جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جیرنده

رودبار | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز جیرنده


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:١١
اذان ظهر: ١٣:١٣:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٢١
اذان مغرب: ٢٠:١١:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٢٨:١٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جیرنده (شهرستان رودبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر جیرنده)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جیرنده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جیرنده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
هیچ گناه كبیره‌ای با استغفار كبیره نمی‌ماند و گناهی كه با اصرار انجام شود، صغیره نیست. (استغفار گناه كبیره را نیز از بین می‌برد ولی اگر كسی گناه صغیره را به خاطر صغیره بودنش زیاد انجام دهد، تبدیل به كبیره خواهد شد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر جیرنده

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جیرنده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جیرنده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جیرنده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جیرنده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جیرنده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢١:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٨:٣٦١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢١:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢١:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٨:١٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٠:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٨:١٠١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٠:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٨:٠١١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:١٥٠٠:٢٠:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٩:٣١٢٠:١٩:١١٠٠:٢٠:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٠:٢٣٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٩:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٧:٤٢٢٠:٠١:١٦٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٩:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٥٧٠٠:١٩:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٨:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١١:٣٤١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٤٨٠٠:١٨:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١٠:٣٤١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٤٣٠٠:١٨:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٣٨٠٠:١٨:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٣٣٠٠:١٧:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٧:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٧:١٣٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٨:٢٢٠٠:١٧:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٧:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٧:١١٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٤:١١١٣:٠٧:١١٢٠:١٠:٤١٢٠:٣١:٠٣٠٠:١٦:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٧:١٢٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٥٦٠٠:١٦:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٧:١٣٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٤٩٠٠:١٦:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٥٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٧:١٥٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٤١٠٠:١٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٨٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٧:١٧٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٤:٣٣٠٠:١٦:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٣٢٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٥:٢٥٠٠:١٦:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٧:٢٤٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٦:١٦٠٠:١٦:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٧:٢٨٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٧:٠٦٠٠:١٥:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٢٥٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٧:٣٣٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:٥٦٠٠:١٥:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٨:٤٥٠٠:١٥:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیرنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیرنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیرنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جیرنده

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر جیرنده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جیرنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جیرنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر جیرنده

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر جیرنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر جیرنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر جیرنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جیرنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جیرنده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جیرنده

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر جیرنده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جیرنده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جیرنده

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٤:١١١٣:١٣:٣٤١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٨:١٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣٥:٠٠١٣:١٣:١٨١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٨:٠٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٥:٤٩١٣:١٣:٠٢١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٢٧:٥٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٢:٤٥١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:١٣٠٠:٢٧:٤٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٧:٢٦١٣:١٢:٢٨١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٧:٣٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٨:١٤١٣:١٢:١١١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٧:٢٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٩:٠٢١٣:١١:٥٣١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢٧:١٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٩:٥١١٣:١١:٣٥١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٣٠٠٠:٢٧:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٤٠:٣٩١٣:١١:١٧١٩:٤١:١٨٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢٦:٥٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤١:٢٧١٣:١٠:٥٨١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢٦:٤٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤٢:١٥١٣:١٠:٣٩١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٠٧٠٠:٢٦:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٣:٠٣١٣:١٠:٢٠١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٦:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٣:٥١١٣:١٠:٠٠١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٤:٠٩٠٠:٢٦:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٤:٣٩١٣:٠٩:٤٠١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٤٠٠٠:٢٥:٥٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٥:٢٧١٣:٠٩:٢٠١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:١٠٠٠:٢٥:٤٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٦:١٥١٣:٠٩:٠٠١٩:٣١:٠٨١٩:٤٩:٤٠٠٠:٢٥:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٧:٠٢١٣:٠٨:٣٩١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:١٠٠٠:٢٥:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٧:٥٠١٣:٠٨:١٨١٩:٢٨:١٠١٩:٤٦:٣٩٠٠:٢٤:٥٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٨:٣٨١٣:٠٧:٥٧١٩:٢٦:٤١١٩:٤٥:٠٩٠٠:٢٤:٤٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٩:٢٥١٣:٠٧:٣٦١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٣٨٠٠:٢٤:٢٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥٠:١٣١٣:٠٧:١٥١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٠٦٠٠:٢٤:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٥١:٠٠١٣:٠٦:٥٤١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:٣٥٠٠:٢٣:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥١:٤٨١٣:٠٦:٣٢١٩:٢٠:٤١١٩:٣٩:٠٤٠٠:٢٣:٣٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٥٢:٣٦١٣:٠٦:١١١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٣٢٠٠:٢٣:٢٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٣:٢٣١٣:٠٥:٤٩١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:٠١٠٠:٢٣:٠٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٤:١١١٣:٠٥:٢٨١٩:١٦:٠٩١٩:٣٤:٢٩٠٠:٢٢:٤٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٤:٥٩١٣:٠٥:٠٦١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:٥٨٠٠:٢٢:٢٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٥:٤٧١٣:٠٤:٤٥١٩:١٣:٠٧١٩:٣١:٢٦٠٠:٢٢:١٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٦:٣٥١٣:٠٤:٢٣١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:٥٥٠٠:٢١:٥٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٧:٢٣١٣:٠٤:٠٢١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٢٣٢٣:٥١:٣٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٨:١٢١٢:٠٣:٤١١٨:٠٨:٣٥١٨:٢٦:٥٢٢٣:٢١:١٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جیرنده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جیرنده شهر جیرنده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر جیرنده شهر جیرنده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جیرنده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جیرنده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جیرنده

جیرنده مرکز بخش عمارلو، شهرستان رودبار، استان گیلان شناخته می‌شود. قدمت این منطقه با توجه به آثار کشف شده موجود در موزه ایران باستان به قبل از دوران مادها می‌رسد. این شهر در ۳۵ کیلومتری لوشان قرار دارد و آب و هوای آن سرد و کوهستانی است

شهر جیرنده در ویکیپدیا

شهر جیرنده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جیرنده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جیرنده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جیرنده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جیرنده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جیرنده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جیرنده
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر جیرنده + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر جیرنده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جیرنده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جیرنده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جیرنده رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جیرنده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق جیرنده
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جیرنده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جیرنده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جیرنده
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جیرنده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا جیرنده دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جیرنده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جیرنده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو