جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جکدان

جاسک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز جکدان


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٠٢:٤٠

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جکدان (شهرستان جاسک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر جکدان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر جکدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جکدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیل كارنگی
فراموش نكنیم كه حق شناسی نشانه ای از آموزش درست است. پس اگر از فرزندانمان توقع حق شناسی داریم، باید آنها را حق شناس بار بیاوریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جکدان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جکدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جکدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جکدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جکدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جکدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٦:٠٨١٢:٣٦:٥٦١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٥:١١٢٣:٥٦:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٥:١٦١٢:٣٦:٤٦١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٥:٤٥٢٣:٥٦:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٤:٢٦١٢:٣٦:٣٧١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:١٩٢٣:٥٥:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٣:٣٦١٢:٣٦:٢٨١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٦:٥٣٢٣:٥٥:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٢:٤٨١٢:٣٦:٢٠١٩:١٠:١٤١٩:٢٧:٢٧٢٣:٥٥:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٢:٠٠١٢:٣٦:١٢١٩:١٠:٤٦١٩:٢٨:٠١٢٣:٥٥:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠١:١٣١٢:٣٦:٠٥١٩:١١:١٨١٩:٢٨:٣٥٢٣:٥٥:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٠:٢٧١٢:٣٥:٥٨١٩:١١:٥٠١٩:٢٩:١٠٢٣:٥٤:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٤٤٠٥:٥٩:٤٢١٢:٣٥:٥٢١٩:١٢:٢٣١٩:٢٩:٤٥٢٣:٥٤:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٧٠٥:٥٨:٥٨١٢:٣٥:٤٦١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:١٩٢٣:٥٤:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥١٠٥:٥٨:١٥١٢:٣٥:٤١١٩:١٣:٢٨١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥٤:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٧:٣٣١٢:٣٥:٣٧١٩:١٤:٠١١٩:٣١:٢٩٢٣:٥٤:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٦:٥٢١٢:٣٥:٣٣١٩:١٤:٣٤١٩:٣٢:٠٤٢٣:٥٣:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٥:٢٩١٩:١٥:٠٧١٩:٣٢:٣٩٢٣:٥٣:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٥:٣٣١٢:٣٥:٢٦١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:١٤٢٣:٥٣:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٤:٥٥١٢:٣٥:٢٤١٩:١٦:١٢١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥٣:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٤:١٨١٢:٣٥:٢٢١٩:١٦:٤٥١٩:٣٤:٢٤٢٣:٥٣:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٥:٢١١٩:١٧:١٨١٩:٣٤:٥٩٢٣:٥٣:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٥:٢١١٩:١٧:٥١١٩:٣٥:٣٤٢٣:٥٣:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٢:٣٥١٢:٣٥:٢١١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٠٩٢٣:٥٢:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٢:٠٤١٢:٣٥:٢١١٩:١٨:٥٧١٩:٣٦:٤٥٢٣:٥٢:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥١:٣٣١٢:٣٥:٢٣١٩:١٩:٣٠١٩:٣٧:٢٠٢٣:٥٢:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٥:٢٥١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٧:٥٤٢٣:٥٢:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣٥:٢٧١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٨:٢٩٢٣:٥٢:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٥:٣٠١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٠٤٢٣:٥٢:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٩:٤٢١٢:٣٥:٣٣١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٣٨٢٣:٥٢:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤٩:١٧١٢:٣٥:٣٧١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:١٣٢٣:٥٢:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٨:٥٤١٢:٣٥:٤٢١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:٤٧٢٣:٥٢:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:١٨٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣٥:٤٧١٩:٢٣:١٧١٩:٤١:٢٠٢٣:٥٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جکدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جکدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جکدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جکدان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر جکدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جکدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جکدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر جکدان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر جکدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر جکدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر جکدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جکدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جکدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر جکدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر جکدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جکدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر جکدان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٦:٥٤١٢:٤٠:٥٥١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٢٨٢٣:٥٦:١٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٧:٠٨١٢:٤١:٠٨١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٤٠٢٣:٥٦:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٧:٢٣١٢:٤١:٢١١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:٥٠٢٣:٥٦:٤٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٤٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤١:٣٤١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٥٩٢٣:٥٧:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٣٠٥:٤٧:٥٥١٢:٤١:٤٧١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٧:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤٨:١٣١٢:٤١:٥٩١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:١٣٢٣:٥٧:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٤٠٥:٤٨:٣١١٢:٤٢:١٢١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٤:١٨٢٣:٥٧:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٨:٥١١٢:٤٢:٢٤١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٢٢٢٣:٥٧:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٩:١١١٢:٤٢:٣٦١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٢٥٢٣:٥٨:١١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٤٩:٣٢١٢:٤٢:٤٨١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٢٧٢٣:٥٨:٢٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٤٩:٥٣١٢:٤٣:٠٠١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٢٧٢٣:٥٨:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٠:١٦١٢:٤٣:١١١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٢٦٢٣:٥٨:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٠:٣٩١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:٢٣٢٣:٥٩:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥١:٠٢١٢:٤٣:٣٣١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٢٠٢٣:٥٩:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥١:٢٧١٢:٤٣:٤٣١٩:٣٥:٥١١٩:٥٤:١٤٢٣:٥٩:٣٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥١:٥١١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٠٨٢٣:٥٩:٥٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٢:١٧١٢:٤٤:٠٣١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٤:٠٠٠٠:٠٠:٠٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٢:٤٣١٢:٤٤:١٢١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٥١٠٠:٠٠:١٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٥٣:٠٩١٢:٤٤:٢١١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٤٠٠٠:٠٠:٣٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٣:٣٦١٢:٤٤:٢٩١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٠:٤٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٤:٠٣١٢:٤٤:٣٧١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:١٤٠٠:٠٠:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٤:٣٠١٢:٤٤:٤٤١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠١:٠٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٤:٥٨١٢:٤٤:٥١١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٤٣٠٠:٠١:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٥:٢٦١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠١:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٥:٥٥١٢:٤٥:٠٣١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠١:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٦:٢٤١٢:٤٥:٠٨١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٤٦٠٠:٠١:٥٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٥:١٣١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٢٤٠٠:٠٢:٠٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٧:٢٢١٢:٤٥:١٨١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:٠١٠٠:٠٢:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٧:٥٢١٢:٤٥:٢١١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٢:٢٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٨:٢٢١٢:٤٥:٢٥١٩:٣٢:١٢١٩:٥٠:١١٠٠:٠٢:٣١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٨:٥٢١٢:٤٥:٢٧١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٤٤٠٠:٠٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جکدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر جکدان شهر جکدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر جکدان شهر جکدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جکدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جکدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر جکدان

جکدان، دهستانی است از توابع بخش بشاگرد شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان ایران.

شهر جکدان در ویکیپدیا

شهر جکدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جکدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جکدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جکدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جکدان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جکدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جکدان
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر جکدان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر جکدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جکدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جکدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جکدان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق جکدان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جکدان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جکدان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جکدان
زمان پخش اذان آنلاین به افق جکدان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جکدان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جکدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جکدان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جکدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو