جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز جوکندان بزرگ


اذان صبح: ٠٥:٥٣:١٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٢٧:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٣٠

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای جوکندان بزرگ)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای جوکندان بزرگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوکندان بزرگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بریگام یانگ
ما هرگز نباید به خودمان اجازه‌ی انجام كارهایی را بدهیم كه هیچ‌گاه دوست نداریم فرزندانمان انجام بدهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جوکندان بزرگ

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوکندان بزرگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جوکندان بزرگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوکندان بزرگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جوکندان بزرگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٢:٢٩١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٤:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٥:٣٢١٣:١٢:١٩١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٤:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٤:١٧١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٤:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٢:٠٠٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:٢٣٠٠:٢٣:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٢١:٤٩١٣:١١:٥١٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٣:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٠:٣٧١٣:١١:٤٣٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٣:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٩:٢٦١٣:١١:٣٥٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٠٠٦:١٨:١٦١٣:١١:٢٨٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٢:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٧:٠٧١٣:١١:٢١٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:١٦٠٠:٢٢:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٥:٥٩١٣:١١:١٥٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢١:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٤:٥٣١٣:١١:٠٩٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢١:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٣:٤٧١٣:١١:٠٤٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٩:١١٠٠:٢١:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٢:٤٣١٣:١١:٠٠٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢٠:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١١:٤١١٣:١٠:٥٦٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٠:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:١٠:٣٩١٣:١٠:٥٢٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٠:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٠:٤٩٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٢٠:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٨:٤٠١٣:١٠:٤٧٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٤:٠٠٠٠:١٩:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠٧:٤٣١٣:١٠:٤٥٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:٥٧٠٠:١٩:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٦:٤٧١٣:١٠:٤٤٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٥٤٠٠:١٩:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٤٩٠٦:٠٥:٥٣١٣:١٠:٤٤٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٦:٥٠٠٠:١٩:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٠٠٦:٠٥:٠٠١٣:١٠:٤٤٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٧:٤٦٠٠:١٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:١٣٠٦:٠٤:٠٨١٣:١٠:٤٥٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:٤٢٠٠:١٨:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٥٨٠٦:٠٣:١٩١٣:١٠:٤٦٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٩:٣٧٠٠:١٨:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٤٤٠٦:٠٢:٣٠١٣:١٠:٤٨٢٠:١٩:٣٥٢٠:٤٠:٣٢٠٠:١٨:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٢٠٦:٠١:٤٤١٣:١٠:٥٠٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٤١:٢٦٠٠:١٨:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٢٢٠٦:٠٠:٥٨١٣:١٠:٥٣٢٠:٢١:١٦٢٠:٤٢:٢٠٠٠:١٨:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:١٣٠٦:٠٠:١٥١٣:١٠:٥٧٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٣:١٣٠٠:١٨:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٠٧٠٥:٥٩:٣٣١٣:١١:٠١٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٤:٠٦٠٠:١٧:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٨:٥٣١٣:١١:٠٥٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٤:٥٨٠٠:١٧:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٥٩٠٥:٥٨:١٥١٣:١١:١١٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٥:٤٩٠٠:١٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوکندان بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوکندان بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوکندان بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوکندان بزرگ

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای جوکندان بزرگ

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای جوکندان بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوکندان بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای جوکندان بزرگ

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٤٥٠٧:٢٣:٠٦١٢:٢٧:٠٠١٧:٣١:١٦١٧:٥١:١٦٢٣:٤٢:١٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:١٢٠٧:٢٢:٢٤١٢:٢٧:١٢١٧:٣٢:٢٣١٧:٥٢:٢٠٢٣:٤٢:٣٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٣٧٠٧:٢١:٤٠١٢:٢٧:٢٣١٧:٣٣:٣١١٧:٥٣:٢٥٢٣:٤٢:٤٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٠٠٠٧:٢٠:٥٤١٢:٢٧:٣٤١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٤:٢٩٢٣:٤٣:٠٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٢٢٠٧:٢٠:٠٦١٢:٢٧:٤٣١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٥:٣٤٢٣:٤٣:١٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٤٢٠٧:١٩:١٧١٢:٢٧:٥٢١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٦:٣٨٢٣:٤٣:٢٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:٠٠٠٧:١٨:٢٦١٢:٢٨:٠٠١٧:٣٨:٠٠١٧:٥٧:٤٣٢٣:٤٣:٣٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:١٦٠٧:١٧:٣٤١٢:٢٨:٠٧١٧:٣٩:٠٧١٧:٥٨:٤٨٢٣:٤٣:٤٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٣١٠٧:١٦:٣٩١٢:٢٨:١٤١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:٥٢٢٣:٤٣:٥٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٥:٤٤١٢:٢٨:١٩١٧:٤١:٢٢١٨:٠٠:٥٧٢٣:٤٤:٠٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٤:٤٧١٢:٢٨:٢٤١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٢:٠١٢٣:٤٤:١٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٣:٤٨١٢:٢٨:٢٨١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٣:٠٦٢٣:٤٤:٢٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:١٢٠٧:١٢:٤٨١٢:٢٨:٣١١٧:٤٤:٤٢١٨:٠٤:١٠٢٣:٤٤:٣١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:١٩٠٧:١١:٤٦١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٥:١٤٢٣:٤٤:٣٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٢٤٠٧:١٠:٤٣١٢:٢٨:٣٥١٧:٤٦:٥٥١٨:٠٦:١٨٢٣:٤٤:٤١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:٢٧٠٧:٠٩:٣٩١٢:٢٨:٣٦١٧:٤٨:٠١١٨:٠٧:٢١٢٣:٤٤:٤٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٨:٣٣١٢:٢٨:٣٦١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٨:٢٥٢٣:٤٤:٤٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٧:٢٦١٢:٢٨:٣٥١٧:٥٠:١٣١٨:٠٩:٢٨٢٣:٤٤:٥٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٦:١٨١٢:٢٨:٣٣١٧:٥١:١٩١٨:١٠:٣١٢٣:٤٤:٥٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٥:٠٩١٢:٢٨:٣١١٧:٥٢:٢٤١٨:١١:٣٤٢٣:٤٤:٥٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٣:٥٨١٢:٢٨:٢٨١٧:٥٣:٢٩١٨:١٢:٣٧٢٣:٤٤:٥٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٢:٤٦١٢:٢٨:٢٤١٧:٥٤:٣٤١٨:١٣:٤٠٢٣:٤٤:٥١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٠٨٠٧:٠١:٣٤١٢:٢٨:٢٠١٧:٥٥:٣٨١٨:١٤:٤٢٢٣:٤٤:٤٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:٠٠٠٧:٠٠:٢٠١٢:٢٨:١٥١٧:٥٦:٤٢١٨:١٥:٤٤٢٣:٤٤:٤٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٥٠٠٦:٥٩:٠٥١٢:٢٨:١٠١٧:٥٧:٤٦١٨:١٦:٤٦٢٣:٤٤:٤٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٧:٤٩١٢:٢٨:٠٣١٧:٥٨:٥٠١٨:١٧:٤٨٢٣:٤٤:٣٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٦:٣٢١٢:٢٧:٥٦١٧:٥٩:٥٣١٨:١٨:٥٠٢٣:٤٤:٣٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٥:١٤١٢:٢٧:٤٩١٨:٠٠:٥٦١٨:١٩:٥١٢٣:٤٤:٢٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٣:٥٥١٢:٢٧:٤١١٨:٠١:٥٩١٨:٢٠:٥٢٢٣:٤٤:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای جوکندان بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جوکندان بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای جوکندان بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جوکندان بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای جوکندان بزرگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای جوکندان بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوکندان بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای جوکندان بزرگ

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٦:٤١١٢:٢٥:٣٠١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٤:٥٤٢٣:٤٠:٢١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٦:١٠١٢:٢٥:٤٧١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٥:٥٧٢٣:٤٠:٤١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٥:٣٧١٢:٢٦:٠٣١٧:٢٦:٥٠١٧:٤٧:٠٠٢٣:٤١:٠٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٣٠٧:٢٥:٠٢١٢:٢٦:١٨١٧:٢٧:٥٦١٧:٤٨:٠٣٢٣:٤١:٢١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٦٠٧:٢٤:٢٥١٢:٢٦:٣٣١٧:٢٩:٠٢١٧:٤٩:٠٧٢٣:٤١:٣٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٦٠٧:٢٣:٤٧١٢:٢٦:٤٧١٧:٣٠:٠٩١٧:٥٠:١١٢٣:٤١:٥٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٥٠٧:٢٣:٠٦١٢:٢٧:٠٠١٧:٣١:١٦١٧:٥١:١٦٢٣:٤٢:١٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٢٠٧:٢٢:٢٤١٢:٢٧:١٢١٧:٣٢:٢٣١٧:٥٢:٢٠٢٣:٤٢:٣٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٧٠٧:٢١:٤٠١٢:٢٧:٢٣١٧:٣٣:٣١١٧:٥٣:٢٥٢٣:٤٢:٤٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٠٠٧:٢٠:٥٤١٢:٢٧:٣٤١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٤:٢٩٢٣:٤٣:٠٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٢٠٧:٢٠:٠٦١٢:٢٧:٤٣١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٥:٣٤٢٣:٤٣:١٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٢٠٧:١٩:١٧١٢:٢٧:٥٢١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٦:٣٨٢٣:٤٣:٢٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٠٠٧:١٨:٢٦١٢:٢٨:٠٠١٧:٣٨:٠٠١٧:٥٧:٤٣٢٣:٤٣:٣٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٦٠٧:١٧:٣٤١٢:٢٨:٠٧١٧:٣٩:٠٧١٧:٥٨:٤٨٢٣:٤٣:٤٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣١٠٧:١٦:٣٩١٢:٢٨:١٤١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:٥٢٢٣:٤٣:٥٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٥:٤٤١٢:٢٨:١٩١٧:٤١:٢٢١٨:٠٠:٥٧٢٣:٤٤:٠٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٤:٤٧١٢:٢٨:٢٤١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٢:٠١٢٣:٤٤:١٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٣:٤٨١٢:٢٨:٢٨١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٣:٠٦٢٣:٤٤:٢٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٢٠٧:١٢:٤٨١٢:٢٨:٣١١٧:٤٤:٤٢١٨:٠٤:١٠٢٣:٤٤:٣١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:١١:٤٦١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٥:١٤٢٣:٤٤:٣٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٤٠٧:١٠:٤٣١٢:٢٨:٣٥١٧:٤٦:٥٥١٨:٠٦:١٨٢٣:٤٤:٤١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٧٠٧:٠٩:٣٩١٢:٢٨:٣٦١٧:٤٨:٠١١٨:٠٧:٢١٢٣:٤٤:٤٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٨:٣٣١٢:٢٨:٣٦١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٨:٢٥٢٣:٤٤:٤٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٧:٢٦١٢:٢٨:٣٥١٧:٥٠:١٣١٨:٠٩:٢٨٢٣:٤٤:٥٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٦:١٨١٢:٢٨:٣٣١٧:٥١:١٩١٨:١٠:٣١٢٣:٤٤:٥٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٥:٠٩١٢:٢٨:٣١١٧:٥٢:٢٤١٨:١١:٣٤٢٣:٤٤:٥٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٣:٥٨١٢:٢٨:٢٨١٧:٥٣:٢٩١٨:١٢:٣٧٢٣:٤٤:٥٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٢:٤٦١٢:٢٨:٢٤١٧:٥٤:٣٤١٨:١٣:٤٠٢٣:٤٤:٥١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٨٠٧:٠١:٣٤١٢:٢٨:٢٠١٧:٥٥:٣٨١٨:١٤:٤٢٢٣:٤٤:٤٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٧:٠٠:٢٠١٢:٢٨:١٥١٧:٥٦:٤٢١٨:١٥:٤٤٢٣:٤٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جوکندان بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای جوکندان بزرگ روستای جوکندان بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای جوکندان بزرگ روستای جوکندان بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جوکندان بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جوکندان بزرگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جوکندان بزرگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جوکندان بزرگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جوکندان بزرگ

روستای جوکندان بزرگ بر روی نقشه

روستای جوکندان بزرگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جوکندان بزرگ
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای جوکندان بزرگ + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای جوکندان بزرگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جوکندان بزرگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق جوکندان بزرگ
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ جوکندان بزرگ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جوکندان بزرگ
زمان پخش اذان مستقیم به افق جوکندان بزرگ
جدول اوقات شرعی امروز فردا جوکندان بزرگ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا جوکندان بزرگ دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جوکندان بزرگ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جوکندان بزرگ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو