جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جکیگور

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز جکیگور


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٣٢
اذان ظهر: ١١:٠٩:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٣:٠١
اذان مغرب: ١٦:٥٠:٢٩
نیمه شب: ٢٢:٣٠:١٠

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جکیگور (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر جکیگور)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر جکیگور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جکیگور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه تقوایی ندارد تا موقع خلوت، او را از نافرمانی خدا، باز دارد، خداوند، به عمل او هیچ اعتنایی نمی¬كند. (زیرا عمل بدون تقوا، پایدار نیست.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر جکیگور

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جکیگور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جکیگور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جکیگور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جکیگور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جکیگور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٠:٣٦١٢:٢١:٤١١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:١٢٢٣:٤١:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٤٩:٤٦١٢:٢١:٣٢١٨:٥٣:٤٠١٩:١٠:٤٦٢٣:٤١:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٢١٠٥:٤٨:٥٧١٢:٢١:٢٣١٨:٥٤:١١١٩:١١:١٩٢٣:٤٠:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢١:١٥١٨:٥٤:٤٢١٩:١١:٥٢٢٣:٤٠:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٧:٢٢١٢:٢١:٠٧١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:٢٦٢٣:٤٠:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٤٦:٣٥١٢:٢١:٠٠١٨:٥٥:٤٦١٩:١٣:٠٠٢٣:٤٠:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٥:٥٠١٢:٢٠:٥٣١٨:٥٦:١٨١٩:١٣:٣٤٢٣:٣٩:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٥:٠٥١٢:٢٠:٤٧١٨:٥٦:٥٠١٩:١٤:٠٨٢٣:٣٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٤:٢٢١٢:٢٠:٤١١٨:٥٧:٢٢١٩:١٤:٤٢٢٣:٣٩:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢٠:٣٦١٨:٥٧:٥٤١٩:١٥:١٦٢٣:٣٩:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٢:٥٨١٢:٢٠:٣٢١٨:٥٨:٢٦١٩:١٥:٥٠٢٣:٣٩:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٤٧٠٥:٤٢:١٧١٢:٢٠:٢٨١٨:٥٨:٥٨١٩:١٦:٢٥٢٣:٣٨:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤١:٣٨١٢:٢٠:٢٤١٨:٥٩:٣٠١٩:١٦:٥٩٢٣:٣٨:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤١:٠٠١٢:٢٠:٢١١٩:٠٠:٠٣١٩:١٧:٣٤٢٣:٣٨:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٠:٢٢١٢:٢٠:١٩١٩:٠٠:٣٥١٩:١٨:٠٨٢٣:٣٨:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٢٤٠٥:٣٩:٤٦١٢:٢٠:١٨١٩:٠١:٠٨١٩:١٨:٤٣٢٣:٣٨:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٦٠٥:٣٩:١١١٢:٢٠:١٦١٩:٠١:٤٠١٩:١٩:١٨٢٣:٣٨:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٤٩٠٥:٣٨:٣٧١٢:٢٠:١٦١٩:٠٢:١٣١٩:١٩:٥٢٢٣:٣٨:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٨:٠٥١٢:٢٠:١٦١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٢٧٢٣:٣٨:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:١٩٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢٠:١٧١٩:٠٣:١٨١٩:٢١:٠١٢٣:٣٧:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٣٦٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٠:١٨١٩:٠٣:٥٠١٩:٢١:٣٦٢٣:٣٧:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٥٥٠٥:٣٦:٣٤١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٤:٢٣١٩:٢٢:١٠٢٣:٣٧:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:١٤٠٥:٣٦:٠٦١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٢:٤٥٢٣:٣٧:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٣٥٠٥:٣٥:٣٩١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٣:١٩٢٣:٣٧:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٣٥:١٤١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:٥٣٢٣:٣٧:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٢١٠٥:٣٤:٤٩١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٦:٣١١٩:٢٤:٢٧٢٣:٣٧:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٣٤:٢٦١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٥:٠١٢٣:٣٧:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٤:٠٥١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٥:٣٤٢٣:٣٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٧:٤١٠٥:٣٣:٤٤١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:٠٧٢٣:٣٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جکیگور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جکیگور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جکیگور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جکیگور

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر جکیگور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جکیگور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جکیگور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر جکیگور

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر جکیگور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جکیگور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جکیگور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جکیگور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جکیگور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جکیگور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر جکیگور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جکیگور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جکیگور

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٥٠٥:٢٦:٥٤١١:٠٨:١٧١٦:٤٩:٢٠١٧:٠٥:٥٩٢٢:٣٠:٢٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٢٥٠٥:٢٧:٢٨١١:٠٨:٠٩١٦:٤٨:٢٩١٧:٠٥:١٠٢٢:٣٠:١٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٥٥٠٥:٢٨:٠٣١١:٠٨:٠١١٦:٤٧:٤٠١٧:٠٤:٢٢٢٢:٣٠:٠٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٥٠٥:٢٨:٣٩١١:٠٧:٥٥١٦:٤٦:٥١١٧:٠٣:٣٥٢٢:٢٩:٥٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٦٠٥:٢٩:١٤١١:٠٧:٤٩١٦:٤٦:٠٣١٧:٠٢:٤٨٢٢:٢٩:٤٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٧٠٥:٢٩:٥١١١:٠٧:٤٣١٦:٤٥:١٧١٧:٠٢:٠٣٢٢:٢٩:٣٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٨٠٥:٣٠:٢٧١١:٠٧:٣٩١٦:٤٤:٣١١٧:٠١:١٩٢٢:٢٩:٣١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٠٠٥:٣١:٠٥١١:٠٧:٣٥١٦:٤٣:٤٧١٧:٠٠:٣٦٢٢:٢٩:٢٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٢٠٥:٣١:٤٢١١:٠٧:٣٢١٦:٤٣:٠٣١٦:٥٩:٥٥٢٢:٢٩:١٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٤٠٥:٣٢:٢٠١١:٠٧:٣٠١٦:٤٢:٢١١٦:٥٩:١٤٢٢:٢٩:١٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٧٠٥:٣٢:٥٩١١:٠٧:٢٨١٦:٤١:٤٠١٦:٥٨:٣٥٢٢:٢٩:١٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٩٠٥:٣٣:٣٨١١:٠٧:٢٨١٦:٤١:٠٠١٦:٥٧:٥٦٢٢:٢٩:٠٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:١٢٠٥:٣٤:١٧١١:٠٧:٢٨١٦:٤٠:٢١١٦:٥٧:١٩٢٢:٢٩:٠٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٦٠٥:٣٤:٥٧١١:٠٧:٢٩١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٦:٤٤٢٢:٢٩:٠١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١٩٠٥:٣٥:٣٧١١:٠٧:٣١١٦:٣٩:٠٧١٦:٥٦:٠٩٢٢:٢٩:٠٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٣٠٥:٣٦:١٧١١:٠٧:٣٣١٦:٣٨:٣٢١٦:٥٥:٣٦٢٢:٢٩:٠٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٣٦:٥٨١١:٠٧:٣٧١٦:٣٧:٥٨١٦:٥٥:٠٤٢٢:٢٩:٠٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٣٧:٣٩١١:٠٧:٤١١٦:٣٧:٢٦١٦:٥٤:٣٣٢٢:٢٩:٠٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٣٨:٢١١١:٠٧:٤٦١٦:٣٦:٥٥١٦:٥٤:٠٤٢٢:٢٩:٠٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:١٢٠٥:٣٩:٠٣١١:٠٧:٥٢١٦:٣٦:٢٥١٦:٥٣:٣٦٢٢:٢٩:٠٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٨٠٥:٣٩:٤٥١١:٠٧:٥٩١٦:٣٥:٥٧١٦:٥٣:٠٩٢٢:٢٩:١٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٤٠:٢٧١١:٠٨:٠٦١٦:٣٥:٣٠١٦:٥٢:٤٤٢٢:٢٩:١٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤١:١٠١١:٠٨:١٥١٦:٣٥:٠٤١٦:٥٢:٢١٢٢:٢٩:٢٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤١:٥٣١١:٠٨:٢٤١٦:٣٤:٤٠١٦:٥١:٥٨٢٢:٢٩:٢٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٢٠٥:٤٢:٣٧١١:٠٨:٣٤١٦:٣٤:١٧١٦:٥١:٣٧٢٢:٢٩:٣٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤٣:٢٠١١:٠٨:٤٥١٦:٣٣:٥٦١٦:٥١:١٨٢٢:٢٩:٤١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٤٤:٠٤١١:٠٨:٥٧١٦:٣٣:٣٦١٦:٥١:٠٠٢٢:٢٩:٥٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٤٤:٤٨١١:٠٩:١٠١٦:٣٣:١٨١٦:٥٠:٤٤٢٢:٢٩:٥٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤١٠٥:٤٥:٣٢١١:٠٩:٢٤١٦:٣٣:٠١١٦:٥٠:٢٩٢٢:٣٠:١٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٨٠٥:٤٦:١٧١١:٠٩:٣٨١٦:٣٢:٤٦١٦:٥٠:١٥٢٢:٣٠:٢١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جکیگور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جکیگور شهر جکیگور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جکیگور شهر جکیگور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جکیگور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جکیگور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جکیگور

جکیگور یا جکگور یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. این روستا در دهستان جکیگور بخش پیشین شهرستان سرباز واقع است. روستای جکیگور در میانه راه بین دو شهر راسک و پیشین واقع شده‌است

شهر جکیگور در ویکیپدیا

شهر جکیگور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جکیگور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جکیگور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جکیگور بر روی نقشه

شهر جکیگور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جکیگور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جکیگور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جکیگور
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر جکیگور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر جکیگور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جکیگور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جکیگور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جکیگور رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جکیگور
افق شرعی امروز فردا جکیگور دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جکیگور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جکیگور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جکیگور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق جکیگور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جکیگور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ جکیگور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جکیگور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو