جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جکیگور

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز جکیگور


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٠١
اذان ظهر: ١٢:٢٨:١٨
غروب آفتاب: ١٨:٤٠:٠٠
اذان مغرب: ١٨:٥٦:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٥٢

دوشنبه ١١ فروردین ١٣٩٩
٠٥ شعبان ١٤٤١ قمری
٣٠ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جکیگور (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ فروردین ٩٩ شهر جکیگور)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر جکیگور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جکیگور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (38 هـ ق)

امام سجاد (ع)
اى فرزند آدم! (اى انسان! تو) خواهى مُرد و سپس محشور مى شوى و در پیشگاه خداوند متعال جهت سؤال و جواب احضار خواهى شد، پس جوابى (قانع كننده وکامل) مهیّا و آماده كن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جکیگور

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جکیگور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جکیگور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جکیگور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جکیگور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جکیگور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥١:٢٧١٢:٢١:٥١١٨:٥٢:٣٧١٩:٠٩:٣٩٢٣:٤١:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٠:٣٦١٢:٢١:٤١١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:١٢٢٣:٤١:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٤٩:٤٦١٢:٢١:٣٢١٨:٥٣:٤٠١٩:١٠:٤٦٢٣:٤١:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٢١٠٥:٤٨:٥٧١٢:٢١:٢٣١٨:٥٤:١١١٩:١١:١٩٢٣:٤٠:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢١:١٥١٨:٥٤:٤٢١٩:١١:٥٢٢٣:٤٠:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٧:٢٢١٢:٢١:٠٧١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:٢٦٢٣:٤٠:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٤٦:٣٥١٢:٢١:٠٠١٨:٥٥:٤٦١٩:١٣:٠٠٢٣:٤٠:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٥:٥٠١٢:٢٠:٥٣١٨:٥٦:١٨١٩:١٣:٣٤٢٣:٣٩:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٥:٠٥١٢:٢٠:٤٧١٨:٥٦:٥٠١٩:١٤:٠٨٢٣:٣٩:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٤:٢٢١٢:٢٠:٤١١٨:٥٧:٢٢١٩:١٤:٤٢٢٣:٣٩:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢٠:٣٦١٨:٥٧:٥٤١٩:١٥:١٦٢٣:٣٩:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٢:٥٨١٢:٢٠:٣٢١٨:٥٨:٢٦١٩:١٥:٥٠٢٣:٣٩:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٤٧٠٥:٤٢:١٧١٢:٢٠:٢٨١٨:٥٨:٥٨١٩:١٦:٢٥٢٣:٣٨:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤١:٣٨١٢:٢٠:٢٤١٨:٥٩:٣٠١٩:١٦:٥٩٢٣:٣٨:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤١:٠٠١٢:٢٠:٢١١٩:٠٠:٠٣١٩:١٧:٣٤٢٣:٣٨:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٠:٢٢١٢:٢٠:١٩١٩:٠٠:٣٥١٩:١٨:٠٨٢٣:٣٨:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٢٤٠٥:٣٩:٤٦١٢:٢٠:١٨١٩:٠١:٠٨١٩:١٨:٤٣٢٣:٣٨:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٦٠٥:٣٩:١١١٢:٢٠:١٦١٩:٠١:٤٠١٩:١٩:١٨٢٣:٣٨:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٤٩٠٥:٣٨:٣٧١٢:٢٠:١٦١٩:٠٢:١٣١٩:١٩:٥٢٢٣:٣٨:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٨:٠٥١٢:٢٠:١٦١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٢٧٢٣:٣٨:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:١٩٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢٠:١٧١٩:٠٣:١٨١٩:٢١:٠١٢٣:٣٧:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٣٦٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٠:١٨١٩:٠٣:٥٠١٩:٢١:٣٦٢٣:٣٧:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٥٥٠٥:٣٦:٣٤١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٤:٢٣١٩:٢٢:١٠٢٣:٣٧:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:١٤٠٥:٣٦:٠٦١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٢:٤٥٢٣:٣٧:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٣٥٠٥:٣٥:٣٩١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٣:١٩٢٣:٣٧:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٣٥:١٤١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:٥٣٢٣:٣٧:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٢١٠٥:٣٤:٤٩١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٦:٣١١٩:٢٤:٢٧٢٣:٣٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٣٤:٢٦١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٥:٠١٢٣:٣٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٤:٠٥١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٥:٣٤٢٣:٣٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جکیگور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جکیگور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جکیگور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جکیگور

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر جکیگور

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر جکیگور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جکیگور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر جکیگور

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢١:١٨١٢:٢٩:٣١١٨:٣٨:٠٧١٨:٥٤:٣٠٢٣:٥١:١٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٠:١٣١٢:٢٩:١٢١٨:٣٨:٣٥١٨:٥٤:٥٩٢٣:٥٠:٥٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:١٩:٠٩١٢:٢٨:٥٤١٨:٣٩:٠٤١٨:٥٥:٢٨٢٣:٥٠:٣٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٢:٠٤٠٦:١٨:٠٥١٢:٢٨:٣٦١٨:٣٩:٣٢١٨:٥٥:٥٧٢٣:٥٠:١٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٠:٥٤٠٦:١٧:٠١١٢:٢٨:١٨١٨:٤٠:٠٠١٨:٥٦:٢٥٢٣:٤٩:٥٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٩:٤٤٠٦:١٥:٥٧١٢:٢٨:٠١١٨:٤٠:٢٨١٨:٥٦:٥٤٢٣:٤٩:٣١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٨:٣٥٠٦:١٤:٥٣١٢:٢٧:٤٣١٨:٤٠:٥٦١٨:٥٧:٢٣٢٣:٤٩:١٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٣:٥٠١٢:٢٧:٢٥١٨:٤١:٢٤١٨:٥٧:٥٢٢٣:٤٨:٤٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٢:٤٦١٢:٢٧:٠٧١٨:٤١:٥٢١٨:٥٨:٢١٢٣:٤٨:٢٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١١:٤٣١٢:٢٦:٥٠١٨:٤٢:٢٠١٨:٥٨:٥٠٢٣:٤٨:٠٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٠:٤١١٢:٢٦:٣٣١٨:٤٢:٤٨١٨:٥٩:٢٠٢٣:٤٧:٤٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٠٩:٣٨١٢:٢٦:١٦١٨:٤٣:١٧١٨:٥٩:٤٩٢٣:٤٧:٢٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:٠٨:٣٦١٢:٢٥:٥٩١٨:٤٣:٤٥١٩:٠٠:١٨٢٣:٤٧:٠٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٠٧:٣٤١٢:٢٥:٤٢١٨:٤٤:١٣١٩:٠٠:٤٨٢٣:٤٦:٤٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٩:١٦٠٦:٠٦:٣٣١٢:٢٥:٢٦١٨:٤٤:٤٢١٩:٠١:١٨٢٣:٤٦:٢٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٥:٣٢١٢:٢٥:٠٩١٨:٤٥:١٠١٩:٠١:٤٨٢٣:٤٦:٠٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٤:٣٢١٢:٢٤:٥٤١٨:٤٥:٣٩١٩:٠٢:١٨٢٣:٤٥:٤٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٣:٣٢١٢:٢٤:٣٨١٨:٤٦:٠٨١٩:٠٢:٤٨٢٣:٤٥:٢٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٢:٣٢١٢:٢٤:٢٣١٨:٤٦:٣٧١٩:٠٣:١٨٢٣:٤٥:٠٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠١:٣٣١٢:٢٤:٠٨١٨:٤٧:٠٦١٩:٠٣:٤٩٢٣:٤٤:٤٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٠:٣٥١٢:٢٣:٥٣١٨:٤٧:٣٥١٩:٠٤:٢٠٢٣:٤٤:٢٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤١:١٥٠٥:٥٩:٣٧١٢:٢٣:٣٩١٨:٤٨:٠٥١٩:٠٤:٥١٢٣:٤٤:٠٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٠٨٠٥:٥٨:٤٠١٢:٢٣:٢٥١٨:٤٨:٣٤١٩:٠٥:٢٢٢٣:٤٣:٤٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٩:٠١٠٥:٥٧:٤٣١٢:٢٣:١٢١٨:٤٩:٠٤١٩:٠٥:٥٤٢٣:٤٣:٢٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٧:٥٤٠٥:٥٦:٤٧١٢:٢٢:٥٩١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٦:٢٥٢٣:٤٣:١١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٦:٤٨٠٥:٥٥:٥٢١٢:٢٢:٤٧١٨:٥٠:٠٤١٩:٠٦:٥٧٢٣:٤٢:٥٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:٤٣٠٥:٥٤:٥٧١٢:٢٢:٣٥١٨:٥٠:٣٤١٩:٠٧:٢٩٢٣:٤٢:٣٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٤:٠٤١٢:٢٢:٢٣١٨:٥١:٠٥١٩:٠٨:٠١٢٣:٤٢:١٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٣:١١١٢:٢٢:١٢١٨:٥١:٣٦١٩:٠٨:٣٤٢٣:٤٢:٠٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٢:١٨١٢:٢٢:٠١١٨:٥٢:٠٦١٩:٠٩:٠٧٢٣:٤١:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر جکیگور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر جکیگور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر جکیگور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جکیگور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جکیگور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جکیگور

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر جکیگور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جکیگور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جکیگور

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٢٧:٤٣١١:٣١:١٨١٧:٣٥:١٦١٧:٥١:٣٧٢٣:٢٣:١٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٣٠٦:٢٦:٣٩١٢:٣١:٠٠١٨:٣٥:٤٥١٨:٥٢:٠٦٢٣:٥٢:٥٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٥٠٦:٢٥:٣٥١٢:٣٠:٤٢١٨:٣٦:١٤١٨:٥٢:٣٥٢٣:٥٢:٣٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٤:٣١١٢:٣٠:٢٥١٨:٣٦:٤٢١٨:٥٣:٠٤٢٣:٥٢:١٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٣:٢٦١٢:٣٠:٠٧١٨:٣٧:١١١٨:٥٣:٣٣٢٣:٥١:٥٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٢:٢٢١٢:٢٩:٤٩١٨:٣٧:٣٩١٨:٥٤:٠١٢٣:٥١:٣٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢١:١٨١٢:٢٩:٣١١٨:٣٨:٠٧١٨:٥٤:٣٠٢٣:٥١:١٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٠:١٣١٢:٢٩:١٢١٨:٣٨:٣٥١٨:٥٤:٥٩٢٣:٥٠:٥٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:١٩:٠٩١٢:٢٨:٥٤١٨:٣٩:٠٤١٨:٥٥:٢٨٢٣:٥٠:٣٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:١٨:٠٥١٢:٢٨:٣٦١٨:٣٩:٣٢١٨:٥٥:٥٧٢٣:٥٠:١٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٤٠٦:١٧:٠١١٢:٢٨:١٨١٨:٤٠:٠٠١٨:٥٦:٢٥٢٣:٤٩:٥٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:١٥:٥٧١٢:٢٨:٠١١٨:٤٠:٢٨١٨:٥٦:٥٤٢٣:٤٩:٣١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:١٤:٥٣١٢:٢٧:٤٣١٨:٤٠:٥٦١٨:٥٧:٢٣٢٣:٤٩:١٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٣:٥٠١٢:٢٧:٢٥١٨:٤١:٢٤١٨:٥٧:٥٢٢٣:٤٨:٤٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٢:٤٦١٢:٢٧:٠٧١٨:٤١:٥٢١٨:٥٨:٢١٢٣:٤٨:٢٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١١:٤٣١٢:٢٦:٥٠١٨:٤٢:٢٠١٨:٥٨:٥٠٢٣:٤٨:٠٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٠:٤١١٢:٢٦:٣٣١٨:٤٢:٤٨١٨:٥٩:٢٠٢٣:٤٧:٤٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٠٩:٣٨١٢:٢٦:١٦١٨:٤٣:١٧١٨:٥٩:٤٩٢٣:٤٧:٢٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:٠٨:٣٦١٢:٢٥:٥٩١٨:٤٣:٤٥١٩:٠٠:١٨٢٣:٤٧:٠٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٠٧:٣٤١٢:٢٥:٤٢١٨:٤٤:١٣١٩:٠٠:٤٨٢٣:٤٦:٤٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٦٠٦:٠٦:٣٣١٢:٢٥:٢٦١٨:٤٤:٤٢١٩:٠١:١٨٢٣:٤٦:٢٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٥:٣٢١٢:٢٥:٠٩١٨:٤٥:١٠١٩:٠١:٤٨٢٣:٤٦:٠٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٤:٣٢١٢:٢٤:٥٤١٨:٤٥:٣٩١٩:٠٢:١٨٢٣:٤٥:٤٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٣:٣٢١٢:٢٤:٣٨١٨:٤٦:٠٨١٩:٠٢:٤٨٢٣:٤٥:٢٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٢:٣٢١٢:٢٤:٢٣١٨:٤٦:٣٧١٩:٠٣:١٨٢٣:٤٥:٠٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠١:٣٣١٢:٢٤:٠٨١٨:٤٧:٠٦١٩:٠٣:٤٩٢٣:٤٤:٤٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٠:٣٥١٢:٢٣:٥٣١٨:٤٧:٣٥١٩:٠٤:٢٠٢٣:٤٤:٢٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:١٥٠٥:٥٩:٣٧١٢:٢٣:٣٩١٨:٤٨:٠٥١٩:٠٤:٥١٢٣:٤٤:٠٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٨٠٥:٥٨:٤٠١٢:٢٣:٢٥١٨:٤٨:٣٤١٩:٠٥:٢٢٢٣:٤٣:٤٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٥:٥٧:٤٣١٢:٢٣:١٢١٨:٤٩:٠٤١٩:٠٥:٥٤٢٣:٤٣:٢٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٥:٥٦:٤٧١٢:٢٢:٥٩١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٦:٢٥٢٣:٤٣:١١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جکیگور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جکیگور شهر جکیگور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر جکیگور شهر جکیگور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جکیگور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جکیگور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جکیگور

جکیگور یا جکگور یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. این روستا در دهستان جکیگور بخش پیشین شهرستان سرباز واقع است. روستای جکیگور در میانه راه بین دو شهر راسک و پیشین واقع شده‌است

شهر جکیگور در ویکیپدیا

شهر جکیگور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جکیگور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جکیگور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جکیگور بر روی نقشه

شهر جکیگور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جکیگور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جکیگور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جکیگور
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر جکیگور + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر جکیگور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جکیگور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جکیگور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جکیگور رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جکیگور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جکیگور دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ جکیگور دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جکیگور
زمان پخش اذان آنلاین به افق جکیگور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جکیگور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جکیگور
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جکیگور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جکیگور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو