جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جیرنده

رودبار | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز جیرنده


اذان صبح: ٠٤:٠٢:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٤١
اذان ظهر: ١٣:١١:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٣:٢٠
نیمه شب: ٠٠:١٧:٠٥

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جیرنده (شهرستان رودبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر جیرنده)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر جیرنده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جیرنده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)‌
ای فرزندان اسماعیل! (‌مسلمانان) ‌تیراندازی كنید زیرا پدر شما (‌حضرت ابراهیم) تیرانداز بود (‌یعنی در مقابل كفر و شرك می¬ایستاد و لحظه¬ای عقب نشینی نكرد.)‌

اوقات شرعی ماه جاری شهر جیرنده

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جیرنده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جیرنده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جیرنده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جیرنده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جیرنده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢١:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢١:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢١:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٨:١٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٠:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٨:١٠١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٠:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٨:٠١١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:١٥٠٠:٢٠:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٩:٣١٢٠:١٩:١١٠٠:٢٠:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٠:٢٣٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٩:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٧:٤٢٢٠:٠١:١٦٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٩:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٥٧٠٠:١٩:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٨:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١١:٣٤١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٤٨٠٠:١٨:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٤٣٠٠:١٨:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٣٨٠٠:١٨:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٣٣٠٠:١٧:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٧:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٧:١٣٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٨:٢٢٠٠:١٧:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٧:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٧:١١٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٤:١١١٣:٠٧:١١٢٠:١٠:٤١٢٠:٣١:٠٣٠٠:١٦:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٧:١٢٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٥٦٠٠:١٦:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٧:١٣٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٤٩٠٠:١٦:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٥٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٧:١٥٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٤١٠٠:١٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٨٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٧:١٧٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٤:٣٣٠٠:١٦:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٣٢٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٥:٢٥٠٠:١٦:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٧:٢٤٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٦:١٦٠٠:١٦:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٧:٢٨٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٧:٠٦٠٠:١٥:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٢٥٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٧:٣٣٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:٥٦٠٠:١٥:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٨:٤٥٠٠:١٥:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیرنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیرنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیرنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جیرنده

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر جیرنده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جیرنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جیرنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر جیرنده

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر جیرنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر جیرنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر جیرنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جیرنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جیرنده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جیرنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر جیرنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جیرنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جیرنده

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٧:٢٩٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٧:١٨٠٠:١٥:٥٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١١٠٥:٥٨:١٢١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٨:٠٧٠٠:١٥:٤٦
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٣٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٧:٣٩٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٨:٥٦٠٠:١٥:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٦٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٧:٤٤٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٩:٤٤٠٠:١٥:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٢٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠٧:٥١٢٠:١٩:٣٥٢٠:٤٠:٣١٠٠:١٥:٣٣
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٠٠٥:٥٥:٥٨١٣:٠٧:٥٧٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤١:١٨٠٠:١٥:٣٠
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٠٠٥:٥٥:٢٨١٣:٠٨:٠٤٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٢:٠٤٠٠:١٥:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٥٥:٠٠١٣:٠٨:١٢٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤٢:٤٩٠٠:١٥:٢٥
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٥٤:٣٤١٣:٠٨:٢٠٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٣:٣٣٠٠:١٥:٢٥
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٥٤:١٠١٣:٠٨:٢٩٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٤:١٦٠٠:١٥:٢٤
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٥٣:٤٨١٣:٠٨:٣٨٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٤:٥٨٠٠:١٥:٢٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٥٣:٢٧١٣:٠٨:٤٧٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٥:٣٩٠٠:١٥:٢٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٥٣:٠٨١٣:٠٨:٥٧٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٦:١٩٠٠:١٥:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٥٢:٥٠١٣:٠٩:٠٧٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٦:٥٧٠٠:١٥:٣١
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٥٢:٣٥١٣:٠٩:١٧٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٧:٣٥٠٠:١٥:٣٤
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٥٢:٢١١٣:٠٩:٢٨٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٨:١٢٠٠:١٥:٣٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٥٢:٠٩١٣:٠٩:٣٩٢٠:٢٧:٢٣٢٠:٤٨:٤٧٠٠:١٥:٤٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٥١:٥٨١٣:٠٩:٥٠٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٩:٢١٠٠:١٥:٤٨
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤١٠٥:٥١:٥٠١٣:١٠:٠٢٢٠:٢٨:٢٦٢٠:٤٩:٥٣٠٠:١٥:٥٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٥١:٤٣١٣:١٠:١٤٢٠:٢٨:٥٦٢٠:٥٠:٢٤٠٠:١٦:٠١
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٥١:٣٨١٣:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٢٤٢٠:٥٠:٥٤٠٠:١٦:٠٨
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٥١:٣٤١٣:١٠:٣٨٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥١:٢٢٠٠:١٦:١٦
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤١٠٥:٥١:٣٢١٣:١٠:٥٠٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥١:٤٩٠٠:١٦:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٥١:٣٢١٣:١١:٠٣٢٠:٣٠:٤١٢٠:٥٢:١٤٠٠:١٦:٣٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٥١:٣٣١٣:١١:١٦٢٠:٣١:٠٤٢٠:٥٢:٣٨٠٠:١٦:٤٣
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٥١:٣٧١٣:١١:٢٨٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥٣:٠٠٠٠:١٦:٥٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٥١:٤١١٣:١١:٤١٢٠:٣١:٤٥٢٠:٥٣:٢٠٠٠:١٧:٠٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٥١:٤٨١٣:١١:٥٤٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٣:٣٩٠٠:١٧:١٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٥١:٥٦١٣:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٢٠٢٠:٥٣:٥٦٠٠:١٧:٢٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٥٢:٠٦١٣:١٢:٢٠٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٤:١٢٠٠:١٧:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٥٢:١٧١٣:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٥٠٢٠:٥٤:٢٦٠٠:١٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جیرنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جیرنده شهر جیرنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جیرنده شهر جیرنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جیرنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جیرنده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر جیرنده

جیرنده مرکز بخش عمارلو، شهرستان رودبار، استان گیلان شناخته می‌شود. قدمت این منطقه با توجه به آثار کشف شده موجود در موزه ایران باستان به قبل از دوران مادها می‌رسد. این شهر در ۳۵ کیلومتری لوشان قرار دارد و آب و هوای آن سرد و کوهستانی است

شهر جیرنده در ویکیپدیا

شهر جیرنده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جیرنده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جیرنده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جیرنده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جیرنده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جیرنده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جیرنده
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر جیرنده + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر جیرنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جیرنده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جیرنده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جیرنده رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جیرنده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جیرنده
زمان پخش اذان آنلاین به افق جیرنده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جیرنده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جیرنده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا جیرنده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جیرنده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق جیرنده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جیرنده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو