جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جوی کمال خان

چاه علی | دلگان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز جوی کمال خان


اذان صبح: ٠٤:٠٣:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٥٨
اذان ظهر: ١١:٢٤:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٥٣
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٢١
نیمه شب: ٢٢:٤٦:٣٣

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جوی کمال خان (شهرستان دلگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای جوی کمال خان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جوی کمال خان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوی کمال خان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

ارد بزرگ
برای آنكه به پایین پرتاب نشوی، دست گیر آدمیان شو.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جوی کمال خان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جوی کمال خان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوی کمال خان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جوی کمال خان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوی کمال خان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جوی کمال خان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٠٢٠٥:٥٧:١٠١٢:٢٩:٣٣١٩:٠٢:١٨١٩:١٩:٣٣٢٣:٤٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٥٨٠٥:٥٦:١٩١٢:٢٩:٢٣١٩:٠٢:٥١١٩:٢٠:٠٨٢٣:٤٨:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٥:٢٨١٢:٢٩:١٥١٩:٠٣:٢٥١٩:٢٠:٤٣٢٣:٤٨:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٤:٣٨١٢:٢٩:٠٦١٩:٠٣:٥٨١٩:٢١:١٨٢٣:٤٧:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٣:٤٩١٢:٢٨:٥٩١٩:٠٤:٣١١٩:٢١:٥٤٢٣:٤٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٣:٠٠١٢:٢٨:٥١١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٢:٣٠٢٣:٤٧:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٢:١٣١٢:٢٨:٤٥١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٣:٠٥٢٣:٤٧:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥١:٢٧١٢:٢٨:٣٩١٩:٠٦:١٢١٩:٢٣:٤١٢٣:٤٧:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٠:٤٢١٢:٢٨:٣٣١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٤:١٧٢٣:٤٦:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٤٩:٥٧١٢:٢٨:٢٨١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٤:٥٣٢٣:٤٦:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٤٩:١٤١٢:٢٨:٢٣١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٥:٢٩٢٣:٤٦:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٨:٣٢١٢:٢٨:١٩١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٦:٠٥٢٣:٤٦:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٤٧:٥١١٢:٢٨:١٦١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٤١٢٣:٤٦:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٧:١١١٢:٢٨:١٣١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٧:١٨٢٣:٤٥:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٦:٣٢١٢:٢٨:١١١٩:١٠:١٠١٩:٢٧:٥٤٢٣:٤٥:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٢٧٠٥:٤٥:٥٤١٢:٢٨:٠٩١٩:١٠:٤٤١٩:٢٨:٣٠٢٣:٤٥:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٤٥:١٨١٢:٢٨:٠٨١٩:١١:١٨١٩:٢٩:٠٧٢٣:٤٥:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٤:٤٢١٢:٢٨:٠٧١٩:١١:٥٢١٩:٢٩:٤٣٢٣:٤٥:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٤:٠٨١٢:٢٨:٠٨١٩:١٢:٢٦١٩:٣٠:١٩٢٣:٤٥:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:١٤٠٥:٤٣:٣٥١٢:٢٨:٠٨١٩:١٣:٠٠١٩:٣٠:٥٥٢٣:٤٥:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٣:٠٣١٢:٢٨:٠٩١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٣١٢٣:٤٥:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢٨:١١١٩:١٤:٠٨١٩:٣٢:٠٧٢٣:٤٥:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢٨:١٤١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:٤٣٢٣:٤٥:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤١:٣٥١٢:٢٨:١٧١٩:١٥:١٥١٩:٣٣:١٩٢٣:٤٤:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤١:٠٩١٢:٢٨:٢٠١٩:١٥:٤٨١٩:٣٣:٥٤٢٣:٤٤:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٠٤٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢٨:٢٤١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٢٩٢٣:٤٤:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٠:١٩١٢:٢٨:٢٩١٩:١٦:٥٥١٩:٣٥:٠٤٢٣:٤٤:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٥٢٠٥:٣٩:٥٦١٢:٢٨:٣٤١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٣٩٢٣:٤٤:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:١٩٠٥:٣٩:٣٤١٢:٢٨:٤٠١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:١٣٢٣:٤٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوی کمال خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوی کمال خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوی کمال خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوی کمال خان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای جوی کمال خان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جوی کمال خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوی کمال خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای جوی کمال خان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای جوی کمال خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای جوی کمال خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای جوی کمال خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جوی کمال خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوی کمال خان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جوی کمال خان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای جوی کمال خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوی کمال خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جوی کمال خان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٦:٣٦١٢:٣٤:٣١١٩:٠٢:٠٢١٩:١٩:٠٢٢٣:٥٤:٣٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٧:٠٤١٢:٣٤:١٥١٩:٠١:٠٢١٩:١٨:٠٠٢٣:٥٤:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٧:٣٢١٢:٣٣:٥٩١٩:٠٠:٠١١٩:١٦:٥٨٢٣:٥٤:١٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:٠٨:٠٠١٢:٣٣:٤٢١٨:٥٩:٠٠١٩:١٥:٥٥٢٣:٥٤:٠٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٠٠٦:٠٨:٢٨١٢:٣٣:٢٥١٨:٥٧:٥٨١٩:١٤:٥١٢٣:٥٣:٥٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٠٨:٥٦١٢:٣٣:٠٨١٨:٥٦:٥٦١٩:١٣:٤٧٢٣:٥٣:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٠٩:٢٣١٢:٣٢:٥٠١٨:٥٥:٥٣١٩:١٢:٤٢٢٣:٥٣:٢٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:٠٩:٥١١٢:٣٢:٣٢١٨:٥٤:٤٩١٩:١١:٣٧٢٣:٥٣:١٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٠:١٨١٢:٣٢:١٤١٨:٥٣:٤٥١٩:١٠:٣٢٢٣:٥٣:٠٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٠:٤٥١٢:٣١:٥٥١٨:٥٢:٤٠١٩:٠٩:٢٦٢٣:٥٢:٤٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١١:١٢١٢:٣١:٣٦١٨:٥١:٣٥١٩:٠٨:١٩٢٣:٥٢:٣١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١١:٣٩١٢:٣١:١٦١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٧:١٢٢٣:٥٢:١٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٢:٠٦١٢:٣٠:٥٧١٨:٤٩:٢٣١٩:٠٦:٠٥٢٣:٥٢:٠١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٢:٣٣١٢:٣٠:٣٧١٨:٤٨:١٧١٩:٠٤:٥٨٢٣:٥١:٤٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٢:٥٩١٢:٣٠:١٧١٨:٤٧:١٠١٩:٠٣:٥٠٢٣:٥١:٢٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٣:٢٥١٢:٢٩:٥٦١٨:٤٦:٠٣١٩:٠٢:٤١٢٣:٥١:١٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٣:٥٢١٢:٢٩:٣٦١٨:٤٤:٥٦١٩:٠١:٣٣٢٣:٥٠:٥٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٤:١٨١٢:٢٩:١٥١٨:٤٣:٤٨١٩:٠٠:٢٤٢٣:٥٠:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٤:٤٤١٢:٢٨:٥٤١٨:٤٢:٤٠١٨:٥٩:١٥٢٣:٥٠:٢٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:١٥:١٠١٢:٢٨:٣٣١٨:٤١:٣٢١٨:٥٨:٠٦٢٣:٥٠:٠٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:١٥:٣٦١٢:٢٨:١٢١٨:٤٠:٢٣١٨:٥٦:٥٧٢٣:٤٩:٤٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:١٦:٠٢١٢:٢٧:٥١١٨:٣٩:١٤١٨:٥٥:٤٧٢٣:٤٩:٢٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:١٦:٢٨١٢:٢٧:٢٩١٨:٣٨:٠٦١٨:٥٤:٣٨٢٣:٤٩:٠٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:١٦:٥٤١٢:٢٧:٠٨١٨:٣٦:٥٧١٨:٥٣:٢٨٢٣:٤٨:٤٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:١٧:٢١١٢:٢٦:٤٦١٨:٣٥:٤٨١٨:٥٢:١٨٢٣:٤٨:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:١٧:٤٧١٢:٢٦:٢٥١٨:٣٤:٣٨١٨:٥١:٠٩٢٣:٤٨:١٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤١٠٦:١٨:١٣١٢:٢٦:٠٣١٨:٣٣:٢٩١٨:٤٩:٥٩٢٣:٤٧:٥١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:١٨:٣٩١٢:٢٥:٤٢١٨:٣٢:٢٠١٨:٤٨:٥٠٢٣:٤٧:٣١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٢٠٦:١٩:٠٥١٢:٢٥:٢٠١٨:٣١:١١١٨:٤٧:٤٠٢٣:٤٧:١٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:١٩:٣٢١٢:٢٤:٥٩١٨:٣٠:٠٢١٨:٤٦:٣١٢٣:١٦:٥٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٣٠٥:١٩:٥٨١١:٢٤:٣٨١٧:٢٨:٥٣١٧:٤٥:٢١٢٢:٤٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جوی کمال خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جوی کمال خان روستای جوی کمال خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای جوی کمال خان روستای جوی کمال خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جوی کمال خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوی کمال خان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جوی کمال خان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جوی کمال خان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جوی کمال خان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جوی کمال خان

روستای جوی کمال خان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جوی کمال خان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جوی کمال خان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جوی کمال خان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای جوی کمال خان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای جوی کمال خان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوی کمال خان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جوی کمال خان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جوی کمال خان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جوی کمال خان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوی کمال خان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جوی کمال خان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جوی کمال خان
افق شرعی امروز فردا جوی کمال خان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق جوی کمال خان
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ جوی کمال خان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جوی کمال خان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جوی کمال خان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو