جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جیرنده

رودبار | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز جیرنده

اذان صبح: ٠٤:٠٩:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٥٠
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٣٢:٥٨
اذان مغرب: ٢٠:٥٤:٢٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٥٠

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جیرنده (شهرستان رودبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر جیرنده)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جیرنده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جیرنده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

امام علی (ع)
هر كس دلش به محبت دنیا شیفته شد، دل او به سه چیز از دنیا می‌چسبد: اندوهی كه از او ناپدید نشود و طمعی كه رهایش نسازد و آرزویی كه به آن نخواهد رسید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جیرنده

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جیرنده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جیرنده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جیرنده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جیرنده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جیرنده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٨:٢٦١٣:١١:٠٦١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:١٥٠٠:٢٥:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٧:٠٥١٣:١٠:٥٢١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:١٠٠٠:٢٥:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٥:٤٤١٣:١٠:٣٧١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٥:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٤:٢٤١٣:١٠:٢٤١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٤:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٣:٠٤١٣:١٠:١٠١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٤:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٩:٥٧١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٢٤:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٠:٢٧١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٣:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٣:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٧:٥٤١٣:٠٩:٢٠١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٣٥٠٠:٢٢:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٣١٠٠:٢٢:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٥:٢٤١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٢:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢١:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:١٧٠٠:٢١:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:١٣٠٠:٢١:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٨:١٩١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٠٩٠٠:٢٠:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٨:١١١٩:٥٧:٣١٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٠:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٨:١٦١٣:٠٨:٠٣١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٠:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٠:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٥١٠٠:١٩:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٧:٤٢٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٤٧٠٠:١٩:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٩:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٨:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١١:٤٨١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٣٣٠٠:١٨:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٢٩٠٠:١٨:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٨:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٧:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٧:١٤٠٠:١٧:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٧:١٣٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٨:٠٨٠٠:١٧:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٩:٠٣٠٠:١٧:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جیرنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جیرنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جیرنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جیرنده

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جیرنده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جیرنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جیرنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جیرنده

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر جیرنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جیرنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جیرنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جیرنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جیرنده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جیرنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر جیرنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جیرنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جیرنده

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جیرنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جیرنده شهر جیرنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جیرنده شهر جیرنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جیرنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جیرنده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جیرنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیرنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جیرنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جیرنده

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٥٢:٢٦١٣:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٥٩٢٠:٥٤:٣٥٠٠:١٨:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٠٠٥:٥٢:٤٠١٣:١٢:٥٦٢٠:٣٣:١٠٢٠:٥٤:٤٦٠٠:١٨:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٥٢:٥٦١٣:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٢٠٢٠:٥٤:٥٥٠٠:١٨:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٥٣:١٣١٣:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٢٧٢٠:٥٥:٠٣٠٠:١٨:٤٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٥٣:٣٢١٣:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٣٤٢٠:٥٥:٠٨٠٠:١٩:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٥٣:٥٢١٣:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٥:١٢٠٠:١٩:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠١٠٥:٥٤:١٣١٣:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٥:١٤٠٠:١٩:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٥٤:٣٦١٣:١٤:١٢٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٥:١٤٠٠:١٩:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠١٠٥:٥٥:٠٠١٣:١٤:٢٤٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٥:١٢٠٠:٢٠:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٥٥:٢٥١٣:١٤:٣٦٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٥:٠٨٠٠:٢٠:٢٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١١٠٥:٥٥:٥٢١٣:١٤:٤٨٢٠:٣٣:٣٣٢٠:٥٥:٠٢٠٠:٢٠:٤١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٥٦:٢٠١٣:١٤:٥٩٢٠:٣٣:٢٧٢٠:٥٤:٥٤٠٠:٢٠:٥٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٥٦:٤٩١٣:١٥:١٠٢٠:٣٣:١٩٢٠:٥٤:٤٥٠٠:٢١:١٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٥٧:١٩١٣:١٥:٢٠٢٠:٣٣:٠٩٢٠:٥٤:٣٣٠٠:٢١:٣٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٥٧:٥٠١٣:١٥:٣١٢٠:٣٢:٥٨٢٠:٥٤:٢٠٠٠:٢١:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٥٨:٢٢١٣:١٥:٤٠٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٤:٠٤٠٠:٢٢:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٠٠٥:٥٨:٥٦١٣:١٥:٥٠٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٣:٤٧٠٠:٢٢:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٩٠٥:٥٩:٣٠١٣:١٥:٥٩٢٠:٣٢:١٢٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٢٢:٤١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١١٠٦:٠٠:٠٦١٣:١٦:٠٨٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٣:٠٧٠٠:٢٢:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٣٠٦:٠٠:٤٢١٣:١٦:١٦٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥٢:٤٥٠٠:٢٣:١٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٨٠٦:٠١:١٩١٣:١٦:٢٤٢٠:٣١:١١٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٢٣:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٤٠٦:٠١:٥٨١٣:١٦:٣٢٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٥٤٠٠:٢٣:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٢٠٦:٠٢:٣٧١٣:١٦:٣٩٢٠:٣٠:٢١٢٠:٥١:٢٥٠٠:٢٤:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٠٠٦:٠٣:١٦١٣:١٦:٤٥٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٥٠:٥٥٠٠:٢٤:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٦:٠٣:٥٧١٣:١٦:٥٢٢٠:٢٩:٢٥٢٠:٥٠:٢٣٠٠:٢٤:٣٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٤:٣٩١٣:١٦:٥٧٢٠:٢٨:٥٤٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٢٤:٥٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٦:٠٥:٢١١٣:١٧:٠٢٢٠:٢٨:٢١٢٠:٤٩:١٤٠٠:٢٥:١٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٦:٠٦:٠٣١٣:١٧:٠٧٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٢٥:٢٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠٦:٤٧١٣:١٧:١١٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٧:٥٨٠٠:٢٥:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠٧:٣١١٣:١٧:١٤٢٠:٢٦:٣٣٢٠:٤٧:١٨٠٠:٢٥:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٨:١٥١٣:١٧:١٧٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٦:٣٦٠٠:٢٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جیرنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جیرنده شهر جیرنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جیرنده شهر جیرنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جیرنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جیرنده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جیرنده

جیرنده مرکز بخش عمارلو، شهرستان رودبار، استان گیلان شناخته می‌شود. قدمت این منطقه با توجه به آثار کشف شده موجود در موزه ایران باستان به قبل از دوران مادها می‌رسد. این شهر در ۳۵ کیلومتری لوشان قرار دارد و آب و هوای آن سرد و کوهستانی است

شهر جیرنده در ویکیپدیا

شهر جیرنده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جیرنده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جیرنده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جیرنده بر روی نقشه

شهر جیرنده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جیرنده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جیرنده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جیرنده
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جیرنده + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر جیرنده + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جیرنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جیرنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جیرنده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جیرنده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جیرنده رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جیرنده
زمان پخش اذان زنده به افق جیرنده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جیرنده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جیرنده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جیرنده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جیرنده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جیرنده
زمان پخش اذان مستقیم به افق جیرنده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جیرنده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو