جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جیرسرنوده

ضیابر | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز جیرسرنوده


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:١٥
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٤٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جیرسرنوده (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای جیرسرنوده)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جیرسرنوده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جیرسرنوده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

آنتونی رابینز
اندیشه های خود را شكل دهید، وگرنه دیگران، اندیشه های شما را شكل می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جیرسرنوده

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جیرسرنوده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جیرسرنوده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جیرسرنوده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جیرسرنوده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جیرسرنوده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٤:٤٧١٣:١٠:٤٩١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٣:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٠:٤٠١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٨:٠١٠٠:٢٢:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٢:٢٠١٣:١٠:٣١١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٢:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢١:٠٧١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٥٦٠٠:٢٢:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٩:٥٦١٣:١٠:١٤٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٢:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٨:٤٦١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٥١٠٠:٢١:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٢١:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢١:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٠:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٤:١٧١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢٠:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١٣:١٣١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٠:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١٢:١٠١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٩:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:١١:٠٨١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:٣٢٠٠:١٩:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١٩:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٢٥٠٠:١٩:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٨:١١١٣:٠٩:١٨٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣١:٢١٠٠:١٨:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٩:١٦٢٠:١١:٥٠٢٠:٣٢:١٧٠٠:١٨:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٩:١٥٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٨:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٩:١٥٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٤:٠٨٠٠:١٨:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٦٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٩:١٥٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٥:٠٣٠٠:١٨:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٣:٤٣١٣:٠٩:١٦٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:٥٨٠٠:١٧:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٧٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٩:١٧٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٦:٥٢٠٠:١٧:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٥٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٩:١٩٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٧:٤٦٠٠:١٧:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٥٠٦:٠١:٢١١٣:٠٩:٢١٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٨:٤٠٠٠:١٧:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٦٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٩:٣٢٠٠:١٧:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠٠٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٩:٢٨٢٠:٤٠:٢٥٠٠:١٧:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٩:٣٢٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤١:١٦٠٠:١٧:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٥٢٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٩:٣٦٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤٢:٠٨٠٠:١٦:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٥١٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٩:٤١٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤٢:٥٨٠٠:١٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جیرسرنوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جیرسرنوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جیرسرنوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جیرسرنوده

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جیرسرنوده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جیرسرنوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جیرسرنوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای جیرسرنوده

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جیرسرنوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جیرسرنوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای جیرسرنوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جیرسرنوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جیرسرنوده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جیرسرنوده

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای جیرسرنوده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جیرسرنوده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جیرسرنوده

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٥:١٥١٣:١٥:٣٨١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٣٩٠٠:٢٩:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٦:٠٥١٣:١٥:٢٢١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٩:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٦:٥٦١٣:١٥:٠٦١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٩:٢٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٧:٤٦١٣:١٤:٤٩١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٩:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٨:٣٦١٣:١٤:٣٢١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٢٩:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٩:٢٧١٣:١٤:١٥١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٩:٠١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٤٠:١٧١٣:١٣:٥٧١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٨:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٤١:٠٧١٣:١٣:٣٩١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢٨:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٤١:٥٧١٣:١٣:٢٠١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٨:٣١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٤٢:٤٧١٣:١٣:٠٢١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٣٣٠٠:٢٨:١٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٣:٣٧١٣:١٢:٤٣١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢٨:٠٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٤:٢٧١٣:١٢:٢٣١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٣٣٠٠:٢٧:٥٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٥:١٧١٣:١٢:٠٤١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:٠٢٠٠:٢٧:٤٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٦:٠٦١٣:١١:٤٤١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٣٠٠٠:٢٧:٣٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٦:٥٦١٣:١١:٢٤١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:٥٩٠٠:٢٧:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٧:٤٦١٣:١١:٠٣١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٢٧٠٠:٢٧:٠٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٨:٣٥١٣:١٠:٤٣١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٥٥٠٠:٢٦:٤٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٩:٢٥١٣:١٠:٢٢١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:٢٢٠٠:٢٦:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٥٠:١٤١٣:١٠:٠١١٩:٢٩:١١١٩:٤٧:٤٩٠٠:٢٦:١٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٥١:٠٤١٣:٠٩:٤٠١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٦:١٦٠٠:٢٦:٠٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٥١:٥٣١٣:٠٩:١٩١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:٤٣٠٠:٢٥:٤٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥٢:٤٢١٣:٠٨:٥٧١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:١٠٠٠:٢٥:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٣:٣٢١٣:٠٨:٣٦١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:٣٧٠٠:٢٥:١٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٤:٢١١٣:٠٨:١٤١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٠٣٠٠:٢٤:٥٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٥:١١١٣:٠٧:٥٣١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٣٠٠٠:٢٤:٤٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٦:٠١١٣:٠٧:٣١١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٥٧٠٠:٢٤:٢٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٦:٥٠١٣:٠٧:١٠١٩:١٦:٥٣١٩:٣٥:٢٣٠٠:٢٤:٠٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٧:٤٠١٣:٠٦:٤٨١٩:١٥:٢٠١٩:٣٣:٥٠٠٠:٢٣:٤٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٨:٣٠١٣:٠٦:٢٧١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:١٧٠٠:٢٣:٢٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٩:٢٠١٣:٠٦:٠٦١٩:١٢:١٥١٩:٣٠:٤٣٢٣:٥٣:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٠:١١١٢:٠٥:٤٤١٨:١٠:٤٢١٨:٢٩:١٠٢٣:٢٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جیرسرنوده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جیرسرنوده روستای جیرسرنوده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جیرسرنوده روستای جیرسرنوده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جیرسرنوده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جیرسرنوده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جیرسرنوده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جیرسرنوده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جیرسرنوده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جیرسرنوده

روستای جیرسرنوده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جیرسرنوده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جیرسرنوده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جیرسرنوده
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جیرسرنوده + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای جیرسرنوده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جیرسرنوده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جیرسرنوده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جیرسرنوده رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا جیرسرنوده دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جیرسرنوده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جیرسرنوده
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جیرسرنوده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جیرسرنوده
زمان پخش اذان مستقیم به افق جیرسرنوده
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جیرسرنوده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جیرسرنوده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جیرسرنوده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو