جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جیدان

کوه پنج | بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز جیدان


اذان صبح: ٠٤:١١:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٠١:٢٥

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جیدان (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای جیدان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جیدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جیدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
شما می‌توانید نگرش خود را دگرگون ساخته و در نتیجه، زندگی خود را دگرگون سازید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جیدان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جیدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جیدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جیدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جیدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جیدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٨:١١١٢:٤٣:٢٩١٩:١٩:١٣١٩:٣٦:٥٧٠٠:٠١:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٧:١٣١٢:٤٣:١٩١٩:١٩:٥١١٩:٣٧:٣٨٠٠:٠٠:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٦:١٦١٢:٤٣:١٠١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٨:١٨٠٠:٠٠:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٥:٢٠١٢:٤٣:٠١١٩:٢١:٠٨١٩:٣٨:٥٩٠٠:٠٠:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٤:٢٥١٢:٤٢:٥٣١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٤٠٠٠:٠٠:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٣:٣٠١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٢١٢٣:٥٩:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٢:٣٧١٢:٤٢:٣٨١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:٠٢٢٣:٥٩:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٢:٣١١٩:٢٣:٤٣١٩:٤١:٤٣٢٣:٥٩:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٠:٥٣١٢:٤٢:٢٥١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٢٥٢٣:٥٩:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٠:٠٣١٢:٤٢:١٩١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٠٦٢٣:٥٨:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٩:١٤١٢:٤٢:١٤١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٨:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٨:٢٦١٢:٤٢:١٠١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥٨:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٧:٣٨١٢:٤٢:٠٦١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٠٩٢٣:٥٨:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٢:٠٢١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٥١٢٣:٥٨:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٢:٠٠١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٣٢٢٣:٥٨:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٥:٢٤١٢:٤١:٥٧١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٧:١٣٢٣:٥٧:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٤:٤٢١٢:٤١:٥٦١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٥٤٢٣:٥٧:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٤:٠١١٢:٤١:٥٥١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٣٥٢٣:٥٧:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٣:٢١١٢:٤١:٥٤١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:١٦٢٣:٥٧:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٢:٤٢١٢:٤١:٥٤١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٥٧٢٣:٥٧:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٢:٠٥١٢:٤١:٥٥١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٠:٣٨٢٣:٥٧:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥١:٢٩١٢:٤١:٥٦١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:١٨٢٣:٥٧:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٠:٥٤١٢:٤١:٥٨١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٥٩٢٣:٥٧:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٠:٢١١٢:٤٢:٠٠١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:٣٩٢٣:٥٦:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٩:٤٩١٢:٤٢:٠٣١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٣:١٩٢٣:٥٦:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:١١٠٥:٤٩:١٨١٢:٤٢:٠٧١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٥٨٢٣:٥٦:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٨:٤٩١٢:٤٢:١١١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٣٧٢٣:٥٦:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٢:١٥١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:١٦٢٣:٥٦:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٧:٥٤١٢:٤٢:٢١١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٥٥٢٣:٥٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جیدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جیدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جیدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جیدان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای جیدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جیدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جیدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای جیدان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جیدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای جیدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای جیدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جیدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جیدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جیدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جیدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جیدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جیدان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٧:٢٩١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:١٢٠٠:٠٠:١٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٩٠٥:٤٥:٢٢١٢:٤٧:٤٢١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٠٠:٢٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٥:٣٨١٢:٤٧:٥٥١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٠٠:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١٣٠٥:٤٥:٥٤١٢:٤٨:٠٧١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٤١٠٠:٠٠:٥٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٦:١١١٢:٤٨:٢٠١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٠١:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٦:٣٠١٢:٤٨:٣٣١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠١:٢٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٦:٤٩١٢:٤٨:٤٥١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٠١:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٢٠٥:٤٧:١٠١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٠٠٠٠:٠١:٥٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٧:٣١١٢:٤٩:١٠١٩:٥٠:٤٢٢٠:١٠:٠١٠٠:٠٢:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٦٠٥:٤٧:٥٣١٢:٤٩:٢١١٩:٥٠:٤٣٢٠:١٠:٠١٠٠:٠٢:٢٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٨:١٧١٢:٤٩:٣٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٠٢:٣٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٨:٤١١٢:٤٩:٤٤١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٠٢:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٩:٠٦١٢:٤٩:٥٥١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٠٣:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٩:٣٢١٢:٥٠:٠٦١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٠٣:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٦٠٥:٤٩:٥٨١٢:٥٠:١٦١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٠٣:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٢٠٥:٥٠:٢٥١٢:٥٠:٢٦١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٣:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٠:٥٣١٢:٥٠:٣٦١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٤:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥١:٢٢١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٠٤:٢١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥١:٥١١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٥١٠٠:٠٤:٣٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٢:٢١١٢:٥١:٠٢١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٠٤:٤٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٢:٥٢١٢:٥١:١٠١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:١٨٠٠:٠٥:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٣:٢٢١٢:٥١:١٧١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٠٥:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٣:٥٤١٢:٥١:٢٤١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٠٥:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٤:٢٦١٢:٥١:٣١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:١٨٠٠:٠٥:٤١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٤:٥٨١٢:٥١:٣٦١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٠٥:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٥:٣١١٢:٥١:٤٢١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٠٦:٠٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٦:٠٤١٢:٥١:٤٧١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٠٦:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥١:٥١١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٦:٢٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٧:١١١٢:٥١:٥٥١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٠٦:٣٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥١:٥٨١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٦:٤٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٢:٠١١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٠٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جیدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جیدان روستای جیدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جیدان روستای جیدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جیدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جیدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای جیدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جیدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جیدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جیدان

روستای جیدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جیدان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جیدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جیدان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جیدان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای جیدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جیدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جیدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جیدان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جیدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ جیدان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جیدان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جیدان
افق شرعی امروز فردا جیدان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ جیدان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جیدان
زمان پخش اذان مستقیم به افق جیدان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جیدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو