جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حاجی آبادشوره چمن

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز حاجی آبادشوره چمن


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٣
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٤٨

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حاجی آبادشوره چمن (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای حاجی آبادشوره چمن)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حاجی آبادشوره چمن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آبادشوره چمن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
خویشتن و مردم را زمانی می شناسی كه تنها شوی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حاجی آبادشوره چمن

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حاجی آبادشوره چمن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آبادشوره چمن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حاجی آبادشوره چمن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حاجی آبادشوره چمن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آبادشوره چمن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٢:١٢١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:١٣٠٠:١٨:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٥٧٠٠:١٨:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠١:٥٣١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٤١٠٠:١٨:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢١:٤٣١٣:٠١:٤٥١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٨:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠١:٣٦١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:١٠٠٠:١٧:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٩:٤٧١٣:٠١:٢٩١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٧:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٨:٥١١٣:٠١:٢١١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٧:٥٥١٣:٠١:١٥١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٧:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٧:٠١١٣:٠١:٠٩١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٦:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٦:٠٨١٣:٠١:٠٣١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٦:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٥:١٥١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٦:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٦:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٦:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٥:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١١:٥٨١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٥:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٧٠٦:١١:١١١٣:٠٠:٤١١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٥:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٠:٣٩١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠١٠٠:١٥:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٠:٣٨١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٥:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٢٩٠٠:١٥:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:١٣٠٠:١٤:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٤:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٤:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٠:٤١١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٤:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٠٥٠٠:١٤:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٤٧٠٠:١٤:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٤:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:١١٠٠:١٤:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٤:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠١:٠٤١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٤:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آبادشوره چمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آبادشوره چمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حاجی آبادشوره چمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حاجی آبادشوره چمن

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حاجی آبادشوره چمن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حاجی آبادشوره چمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آبادشوره چمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حاجی آبادشوره چمن

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حاجی آبادشوره چمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حاجی آبادشوره چمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حاجی آبادشوره چمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حاجی آبادشوره چمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آبادشوره چمن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آبادشوره چمن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای حاجی آبادشوره چمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حاجی آبادشوره چمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آبادشوره چمن

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٤:١٦١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٤:٣٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٤:٥٣١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٤:٤٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٥:٣١١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٤:٥٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٦:٠٩١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٥:٠٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٦:٤٧١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٥:١٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٧:٢٥١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٥:٢١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٨:٠٤١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢٥:٢٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٨:٤٢١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١١٠٠:٢٥:٣٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٩:٢١١٣:١٠:٤٢٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٥:٤٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٥:٤٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢٥:٤٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢١:١٨١٣:١٠:٣١١٩:٥٩:١٩٢٠:١٧:٥٦٠٠:٢٥:٥٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢١:٥٧١٣:١٠:٢٦١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٥:٥٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٢:٣٦١٣:١٠:٢٠١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:١١٠٠:٢٥:٥٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٣:١٥١٣:١٠:١٤١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٦:٠١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٠:٠٧١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٦:٠٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٠:٠٠١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٦:٠٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٥:١١١٣:٠٩:٥١١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٦:٠٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٦:٠٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢٦:٠١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٩:٢٤١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٥:٥٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٩:١٣١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٢٥:٥٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٨:٢٤١٣:٠٩:٠٢١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٢٥:٥٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٩:٠٢١٣:٠٨:٥١١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٥:٤٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٥:٤٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٠:١٨١٣:٠٨:٢٦١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٥:٣٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٨:١٣١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٥:٣٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣١:٣٤١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢٥:٢٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٢:١٢١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢٥:٢٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٢:٤٩١٣:٠٧:٣١١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٥:١٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٣:٢٧١٣:٠٧:١٦١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٢٨٠٠:٢٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حاجی آبادشوره چمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آبادشوره چمن روستای حاجی آبادشوره چمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای حاجی آبادشوره چمن روستای حاجی آبادشوره چمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حاجی آبادشوره چمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حاجی آبادشوره چمن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حاجی آبادشوره چمن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حاجی آبادشوره چمن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حاجی آبادشوره چمن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حاجی آبادشوره چمن

روستای حاجی آبادشوره چمن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آبادشوره چمن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آبادشوره چمن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حاجی آبادشوره چمن
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای حاجی آبادشوره چمن + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای حاجی آبادشوره چمن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حاجی آبادشوره چمن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حاجی آبادشوره چمن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آبادشوره چمن رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حاجی آبادشوره چمن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حاجی آبادشوره چمن دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا حاجی آبادشوره چمن دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آبادشوره چمن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حاجی آبادشوره چمن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حاجی آبادشوره چمن
زمان پخش اذان آنلاین به افق حاجی آبادشوره چمن
زمان پخش اذان مستقیم به افق حاجی آبادشوره چمن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حاجی آبادشوره چمن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو