جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جکبنان

چانف | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز جکبنان


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٠
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٤٠
غروب آفتاب: ١٨:٣٠:٤٦
اذان مغرب: ١٨:٤٧:١١
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٣٧

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جکبنان (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای جکبنان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جکبنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جکبنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
به درستی كه چیزی بدتر از شرّ نیست، جز كیفر آن و چیزی بهتر از خیر نیست، جز پاداش آن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جکبنان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جکبنان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جکبنان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جکبنان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جکبنان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جکبنان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٤:٠٨١٢:٢٥:٤٨١٨:٥٧:٥٠١٩:١٤:٥٩٢٣:٤٥:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٣:١٧١٢:٢٥:٣٨١٨:٥٨:٢٢١٩:١٥:٣٣٢٣:٤٤:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٥٠٥:٥٢:٢٧١٢:٢٥:٣٠١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:٠٧٢٣:٤٤:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥١:٣٨١٢:٢٥:٢١١٨:٥٩:٢٧١٩:١٦:٤٢٢٣:٤٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٢٣٠٥:٥٠:٥٠١٢:٢٥:١٤١٨:٥٩:٥٩١٩:١٧:١٦٢٣:٤٤:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٠:٠٣١٢:٢٥:٠٦١٩:٠٠:٣٢١٩:١٧:٥١٢٣:٤٣:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٤٩:١٦١٢:٢٥:٠٠١٩:٠١:٠٤١٩:١٨:٢٥٢٣:٤٣:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٤٨:٣١١٢:٢٤:٥٣١٩:٠١:٣٧١٩:١٩:٠٠٢٣:٤٣:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤٧:٤٧١٢:٢٤:٤٨١٩:٠٢:١٠١٩:١٩:٣٥٢٣:٤٣:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٧:٠٣١٢:٢٤:٤٣١٩:٠٢:٤٣١٩:٢٠:١٠٢٣:٤٣:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٦:٢١١٢:٢٤:٣٨١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٤٥٢٣:٤٢:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٤٥:٤٠١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٣:٤٩١٩:٢١:٢٠٢٣:٤٢:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٥:٠٠١٢:٢٤:٣١١٩:٠٤:٢٢١٩:٢١:٥٦٢٣:٤٢:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٤:٢١١٢:٢٤:٢٨١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٢:٣١٢٣:٤٢:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٤٣:٤٣١٢:٢٤:٢٦١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٣:٠٦٢٣:٤٢:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٣:٠٦١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٦:٠١١٩:٢٣:٤٢٢٣:٤٢:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٢:٣٠١٢:٢٤:٢٣١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٤:١٧٢٣:٤٢:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤١:٥٥١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:٥٢٢٣:٤٢:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٥١٠٥:٤١:٢٢١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٧:٤١١٩:٢٥:٢٨٢٣:٤١:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٠:٥٠١٢:٢٤:٢٣١٩:٠٨:١٤١٩:٢٦:٠٣٢٣:٤١:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤٠:١٩١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٦:٣٨٢٣:٤١:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٤٠٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٤:٢٦١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:١٣٢٣:٤١:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٥٨٠٥:٣٩:٢١١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٧:٤٨٢٣:٤١:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:١٨٠٥:٣٨:٥٣١٢:٢٤:٣١١٩:١٠:٢٦١٩:٢٨:٢٣٢٣:٤١:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٤٠٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٤:٣٥١٩:١٠:٥٩١٩:٢٨:٥٨٢٣:٤١:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٠٣٠٥:٣٨:٠٢١٢:٢٤:٣٩١٩:١١:٣٢١٩:٢٩:٣٢٢٣:٤١:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٢٧٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢٤:٤٤١٩:١٢:٠٤١٩:٣٠:٠٧٢٣:٤١:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٧:١٧١٢:٢٤:٤٩١٩:١٢:٣٦١٩:٣٠:٤١٢٣:٤١:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٢٠٠٥:٣٦:٥٦١٢:٢٤:٥٤١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:١٤٢٣:٤١:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جکبنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جکبنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جکبنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جکبنان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای جکبنان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جکبنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جکبنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای جکبنان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای جکبنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای جکبنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای جکبنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جکبنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جکبنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جکبنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای جکبنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جکبنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جکبنان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٣:٢٦١٢:٣٠:٤٦١٨:٥٧:٤٢١٩:١٤:٣٦٢٣:٥١:٠٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٣:٥٤١٢:٣٠:٣٠١٨:٥٦:٤٣١٩:١٣:٣٥٢٣:٥٠:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٤:٢١١٢:٣٠:١٤١٨:٥٥:٤٣١٩:١٢:٣٤٢٣:٥٠:٤٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٤:٤٨١٢:٢٩:٥٧١٨:٥٤:٤٣١٩:١١:٣٢٢٣:٥٠:٣٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٥:١٤١٢:٢٩:٤٠١٨:٥٣:٤٢١٩:١٠:٣٠٢٣:٥٠:٢٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:٠٥:٤١١٢:٢٩:٢٣١٨:٥٢:٤١١٩:٠٩:٢٧٢٣:٥٠:٠٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٦:٠٨١٢:٢٩:٠٥١٨:٥١:٣٩١٩:٠٨:٢٣٢٣:٤٩:٥٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٦:٣٤١٢:٢٨:٤٧١٨:٥٠:٣٦١٩:٠٧:١٩٢٣:٤٩:٤٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٠٧:٠٠١٢:٢٨:٢٨١٨:٤٩:٣٣١٩:٠٦:١٥٢٣:٤٩:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٧:٢٦١٢:٢٨:١٠١٨:٤٨:٣٠١٩:٠٥:١٠٢٣:٤٩:١٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٠٧:٥٢١٢:٢٧:٥١١٨:٤٧:٢٦١٩:٠٤:٠٥٢٣:٤٨:٥٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٠٨:١٨١٢:٢٧:٣١١٨:٤٦:٢١١٩:٠٢:٥٩٢٣:٤٨:٤٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:٠٨:٤٤١٢:٢٧:١٢١٨:٤٥:١٦١٩:٠١:٥٣٢٣:٤٨:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤١٠٦:٠٩:٠٩١٢:٢٦:٥٢١٨:٤٤:١١١٩:٠٠:٤٦٢٣:٤٨:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:٠٩:٣٤١٢:٢٦:٣٢١٨:٤٣:٠٥١٨:٥٩:٤٠٢٣:٤٧:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٠:٠٠١٢:٢٦:١١١٨:٤١:٥٩١٨:٥٨:٣٢٢٣:٤٧:٣٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٠:٢٥١٢:٢٥:٥١١٨:٤٠:٥٣١٨:٥٧:٢٥٢٣:٤٧:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٠:٥٠١٢:٢٥:٣٠١٨:٣٩:٤٦١٨:٥٦:١٧٢٣:٤٧:٠٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١١:١٥١٢:٢٥:٠٩١٨:٣٨:٣٩١٨:٥٥:١٠٢٣:٤٦:٤٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١١:٤٠١٢:٢٤:٤٨١٨:٣٧:٣٢١٨:٥٤:٠٢٢٣:٤٦:٢٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٢:٠٥١٢:٢٤:٢٧١٨:٣٦:٢٥١٨:٥٢:٥٣٢٣:٤٦:١١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٢:٣٠١٢:٢٤:٠٦١٨:٣٥:١٧١٨:٥١:٤٥٢٣:٤٥:٥٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٢:٥٥١٢:٢٣:٤٤١٨:٣٤:١٠١٨:٥٠:٣٧٢٣:٤٥:٣٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٣:٢٠١٢:٢٣:٢٣١٨:٣٣:٠٢١٨:٤٩:٢٨٢٣:٤٥:١٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٣:٤٥١٢:٢٣:٠١١٨:٣١:٥٤١٨:٤٨:٢٠٢٣:٤٤:٥٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٤:١٠١٢:٢٢:٤٠١٨:٣٠:٤٦١٨:٤٧:١١٢٣:٤٤:٣٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:١٤:٣٥١٢:٢٢:١٨١٨:٢٩:٣٨١٨:٤٦:٠٣٢٣:٤٤:١٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:١٥:٠٠١٢:٢١:٥٧١٨:٢٨:٣٠١٨:٤٤:٥٤٢٣:٤٣:٥٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٥:٢٥١٢:٢١:٣٥١٨:٢٧:٢٢١٨:٤٣:٤٦٢٣:٤٣:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:١٥:٥٠١٢:٢١:١٤١٨:٢٦:١٤١٨:٤٢:٣٨٢٣:١٣:١٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٤٠٥:١٦:١٦١١:٢٠:٥٣١٧:٢٥:٠٦١٧:٤١:٣٠٢٢:٤٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جکبنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جکبنان روستای جکبنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جکبنان روستای جکبنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جکبنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جکبنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جکبنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جکبنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جکبنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جکبنان

روستای جکبنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جکبنان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جکبنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جکبنان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جکبنان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای جکبنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جکبنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جکبنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جکبنان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا جکبنان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جکبنان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جکبنان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جکبنان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا جکبنان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جکبنان
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جکبنان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جکبنان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جکبنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو