:١٧
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٣٠

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای حاجی آبادکلون)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حاجی آبادکلون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی آبادکلون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بدترین غذا، غذای ولیمه است كه افراد سیر را برای خوردن آن دعوت كرده و افراد گرسنه را از خوردن آن منع می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آبادکلون

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آبادکلون ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حاجی آبادکلون (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آبادکلون ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آبادکلون ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٠:١٣١٢:٥٤:٣٣١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٢٢٠٠:١٤:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٩:١٠١٢:٥٤:١٨١٩:١٩:٥٢١٩:٣٦:٥٧٠٠:١٣:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٨:٠٨١٢:٥٤:٠٤١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:٣٣٠٠:١٣:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٧:٠٦١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٨:٠٨٠٠:١٣:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٣:٣٧١٩:٢١:٣٣١٩:٣٨:٤٤٠٠:١٢:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٥:٠٥١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٢:٠٨١٩:٣٩:٢٠٠٠:١٢:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٤:٠٥١٢:٥٣:١١١٩:٢٢:٤٢١٩:٣٩:٥٦٠٠:١٢:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٣:٠٦١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:٣٢٠٠:١٢:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٢:٠٨١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٣:٥١١٩:٤١:٠٩٠٠:١١:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢١:١١١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٤٥٠٠:١١:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٠:١٤١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:٢٢٠٠:١١:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٩:١٨١٢:٥٢:١٤١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٥٩٠٠:١٠:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٨:٢٣١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٠:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٧:٢٩١٢:٥١:٥٤١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:١٣٠٠:١٠:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٦:٣٥١٢:٥١:٤٥١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٥٠٠٠:١٠:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٥:٤٣١٢:٥١:٣٧١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٩:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٤:٥١١٢:٥١:٢٩١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٠٥٠٠:٠٩:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٤:٠١١٢:٥١:٢٢١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٩:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٣:١١١٢:٥١:١٥١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٩:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:٢٣١٢:٥١:٠٩١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٨:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١١:٣٥١٢:٥١:٠٣١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٨:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٠:٥٨١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠٨:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٨:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٨:٣٦١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:١٠٠٠:٠٧:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٧:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٠:٤١١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٢٧٠٠:٠٧:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٧:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٥:٥٥١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٤٤٠٠:٠٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حاجی آبادکلون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حاجی آبادکلون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حاجی آبادکلون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آبادکلون

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حاجی آبادکلون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی آبادکلون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آبادکلون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حاجی آبادکلون

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حاجی آبادکلون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آبادکلون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حاجی آبادکلون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آبادکلون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آبادکلون

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آبادکلون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آبادکلون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آبادکلون

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٠:٥٤١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٣١٠٠:٠٦:٤١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٠:٥٩١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٠٦:٤٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥١:٠٤١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٠٦:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥١:١٠١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:٢٠٠٠:٠٦:٣٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٩:٢٢١٢:٥١:١٦١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٥٥٠٠:٠٦:٣٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٩:٠١١٢:٥١:٢٢١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠٦:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥١:٢٩١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٠٦:٤٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥١:٣٧١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٠٦:٤٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٨:٠٨١٢:٥١:٤٥١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:١٢٠٠:٠٦:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٧:٥٣١٢:٥١:٥٣١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٠٦:٥٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٧:٣٩١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠٦:٥٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٢:١١١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٠٦:٥٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٢:٢٠١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٠٧:٠٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٧:٠٦١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٥١٠٠:٠٧:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٧:١٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٢:٥١١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٠٧:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥٣:٠٢١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:١٧٠٠:٠٧:٣٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٣:١٣١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٠٧:٣٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٣:٢٤١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٧:٤٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥٣:٣٦١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٠٧:٥٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥٣:٤٨١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٠١٠٠:٠٨:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٤:٠٠١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٨:١٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٤:١٢١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٤٧٠٠:٠٨:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٤:٢٥١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٩٠٠:٠٨:٣٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٤:٣٨١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٣٠٠٠:٠٨:٤٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٥٠٠٠:٠٨:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٠٨٠٠:٠٩:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٧:٠٧١٢:٥٥:١٦١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٢٦٠٠:٠٩:٢٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٥:٣٠١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٤٢٠٠:٠٩:٣٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٥٨٠٠:٠٩:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:١٢٠٠:١٠:٠١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حاجی آبادکلون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آبادکلون روستای حاجی آبادکلون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حاجی آبادکلون روستای حاجی آبادکلون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آبادکلون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حاجی آبادکلون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آبادکلون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آبادکلون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آبادکلون

روستای حاجی آبادکلون بر روی نقشه

روستای حاجی آبادکلون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آبادکلون
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حاجی آبادکلون + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حاجی آبادکلون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حاجی آبادکلون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی آبادکلون
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حاجی آبادکلون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حاجی آبادکلون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی آبادکلون
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آبادکلون دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حاجی آبادکلون
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آبادکلون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حاجی آبادکلون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آبادکلون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو