جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر جونقان

فارسان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز جونقان

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٠
اذان ظهر: ١٣:١١:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:١٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٠٧

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جونقان (شهرستان فارسان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر جونقان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جونقان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جونقان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

راسفور
بخت و اقبال اصطلاحی است كه ضعفا به كار می برند و عذر و بهانه ای برای ارتكاب هر نوع اشتباه است. افراد توانا و خردمند به وجود سرنوشت باور ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جونقان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جونقان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جونقان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر جونقان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جونقان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان جونقان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٥٣٠٦:٣٩:٣٣١٣:٠٧:٣٠١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٤٥٠٠:٢٥:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٨:٢٢١٣:٠٧:١٦١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٢٩٠٠:٢٤:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٧:١٢١٣:٠٧:٠١١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:١٣٠٠:٢٤:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠٦:٤٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٥٧٠٠:٢٤:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٤:٥٣١٣:٠٦:٣٤١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٤١٠٠:٢٣:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٣:٤٥١٣:٠٦:٢١١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٢٥٠٠:٢٣:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٠٩٠٠:٢٣:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣١:٣١١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٥٤٠٠:٢٢:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٥:٤٤١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٢:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٥:٣٣١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٢:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٠٨٠٠:٢١:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٧:١١١٣:٠٥:١٢١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٥٣٠٠:٢١:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٥:٠٢١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢١:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٤:٥٢١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٢١:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٤:٤٣١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٠:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٠:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٤:٢٧١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٠:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٤:١٩١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٠:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٤:١٢١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٩:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٩:١٧١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٩:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٩:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٣:٥٥١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٩:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٣:٥١١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:١٢٠٠:١٨:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٣:٤٧١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٨:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٤٣٠٠:١٨:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٣:٤١١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٨:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٣:١٨١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:١٤٠٠:١٨:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٧:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١١:٤٧١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جونقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جونقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر جونقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جونقان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جونقان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر جونقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جونقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر جونقان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر جونقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جونقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر جونقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جونقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جونقان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جونقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر جونقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جونقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جونقان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جونقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جونقان شهر جونقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر جونقان شهر جونقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر جونقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جونقان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جونقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر جونقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جونقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جونقان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٥٤٠٠:١٩:٥٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٢٠:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٠٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:١٥٠٠:٢٠:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٠:٣٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٠:٥١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٢:٤٢١٣:١٠:١١٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٢١:٠٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٣:٠٢١٣:١٠:٢٤٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٢١:٢٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠٣:٢٣١٣:١٠:٣٦٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢١:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٣:٤٥١٣:١٠:٤٨٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢١:٥١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٤:٠٨١٣:١١:٠٠٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٢٢:٠٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٦:٠٤:٣٢١٣:١١:١٢٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٢٢:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٤:٥٧١٣:١١:٢٣٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٢:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٥:٢٣١٣:١١:٣٤٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٢:٥٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٥:٥٠١٣:١١:٤٤٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:١٩٠٠:٢٣:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٦:١٧١٣:١١:٥٥٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٧:١٠٠٠:٢٣:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٦:٤٦١٣:١٢:٠٤٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٢٣:٣٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٧:١٥١٣:١٢:١٤٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٢٣:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٧:٤٦١٣:١٢:٢٣٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٢٤:٠٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٨:١٧١٣:١٢:٣٢٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٤:٢٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٨:٤٨١٣:١٢:٤٠٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٤:٣٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٩:٢١١٣:١٢:٤٨٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٤:٥١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٢:٥٦٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٥:٠٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٠:٢٧١٣:١٣:٠٣٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٥:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:١١:٠٢١٣:١٣:٠٩٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٢٥:٣٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١١:٣٦١٣:١٣:١٦٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢٥:٤٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٢:١٢١٣:١٣:٢١٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٥:٥٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٢:٤٨١٣:١٣:٢٦٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٦:١١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٣:٢٤١٣:١٣:٣١٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٦:٢٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٤:٠١١٣:١٣:٣٥٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٦:٣٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٤:٣٨١٣:١٣:٣٨٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٦:٤٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٥٠٦:١٥:١٦١٣:١٣:٤١٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر جونقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جونقان شهر جونقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر جونقان شهر جونقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جونقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جونقان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جونقان

جونـِقان شهری در استان چهارمحال و بختیاری است که در در جنوب غربی شهرکرد و در فاصله ۴۲ کیلومتری از این شهر قرار دارد

شهر جونقان در ویکیپدیا

شهر جونقان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جونقان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جونقان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جونقان بر روی نقشه

شهر جونقان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جونقان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جونقان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جونقان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر جونقان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر جونقان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر جونقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر جونقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر جونقان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جونقان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جونقان رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ جونقان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق جونقان
افق شرعی امروز فردا جونقان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جونقان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق جونقان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جونقان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ جونقان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق جونقان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جونقان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو