جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد

یولاگلدی | شوط | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز جگن لوی کرد


اذان صبح: ٠٥:٤٨:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٤٠
اذان ظهر: ١٢:١٦:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٣٨
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٣١:٠٤

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد (شهرستان شوط) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای جگن لوی کرد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای جگن لوی کرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جگن لوی کرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
كسب سود پیش از به وجود آوردن كیفیت و خدمات خوب، مانند بستن اسب به پشت گاری است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جگن لوی کرد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جگن لوی کرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جگن لوی کرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جگن لوی کرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جگن لوی کرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢٨:٥١٢٠:١٩:٤٦٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٣٩:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٣٧:١٨١٣:٢٨:٤٢٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤١:٠٢٠٠:٣٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٣٦:٠١١٣:٢٨:٣٣٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٣٨:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤١٠٦:٣٤:٤٦١٣:٢٨:٢٥٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٣٨:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠١٠٦:٣٣:٣١١٣:٢٨:١٨٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٤:١٠٠٠:٣٨:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢١٠٦:٣٢:١٨١٣:٢٨:١٠٢٠:٢٤:٤١٢٠:٤٥:١٢٠٠:٣٧:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٣١:٠٥١٣:٢٨:٠٤٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٦:١٤٠٠:٣٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٩:٥٤١٣:٢٧:٥٧٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٧:١٦٠٠:٣٧:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢٨:٤٤١٣:٢٧:٥٢٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:١٨٠٠:٣٦:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٢٧:٣٦١٣:٢٧:٤٧٢٠:٢٨:٣٥٢٠:٤٩:٢٠٠٠:٣٦:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٦:٢٨١٣:٢٧:٤٢٢٠:٢٩:٣٣٢٠:٥٠:٢٢٠٠:٣٦:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٢٥:٢٢١٣:٢٧:٣٨٢٠:٣٠:٣٠٢٠:٥١:٢٣٠٠:٣٥:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٢٠٦:٢٤:١٨١٣:٢٧:٣٥٢٠:٣١:٢٨٢٠:٥٢:٢٤٠٠:٣٥:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٢٣:١٤١٣:٢٧:٣٢٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٣:٢٥٠٠:٣٥:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٠٠٦:٢٢:١٣١٣:٢٧:٣٠٢٠:٣٣:٢٢٢٠:٥٤:٢٦٠٠:٣٥:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٢١:١٢١٣:٢٧:٢٨٢٠:٣٤:١٨٢٠:٥٥:٢٦٠٠:٣٤:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٤٠٦:٢٠:١٣١٣:٢٧:٢٧٢٠:٣٥:١٥٢٠:٥٦:٢٧٠٠:٣٤:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٩:١٦١٣:٢٧:٢٧٢٠:٣٦:١١٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٣٤:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٤٠٦:١٨:٢٠١٣:٢٧:٢٧٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٣٤:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٠١٠٦:١٧:٢٦١٣:٢٧:٢٧٢٠:٣٨:٠٢٢٠:٥٩:٢٤٠٠:٣٣:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٤٠٠٦:١٦:٣٣١٣:٢٧:٢٩٢٠:٣٨:٥٦٢١:٠٠:٢٣٠٠:٣٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢٠٠٦:١٥:٤٢١٣:٢٧:٣٠٢٠:٣٩:٥٠٢١:٠١:٢١٠٠:٣٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٠٢٠٦:١٤:٥٢١٣:٢٧:٣٣٢٠:٤٠:٤٤٢١:٠٢:١٨٠٠:٣٣:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٤٦٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٧:٣٦٢٠:٤١:٣٧٢١:٠٣:١٥٠٠:٣٣:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٣٢٠٦:١٣:١٨١٣:٢٧:٣٩٢٠:٤٢:٣٠٢١:٠٤:١١٠٠:٣٢:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:١٩٠٦:١٢:٣٤١٣:٢٧:٤٣٢٠:٤٣:٢٢٢١:٠٥:٠٦٠٠:٣٢:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٠٩٠٦:١١:٥١١٣:٢٧:٤٨٢٠:٤٤:١٣٢١:٠٦:٠١٠٠:٣٢:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٠١٠٦:١١:١٠١٣:٢٧:٥٣٢٠:٤٥:٠٤٢١:٠٦:٥٥٠٠:٣٢:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٥٤٠٦:١٠:٣١١٣:٢٧:٥٩٢٠:٤٥:٥٣٢١:٠٧:٤٨٠٠:٣٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جگن لوی کرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جگن لوی کرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جگن لوی کرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جگن لوی کرد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای جگن لوی کرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جگن لوی کرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جگن لوی کرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای جگن لوی کرد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای جگن لوی کرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای جگن لوی کرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای جگن لوی کرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جگن لوی کرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای جگن لوی کرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای جگن لوی کرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جگن لوی کرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای جگن لوی کرد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٨:٣٥١٢:١٥:٢٧١٧:٤١:٤٧١٨:٠١:١١٢٣:٣١:٣٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٩:٣٩١٢:١٥:١٩١٧:٤٠:٢٧١٧:٥٩:٥٤٢٣:٣١:٢٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٥٠:٤٣١٢:١٥:١٢١٧:٣٩:٠٨١٧:٥٨:٣٧٢٣:٣١:١٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٥١:٤٧١٢:١٥:٠٥١٧:٣٧:٥١١٧:٥٧:٢٢٢٣:٣١:٠٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٢:٥٢١٢:١٤:٥٩١٧:٣٦:٣٤١٧:٥٦:٠٨٢٣:٣٠:٥٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥٣:٥٧١٢:١٤:٥٤١٧:٣٥:١٩١٧:٥٤:٥٥٢٣:٣٠:٤٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٥:٠٣١٢:١٤:٤٩١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٣:٤٣٢٣:٣٠:٤١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٦:٠٨١٢:١٤:٤٦١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٢:٣٣٢٣:٣٠:٣٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٧:١٤١٢:١٤:٤٣١٧:٣١:٤١١٧:٥١:٢٤٢٣:٣٠:٢٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٨:٢٠١٢:١٤:٤٠١٧:٣٠:٣١١٧:٥٠:١٦٢٣:٣٠:٢٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٩:٢٧١٢:١٤:٣٩١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٩:١٠٢٣:٣٠:١٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:١١٠٧:٠٠:٣٣١٢:١٤:٣٨١٧:٢٨:١٥١٧:٤٨:٠٥٢٣:٣٠:١٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٠٠٧:٠١:٤٠١٢:١٤:٣٩١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٧:٠٢٢٣:٣٠:٠٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٨٠٧:٠٢:٤٧١٢:١٤:٤٠١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٦:٠٠٢٣:٣٠:٠٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٧٠٧:٠٣:٥٤١٢:١٤:٤٢١٧:٢٥:٠١١٧:٤٥:٠٠٢٣:٣٠:٠٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠٥:٠١١٢:١٤:٤٤١٧:٢٣:٥٩١٧:٤٤:٠١٢٣:٣٠:٠٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٦:٠٩١٢:١٤:٤٨١٧:٢٣:٠٠١٧:٤٣:٠٤٢٣:٣٠:٠١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠٧:١٦١٢:١٤:٥٢١٧:٢٢:٠١١٧:٤٢:٠٩٢٣:٣٠:٠١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٨:٢٣١٢:١٤:٥٧١٧:٢١:٠٤١٧:٤١:١٥٢٣:٣٠:٠٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٩:٣١١٢:١٥:٠٣١٧:٢٠:٠٩١٧:٤٠:٢٣٢٣:٣٠:٠٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٧٠٧:١٠:٣٨١٢:١٥:١٠١٧:١٩:١٦١٧:٣٩:٣٢٢٣:٣٠:٠٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٥٠٧:١١:٤٦١٢:١٥:١٧١٧:١٨:٢٤١٧:٣٨:٤٤٢٣:٣٠:٠٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٣٠٧:١٢:٥٣١٢:١٥:٢٦١٧:١٧:٣٥١٧:٣٧:٥٧٢٣:٣٠:١٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:١٤:٠٠١٢:١٥:٣٥١٧:١٦:٤٧١٧:٣٧:١١٢٣:٣٠:١٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٨٠٧:١٥:٠٧١٢:١٥:٤٦١٧:١٦:٠٠١٧:٣٦:٢٨٢٣:٣٠:٢٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٦٠٧:١٦:١٤١٢:١٥:٥٧١٧:١٥:١٦١٧:٣٥:٤٧٢٣:٣٠:٣٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٣٠٧:١٧:٢١١٢:١٦:٠٩١٧:١٤:٣٤١٧:٣٥:٠٧٢٣:٣٠:٣٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٠٠٧:١٨:٢٨١٢:١٦:٢١١٧:١٣:٥٣١٧:٣٤:٣٠٢٣:٣٠:٤٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٩:٣٤١٢:١٦:٣٥١٧:١٣:١٥١٧:٣٣:٥٤٢٣:٣٠:٥٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٤٠٧:٢٠:٤٠١٢:١٦:٤٩١٧:١٢:٣٨١٧:٣٣:٢٠٢٣:٣١:٠٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جگن لوی کرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای جگن لوی کرد روستای جگن لوی کرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای جگن لوی کرد روستای جگن لوی کرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جگن لوی کرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جگن لوی کرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جگن لوی کرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جگن لوی کرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جگن لوی کرد

روستای جگن لوی کرد بر روی نقشه

روستای جگن لوی کرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جگن لوی کرد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای جگن لوی کرد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای جگن لوی کرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جگن لوی کرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جگن لوی کرد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جگن لوی کرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا جگن لوی کرد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جگن لوی کرد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جگن لوی کرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ جگن لوی کرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جگن لوی کرد
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ جگن لوی کرد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو