جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جیحون آباد

صحنه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز جیحون آباد


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٤١:١١
اذان مغرب: ١٩:٥٩:١١
نیمه شب: ٠٠:٤١:١٤

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جیحون آباد (شهرستان صحنه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر جیحون آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر جیحون آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جیحون آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

اشو
انسان، آزاد به دنیا می آید؛ او هیچ سرنوشتی ندارد. اگر سرنوشتی وجود داشت، آزادی انسان از بین می رفت و او تبدیل به یك دستگاه می شد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جیحون آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جیحون آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جیحون آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جیحون آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جیحون آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جیحون آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٦:١٠١٣:١٧:٥١٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٥٠٠٠:٣٢:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٧:٤١٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٢:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٣:٥٦١٣:١٧:٣٢٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣٢:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٢٢٠٠:٣١:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣١:٤٦١٣:١٧:١٥٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:١٣٠٠:٣١:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٣١:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٧:٠٠٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٣٠:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٣٠:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٧:٣٧١٣:١٦:٤٧٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٠:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٦:٤١٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٣٠:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٩:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٦:٣٢٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٩:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٢٩:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٢:٥٣١٣:١٦:٢٤٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٢٩:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٦:٢١٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٨:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٢١:٠٨١٣:١٦:١٩٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢٨:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٢٠:١٧١٣:١٦:١٧٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٨:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٩:٢٨١٣:١٦:١٦٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٨:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٨:٤٠١٣:١٦:١٦٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢٨:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٧:٥٤١٣:١٦:١٦٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٨:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٧:٠٩١٣:١٦:١٧٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٧:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٦:٢٥١٣:١٦:١٨٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٥:٤٣١٣:١٦:٢٠٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢٧:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٥:٠٢١٣:١٦:٢٢٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٢٧:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٤:٢٣١٣:١٦:٢٥٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٧:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٣:٤٥١٣:١٦:٢٩٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٢٧:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٣:٠٩١٣:١٦:٣٣٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤٠:٢١٠٠:٢٧:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٢:٣٤١٣:١٦:٣٧٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:٠٧٠٠:٢٧:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١٢:٠١١٣:١٦:٤٣٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤١:٥٢٠٠:٢٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیحون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیحون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیحون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جیحون آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر جیحون آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیحون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جیحون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر جیحون آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥١:٥٤٠٧:١٥:٠٣١٣:٢٥:٣٠١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٢٤٠٠:٤٣:٢٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٣:٤٠١٣:٢٥:١٢١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:١١٠٠:٤٣:٠٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١٢:١٧١٣:٢٤:٥٤١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٥:٥٩٠٠:٤٢:٤٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٧:٢٢٠٧:١٠:٥٤١٣:٢٤:٣٦١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٤٧٠٠:٤٢:٢١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٥:٥١٠٧:٠٩:٣١١٣:٢٤:١٨١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٣٥٠٠:٤١:٥٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٤:١٩٠٧:٠٨:٠٩١٣:٢٤:٠٠١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٢٣٠٠:٤١:٣٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٢:٤٨٠٧:٠٦:٤٧١٣:٢٣:٤٢١٩:٤١:١١١٩:٥٩:١١٠٠:٤١:١٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٥:٢٤١٣:٢٣:٢٤١٩:٤١:٥٨١٩:٥٩:٥٩٠٠:٤٠:٥١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠٤:٠٣١٣:٢٣:٠٧١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٤٠:٢٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٨:١٢٠٧:٠٢:٤١١٣:٢٢:٤٩١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٣٥٠٠:٤٠:٠٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠١:٢٠١٣:٢٢:٣٢١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٣٩:٤٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٩:٥٩١٣:٢٢:١٥١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:١١٠٠:٣٩:٢٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٨:٣٩١٣:٢١:٥٨١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٣٨:٥٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٧:١٨١٣:٢١:٤١١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٣٨:٣٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٥:٥٩١٣:٢١:٢٥١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٣٨:١٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٤:٤٠١٣:٢١:٠٩١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٣٧:٥٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٣:٢١١٣:٢٠:٥٣١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١٣٠٠:٣٧:٢٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥٢:٠٣١٣:٢٠:٣٧١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٣٧:٠٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٥٠:٤٥١٣:٢٠:٢٢١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:٥١٠٠:٣٦:٤٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٩:٢٩١٣:٢٠:٠٧١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٣٦:٢١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٨:١٢١٣:١٩:٥٣١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٣٠٠٠:٣٦:٠٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٦:٥٧١٣:١٩:٣٩١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:١٩٠٠:٣٥:٣٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٥:٤٢١٣:١٩:٢٥١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٠٩٠٠:٣٥:١٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٤:٢٧١٣:١٩:١٢١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٥٩٠٠:٣٤:٥٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٣:١٤١٣:١٨:٥٩١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٤٩٠٠:٣٤:٣٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٢:٠١١٣:١٨:٤٦١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٣٩٠٠:٣٤:١٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤٠:٤٩١٣:١٨:٣٤١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٢٩٠٠:٣٣:٥٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٩:٣٨١٣:١٨:٢٣١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:١٩٠٠:٣٣:٣٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٨:٢٨١٣:١٨:١١١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٠٩٠٠:٣٣:١٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٧:١٩١٣:١٨:٠١١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر جیحون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر جیحون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر جیحون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جیحون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جیحون آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جیحون آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر جیحون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جیحون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جیحون آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٣:٢٢١٢:٢٧:١٧١٨:٣١:٤٦١٨:٤٩:٣٦٠٠:١٥:٣٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٢١٠٧:٢١:٥٩١٣:٢٧:٠٠١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٢٤٠٠:٤٥:١٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٥٣٠٧:٢٠:٣٥١٣:٢٦:٤٢١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:١٢٠٠:٤٤:٥٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٢٤٠٧:١٩:١٢١٣:٢٦:٢٤١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٠٠٠٠:٤٤:٣٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٤٠٧:١٧:٤٩١٣:٢٦:٠٦١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٤٨٠٠:٤٤:١٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢٤٠٧:١٦:٢٦١٣:٢٥:٤٨١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٣٦٠٠:٤٣:٤٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٥٤٠٧:١٥:٠٣١٣:٢٥:٣٠١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٢٤٠٠:٤٣:٢٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٣:٤٠١٣:٢٥:١٢١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:١١٠٠:٤٣:٠٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١٢:١٧١٣:٢٤:٥٤١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٥:٥٩٠٠:٤٢:٤٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٢٠٧:١٠:٥٤١٣:٢٤:٣٦١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٤٧٠٠:٤٢:٢١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥١٠٧:٠٩:٣١١٣:٢٤:١٨١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٣٥٠٠:٤١:٥٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٩٠٧:٠٨:٠٩١٣:٢٤:٠٠١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٢٣٠٠:٤١:٣٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٨٠٧:٠٦:٤٧١٣:٢٣:٤٢١٩:٤١:١١١٩:٥٩:١١٠٠:٤١:١٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٥:٢٤١٣:٢٣:٢٤١٩:٤١:٥٨١٩:٥٩:٥٩٠٠:٤٠:٥١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠٤:٠٣١٣:٢٣:٠٧١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٤٠:٢٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٢٠٧:٠٢:٤١١٣:٢٢:٤٩١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٣٥٠٠:٤٠:٠٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠١:٢٠١٣:٢٢:٣٢١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٣٩:٤٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٩:٥٩١٣:٢٢:١٥١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:١١٠٠:٣٩:٢٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٨:٣٩١٣:٢١:٥٨١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٣٨:٥٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٧:١٨١٣:٢١:٤١١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٣٨:٣٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٥:٥٩١٣:٢١:٢٥١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٣٨:١٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٤:٤٠١٣:٢١:٠٩١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٣٧:٥٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٣:٢١١٣:٢٠:٥٣١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١٣٠٠:٣٧:٢٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥٢:٠٣١٣:٢٠:٣٧١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٣٧:٠٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٥٠:٤٥١٣:٢٠:٢٢١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:٥١٠٠:٣٦:٤٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٩:٢٩١٣:٢٠:٠٧١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٣٦:٢١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٨:١٢١٣:١٩:٥٣١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٣٠٠٠:٣٦:٠٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٦:٥٧١٣:١٩:٣٩١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:١٩٠٠:٣٥:٣٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٥:٤٢١٣:١٩:٢٥١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٠٩٠٠:٣٥:١٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٤:٢٧١٣:١٩:١٢١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٥٩٠٠:٣٤:٥٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٣:١٤١٣:١٨:٥٩١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٤٩٠٠:٣٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جیحون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جیحون آباد شهر جیحون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جیحون آباد شهر جیحون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جیحون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جیحون آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جیحون آباد

جیحون آباد، روستایی است در استان کرمانشاه و بخش دینور شهرستان صحنه، این روستا نزدیک شهر صحنه می‌باشد و در مجاورت روستاهای احمدآباد چمه و کاکاون می‌باشد. این روستا در سال ۸۲ طی زلزله تا حد قابل ملاحظه‌ای تخریب شد، ولیکن مجدداً ساخته شد

شهر جیحون آباد در ویکیپدیا

شهر جیحون آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جیحون آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جیحون آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جیحون آباد بر روی نقشه

شهر جیحون آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جیحون آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جیحون آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جیحون آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر جیحون آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر جیحون آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جیحون آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جیحون آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جیحون آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جیحون آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جیحون آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق جیحون آباد
افق شرعی امروز فردا جیحون آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ جیحون آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جیحون آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جیحون آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جیحون آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جیحون آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو