جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جوکار

ملایر | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز جوکار

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:١٦
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٠٥
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٢٦

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جوکار (شهرستان ملایر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر جوکار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جوکار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوکار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

استیو چندلر
اشتباه ما در این است كه گمان می‌كنیم تنها داوری دیگران اهمیت دارد نه داوری خودمان.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جوکار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جوکار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوکار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جوکار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوکار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جوکار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٣:٥٩١٣:١٥:١٦١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٣١:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٢:٤٤١٣:١٥:٠١١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:١٥٠٠:٣١:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤١:٢٩١٣:١٤:٤٨١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٣٠:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٠:١٥١٣:١٤:٣٤١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٣٠:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٩:٠١١٣:١٤:٢١١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٣٠:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٧:٤٩١٣:١٤:٠٨١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٢٩:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٣:٥٦١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٩:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٥:٢٦١٣:١٣:٤٤١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:١٢٠٠:٢٩:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٤:١٦١٣:١٣:٣٣١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٨:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٣:٠٦١٣:١٣:٢٢١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢٨:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣١:٥٨١٣:١٣:١٢١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٨:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٠:٥٠١٣:١٣:٠٢١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٧:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٢:٥٢١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٧:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٢:٤٣١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٧:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٧:٣٣١٣:١٢:٣٥١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٦:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٢:٢٧١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٦:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٢:١٩١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٦:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٢:١٢٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٦:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٣:٢٥١٣:١٢:٠٦٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٥:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٥:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢١:٢٨١٣:١١:٥٥٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٥:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٠:٣١١٣:١١:٥١٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢٥:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٩:٣٥١٣:١١:٤٧٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٤:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٨:٤١١٣:١١:٤٣٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٢٤:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٧:٤٨١٣:١١:٤١٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٤:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٦:٥٦١٣:١١:٣٨٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:١٦٠٠:٢٤:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٦:٠٥١٣:١١:٣٧٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٤:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٥:١٦١٣:١١:٣٦٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٢٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٤:٢٨١٣:١١:٣٥٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوکار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جوکار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جوکار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوکار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر جوکار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر جوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر جوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جوکار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوکار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جوکار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر جوکار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوکار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جوکار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جوکار شهر جوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر جوکار شهر جوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جوکار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوکار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جوکار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوکار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوکار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جوکار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٣:٢٤١٢:٠٧:٥٠١٨:١١:٤٤١٨:٢٩:٣١٢٣:٢٦:٤١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٤:٠٧١٢:٠٧:٢٩١٨:١٠:١٩١٨:٢٨:٠٥٢٣:٢٦:٢٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٤:٥٠١٢:٠٧:٠٨١٨:٠٨:٥٤١٨:٢٦:٤٠٢٣:٢٦:٠٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٥:٣٣١٢:٠٦:٤٧١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٥:١٥٢٣:٢٥:٤٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٦:١٦١٢:٠٦:٢٧١٨:٠٦:٠٥١٨:٢٣:٥١٢٣:٢٥:٢٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٧:٠٠١٢:٠٦:٠٦١٨:٠٤:٤١١٨:٢٢:٢٧٢٣:٢٥:٠٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٧:٤٤١٢:٠٥:٤٦١٨:٠٣:١٧١٨:٢١:٠٣٢٣:٢٤:٤٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٨:٢٨١٢:٠٥:٢٦١٨:٠١:٥٣١٨:١٩:٣٩٢٣:٢٤:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٩:١٢١٢:٠٥:٠٦١٨:٠٠:٢٩١٨:١٨:١٦٢٣:٢٤:١١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٩:٥٦١٢:٠٤:٤٧١٧:٥٩:٠٦١٨:١٦:٥٣٢٣:٢٣:٥٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٠:٤١١٢:٠٤:٢٨١٧:٥٧:٤٣١٨:١٥:٣١٢٣:٢٣:٣٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١١:٢٦١٢:٠٤:٠٩١٧:٥٦:٢١١٨:١٤:٠٩٢٣:٢٣:١٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١١٠٦:١٢:١١١٢:٠٣:٥٠١٧:٥٤:٥٩١٨:١٢:٤٧٢٣:٢٢:٥٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٢:٥٦١٢:٠٣:٣٢١٧:٥٣:٣٧١٨:١١:٢٦٢٣:٢٢:٤٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٣:٤٢١٢:٠٣:١٤١٧:٥٢:١٦١٨:١٠:٠٦٢٣:٢٢:٢٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٤:٢٨١٢:٠٢:٥٧١٧:٥٠:٥٦١٨:٠٨:٤٦٢٣:٢٢:٠٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٥:١٤١٢:٠٢:٤٠١٧:٤٩:٣٦١٨:٠٧:٢٧٢٣:٢١:٤٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٦:٠١١٢:٠٢:٢٤١٧:٤٨:١٦١٨:٠٦:٠٨٢٣:٢١:٣١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٦:٤٨١٢:٠٢:٠٨١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٤:٥١٢٣:٢١:١٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٧:٣٥١٢:٠١:٥٢١٧:٤٥:٣٩١٨:٠٣:٣٤٢٣:٢٠:٥٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٨:٢٣١٢:٠١:٣٧١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٢:١٧٢٣:٢٠:٤٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٩:١١١٢:٠١:٢٣١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:٠٢٢٣:٢٠:٢٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٠:٠٠١٢:٠١:٠٩١٧:٤١:٤٩١٧:٥٩:٤٧٢٣:٢٠:١٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٠:٤٩١٢:٠٠:٥٦١٧:٤٠:٣٤١٧:٥٨:٣٣٢٣:١٩:٥٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢١:٣٨١٢:٠٠:٤٣١٧:٣٩:١٩١٧:٥٧:٢٠٢٣:١٩:٤٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٢:٢٧١٢:٠٠:٣١١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٦:٠٧٢٣:١٩:٣١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٣:١٧١٢:٠٠:١٩١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٤:٥٦٢٣:١٩:١٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٤:٠٨١٢:٠٠:٠٨١٧:٣٥:٤١١٧:٥٣:٤٦٢٣:١٩:٠٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٤:٥٨١١:٥٩:٥٨١٧:٣٤:٣٠١٧:٥٢:٣٦٢٣:١٨:٥٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٥:٤٩١١:٥٩:٤٨١٧:٣٣:٢٠١٧:٥١:٢٨٢٣:١٨:٤١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جوکار شهر جوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر جوکار شهر جوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جوکار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوکار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جوکار

جوکار شهری است در استان همدان ایران. این شهر مرکز بخش جوکار در شمال غربی شهرستان ملایر است. در سال ۱۳۸۱ با مصوبه هیئت دولت با ادغام دو روستای جوکار و عباس‌آباد تشکیل شد جوکار بعد از ملایر و ازندریان و علی آباددمق بزرگترین شهر شهرستان ملایر است

شهر جوکار در ویکیپدیا

شهر جوکار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جوکار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جوکار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جوکار بر روی نقشه

شهر جوکار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جوکار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جوکار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جوکار
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر جوکار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر جوکار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر جوکار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوکار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جوکار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جوکار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جوکار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جوکار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا جوکار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جوکار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جوکار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوکار
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ جوکار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جوکار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جوکار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جوکار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو