جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جویبار

جویبار | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز جویبار

اذان صبح: ٠٤:٥١:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٠٨
اذان ظهر: ١١:٤٢:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٢٥:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٩:٤١

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جویبار (شهرستان جویبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر جویبار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر جویبار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جویبار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
آزادی طلبی ما به این دلیل نیست كه عاشق آزادی هستیم، بلكه در حقیقت، ما خود آزادی هستیم و فقط در آزادی می توانیم رشد كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جویبار

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جویبار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جویبار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جویبار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جویبار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جویبار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٦:٠١١٢:٥٨:٣٧١٩:٣١:٥٠١٩:٥٠:٤٢٠٠:١٣:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٤:٤٠١٢:٥٨:٢٣١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٣٦٠٠:١٣:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٣:١٩١٢:٥٨:٠٩١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٣١٠٠:١٢:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٥١٠٦:٢١:٥٩١٢:٥٧:٥٥١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:٢٦٠٠:١٢:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٧:٤١١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٢١٠٠:١١:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٩:٢١١٢:٥٧:٢٨١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:١٦٠٠:١١:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٨:٠٣١٢:٥٧:١٦١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:١١٠٠:١١:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٦:٤٦١٢:٥٧:٠٣١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٧:٠٦٠٠:١٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٦:٥٢١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٨:٠١٠٠:١٠:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٤:١٤١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٠:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٣:٠٠١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٥٢٠٠:٠٩:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١١:٤٦١٢:٥٦:١٩١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٠٩:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٠:٣٤١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:٤٢٠٠:٠٩:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٥:٥٩١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٠٨:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٨:١١١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٠٨:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٠٨:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٥:٣٤١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٠٧:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٤:٤٥١٢:٥٥:٢٧١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٠٧:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٧:١٥٠٠:٠٧:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥٥:١٣١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٨:١١٠٠:٠٧:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٠٦:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٠:١١٢٠:١٠:٠٢٠٠:٠٦:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٤:٥٨١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٥٧٠٠:٠٦:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥٤:٥٤١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٥٢٠٠:٠٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥٤:٥١١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:٤٨٠٠:٠٥:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:٤٢٠٠:٠٥:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٥:٣٢١٢:٥٤:٤٦١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٤:٣٧٠٠:٠٥:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٠٧٠٥:٥٤:٣٧١٢:٥٤:٤٤١٩:٥٥:٢١٢٠:١٥:٣٢٠٠:٠٥:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٥٠٠٥:٥٣:٤٤١٢:٥٤:٤٣١٩:٥٦:١٢٢٠:١٦:٢٦٠٠:٠٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جویبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جویبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جویبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جویبار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر جویبار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جویبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جویبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر جویبار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جویبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر جویبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر جویبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جویبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جویبار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جویبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر جویبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جویبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جویبار

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر جویبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جویبار شهر جویبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جویبار شهر جویبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جویبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جویبار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر جویبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر جویبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جویبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر جویبار

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٢:٢٠١١:٤٢:٤٧١٧:١٢:٤٣١٧:٣١:٢٤٢٣:٠٠:٢٩
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٣:١٧١١:٤٢:٣٨١٧:١١:٢٩١٧:٣٠:١٣٢٣:٠٠:١٨
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٤:١٥١١:٤٢:٣١١٧:١٠:١٧١٧:٢٩:٠٢٢٣:٠٠:٠٨
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٥:١٢١١:٤٢:٢٤١٧:٠٩:٠٦١٧:٢٧:٥٣٢٢:٥٩:٥٨
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٦:١٠١١:٤٢:١٧١٧:٠٧:٥٦١٧:٢٦:٤٥٢٢:٥٩:٤٩
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٧:٠٨١١:٤٢:١٢١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٥:٣٨٢٢:٥٩:٤١
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٨:٠٧١١:٤٢:٠٧١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٤:٣٢٢٢:٥٩:٣٣
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٩:٠٦١١:٤٢:٠٣١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٣:٢٧٢٢:٥٩:٢٦
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٠:٠٥١١:٤٢:٠٠١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٢:٢٤٢٢:٥٩:١٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢١:٠٤١١:٤١:٥٧١٧:٠٢:٢٢١٧:٢١:٢٢٢٢:٥٩:١٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٢:٠٤١١:٤١:٥٥١٧:٠١:١٩١٧:٢٠:٢٢٢٢:٥٩:٠٨
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٣:٠٤١١:٤١:٥٤١٧:٠٠:١٨١٧:١٩:٢٣٢٢:٥٩:٠٤
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٤:٠٤١١:٤١:٥٤١٦:٥٩:١٨١٧:١٨:٢٥٢٢:٥٩:٠٠
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٥:٠٥١١:٤١:٥٥١٦:٥٨:١٩١٧:١٧:٢٩٢٢:٥٨:٥٧
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٦:٠٥١١:٤١:٥٧١٦:٥٧:٢٢١٧:١٦:٣٤٢٢:٥٨:٥٥
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٧:٠٦١١:٤١:٥٩١٦:٥٦:٢٦١٧:١٥:٤١٢٢:٥٨:٥٤
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٨:٠٧١١:٤٢:٠٢١٦:٥٥:٣٢١٧:١٤:٤٩٢٢:٥٨:٥٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٩:٠٩١١:٤٢:٠٦١٦:٥٤:٣٩١٧:١٣:٥٩٢٢:٥٨:٥٣
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٠:١٠١١:٤٢:١١١٦:٥٣:٤٨١٧:١٣:١٠٢٢:٥٨:٥٤
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣١:١٢١١:٤٢:١٧١٦:٥٢:٥٩١٧:١٢:٢٣٢٢:٥٨:٥٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٢:١٤١١:٤٢:٢٤١٦:٥٢:١١١٧:١١:٣٨٢٢:٥٨:٥٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٣:١٥١١:٤٢:٣١١٦:٥١:٢٤١٧:١٠:٥٥٢٢:٥٩:٠٢
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٤:١٧١١:٤٢:٤٠١٦:٥٠:٤٠١٧:١٠:١٣٢٢:٥٩:٠٧
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٥:١٩١١:٤٢:٤٩١٦:٤٩:٥٧١٧:٠٩:٣٢٢٢:٥٩:١٢
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٦:٢١١١:٤٢:٥٩١٦:٤٩:١٦١٧:٠٨:٥٤٢٢:٥٩:١٨
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٧:٢٢١١:٤٣:١٠١٦:٤٨:٣٧١٧:٠٨:١٧٢٢:٥٩:٢٥
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٨:٢٤١١:٤٣:٢٢١٦:٤٧:٥٩١٧:٠٧:٤٢٢٢:٥٩:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٩:٢٦١١:٤٣:٣٥١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٧:٠٩٢٢:٥٩:٤١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٥٨٠٦:٤٠:٢٧١١:٤٣:٤٨١٦:٤٦:٥٠١٧:٠٦:٣٨٢٢:٥٩:٥٠
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤١:٢٨١١:٤٤:٠٣١٦:٤٦:١٨١٧:٠٦:٠٩٢٣:٠٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جویبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر جویبار شهر جویبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر جویبار شهر جویبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جویبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جویبار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جویبار

جویبار یکی از شهرهای استان مازندران و مرکز شهرستان جویبار است. جمعیت شهر جویبار در سال ۱۳۹۰، برابر با ۲۹٬۱۲۲ نفر بوده‌است. این شهر در گذشته «باغلو» نام داشت و مرکز دهستان گیل‌خوران در بخش مرکزی شهرستان قائم‌شهر بود

شهر جویبار در ویکیپدیا

شهر جویبار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جویبار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جویبار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جویبار بر روی نقشه

شهر جویبار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جویبار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جویبار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جویبار
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر جویبار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر جویبار + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر جویبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جویبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جویبار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جویبار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جویبار رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق جویبار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جویبار
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جویبار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جویبار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جویبار
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ جویبار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جویبار
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ جویبار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جویبار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو