جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جیرفت

جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز جیرفت


اذان صبح: ٠٤:١١:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٥١
نیمه شب: ٢٣:٥١:١٧

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جیرفت (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر جیرفت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر جیرفت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جیرفت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
گاهی، كمی درد و رنج برای رشد و آموختن هرچه بیشتر لازم است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جیرفت

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جیرفت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جیرفت ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جیرفت (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جیرفت ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جیرفت ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٤:٣٩١٢:٣٩:١٨١٩:٠٤:٢٤١٩:٢١:٣٢٢٣:٥٨:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٣:٣٥١٢:٣٩:٠٤١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٢:٠٨٢٣:٥٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٢:٣٢١٢:٣٨:٥٠١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٢:٤٤٢٣:٥٨:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١١:٣٠١٢:٣٨:٣٦١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٣:٢١٢٣:٥٧:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٠:٢٨١٢:٣٨:٢٢١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٣:٥٧٢٣:٥٧:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٢١٠٦:٠٩:٢٧١٢:٣٨:٠٩١٩:٠٧:١٧١٩:٢٤:٣٤٢٣:٥٧:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٨:٢٧١٢:٣٧:٥٧١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٥:١١٢٣:٥٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٧:٢٧١٢:٣٧:٤٤١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٥:٤٨٢٣:٥٦:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٦:٢٨١٢:٣٧:٣٣١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٦:٢٥٢٣:٥٦:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٥:٣٠١٢:٣٧:٢١١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٧:٠٢٢٣:٥٦:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٤:٣٣١٢:٣٧:١٠١٩:١٠:١٣١٩:٢٧:٤٠٢٣:٥٥:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٣:٣٦١٢:٣٧:٠٠١٩:١٠:٤٩١٩:٢٨:١٧٢٣:٥٥:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٢:٤٠١٢:٣٦:٥٠١٩:١١:٢٤١٩:٢٨:٥٥٢٣:٥٥:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠١:٤٥١٢:٣٦:٤٠١٩:١٢:٠٠١٩:٢٩:٣٣٢٣:٥٤:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٠:٥١١٢:٣٦:٣١١٩:١٢:٣٦١٩:٣٠:١١٢٣:٥٤:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٤٢٠٥:٥٩:٥٨١٢:٣٦:٢٣١٩:١٣:١٢١٩:٣٠:٤٩٢٣:٥٤:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٣٦٠٥:٥٩:٠٦١٢:٣٦:١٥١٩:١٣:٤٨١٩:٣١:٢٧٢٣:٥٤:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٨:١٥١٢:٣٦:٠٧١٩:١٤:٢٤١٩:٣٢:٠٦٢٣:٥٣:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٧:٢٤١٢:٣٦:٠١١٩:١٥:٠١١٩:٣٢:٤٤٢٣:٥٣:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٦:٣٥١٢:٣٥:٥٤١٩:١٥:٣٧١٩:٣٣:٢٣٢٣:٥٣:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٥:٤٧١٢:٣٥:٤٩١٩:١٦:١٣١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥٣:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٥:٠٠١٢:٣٥:٤٣١٩:١٦:٥٠١٩:٣٤:٤١٢٣:٥٣:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٤:١٤١٢:٣٥:٣٩١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٣:٢٩١٢:٣٥:٣٥١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٥٩٢٣:٥٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٥:٣١١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٣٨٢٣:٥٢:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣٥:٢٩١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:١٧٢٣:٥٢:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥١:٢١١٢:٣٥:٢٦١٩:١٩:٥٤١٩:٣٧:٥٦٢٣:٥٢:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٠:٤١١٢:٣٥:٢٥١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٨:٣٥٢٣:٥٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٠:٠١١٢:٣٥:٢٤١٩:٢١:٠٧١٩:٣٩:١٤٢٣:٥١:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر جیرفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر جیرفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر جیرفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جیرفت

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر جیرفت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جیرفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جیرفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر جیرفت

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر جیرفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر جیرفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر جیرفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جیرفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جیرفت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جیرفت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیرفت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جیرفت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جیرفت

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٥:٤٠١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٥:٠٧٢٣:٥١:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٤:٣٢١٢:٣٥:٤٤١٩:٢٧:١٤١٩:٤٥:٤٤٢٣:٥١:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٧٠٥:٤٤:٠٧١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٢٠٢٣:٥١:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣٥:٥٥١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٥٧٢٣:٥١:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٥٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٦:٠١١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٣٣٢٣:٥١:١٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٣:٠٠١٢:٣٦:٠٨١٩:٢٩:٣١١٩:٤٨:٠٨٢٣:٥١:١٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٠٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٦:١٥١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:٤٣٢٣:٥١:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣٦:٢٢١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٩:١٨٢٣:٥١:١٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥١٠٥:٤٢:٠٦١٢:٣٦:٣٠١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٥١٢٣:٥١:١٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٥٠٥:٤١:٥٠١٢:٣٦:٣٩١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٢٥٢٣:٥١:٢٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٦:٤٧١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٥٧٢٣:٥١:٢٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤١:٢٣١٢:٣٦:٥٧١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٣٠٢٣:٥١:٢٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٥٠٥:٤١:١٢١٢:٣٧:٠٦١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٠١٢٣:٥١:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٤١:٠٢١٢:٣٧:١٦١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:٣٢٢٣:٥١:٣٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٠:٥٣١٢:٣٧:٢٦١٩:٣٤:١٠١٩:٥٣:٠١٢٣:٥١:٤٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣٧:٣٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٣١٢٣:٥١:٥٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤٠:٤٠١٢:٣٧:٤٧١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٥٩٢٣:٥١:٥٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٤٠:٣٥١٢:٣٧:٥٩١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٢٦٢٣:٥٢:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٨:١٠١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٥٣٢٣:٥٢:١٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٨:٢٢١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:١٩٢٣:٥٢:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٨:٣٣١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٤٤٢٣:٥٢:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٦:٠٨٢٣:٥٢:٤٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٨٠٥:٤٠:٣١١٢:٣٨:٥٨١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٣١٢٣:٥٢:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٠:٣٤١٢:٣٩:١١١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٥٣٢٣:٥٣:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٠:٣٩١٢:٣٩:٢٣١٩:٣٨:١٢١٩:٥٧:١٣٢٣:٥٣:١٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٨٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٩:٣٦١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:٣٣٢٣:٥٣:٢٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٩:٤٩١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٥٢٢٣:٥٣:٣٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٠:٥٩١٢:٤٠:٠٢١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٨:١٠٢٣:٥٣:٥١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤١:٠٩١٢:٤٠:١٥١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:٢٦٢٣:٥٤:٠٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤١:١٩١٢:٤٠:٢٨١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٤١٢٣:٥٤:١٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٤١:٣١١٢:٤٠:٤١١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٥٦٢٣:٥٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جیرفت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جیرفت شهر جیرفت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر جیرفت شهر جیرفت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جیرفت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جیرفت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جیرفت

جیرُفت شهری در ناحیه جنوب استان کرمان و مرکز شهرستان جیرفت است. جمعیت این شهر بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران برابر ۱۳۰٬۴۲۹ نفر است

شهر جیرفت در ویکیپدیا

شهر جیرفت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جیرفت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جیرفت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جیرفت بر روی نقشه

شهر جیرفت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جیرفت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جیرفت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جیرفت
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر جیرفت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر جیرفت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جیرفت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جیرفت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جیرفت رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق جیرفت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جیرفت
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جیرفت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جیرفت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا جیرفت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جیرفت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جیرفت
جدول اوقات شرعی امروز فردا جیرفت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جیرفت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو