جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز جوکندان بزرگ

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٣٠
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٦

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای جوکندان بزرگ)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای جوکندان بزرگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جوکندان بزرگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كرت لوین
اگر به راستی می خواهید چیزی را درك كنید، بكوشید آن را تغییر دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جوکندان بزرگ

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوکندان بزرگ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای جوکندان بزرگ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جوکندان بزرگ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جوکندان بزرگ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٩:١٤١٣:١٤:٢٤١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٨:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٧:٥٠١٣:١٤:١٠١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٦:٢٧١٣:١٣:٥٦١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:٢٣٠٠:٢٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٣:٤٣١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٧:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٣:٤٣١٣:١٣:٣٠١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣٢:٢٢١٣:١٣:١٧١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٦:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٣١:٠٢١٣:١٣:٠٥١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٥:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٢:٥٣١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:١٥٠٠:٢٥:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٢:٤٢١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٥:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٢:٣١١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٤:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٥:٥٠١٣:١٢:٢٠١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٤:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٢:١٠٢٠:٠٠:٢٣٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٤:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٣:٢٠١٣:١٢:٠١٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٣:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢٢:٠٦١٣:١١:٥٢٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٣:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢٠:٥٤١٣:١١:٤٣٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٣:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٩:٤٢١٣:١١:٣٥٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٢:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٨:٣٢١٣:١١:٢٨٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٢:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٧:٢٣١٣:١١:٢١٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٢:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٦:١٥١٣:١١:١٥٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢١:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٥:٠٨١٣:١١:٠٩٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢١:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٤:٠٢١٣:١١:٠٤٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢١:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٢:٥٨١٣:١١:٠٠٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢١:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١١:٥٥١٣:١٠:٥٦٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٠:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٢٠٦:١٠:٥٣١٣:١٠:٥٢٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٠:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٠:٤٩٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢٠:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٨:٥٤١٣:١٠:٤٧٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٢٠:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٠:٤٦٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٤٣٠٠:١٩:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٧:٠٠١٣:١٠:٤٤٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:٤٠٠٠:١٩:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٠:٤٤٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٦:٣٦٠٠:١٩:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جوکندان بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جوکندان بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای جوکندان بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوکندان بزرگ

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای جوکندان بزرگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جوکندان بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوکندان بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای جوکندان بزرگ

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای جوکندان بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای جوکندان بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای جوکندان بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جوکندان بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای جوکندان بزرگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای جوکندان بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوکندان بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای جوکندان بزرگ

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای جوکندان بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای جوکندان بزرگ روستای جوکندان بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای جوکندان بزرگ روستای جوکندان بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای جوکندان بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای جوکندان بزرگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای جوکندان بزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جوکندان بزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای جوکندان بزرگ

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٢:١٧١٢:٠٦:٥٩١٨:١١:٠٣١٨:٢٩:٣٨٢٣:٢٣:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٣:٠٩١٢:٠٦:٣٨١٨:٠٩:٣٠١٨:٢٨:٠٤٢٣:٢٣:٣٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٤:٠١١٢:٠٦:١٧١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٦:٣٠٢٣:٢٣:١٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٤:٥٣١٢:٠٥:٥٦١٨:٠٦:٢٣١٨:٢٤:٥٧٢٣:٢٢:٥٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٥:٤٥١٢:٠٥:٣٦١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٣:٢٤٢٣:٢٢:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٦:٣٧١٢:٠٥:١٥١٨:٠٣:١٧١٨:٢١:٥١٢٣:٢٢:٢٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٧:٣٠١٢:٠٤:٥٥١٨:٠١:٤٤١٨:٢٠:١٨٢٣:٢٢:٠٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٨:٢٢١٢:٠٤:٣٥١٨:٠٠:١٢١٨:١٨:٤٦٢٣:٢١:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٩:١٥١٢:٠٤:١٥١٧:٥٨:٣٩١٨:١٧:١٤٢٣:٢١:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٠:٠٨١٢:٠٣:٥٦١٧:٥٧:٠٨١٨:١٥:٤٣٢٣:٢١:١٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:١١:٠١١٢:٠٣:٣٧١٧:٥٥:٣٦١٨:١٤:١٢٢٣:٢٠:٥٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١١:٥٥١٢:٠٣:١٨١٧:٥٤:٠٥١٨:١٢:٤١٢٣:٢٠:٣٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٢:٤٩١٢:٠٢:٥٩١٧:٥٢:٣٤١٨:١١:١١٢٣:٢٠:١٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٣:٤٣١٢:٠٢:٤١١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:٤٢٢٣:١٩:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٤:٣٧١٢:٠٢:٢٣١٧:٤٩:٣٥١٨:٠٨:١٣٢٣:١٩:٤١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٥:٣٢١٢:٠٢:٠٦١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٤٤٢٣:١٩:٢٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٦:٢٧١٢:٠١:٤٩١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٥:١٧٢٣:١٩:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٧:٢٢١٢:٠١:٣٣١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٣:٥٠٢٣:١٨:٥١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٨:١٨١٢:٠١:١٧١٧:٤٣:٤٢١٨:٠٢:٢٣٢٣:١٨:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٩:١٤١٢:٠١:٠١١٧:٤٢:١٥١٨:٠٠:٥٨٢٣:١٨:١٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٠:١٠١٢:٠٠:٤٦١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٩:٣٣٢٣:١٨:٠٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢١:٠٧١٢:٠٠:٣٢١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٨:٠٩٢٣:١٧:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:٠٤١٢:٠٠:١٨١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٦:٤٦٢٣:١٧:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٣:٠١١٢:٠٠:٠٥١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٢٣٢٣:١٧:١٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٣:٥٩١١:٥٩:٥٢١٧:٣٥:١٢١٧:٥٤:٠٢٢٣:١٧:٠٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٤:٥٧١١:٥٩:٤٠١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:٤١٢٣:١٦:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٥:٥٥١١:٥٩:٢٨١٧:٣٢:٢٩١٧:٥١:٢٢٢٣:١٦:٣٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٦:٥٤١١:٥٩:١٧١٧:٣١:٠٨١٧:٥٠:٠٣٢٣:١٦:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٧:٥٣١١:٥٩:٠٧١٧:٢٩:٤٩١٧:٤٨:٤٦٢٣:١٦:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٨:٥٢١١:٥٨:٥٧١٧:٢٨:٣٠١٧:٤٧:٢٩٢٣:١٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای جوکندان بزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای جوکندان بزرگ روستای جوکندان بزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای جوکندان بزرگ روستای جوکندان بزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جوکندان بزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جوکندان بزرگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جوکندان بزرگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جوکندان بزرگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جوکندان بزرگ

روستای جوکندان بزرگ بر روی نقشه

روستای جوکندان بزرگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جوکندان بزرگ
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای جوکندان بزرگ + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای جوکندان بزرگ + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای جوکندان بزرگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای جوکندان بزرگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای جوکندان بزرگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جوکندان بزرگ
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوکندان بزرگ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جوکندان بزرگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جوکندان بزرگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جوکندان بزرگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جوکندان بزرگ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جوکندان بزرگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ جوکندان بزرگ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جوکندان بزرگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو