جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جیدان

کوه پنج | بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز جیدان


اذان صبح: ٠٤:١٥:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٠٤
اذان ظهر: ١١:٣٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٥٦

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جیدان (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای جیدان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای جیدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جیدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
برپایه‌ی بالاترین معیارهای [=سنجه‌های] خود زندگی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جیدان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جیدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جیدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جیدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جیدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جیدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٧:١٣١٢:٤٣:١٩١٩:١٩:٥١١٩:٣٧:٣٨٠٠:٠٠:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٦:١٦١٢:٤٣:١٠١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٨:١٨٠٠:٠٠:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٥:٢٠١٢:٤٣:٠١١٩:٢١:٠٨١٩:٣٨:٥٩٠٠:٠٠:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٤:٢٥١٢:٤٢:٥٣١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٤٠٠٠:٠٠:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٣:٣٠١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٢١٢٣:٥٩:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٢:٣٧١٢:٤٢:٣٨١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:٠٢٢٣:٥٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٢:٣١١٩:٢٣:٤٣١٩:٤١:٤٣٢٣:٥٩:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٠:٥٣١٢:٤٢:٢٥١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٢٥٢٣:٥٩:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٠:٠٣١٢:٤٢:١٩١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٠٦٢٣:٥٨:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٩:١٤١٢:٤٢:١٤١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٨:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٨:٢٦١٢:٤٢:١٠١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥٨:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٧:٣٨١٢:٤٢:٠٦١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٠٩٢٣:٥٨:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٢:٠٢١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٥١٢٣:٥٨:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٢:٠٠١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٣٢٢٣:٥٨:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٥:٢٤١٢:٤١:٥٧١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٧:١٣٢٣:٥٧:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٤:٤٢١٢:٤١:٥٦١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٥٤٢٣:٥٧:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٤:٠١١٢:٤١:٥٥١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٣٥٢٣:٥٧:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٣:٢١١٢:٤١:٥٤١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:١٦٢٣:٥٧:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٢:٤٢١٢:٤١:٥٤١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٥٧٢٣:٥٧:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٢:٠٥١٢:٤١:٥٥١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٠:٣٨٢٣:٥٧:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥١:٢٩١٢:٤١:٥٦١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:١٨٢٣:٥٧:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٠:٥٤١٢:٤١:٥٨١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٥٩٢٣:٥٧:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٠:٢١١٢:٤٢:٠٠١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:٣٩٢٣:٥٦:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٩:٤٩١٢:٤٢:٠٣١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٣:١٩٢٣:٥٦:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:١١٠٥:٤٩:١٨١٢:٤٢:٠٧١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٥٨٢٣:٥٦:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٨:٤٩١٢:٤٢:١١١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٣٧٢٣:٥٦:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٢:١٥١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:١٦٢٣:٥٦:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٧:٥٤١٢:٤٢:٢١١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٥٥٢٣:٥٦:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٧:٢٩١٢:٤٢:٢٦١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٣٣٢٣:٥٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جیدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جیدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جیدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جیدان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای جیدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جیدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جیدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای جیدان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای جیدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای جیدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای جیدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جیدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جیدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جیدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جیدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جیدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جیدان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤١٠٥:٣٤:٠٤١١:٣٨:٠٣١٧:٤١:٣٤١٧:٥٨:٣٠٢٢:٥٨:٥٦
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٧٠٥:٣٤:٣٧١١:٣٧:٤٢١٧:٤٠:٢٠١٧:٥٧:١٥٢٢:٥٨:٣٧
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٣٥:١٠١١:٣٧:٢١١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٦:٠٠٢٢:٥٨:١٧
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٣٥:٤٤١١:٣٧:٠١١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٤:٤٦٢٢:٥٧:٥٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٦٠٥:٣٦:١٧١١:٣٦:٤٠١٧:٣٦:٣٦١٧:٥٣:٣١٢٢:٥٧:٣٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٢٠٥:٣٦:٥١١١:٣٦:٢٠١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٢:١٧٢٢:٥٧:٢٠
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٨٠٥:٣٧:٢٤١١:٣٦:٠٠١٧:٣٤:٠٨١٧:٥١:٠٤٢٢:٥٧:٠١
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٣٠٥:٣٧:٥٨١١:٣٥:٤٠١٧:٣٢:٥٥١٧:٤٩:٥٠٢٢:٥٦:٤٢
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٣٨:٣٣١١:٣٥:٢٠١٧:٣١:٤٢١٧:٤٨:٣٧٢٢:٥٦:٢٣
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٥٠٥:٣٩:٠٧١١:٣٥:٠١١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٧:٢٥٢٢:٥٦:٠٤
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٠٠٥:٣٩:٤٢١١:٣٤:٤٢١٧:٢٩:١٦١٧:٤٦:١٣٢٢:٥٥:٤٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٦٠٥:٤٠:١٧١١:٣٤:٢٤١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٥:٠١٢٢:٥٥:٢٧
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥١٠٥:٤٠:٥٢١١:٣٤:٠٥١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٣:٥٠٢٢:٥٥:٠٩
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤١:٢٨١١:٣٣:٤٧١٧:٢٥:٤١١٧:٤٢:٣٩٢٢:٥٤:٥١
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤٢:٠٣١١:٣٣:٣٠١٧:٢٤:٣٠١٧:٤١:٢٩٢٢:٥٤:٣٤
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٤٢:٣٩١١:٣٣:١٢١٧:٢٣:٢٠١٧:٤٠:١٩٢٢:٥٤:١٦
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٣٠٥:٤٣:١٦١١:٣٢:٥٦١٧:٢٢:١٠١٧:٣٩:١٠٢٢:٥٣:٥٩
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٤٣:٥٢١١:٣٢:٣٩١٧:٢١:٠١١٧:٣٨:٠٢٢٢:٥٣:٤٢
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٤٤:٢٩١١:٣٢:٢٣١٧:١٩:٥٢١٧:٣٦:٥٤٢٢:٥٣:٢٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٤٥:٠٦١١:٣٢:٠٨١٧:١٨:٤٤١٧:٣٥:٤٧٢٢:٥٣:٠٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٤٥:٤٤١١:٣١:٥٣١٧:١٧:٣٦١٧:٣٤:٤٠٢٢:٥٢:٥٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٥:٤٦:٢٢١١:٣١:٣٨١٧:١٦:٣٠١٧:٣٣:٣٤٢٢:٥٢:٣٨
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٤٧:٠٠١١:٣١:٢٤١٧:١٥:٢٣١٧:٣٢:٣٠٢٢:٥٢:٢٣
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٤٧:٣٩١١:٣١:١١١٧:١٤:١٨١٧:٣١:٢٥٢٢:٥٢:٠٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٤٨:١٨١١:٣٠:٥٨١٧:١٣:١٤١٧:٣٠:٢٢٢٢:٥١:٥٤
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٤٨:٥٨١١:٣٠:٤٦١٧:١٢:١٠١٧:٢٩:٢٠٢٢:٥١:٤٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٥:٤٩:٣٨١١:٣٠:٣٥١٧:١١:٠٧١٧:٢٨:١٨٢٢:٥١:٢٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٠:١٨١١:٣٠:٢٤١٧:١٠:٠٥١٧:٢٧:١٧٢٢:٥١:١٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٠:٥٩١١:٣٠:١٣١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٦:١٨٢٢:٥١:٠٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥١:٤٠١١:٣٠:٠٤١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٥:١٩٢٢:٥٠:٥١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جیدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جیدان روستای جیدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای جیدان روستای جیدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جیدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جیدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جیدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جیدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جیدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جیدان

روستای جیدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جیدان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جیدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جیدان
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای جیدان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای جیدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جیدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جیدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جیدان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جیدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جیدان
افق شرعی امروز فردا جیدان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جیدان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جیدان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ جیدان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جیدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جیدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جیدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو