جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جیحون آباد

صحنه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز جیحون آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٣:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:١٣
اذان ظهر: ١٣:٢١:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:٣٥:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٣٣

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جیحون آباد (شهرستان صحنه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر جیحون آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر جیحون آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جیحون آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
خویشتن و مردم را زمانی می شناسی كه تنها شوی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جیحون آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جیحون آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جیحون آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جیحون آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جیحون آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جیحون آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٦:١٠١٣:١٧:٥١٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٥٠٠٠:٣٢:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٧:٤١٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٢:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٣:٥٦١٣:١٧:٣٢٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣٢:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٢٢٠٠:٣١:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣١:٤٦١٣:١٧:١٥٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:١٣٠٠:٣١:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٣١:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٣٠:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٣٠:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٧:٣٧١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٠:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٦:٤١٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٣٠:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٩:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٦:٣٢٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٩:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٢٩:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٢:٥٣١٣:١٦:٢٤٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٢٩:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٦:٢١٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٨:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٢١:٠٨١٣:١٦:١٩٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢٨:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٢٠:١٧١٣:١٦:١٧٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٨:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٩:٢٨١٣:١٦:١٦٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٨:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٨:٤٠١٣:١٦:١٦٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢٨:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٧:٥٤١٣:١٦:١٦٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٨:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٧:٠٩١٣:١٦:١٧٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٧:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٦:٢٥١٣:١٦:١٨٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٥:٤٣١٣:١٦:٢٠٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٧:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٥:٠٢١٣:١٦:٢٢٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٢٧:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٤:٢٣١٣:١٦:٢٥٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٧:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٣:٤٥١٣:١٦:٢٩٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٢٧:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٣:٠٩١٣:١٦:٣٣٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤٠:٢١٠٠:٢٧:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٢:٣٤١٣:١٦:٣٧٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:٠٧٠٠:٢٧:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١٢:٠١١٣:١٦:٤٣٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤١:٥٢٠٠:٢٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیحون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیحون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیحون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جیحون آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر جیحون آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جیحون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جیحون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر جیحون آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر جیحون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر جیحون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر جیحون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جیحون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جیحون آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جیحون آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر جیحون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جیحون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جیحون آباد

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٣:٠١١٣:١٦:٣٤٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٢٧:١٥
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٢:٢٦١٣:١٦:٣٩٢٠:٢١:١٣٢٠:٤١:١٨٠٠:٢٧:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١١:٥٣١٣:١٦:٤٤٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤٢:٠٣٠٠:٢٧:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:١١:٢٢١٣:١٦:٤٩٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٢:٤٧٠٠:٢٧:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٦:١٠:٥٣١٣:١٦:٥٥٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٣:٣١٠٠:٢٧:٠٢
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٥٠٦:١٠:٢٤١٣:١٧:٠٢٢٠:٢٤:٠٠٢٠:٤٤:١٤٠٠:٢٧:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٩:٥٨١٣:١٧:٠٩٢٠:٢٤:٤٠٢٠:٤٤:٥٧٠٠:٢٦:٥٩
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٩:٣٣١٣:١٧:١٧٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٢٦:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٩:١٠١٣:١٧:٢٥٢٠:٢٥:٥٨٢٠:٤٦:٢٠٠٠:٢٧:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٨:٤٨١٣:١٧:٣٣٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٢٧:٠١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٧:٤٢٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٢٧:٠٣
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٨:١٠١٣:١٧:٥٢٢٠:٢٧:٤٩٢٠:٤٨:١٨٠٠:٢٧:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٧:٥٣١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٨:٢٥٢٠:٤٨:٥٥٠٠:٢٧:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٧:٣٨١٣:١٨:١٢٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٣١٠٠:٢٧:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٧:٢٥١٣:١٨:٢٢٢٠:٢٩:٣٣٢٠:٥٠:٠٧٠٠:٢٧:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠٧:١٣١٣:١٨:٣٣٢٠:٣٠:٠٦٢٠:٥٠:٤١٠٠:٢٧:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٧:٠٣١٣:١٨:٤٤٢٠:٣٠:٣٧٢٠:٥١:١٤٠٠:٢٧:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٦:٥٤١٣:١٨:٥٥٢٠:٣١:٠٨٢٠:٥١:٤٦٠٠:٢٧:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٦:٤٧١٣:١٩:٠٧٢٠:٣١:٣٧٢٠:٥٢:١٧٠٠:٢٧:٤١
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٦:٤٢١٣:١٩:١٩٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٢٧:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٢٠٦:٠٦:٣٨١٣:١٩:٣١٢٠:٣٢:٣٢٢٠:٥٣:١٥٠٠:٢٧:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٦:٣٦١٣:١٩:٤٣٢٠:٣٢:٥٨٢٠:٥٣:٤١٠٠:٢٨:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٢٠٦:٠٦:٣٥١٣:١٩:٥٥٢٠:٣٣:٢٣٢٠:٥٤:٠٧٠٠:٢٨:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٦٠٦:٠٦:٣٦١٣:٢٠:٠٨٢٠:٣٣:٤٦٢٠:٥٤:٣١٠٠:٢٨:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠٦:٣٩١٣:٢٠:٢٠٢٠:٣٤:٠٨٢٠:٥٤:٥٤٠٠:٢٨:٣٥
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠٦:٤٣١٣:٢٠:٣٣٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٥:١٥٠٠:٢٨:٤٥
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٦:٤٨١٣:٢٠:٤٦٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٥:٣٥٠٠:٢٨:٥٧
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٦:٥٥١٣:٢٠:٥٩٢٠:٣٥:٠٦٢٠:٥٥:٥٣٠٠:٢٩:٠٨
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١١٠٦:٠٧:٠٣١٣:٢١:١٢٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٦:١٠٠٠:٢٩:٢١
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠٧:١٣١٣:٢١:٢٥٢٠:٣٥:٣٨٢٠:٥٦:٢٥٠٠:٢٩:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٩٠٦:٠٧:٢٥١٣:٢١:٣٨٢٠:٣٥:٥١٢٠:٥٦:٣٩٠٠:٢٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جیحون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جیحون آباد شهر جیحون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر جیحون آباد شهر جیحون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جیحون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جیحون آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر جیحون آباد

جیحون آباد، روستایی است در استان کرمانشاه و بخش دینور شهرستان صحنه، این روستا نزدیک شهر صحنه می‌باشد و در مجاورت روستاهای احمدآباد چمه و کاکاون می‌باشد. این روستا در سال ۸۲ طی زلزله تا حد قابل ملاحظه‌ای تخریب شد، ولیکن مجدداً ساخته شد

شهر جیحون آباد در ویکیپدیا

شهر جیحون آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جیحون آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جیحون آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جیحون آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جیحون آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جیحون آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جیحون آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر جیحون آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر جیحون آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جیحون آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جیحون آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جیحون آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق جیحون آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جیحون آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جیحون آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جیحون آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جیحون آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق جیحون آباد
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ جیحون آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جیحون آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جیحون آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو