جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جویبار

جویبار | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز جویبار


اذان صبح: ٠٥:١٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٤٠
اذان ظهر: ١١:٤٣:٥٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٤١
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٥١

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جویبار (شهرستان جویبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر جویبار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر جویبار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جویبار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مونتنی
ای بشر نادانی كه نمی توانی كرمی را بیافرینی .... با وجود این، یك دو جین خدا می سازی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جویبار

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جویبار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جویبار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جویبار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جویبار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جویبار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٠:١٧١٢:٥٦:٠٧١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٥٧٠٠:٠٩:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥٥:٥٨١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٠٨:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٧:٥٥١٢:٥٥:٤٩١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٠٨:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٦:٤٦١٢:٥٥:٤١١٩:٤٥:١١٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٨:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥٥:٣٣١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٠٧:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٥:٢٦١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٠٧:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٧:٣١٠٠:٠٧:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٢:١٩١٢:٥٥:١٣١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٧:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠١:١٦١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٩:٢١٠٠:٠٦:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:١٧٠٠:٠٦:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٤:٥٨١٩:٥١:١٧٢٠:١١:١٢٠٠:٠٦:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٤:٥٤١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٢:٠٧٠٠:٠٥:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٤:٥١١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٣:٠٢٠٠:٠٥:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٦:١٥١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٥٦٠٠:٠٥:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٠٦٠٥:٥٥:١٩١٢:٥٤:٤٦١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٤:٥١٠٠:٠٥:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٤٨٠٥:٥٤:٢٥١٢:٥٤:٤٤١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:٤٥٠٠:٠٥:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٣:٣١١٢:٥٤:٤٣١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٦:٣٩٠٠:٠٤:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:١٧٠٥:٥٢:٣٩١٢:٥٤:٤٢١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٣٣٠٠:٠٤:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٠٣٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٤:٤٢١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٨:٢٦٠٠:٠٤:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:٥٠٠٥:٥١:٠٠١٢:٥٤:٤٣١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٩:١٩٠٠:٠٤:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٥٠:١٢١٢:٥٤:٤٤١٩:٥٩:٤٤٢٠:٢٠:١٢٠٠:٠٤:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤٩:٢٧١٢:٥٤:٤٦٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢١:٠٤٠٠:٠٣:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٤٨:٤٢١٢:٥٤:٤٩٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢١:٥٦٠٠:٠٣:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:١٨٠٥:٤٧:٥٩١٢:٥٤:٥٢٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٠٣:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:١٤٠٥:٤٧:١٨١٢:٥٤:٥٥٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٠٣:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:١١٠٥:٤٦:٣٨١٢:٥٤:٥٩٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٠٣:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:١١٠٥:٤٦:٠٠١٢:٥٥:٠٤٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٥:١٨٠٠:٠٣:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:١٣٠٥:٤٥:٢٤١٢:٥٥:٠٩٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٠٣:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠١:١٦٠٥:٤٤:٤٩١٢:٥٥:١٤٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٠٣:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جویبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جویبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جویبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جویبار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر جویبار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جویبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جویبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر جویبار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر جویبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جویبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر جویبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جویبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جویبار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جویبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر جویبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جویبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جویبار

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٢:٣٢١١:٤٢:٤٣١٧:١٢:٢٤١٧:٣١:٠٦٢٣:٠٠:٢٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٣:٢٩١١:٤٢:٣٥١٧:١١:١١١٧:٢٩:٥٥٢٣:٠٠:١٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٤:٢٧١١:٤٢:٢٨١٧:٠٩:٥٩١٧:٢٨:٤٤٢٣:٠٠:٠٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٥:٢٥١١:٤٢:٢١١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٧:٣٥٢٢:٥٩:٥٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٦:٢٣١١:٤٢:١٥١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٦:٢٨٢٢:٥٩:٤٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٧:٢١١١:٤٢:١٠١٧:٠٦:٢٩١٧:٢٥:٢١٢٢:٥٩:٣٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٨:٢٠١١:٤٢:٠٥١٧:٠٥:٢٢١٧:٢٤:١٦٢٢:٥٩:٣٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٩:١٩١١:٤٢:٠١١٧:٠٤:١٦١٧:٢٣:١٢٢٢:٥٩:٢٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٠:١٩١١:٤١:٥٨١٧:٠٣:١١١٧:٢٢:٠٩٢٢:٥٩:١٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢١:١٨١١:٤١:٥٦١٧:٠٢:٠٧١٧:٢١:٠٨٢٢:٥٩:١٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٢:١٨١١:٤١:٥٥١٧:٠١:٠٤١٧:٢٠:٠٧٢٢:٥٩:٠٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٣:١٨١١:٤١:٥٤١٧:٠٠:٠٣١٧:١٩:٠٩٢٢:٥٩:٠٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٤:١٩١١:٤١:٥٤١٦:٥٩:٠٤١٧:١٨:١١٢٢:٥٨:٥٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٥:١٩١١:٤١:٥٥١٦:٥٨:٠٥١٧:١٧:١٦٢٢:٥٨:٥٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٦:٢٠١١:٤١:٥٧١٦:٥٧:٠٨١٧:١٦:٢١٢٢:٥٨:٥٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٧:٢١١١:٤٢:٠٠١٦:٥٦:١٣١٧:١٥:٢٨٢٢:٥٨:٥٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٨:٢٢١١:٤٢:٠٣١٦:٥٥:١٩١٧:١٤:٣٧٢٢:٥٨:٥٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٩:٢٤١١:٤٢:٠٧١٦:٥٤:٢٧١٧:١٣:٤٧٢٢:٥٨:٥٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٠:٢٥١١:٤٢:١٣١٦:٥٣:٣٦١٧:١٢:٥٩٢٢:٥٨:٥٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣١:٢٧١١:٤٢:١٩١٦:٥٢:٤٧١٧:١٢:١٢٢٢:٥٨:٥٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٢:٢٨١١:٤٢:٢٥١٦:٥١:٥٩١٧:١١:٢٧٢٢:٥٨:٥٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٣:٣٠١١:٤٢:٣٣١٦:٥١:١٣١٧:١٠:٤٤٢٢:٥٩:٠٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٤:٣١١١:٤٢:٤١١٦:٥٠:٢٩١٧:١٠:٠٢٢٢:٥٩:٠٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٥:٣٣١١:٤٢:٥١١٦:٤٩:٤٧١٧:٠٩:٢٢٢٢:٥٩:١٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٦:٣٥١١:٤٣:٠١١٦:٤٩:٠٦١٧:٠٨:٤٤٢٢:٥٩:١٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٧:٣٦١١:٤٣:١٢١٦:٤٨:٢٧١٧:٠٨:٠٨٢٢:٥٩:٢٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٨:٣٧١١:٤٣:٢٤١٦:٤٧:٥٠١٧:٠٧:٣٣٢٢:٥٩:٣٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٦٠٦:٣٩:٣٩١١:٤٣:٣٧١٦:٤٧:١٤١٧:٠٧:٠١٢٢:٥٩:٤٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٤٠:٤٠١١:٤٣:٥٠١٦:٤٦:٤١١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٩:٥١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٤١:٤١١١:٤٤:٠٥١٦:٤٦:٠٩١٧:٠٦:٠١٢٣:٠٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جویبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جویبار شهر جویبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر جویبار شهر جویبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جویبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جویبار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جویبار

جویبار یکی از شهرهای استان مازندران و مرکز شهرستان جویبار است. جمعیت شهر جویبار در سال ۱۳۹۰، برابر با ۲۹٬۱۲۲ نفر بوده‌است. این شهر در گذشته «باغلو» نام داشت و مرکز دهستان گیل‌خوران در بخش مرکزی شهرستان قائم‌شهر بود

شهر جویبار در ویکیپدیا

شهر جویبار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جویبار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جویبار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جویبار بر روی نقشه

شهر جویبار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جویبار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جویبار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جویبار
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر جویبار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر جویبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جویبار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جویبار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جویبار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جویبار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جویبار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق جویبار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق جویبار
زمان پخش اذان مستقیم به افق جویبار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جویبار
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ جویبار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جویبار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جویبار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو