جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر جونقان

فارسان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز جونقان


اذان صبح: ٠٥:٣٤:١٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:١٤
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٠٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٥٨
اذان مغرب: ١٧:٢٣:١٤
نیمه شب: ٢٣:١٩:٢٤

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر جونقان (شهرستان فارسان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر جونقان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر جونقان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جونقان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
ممكن است "كوشش" برای آنچه كه آدمی باید باشد، به خوبی آنچه كه آدمی به راستی هست و خود را بیان می‌كند، نباشد، بلكه نومیدی و دست از تلاش و كوشش كشیدن، بهتر از آن است كه آدمی بكوشد ماسك بر چهره بزند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر جونقان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر جونقان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر جونقان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر جونقان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر جونقان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جونقان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٨:٠٠١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:١٩٠٠:٢١:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٥:١٠١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٢١:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٥:٥٤١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢١:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٤:٥١١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٢١:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٢٠:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٤:٣٤١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٠:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٠:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٤:١٩١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٩:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٤:١٢١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٩:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٩:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٨:١٠١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٩:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٧:١٧١٣:٠٣:٥٥١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٩:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٣:٥١١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٨:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٣:٤٧١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٠٩٠٠:١٨:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٣:٠٩٢٠:١١:٥٥٠٠:١٨:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٣:٤١١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٨:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٨:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٢:٢١١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:١٠٠٠:١٧:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١١:٣٧١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٧:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٧:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٠:١١١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٧:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٠٩٠٠:١٧:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٧:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٧:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٣:٤١٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٢١٠٠:١٧:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٦:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٤٧٠٠:١٦:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٣:٥٢٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٢٩٠٠:١٦:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:١١٠٠:١٦:٤٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جونقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جونقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر جونقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جونقان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر جونقان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر جونقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جونقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر جونقان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٧:٠٨١١:٥٥:٠١١٧:٠٢:٤١١٧:٢١:٣٥٢٣:١٢:٥٧
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٨:٠٠١١:٥٥:٢٢١٧:٠٢:٣١١٧:٢١:٢٧٢٣:١٣:١٤
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٨:٥١١١:٥٥:٤٣١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٢١٢٣:١٣:٣٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٩:٤١١١:٥٦:٠٥١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:١٧٢٣:١٣:٥١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٠:٣١١١:٥٦:٢٨١٧:٠٢:١٣١٧:٢١:١٤٢٣:١٤:١١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥١:٢١١١:٥٦:٥١١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:١٣٢٣:١٤:٣١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٢:١٠١١:٥٧:١٥١٧:٠٢:٠٩١٧:٢١:١٤٢٣:١٤:٥٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٢:٥٨١١:٥٧:٣٩١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:١٦٢٣:١٥:١٤
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٣:٤٥١١:٥٨:٠٤١٧:٠٢:١٣١٧:٢١:٢٠٢٣:١٥:٣٦
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٤:٣٢١١:٥٨:٢٩١٧:٠٢:١٨١٧:٢١:٢٦٢٣:١٥:٥٩
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٥:١٨١١:٥٨:٥٥١٧:٠٢:٢٤١٧:٢١:٣٤٢٣:١٦:٢٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٦:٠٣١١:٥٩:٢١١٧:٠٢:٣٢١٧:٢١:٤٣٢٣:١٦:٤٧
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٦:٤٧١١:٥٩:٤٨١٧:٠٢:٤٢١٧:٢١:٥٤٢٣:١٧:١٢
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٧:٣١١٢:٠٠:١٥١٧:٠٢:٥٤١٧:٢٢:٠٧٢٣:١٧:٣٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٨:١٣١٢:٠٠:٤٣١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٢١٢٣:١٨:٠٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٨:٥٤١٢:٠١:١١١٧:٠٣:٢٢١٧:٢٢:٣٧٢٣:١٨:٢٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٩:٣٥١٢:٠١:٣٩١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٢:٥٥٢٣:١٨:٥٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٤:١٣٠٧:٠٠:١٤١٢:٠٢:٠٨١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٣:١٤٢٣:١٩:٢٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٤:٤٩٠٧:٠٠:٥٢١٢:٠٢:٣٧١٧:٠٤:١٨١٧:٢٣:٣٥٢٣:١٩:٥١
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠١:٢٩١٢:٠٣:٠٦١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٣:٥٧٢٣:٢٠:١٩
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٥:٥٩٠٧:٠٢:٠٥١٢:٠٣:٣٥١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٤:٢١٢٣:٢٠:٤٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٢:٤٠١٢:٠٤:٠٥١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٤:٤٧٢٣:٢١:١٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٤:٣٥١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٥:١٤٢٣:٢١:٤٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٣:٤٥١٢:٠٥:٠٤١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٥:٤٢٢٣:٢٢:١٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٨:٠٧٠٧:٠٤:١٦١٢:٠٥:٣٤١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٦:١٢٢٣:٢٢:٤٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٤:٤٥١٢:٠٦:٠٤١٧:٠٧:٢٤١٧:٢٦:٤٣٢٣:٢٣:١٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٥:١٣١٢:٠٦:٣٤١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٧:١٥٢٣:٢٣:٤٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٩:٣٢٠٧:٠٥:٣٩١٢:٠٧:٠٤١٧:٠٨:٣١١٧:٢٧:٤٩٢٣:٢٤:١٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٦:٠٤١٢:٠٧:٣٤١٧:٠٩:٠٦١٧:٢٨:٢٤٢٣:٢٤:٤٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٦:٢٧١٢:٠٨:٠٤١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٩:٠١٢٣:٢٥:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر جونقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جونقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر جونقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر جونقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جونقان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جونقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر جونقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر جونقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جونقان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤١:٥٣١١:٥٣:١٣١٧:٠٤:١٧١٧:٢٢:٥٩٢٣:١١:٢٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٢:٤٦١١:٥٣:٢٩١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٢:٤١٢٣:١١:٤١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٣:٣٩١١:٥٣:٤٦١٧:٠٣:٣٨١٧:٢٢:٢٤٢٣:١١:٥٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٤:٣٢١١:٥٤:٠٤١٧:٠٣:٢١١٧:٢٢:٠٩٢٣:١٢:٠٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٥:٢٤١١:٥٤:٢٢١٧:٠٣:٠٦١٧:٢١:٥٦٢٣:١٢:٢٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٦:١٦١١:٥٤:٤١١٧:٠٢:٥٢١٧:٢١:٤٥٢٣:١٢:٤٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٧:٠٨١١:٥٥:٠١١٧:٠٢:٤١١٧:٢١:٣٥٢٣:١٢:٥٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٨:٠٠١١:٥٥:٢٢١٧:٠٢:٣١١٧:٢١:٢٧٢٣:١٣:١٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٨:٥١١١:٥٥:٤٣١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٢١٢٣:١٣:٣٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٩:٤١١١:٥٦:٠٥١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:١٧٢٣:١٣:٥١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٠:٣١١١:٥٦:٢٨١٧:٠٢:١٣١٧:٢١:١٤٢٣:١٤:١١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥١:٢١١١:٥٦:٥١١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:١٣٢٣:١٤:٣١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٢:١٠١١:٥٧:١٥١٧:٠٢:٠٩١٧:٢١:١٤٢٣:١٤:٥٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٢:٥٨١١:٥٧:٣٩١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:١٦٢٣:١٥:١٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٣:٤٥١١:٥٨:٠٤١٧:٠٢:١٣١٧:٢١:٢٠٢٣:١٥:٣٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٤:٣٢١١:٥٨:٢٩١٧:٠٢:١٨١٧:٢١:٢٦٢٣:١٥:٥٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٥:١٨١١:٥٨:٥٥١٧:٠٢:٢٤١٧:٢١:٣٤٢٣:١٦:٢٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٦:٠٣١١:٥٩:٢١١٧:٠٢:٣٢١٧:٢١:٤٣٢٣:١٦:٤٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٦:٤٧١١:٥٩:٤٨١٧:٠٢:٤٢١٧:٢١:٥٤٢٣:١٧:١٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٧:٣١١٢:٠٠:١٥١٧:٠٢:٥٤١٧:٢٢:٠٧٢٣:١٧:٣٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٨:١٣١٢:٠٠:٤٣١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٢١٢٣:١٨:٠٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٨:٥٤١٢:٠١:١١١٧:٠٣:٢٢١٧:٢٢:٣٧٢٣:١٨:٢٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٩:٣٥١٢:٠١:٣٩١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٢:٥٥٢٣:١٨:٥٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٧:٠٠:١٤١٢:٠٢:٠٨١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٣:١٤٢٣:١٩:٢٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٩٠٧:٠٠:٥٢١٢:٠٢:٣٧١٧:٠٤:١٨١٧:٢٣:٣٥٢٣:١٩:٥١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠١:٢٩١٢:٠٣:٠٦١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٣:٥٧٢٣:٢٠:١٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٩٠٧:٠٢:٠٥١٢:٠٣:٣٥١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٤:٢١٢٣:٢٠:٤٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٢:٤٠١٢:٠٤:٠٥١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٤:٤٧٢٣:٢١:١٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٤:٣٥١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٥:١٤٢٣:٢١:٤٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٣:٤٥١٢:٠٥:٠٤١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٥:٤٢٢٣:٢٢:١٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر جونقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جونقان شهر جونقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر جونقان شهر جونقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر جونقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر جونقان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر جونقان

جونـِقان شهری در استان چهارمحال و بختیاری است که در در جنوب غربی شهرکرد و در فاصله ۴۲ کیلومتری از این شهر قرار دارد

شهر جونقان در ویکیپدیا

شهر جونقان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر جونقان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر جونقان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر جونقان بر روی نقشه

شهر جونقان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر جونقان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر جونقان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر جونقان
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر جونقان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر جونقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر جونقان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر جونقان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر جونقان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق جونقان
زمان پخش اذان مستقیم به افق جونقان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جونقان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ جونقان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جونقان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جونقان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق جونقان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جونقان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر جونقان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو