جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جوکار

ملایر | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز جوکار

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٢٠:١٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣٠:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٥١:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٩:٣٤

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جوکار (شهرستان ملایر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر جوکار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جوکار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوکار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
چون خدا خير بنده اي را خواهد او را نسبت به دنيا بي رغبت و نسبت به دين دانشمند كند و به دنيا بينايش سازد و به هر كه اين خصلتها داده شود خير دنيا و آخرت داده شده .

اوقات شرعی ماه جاری شهر جوکار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جوکار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوکار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جوکار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جوکار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جوکار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٥:١٥١٣:١٥:٣٠١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٣١:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٣:٥٩١٣:١٥:١٦١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٣١:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٢:٤٤١٣:١٥:٠١١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:١٥٠٠:٣١:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤١:٢٩١٣:١٤:٤٨١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٣٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٠:١٥١٣:١٤:٣٤١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٣٠:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٩:٠١١٣:١٤:٢١١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٣٠:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٧:٤٩١٣:١٤:٠٨١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٢٩:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٣:٥٦١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٩:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٥:٢٦١٣:١٣:٤٤١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:١٢٠٠:٢٩:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٤:١٦١٣:١٣:٣٣١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٨:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٣:٠٦١٣:١٣:٢٢١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢٨:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣١:٥٨١٣:١٣:١٢١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٨:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٠:٥٠١٣:١٣:٠٢١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٧:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٢:٥٢١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٧:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٢:٤٣١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٧:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٧:٣٣١٣:١٢:٣٥١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٦:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٢:٢٧١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٦:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٢:١٩١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٦:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٢:١٢٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٦:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٣:٢٥١٣:١٢:٠٦٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٥:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٥:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢١:٢٨١٣:١١:٥٥٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٥:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٠:٣١١٣:١١:٥١٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢٥:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٩:٣٥١٣:١١:٤٧٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٤:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٨:٤١١٣:١١:٤٣٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٢٤:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٧:٤٨١٣:١١:٤١٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٤:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٦:٥٦١٣:١١:٣٨٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:١٦٠٠:٢٤:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٦:٠٥١٣:١١:٣٧٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٤:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٥:١٦١٣:١١:٣٦٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٢٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جوکار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جوکار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جوکار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوکار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جوکار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر جوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جوکار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوکار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جوکار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر جوکار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوکار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جوکار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جوکار شهر جوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جوکار شهر جوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جوکار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوکار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جوکار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جوکار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جوکار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جوکار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٦:٠٣:١٧١٣:١٧:٠٧٢٠:٣٠:٥٧٢٠:٥١:٤٢٠٠:٢٥:٢٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٦:٠٣:٣١١٣:١٧:٢٠٢٠:٣١:٠٨٢٠:٥١:٥٣٠٠:٢٥:٤٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٦:٠٣:٤٦١٣:١٧:٣٣٢٠:٣١:١٨٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٢٥:٥٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٦:٠٤:٠٣١٣:١٧:٤٦٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥٢:١٠٠٠:٢٦:٠٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٦:٠٤:٢١١٣:١٧:٥٩٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥٢:١٦٠٠:٢٦:٢٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٦:٠٤:٤٠١٣:١٨:١١٢٠:٣١:٣٨٢٠:٥٢:٢١٠٠:٢٦:٣٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠٥:٠١١٣:١٨:٢٤٢٠:٣١:٤٢٢٠:٥٢:٢٤٠٠:٢٦:٥٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٨:٣٦٢٠:٣١:٤٣٢٠:٥٢:٢٥٠٠:٢٧:١٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٦:٠٥:٤٦١٣:١٨:٤٨٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:٢٤٠٠:٢٧:٢٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٦:١٠١٣:١٩:٠٠٢٠:٣١:٤٢٢٠:٥٢:٢١٠٠:٢٧:٤٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٦:٣٥١٣:١٩:١٢٢٠:٣١:٣٩٢٠:٥٢:١٧٠٠:٢٧:٥٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٧:٠١١٣:١٩:٢٣٢٠:٣١:٣٤٢٠:٥٢:١١٠٠:٢٨:١٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٢٠٦:٠٧:٢٩١٣:١٩:٣٤٢٠:٣١:٢٨٢٠:٥٢:٠٣٠٠:٢٨:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٧:٥٧١٣:١٩:٤٤٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥١:٥٤٠٠:٢٨:٤٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٨:٢٧١٣:١٩:٥٥٢٠:٣١:١٠٢٠:٥١:٤٣٠٠:٢٩:٠٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٨:٥٧١٣:٢٠:٠٥٢٠:٣٠:٥٩٢٠:٥١:٣٠٠٠:٢٩:١٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٩:٢٨١٣:٢٠:١٤٢٠:٣٠:٤٦٢٠:٥١:١٥٠٠:٢٩:٣٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٦:١٠:٠١١٣:٢٠:٢٣٢٠:٣٠:٣٢٢٠:٥٠:٥٨٠٠:٢٩:٤٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:١٠:٣٤١٣:٢٠:٣٢٢٠:٣٠:١٥٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٣٠:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:١١:٠٨١٣:٢٠:٤٠٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٥٠:٢٠٠٠:٣٠:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٦:١١:٤٢١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٩:٣٨٢٠:٤٩:٥٩٠٠:٣٠:٣٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:١٢:١٨١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢٩:١٦٢٠:٤٩:٣٥٠٠:٣٠:٥٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٦:١٢:٥٤١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٨:٥٤٢٠:٤٩:١٠٠٠:٣١:٠٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١٣:٣١١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٨:٢٩٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٣١:٢١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:١٤:٠٩١٣:٢١:١٦٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٨:١٥٠٠:٣١:٣٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٤:٤٧١٣:٢١:٢١٢٠:٢٧:٣٥٢٠:٤٧:٤٥٠٠:٣١:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٥:٢٦١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:١٣٠٠:٣٢:٠٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٦:٠٦١٣:٢١:٣١٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٦:٣٩٠٠:٣٢:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٦:٤٦١٣:٢١:٣٥٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٠٤٠٠:٣٢:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٧:٢٦١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٥:٢٨٠٠:٣٢:٤٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٨:٠٧١٣:٢١:٤١٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٣٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جوکار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جوکار شهر جوکار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جوکار شهر جوکار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جوکار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جوکار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جوکار

جوکار شهری است در استان همدان ایران. این شهر مرکز بخش جوکار در شمال غربی شهرستان ملایر است. در سال ۱۳۸۱ با مصوبه هیئت دولت با ادغام دو روستای جوکار و عباس‌آباد تشکیل شد جوکار بعد از ملایر و ازندریان و علی آباددمق بزرگترین شهر شهرستان ملایر است

شهر جوکار در ویکیپدیا

شهر جوکار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جوکار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جوکار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جوکار بر روی نقشه

شهر جوکار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جوکار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جوکار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جوکار
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جوکار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر جوکار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جوکار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جوکار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جوکار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جوکار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جوکار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جوکار
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جوکار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جوکار
زمان پخش اذان مستقیم به افق جوکار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جوکار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق جوکار
جدول اوقات شرعی امروز فردا جوکار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جوکار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جوکار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو