جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد

یولاگلدی | شوط | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز جگن لوی کرد


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٣٢:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٢:٠٢
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٢٧

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد (شهرستان شوط) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ روستای جگن لوی کرد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای جگن لوی کرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جگن لوی کرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

پوشگین
كسی كه برای محبت حدودی قایل می شود، هرگز معنای محبت را نفهمیده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جگن لوی کرد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جگن لوی کرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جگن لوی کرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جگن لوی کرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جگن لوی کرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣٩:٥٥١٣:٢٩:٠١٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٣٩:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢٨:٥١٢٠:١٩:٤٦٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٣٩:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٣٧:١٨١٣:٢٨:٤٢٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤١:٠٢٠٠:٣٩:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٣٦:٠١١٣:٢٨:٣٣٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٣٨:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤١٠٦:٣٤:٤٦١٣:٢٨:٢٥٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٣٨:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠١٠٦:٣٣:٣١١٣:٢٨:١٨٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٤:١٠٠٠:٣٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢١٠٦:٣٢:١٨١٣:٢٨:١٠٢٠:٢٤:٤١٢٠:٤٥:١٢٠٠:٣٧:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٣١:٠٥١٣:٢٨:٠٤٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٦:١٤٠٠:٣٧:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٩:٥٤١٣:٢٧:٥٧٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٧:١٦٠٠:٣٧:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢٨:٤٤١٣:٢٧:٥٢٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:١٨٠٠:٣٦:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٢٧:٣٦١٣:٢٧:٤٧٢٠:٢٨:٣٥٢٠:٤٩:٢٠٠٠:٣٦:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٦:٢٨١٣:٢٧:٤٢٢٠:٢٩:٣٣٢٠:٥٠:٢٢٠٠:٣٦:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٢٥:٢٢١٣:٢٧:٣٨٢٠:٣٠:٣٠٢٠:٥١:٢٣٠٠:٣٥:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٢٠٦:٢٤:١٨١٣:٢٧:٣٥٢٠:٣١:٢٨٢٠:٥٢:٢٤٠٠:٣٥:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٢٣:١٤١٣:٢٧:٣٢٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٣:٢٥٠٠:٣٥:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٠٠٦:٢٢:١٣١٣:٢٧:٣٠٢٠:٣٣:٢٢٢٠:٥٤:٢٦٠٠:٣٥:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٢١:١٢١٣:٢٧:٢٨٢٠:٣٤:١٨٢٠:٥٥:٢٦٠٠:٣٤:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٤٠٦:٢٠:١٣١٣:٢٧:٢٧٢٠:٣٥:١٥٢٠:٥٦:٢٧٠٠:٣٤:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٩:١٦١٣:٢٧:٢٧٢٠:٣٦:١١٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٣٤:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٤٠٦:١٨:٢٠١٣:٢٧:٢٧٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٣٤:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٠١٠٦:١٧:٢٦١٣:٢٧:٢٧٢٠:٣٨:٠٢٢٠:٥٩:٢٤٠٠:٣٣:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٤٠٠٦:١٦:٣٣١٣:٢٧:٢٩٢٠:٣٨:٥٦٢١:٠٠:٢٣٠٠:٣٣:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٢٠٠٦:١٥:٤٢١٣:٢٧:٣٠٢٠:٣٩:٥٠٢١:٠١:٢١٠٠:٣٣:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٠٢٠٦:١٤:٥٢١٣:٢٧:٣٣٢٠:٤٠:٤٤٢١:٠٢:١٨٠٠:٣٣:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٤٦٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٧:٣٦٢٠:٤١:٣٧٢١:٠٣:١٥٠٠:٣٣:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٣٢٠٦:١٣:١٨١٣:٢٧:٣٩٢٠:٤٢:٣٠٢١:٠٤:١١٠٠:٣٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:١٩٠٦:١٢:٣٤١٣:٢٧:٤٣٢٠:٤٣:٢٢٢١:٠٥:٠٦٠٠:٣٢:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٠٩٠٦:١١:٥١١٣:٢٧:٤٨٢٠:٤٤:١٣٢١:٠٦:٠١٠٠:٣٢:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٠١٠٦:١١:١٠١٣:٢٧:٥٣٢٠:٤٥:٠٤٢١:٠٦:٥٥٠٠:٣٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جگن لوی کرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جگن لوی کرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جگن لوی کرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جگن لوی کرد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای جگن لوی کرد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای جگن لوی کرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جگن لوی کرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای جگن لوی کرد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢٤:٤٤١٣:٣٦:٤٠١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٥١:٣٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٤:٠٢٠٧:٢٣:٠٩١٣:٣٦:٢٢١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٥١:١٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٢:١٧٠٧:٢١:٣٤١٣:٣٦:٠٤١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٢٠٠٠:٥٠:٥٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٠:٣١٠٧:١٩:٥٩١٣:٣٥:٤٦١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٢١٠٠:٥٠:٢٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٨:٢٤١٣:٣٥:٢٨١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٢١٠٠:٥٠:٠٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٦:٤٩١٣:٣٥:١٠١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٢١٠٠:٤٩:٤٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٥:١١٠٧:١٥:١٥١٣:٣٤:٥٣١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٢٢٠٠:٤٩:١٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٣:٢٤٠٧:١٣:٤٠١٣:٣٤:٣٥١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٢٢٠٠:٤٨:٥٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤١:٣٧٠٧:١٢:٠٧١٣:٣٤:١٧١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٢٣٠٠:٤٨:٢٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٩:٥٠٠٧:١٠:٣٣١٣:٣٤:٠٠١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٢٣٠٠:٤٨:٠٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٩:٠٠١٣:٣٣:٤٣١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٢٤٠٠:٤٧:٤٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٧:٢٧١٣:٣٣:٢٥٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٢٤٠٠:٤٧:١٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠٥:٥٤١٣:٣٣:٠٩٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٤٦:٥١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٢:٣٩٠٧:٠٤:٢٢١٣:٣٢:٥٢٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢١:٢٦٠٠:٤٦:٢٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٠:٥١٠٧:٠٢:٥٠١٣:٣٢:٣٥٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٤٦:٠٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٩:٠٣٠٧:٠١:١٩١٣:٣٢:١٩٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٤٥:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٩:٤٩١٣:٣٢:٠٣٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٤٥:١٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٨:١٩١٣:٣١:٤٨٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٤٤:٤٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٥٦:٤٩١٣:٣١:٣٣٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٤٤:٢٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢١:٥٢٠٦:٥٥:٢١١٣:٣١:١٨٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٤٤:٠٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٥٣:٥٣١٣:٣١:٠٣٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٤٣:٣٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٥٢:٢٥١٣:٣٠:٤٩٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٤٣:١٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:٣١٠٦:٥٠:٥٨١٣:٣٠:٣٥٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٤٢:٤٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٩:٣٣١٣:٣٠:٢٢٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٤١٠٠:٤٢:٢٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٢:٥٨٠٦:٤٨:٠٧١٣:٣٠:٠٩٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٤٢:٠٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١١:١٢٠٦:٤٦:٤٣١٣:٢٩:٥٧٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٤١:٣٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٤٥:٢٠١٣:٢٩:٤٥٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٤١:١٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٤١٠٦:٤٣:٥٧١٣:٢٩:٣٣٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٤٠:٥٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٤٢:٣٥١٣:٢٩:٢٢٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٤٠:٣١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٣٠٦:٤١:١٥١٣:٢٩:١١٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٤٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای جگن لوی کرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای جگن لوی کرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای جگن لوی کرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جگن لوی کرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای جگن لوی کرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای جگن لوی کرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جگن لوی کرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای جگن لوی کرد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٤:١٦١٢:٣٨:٢٨١٨:٤٣:١٩١٩:٠٢:١٨٠٠:٢٣:٥٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٢٧٠٧:٣٢:٤١١٣:٣٨:١٠١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:١٨٠٠:٥٣:٣١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٤٤٠٧:٣١:٠٦١٣:٣٧:٥٢١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:١٩٠٠:٥٣:٠٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٠٠٠٧:٢٩:٣٠١٣:٣٧:٣٤١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٥:١٩٠٠:٥٢:٤٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:١٧٠٧:٢٧:٥٥١٣:٣٧:١٦١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:١٩٠٠:٥٢:٢٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٦:٢٠١٣:٣٦:٥٨١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٥٢:٠٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢٤:٤٤١٣:٣٦:٤٠١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٥١:٣٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٠٢٠٧:٢٣:٠٩١٣:٣٦:٢٢١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٥١:١٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:١٧٠٧:٢١:٣٤١٣:٣٦:٠٤١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٢٠٠٠:٥٠:٥٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣١٠٧:١٩:٥٩١٣:٣٥:٤٦١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٢١٠٠:٥٠:٢٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٨:٢٤١٣:٣٥:٢٨١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٢١٠٠:٥٠:٠٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٦:٤٩١٣:٣٥:١٠١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٢١٠٠:٤٩:٤٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١١٠٧:١٥:١٥١٣:٣٤:٥٣١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٢٢٠٠:٤٩:١٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٤٠٧:١٣:٤٠١٣:٣٤:٣٥١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٢٢٠٠:٤٨:٥٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٧٠٧:١٢:٠٧١٣:٣٤:١٧١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٢٣٠٠:٤٨:٢٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٠٠٧:١٠:٣٣١٣:٣٤:٠٠١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٢٣٠٠:٤٨:٠٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٩:٠٠١٣:٣٣:٤٣١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٢٤٠٠:٤٧:٤٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٧:٢٧١٣:٣٣:٢٥٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٢٤٠٠:٤٧:١٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠٥:٥٤١٣:٣٣:٠٩٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٤٦:٥١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٩٠٧:٠٤:٢٢١٣:٣٢:٥٢٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢١:٢٦٠٠:٤٦:٢٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥١٠٧:٠٢:٥٠١٣:٣٢:٣٥٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٤٦:٠٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٣٠٧:٠١:١٩١٣:٣٢:١٩٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٤٥:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٩:٤٩١٣:٣٢:٠٣٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٤٥:١٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٨:١٩١٣:٣١:٤٨٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٤٤:٤٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٥٦:٤٩١٣:٣١:٣٣٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٤٤:٢٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٢٠٦:٥٥:٢١١٣:٣١:١٨٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٤٤:٠٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٥٣:٥٣١٣:٣١:٠٣٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٤٣:٣٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٨٠٦:٥٢:٢٥١٣:٣٠:٤٩٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٤٣:١٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣١٠٦:٥٠:٥٨١٣:٣٠:٣٥٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٤٢:٤٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٩:٣٣١٣:٣٠:٢٢٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٤١٠٠:٤٢:٢٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٨٠٦:٤٨:٠٧١٣:٣٠:٠٩٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٤٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جگن لوی کرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای جگن لوی کرد روستای جگن لوی کرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای جگن لوی کرد روستای جگن لوی کرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جگن لوی کرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جگن لوی کرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جگن لوی کرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جگن لوی کرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جگن لوی کرد

روستای جگن لوی کرد بر روی نقشه

روستای جگن لوی کرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جگن لوی کرد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای جگن لوی کرد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای جگن لوی کرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جگن لوی کرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جگن لوی کرد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا جگن لوی کرد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جگن لوی کرد
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ جگن لوی کرد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جگن لوی کرد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جگن لوی کرد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جگن لوی کرد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جگن لوی کرد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جگن لوی کرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو