جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای جومحله

بمانی | سیریک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز جومحله


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٤٨:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٣١
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٠٧

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای جومحله (شهرستان سیریک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای جومحله)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جومحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جومحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا خداوند بزرگ (همان‌طور) ‌كه درد آفریده، ‌درمان را نیز خلق كرده است، پس (‌دردهای خود را با داروی خاصّ خودش) ‌درمان كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای جومحله

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای جومحله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای جومحله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای جومحله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای جومحله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان جومحله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٨:١٥١٢:٣٩:٤١١٩:١١:٢٩١٩:٢٨:٤٠٢٣:٥٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٧:٢٣١٢:٣٩:٣١١٩:١٢:٠٢١٩:٢٩:١٥٢٣:٥٨:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٦:٣١١٢:٣٩:٢٢١٩:١٢:٣٥١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥٨:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٥:٤١١٢:٣٩:١٣١٩:١٣:٠٨١٩:٣٠:٢٤٢٣:٥٨:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٩:٠٥١٩:١٣:٤١١٩:٣٠:٥٩٢٣:٥٧:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٤:٠٢١٢:٣٨:٥٧١٩:١٤:١٤١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٧:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٣:١٤١٢:٣٨:٥٠١٩:١٤:٤٧١٩:٣٢:١٠٢٣:٥٧:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٢:٢٨١٢:٣٨:٤٣١٩:١٥:٢٠١٩:٣٢:٤٥٢٣:٥٧:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠١:٤٢١٢:٣٨:٣٧١٩:١٥:٥٤١٩:٣٣:٢١٢٣:٥٧:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٨:٣١١٩:١٦:٢٧١٩:٣٣:٥٦٢٣:٥٦:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٠:١٣١٢:٣٨:٢٦١٩:١٧:٠١١٩:٣٤:٣٢٢٣:٥٦:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٩:٣٠١٢:٣٨:٢٢١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٠٨٢٣:٥٦:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٢٧٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٨:١٨١٩:١٨:٠٨١٩:٣٥:٤٣٢٣:٥٦:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٨:٠٧١٢:٣٨:١٤١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:١٩٢٣:٥٦:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٧:٢٨١٢:٣٨:١١١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٥٥٢٣:٥٦:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٨٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٨:٠٩١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:٣١٢٣:٥٥:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٨:٠٧١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٨:٠٧٢٣:٥٥:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٠٧٠٥:٥٥:٣٥١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٨:٤٣٢٣:٥٥:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٥:٠٠١٢:٣٨:٠٦١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:١٩٢٣:٥٥:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٤:٢٦١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٢:٠٤١٩:٣٩:٥٥٢٣:٥٥:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٣:٥٤١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٣١٢٣:٥٥:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٣:٢٢١٢:٣٨:٠٨١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٥:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٢:٥٢١٢:٣٨:١٠١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:٤٢٢٣:٥٥:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٢:٢٣١٢:٣٨:١٢١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:١٨٢٣:٥٥:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥١:٥٥١٢:٣٨:١٥١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٢:٥٣٢٣:٥٥:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥١:٢٨١٢:٣٨:١٨١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٢٨٢٣:٥٥:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٨:٢٢١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٠٣٢٣:٥٥:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٠١٠٥:٥٠:٣٩١٢:٣٨:٢٧١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٣٨٢٣:٥٤:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٠:١٦١٢:٣٨:٣٢١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٥:١٢٢٣:٥٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جومحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جومحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای جومحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان جومحله

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جومحله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای جومحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جومحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای جومحله

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای جومحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جومحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای جومحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای جومحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جومحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جومحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای جومحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای جومحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جومحله

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٨:٢٩١٢:٤٣:٤٠١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٣٠٢٣:٥٨:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:٤١٢٣:٥٨:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٨:٥٨١٢:٤٤:٠٦١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٥١٢٣:٥٩:١١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٩:١٤١٢:٤٤:١٩١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٨:٠٠٢٣:٥٩:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٩:٣١١٢:٤٤:٣٢١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٨:٠٨٢٣:٥٩:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٩:٤٩١٢:٤٤:٤٤١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:١٤٢٣:٥٩:٥٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٠:٠٧١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٠:٠٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٠:٢٧١٢:٤٥:٠٩١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:٢٣٠٠:٠٠:٢٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٠:٤٧١٢:٤٥:٢١١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٠:٣٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥١:٠٨١٢:٤٥:٣٣١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠٠:٥١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥١:٣٠١٢:٤٥:٤٥١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠١:٠٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥١:٥٢١٢:٤٥:٥٦١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠١:١٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٥٢:١٦١٢:٤٦:٠٧١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٢٣٠٠:٠١:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥٢:٤٠١٢:٤٦:١٨١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:١٩٠٠:٠١:٤٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٣:٠٤١٢:٤٦:٢٨١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٨:١٣٠٠:٠٢:٠٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٣:٢٩١٢:٤٦:٣٨١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٢:١٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٣:٥٥١٢:٤٦:٤٨١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٥٨٠٠:٠٢:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٤:٢١١٢:٤٦:٥٧١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٤٨٠٠:٠٢:٤٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٤:٤٨١٢:٤٧:٠٦١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٣٧٠٠:٠٢:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٥:١٥١٢:٤٧:١٤١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٢٤٠٠:٠٣:٠٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٥:٤٣١٢:٤٧:٢٢١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٣:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٦:١١١٢:٤٧:٢٩١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٥٥٠٠:٠٣:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٦:٣٩١٢:٤٧:٣٦١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٣:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٧:٠٨١٢:٤٧:٤٢١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٣:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٧:٣٧١٢:٤٧:٤٨١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٦:٠٠٠٠:٠٤:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٨:٠٦١٢:٤٧:٥٣١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٤:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٥:٥٨:٣٦١٢:٤٧:٥٨١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:١٧٠٠:٠٤:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٩:٠٦١٢:٤٨:٠٣١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٥٤٠٠:٠٤:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٩:٣٦١٢:٤٨:٠٦١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٢٨٠٠:٠٤:٤٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٠:٠٧١٢:٤٨:١٠١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٠٢٠٠:٠٤:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٠:٣٧١٢:٤٨:١٢١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای جومحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جومحله روستای جومحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای جومحله روستای جومحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای جومحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای جومحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای جومحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای جومحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای جومحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای جومحله

روستای جومحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای جومحله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای جومحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای جومحله
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای جومحله + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای جومحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای جومحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای جومحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای جومحله رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ جومحله دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا جومحله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق جومحله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ جومحله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق جومحله
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق جومحله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق جومحله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق جومحله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای جومحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو