جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جومحله

بمانی | سیریک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز جومحله


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٠٦
اذان ظهر: ١١:٢٦:١٤
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٠٨:٣٣
نیمه شب: ٢٢:٤٦:٥٩

جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
١٧ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٥ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جومحله (شهرستان سیریک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آبان ٩٨ روستای جومحله)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای جومحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جومحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله (21 سال قبل از هجرت)
ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری (81 ه ق)
روز بزرگداشت آیتاالله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360 هـ ش)
روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار

امام جعفر صادق (ع)
از دو مسلمان كه به هم برخورد مي كند آن كه ديگري را بيشتر دوست دارد بهتر است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای جومحله

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جومحله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جومحله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جومحله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جومحله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جومحله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٧:٢٣١٢:٣٩:٣١١٩:١٢:٠٢١٩:٢٩:١٥٢٣:٥٨:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٦:٣١١٢:٣٩:٢٢١٩:١٢:٣٥١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٥:٤١١٢:٣٩:١٣١٩:١٣:٠٨١٩:٣٠:٢٤٢٣:٥٨:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٩:٠٥١٩:١٣:٤١١٩:٣٠:٥٩٢٣:٥٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٤:٠٢١٢:٣٨:٥٧١٩:١٤:١٤١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٧:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٣:١٤١٢:٣٨:٥٠١٩:١٤:٤٧١٩:٣٢:١٠٢٣:٥٧:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٢:٢٨١٢:٣٨:٤٣١٩:١٥:٢٠١٩:٣٢:٤٥٢٣:٥٧:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠١:٤٢١٢:٣٨:٣٧١٩:١٥:٥٤١٩:٣٣:٢١٢٣:٥٧:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٨:٣١١٩:١٦:٢٧١٩:٣٣:٥٦٢٣:٥٦:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٠:١٣١٢:٣٨:٢٦١٩:١٧:٠١١٩:٣٤:٣٢٢٣:٥٦:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٩:٣٠١٢:٣٨:٢٢١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٠٨٢٣:٥٦:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٢٧٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٨:١٨١٩:١٨:٠٨١٩:٣٥:٤٣٢٣:٥٦:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٨:٠٧١٢:٣٨:١٤١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:١٩٢٣:٥٦:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٧:٢٨١٢:٣٨:١١١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٥٥٢٣:٥٦:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٨:٠٩١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:٣١٢٣:٥٥:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٨:٠٧١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٨:٠٧٢٣:٥٥:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٠٧٠٥:٥٥:٣٥١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٨:٤٣٢٣:٥٥:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٥:٠٠١٢:٣٨:٠٦١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:١٩٢٣:٥٥:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٤:٢٦١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٢:٠٤١٩:٣٩:٥٥٢٣:٥٥:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٣:٥٤١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٣١٢٣:٥٥:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٣:٢٢١٢:٣٨:٠٨١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٥:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٢:٥٢١٢:٣٨:١٠١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:٤٢٢٣:٥٥:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٢:٢٣١٢:٣٨:١٢١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:١٨٢٣:٥٥:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥١:٥٥١٢:٣٨:١٥١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٢:٥٣٢٣:٥٥:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥١:٢٨١٢:٣٨:١٨١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٢٨٢٣:٥٥:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٨:٢٢١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٠٣٢٣:٥٥:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٠١٠٥:٥٠:٣٩١٢:٣٨:٢٧١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٣٨٢٣:٥٤:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٠:١٦١٢:٣٨:٣٢١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٥:١٢٢٣:٥٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٩:٥٥١٢:٣٨:٣٨١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٤٧٢٣:٥٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جومحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جومحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جومحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جومحله

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای جومحله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جومحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جومحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای جومحله

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای جومحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای جومحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای جومحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جومحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جومحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای جومحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای جومحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جومحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای جومحله

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٤٥:٣٢١١:٢٦:٠٧١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٣:٠٧٢٢:٤٧:٥٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٤٦:٠٨١١:٢٥:٥٩١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٢:١٦٢٢:٤٧:٤٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٤٦:٤٥١١:٢٥:٥١١٧:٠٤:٣٧١٧:٢١:٢٦٢٢:٤٧:٣٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٤٧:٢٢١١:٢٥:٤٤١٧:٠٣:٤٦١٧:٢٠:٣٨٢٢:٤٧:٢٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٨٠٥:٤٧:٥٩١١:٢٥:٣٨١٧:٠٢:٥٧١٧:١٩:٥٠٢٢:٤٧:١٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٥:٤٨:٣٧١١:٢٥:٣٣١٧:٠٢:٠٩١٧:١٩:٠٣٢٢:٤٧:١١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٥:٤٩:١٥١١:٢٥:٢٩١٧:٠١:٢٢١٧:١٨:١٨٢٢:٤٧:٠٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٤٩:٥٤١١:٢٥:٢٥١٧:٠٠:٣٦١٧:١٧:٣٣٢٢:٤٦:٥٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٠:٣٣١١:٢٥:٢٢١٦:٥٩:٥١١٧:١٦:٥٠٢٢:٤٦:٥٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥١:١٣١١:٢٥:٢٠١٦:٥٩:٠٧١٧:١٦:٠٨٢٢:٤٦:٤٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥١:٥٣١١:٢٥:١٨١٦:٥٨:٢٥١٧:١٥:٢٧٢٢:٤٦:٤٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٢٠٥:٥٢:٣٣١١:٢٥:١٨١٦:٥٧:٤٣١٧:١٤:٤٨٢٢:٤٦:٤٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٦٠٥:٥٣:١٤١١:٢٥:١٨١٦:٥٧:٠٣١٧:١٤:٠٩٢٢:٤٦:٣٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٥:٥٣:٥٥١١:٢٥:١٩١٦:٥٦:٢٤١٧:١٣:٣٢٢٢:٤٦:٣٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٥:٥٤:٣٧١١:٢٥:٢١١٦:٥٥:٤٦١٧:١٢:٥٦٢٢:٤٦:٣٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢١٠٥:٥٥:١٩١١:٢٥:٢٣١٦:٥٥:١٠١٧:١٢:٢١٢٢:٤٦:٣٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٦:٠١١١:٢٥:٢٧١٦:٥٤:٣٥١٧:١١:٤٨٢٢:٤٦:٣٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٣٠٥:٥٦:٤٤١١:٢٥:٣١١٦:٥٤:٠١١٧:١١:١٦٢٢:٤٦:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٩٠٥:٥٧:٢٧١١:٢٥:٣٦١٦:٥٣:٢٨١٧:١٠:٤٥٢٢:٤٦:٣٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٥٠٥:٥٨:١٠١١:٢٥:٤٢١٦:٥٢:٥٧١٧:١٠:١٦٢٢:٤٦:٤٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٢٠٥:٥٨:٥٣١١:٢٥:٤٩١٦:٥٢:٢٧١٧:٠٩:٤٨٢٢:٤٦:٤٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٥:٥٩:٣٧١١:٢٥:٥٦١٦:٥١:٥٩١٧:٠٩:٢٢٢٢:٤٦:٤٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٠:٢١١١:٢٦:٠٥١٦:٥١:٣٢١٧:٠٨:٥٧٢٢:٤٦:٥٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠١:٠٦١١:٢٦:١٤١٦:٥١:٠٧١٧:٠٨:٣٣٢٢:٤٦:٥٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠١:٥٠١١:٢٦:٢٤١٦:٥٠:٤٣١٧:٠٨:١١٢٢:٤٧:٠٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٢:٣٥١١:٢٦:٣٥١٦:٥٠:٢٠١٧:٠٧:٥١٢٢:٤٧:١٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٣:٢٠١١:٢٦:٤٧١٦:٥٠:٠٠١٧:٠٧:٣٢٢٢:٤٧:٢٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٤:٠٥١١:٢٧:٠٠١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٧:١٤٢٢:٤٧:٣٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٤:٥١١١:٢٧:١٤١٦:٤٩:٢٢١٧:٠٦:٥٨٢٢:٤٧:٤٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٠٥:٣٦١١:٢٧:٢٨١٦:٤٩:٠٦١٧:٠٦:٤٤٢٢:٤٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جومحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای جومحله روستای جومحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای جومحله روستای جومحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جومحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جومحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای جومحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جومحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جومحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جومحله

روستای جومحله بر روی نقشه

روستای جومحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جومحله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جومحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جومحله
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای جومحله + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای جومحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جومحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جومحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جومحله رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ جومحله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جومحله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جومحله
زمان پخش اذان مستقیم به افق جومحله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جومحله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جومحله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق جومحله
زمان پخش اذان زنده به افق جومحله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جومحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو